5 Niedziela Wielkanocna

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Radomir Kryński                                                    1. O. Waldemar Grubka   

8.30     O. Adam Dobrodziej                                                    1.  O. Jarosław Banasiuk    2. O. Leopold Marek

10.00   O. Przemysław Kryspin                                              1. O. Jarosław Kubera         2. O Marek Pasiut    

11.30    O. Andrzej Cebula                                                       1. O. Andrzej Derdziuk       2. O. Solan Dąbrowski

11.30 (St. Kościół) O. Tomasz Mączewski                            1. O. Szczepan Dzyr

13.00    O. Andrzej Derdziuk                                                   1. O. Jarosław Banasiuk     2. O. Adam Dobrodziej   

16.00    O.. Paweł Kaczorek                                                      1. O. Tomasz Mączewski  2. O. Andrzej Cebula    

18.00  O. Marek Pasiut                                                             1. O. Przemysław Kryspin  2. O. Paweł Kaczorek  3. O. Radomir Kryński  

 

Homilia – celebrans.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

5 Niedziela Wielkanocna

W dzisiejszą niedzielę:

           Dziś premierowy spektakl Balladyna Flamenca na motywach dramatu Juliusza Słowackiego, w wykonaniu grupy Flamenco Inaczej  – o godzinie 19.15 w amfiteatrze. Wstęp wolny

W tym tygodniu:

 1. We wtorek rozpoczynamy miesiąc maj w tradycji polskiej szczególnie poświecony osobie Matki Bożej. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych ku czci Najświętszej Maryi Panny codziennie o godzinie 17.30.
 2. Msza św. imieninowa br. Zygmunta Komińczyka – naszego zakrystianina  w środę o godzinie 6.30. Polecamy jego osobę Waszym modlitwom.
 3. Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski – będzie obchodzona w czwartek. Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie o godzinie 6.30. Porządek Mszy św. Nie będzie Mszy św. w starym Kościele. Jest to zarazem kolejna rocznica Konstytucji 3 maja  – święto narodowe.  Zachęcamy do wywieszenie flag narodowych. Jest to zewnętrznym znakiem naszego patriotyzmu i miłości do naszej Ojczyzny.
 4. Maturzystów i ich bliskich zapraszamy na Mszę św. w czwartek 3 maja o godz. 18:00 w intencji o Boże błogosławieństwo na czas egzaminów maturalnych. Po Mszy będzie krótkie nabożeństwo z indywidualnym błogosławieństwem dla piszących matury.
 5. Arcybiskup Metropolita Lubelski udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w piątek, 4 maja br., wszystkim wiernym Archidiecezji Lubelskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Archidiecezji. Zachęcił jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.
 6. W tym tygodniu przypadają dni odnowy wewnętrznej:
 • I czwartek – adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki Bożej od godziny 15.00 do 16.00
 • I piątek – Msze św. według porządku dnia powszedniego. Spowiedź pól godziny przed Mszą św. Dodatkowa Msza św. dla dzieci  o godzinie 16.30  a od godziny 16.00 spowiedź.
 • I sobota – Msza św. z Nieszporami o godzinie 18.00 i po niej nabożeństwo zakończone procesją.

W przyszłą niedzielę:

 1. I Komunia św. dzieci z grupy parafialnej w przyszłą niedzielę o godz. 11.30. Spowiedź tych dzieci i ich rodziców – w sobotę o godz. 9.
 2. Kolejnym wydarzeniem w ramach projektu IX edycji „Z Kulturą do Nieba” w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości będzie Koncert Niepodległej w wykonaniu Piotra Selima i zespołu. Koncert w przyszłą niedzielę o godzinie 19.15 w amfiteatrze . Wstęp wolny.

Ogłoszenia różne:

 1. Kancelaria parafialna będzie nieczynna 1 i 3 maja.
 2. W imieniu pielgrzymów “Trójeczki” dziękujemy za wszystkie ofiary złożone w zeszłą niedzielę na kuchnię pielgrzymkową, a także wpłaty na konto bankowe. Udało się już zgromadzić całą potrzebną kwotę. 3 sierpnia, w dniu wyjścia pielgrzymki, zostanie odprawiona Msza św. w intencji wszystkich ofiarodawców. Bóg zapłać!
 3. Dziękujemy za wszelkie oznaki dobra i życzliwości. Na nadchodzący tydzień życzymy opieki Maryi – Patronki majowych dni i obfitości darów Bożych w codziennym życiu a maturzystom światła Ducha Świętego z zdawaniu egzaminów maturalnych.
 4. Z naszej wspólnoty parafialnej w tym tygodniu do wieczności odeszli: Gniewomir Szysz z ul.  Skrzetuskiego, Cecylia Kaczor z ul. Struga, Czesław Krzowski z ul. Wołodyjowskiego.  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …..

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski – będzie obchodzona w czwartek. Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie o godzinie 6.30. Porządek Mszy św. niedzielny o godzinie: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00 i o godzinie 18.00. Nie będzie Mszy św. w starym Kościele. Jest to zarazem kolejna rocznica Konstytucji 3 maja. –  święto narodowe. Zachęcamy do wywieszenie flag narodowych. Jest to zewnętrznym znakiem naszego patriotyzmu i miłości do naszej Ojczyzny.

KRÓLOWA POLSKI – tytuł nadany Matce Bożej w ślubach króla Jana Kazimierza Wazy we Lwowie 1 IV 1656 w czasie szwedzkiego ?potopu?. Jednakże kult maryjny zakorzeniony był od początku istnienia polskiej państwowości; wymownym tego potwierdzeniem jest fakt, że patronką pierwszej metropolii w Gnieźnie w X w. została Najświętsza Maryja Panna w tajemnicy swego Wniebowzięcia. Ponieważ metropolia ta obejmowała swymi granicami całe Królestwo Bolesława Chrobrego, dlatego Matka Boża była Patronką również i Królestwa Polskiego. Także druga metropolia w Haliczu (przeniesiona w 1412 do Lwowa) została również poświęcona Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Również trzecia z rzędu metropolia na ziemiach polskich, założona w 1783 w Mohylowie nad Dnieprem otrzymała patronat Wniebowziętej Matki Bożej.

J. Długosz w opisie Jasnej Góry określa obraz Częstochowskiej jako imago Gloriosissimae et Excellentissimae Virginis et Dominae ac Reginae mundi et nostrae Mariae. Dwukrotnie królowie polscy wyrażali dziękczynienie Maryi za zwycięstwa oręża polskiego. Uczynił to Władysław Jagiełło po zwycięstwie pod Grunwaldem (1410) gdy fundował klasztor Brygidek w Lublinie oraz Zygmunt Stary gdy dziękował Najświętszej Maryi Pannie w 1514 za zwycięstwo pod Orszą.

Szczególną rolę w rozwoju kultu Królowej Polski odegrały śluby lwowskie Jana Kazimierza oraz koronacja papieskimi koronami cudownego obrazu z Jasnej Góry 8 IX 1717. Konstytucja sejmowa 1764 potwierdziła, że Rzeczpospolita jest dla swej Najświętszej Królowej Maryi Panny, w częstochowskim obrazie słynącej, nabożna i jej protekcyjej w potrzebach doznająca?. Święto ustanowione na 3 V przez papieża Benedykta XV w 1920.

  

Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była jedną z najważniejszych ustaw w Polsce. Była ona drugą konstytucją w świecie – po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r. – spisaną ustawą tego typu . Konstytucja była próbą radykalnego uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw, czego dalszą konsekwencją była wojna w obronie konstytucji i kolejne rozbiory. Konstytucję 3 Maja uchwalono w najbardziej sprzyjających dla uchwalenia pierwszych dniach maja, gdyż większość posłów opozycji, sprzeciwiających się konstytucji była jeszcze na urlopie wielkanocnym. Aby nic nie przeszkodziło w uchwaleniu ustawy, zdecydowano złamać obowiązujący w sejmie zwyczaj, który nakazywał wcześniejsze ogłoszenie projektu. Po siedmiogodzinnych obradach, ignorując protesty opozycji, konstytucję przyjął sejm a następnie podpisał król. Autorami Konstytucji 3 Maja byli : król Stanisław August Poniatowski , Ignacy Potocki , Hugo Kołłątaj , któremu przypisuje się ostateczną jej redakcje.

Konstytucja 3 maja 1791r. dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. Zgodnie z duchem Oświecenia wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Uchwalona przez Sejm Czteroletni jako “Ustawa Rządowa”, Konstytucja wprowadzała w Rzeczpospolitej wolności wyzwania, jednak religią panującą pozostawał katolicyzm. Na mocy Konstytucji 3 maja zmieniono również następujące elementy: Polska stała się monarchią parlamentarną, Likwidacji uległa odrębność urzędów Polski i Litwy; Zniesiono liberum veto wolne elekcje, konfederacje; Decyzje sejmu będą wiążące dla sejmików wojewódzkich; Sejm składał się z dwóch izb – wybierany będzie na dwuletnią kadencję; Głową rządu stawał się król – jego decyzje, by weszły w życie, wymagały kontrasygnaty ministrów, którzy z kolei byli odpowiedzialni przed sejmem.

Chłopi przeszli pod opiekę rządu. Według artykułu Czwartego (“Chłopi włościanie”) odtąd jakiekolwiek swobody, nadania, lub umowy dziedzice z włościanami dóbr swoich autentycznie ułożyli, czyli by te swobody, nadania i umowy były z gromadami, czyli też z każdym osobno wsi mieszkańcem zrobione, będą stanowić wspólny i wzajemny obowiązek, podług rzetelnego znaczenia warunków i opisu zawartego w takowych nadaniach i umowach, pod opiekę rządu krajowego podpadający.? Rzemieślników i kupców obcego pochodzenia zachęcano przez zapewnienie im wielu swobód do osiedlenia się w Polsce.

Jeżeli zaś chodzi o szlachtę, ustawa rządowa gwarantowała “stanowi szlacheckiemu wszystkie swobody , wolności , prerogatywy i pierwszeństwo w życiu prywatnym i publicznym” . Ale szlachta o której tu mowa – to “ziemianie”, a więc właściciele majątków . Zabezpieczono szlachcie nietykalność osobistą, i własnościową, w szczególności środków i narzędzi produkcyjnych .Ustawa zwalniała szlachtę od kwaterunku wojskowego . Utrzymana została zwierzchność dominialna szlachty nad chłopstwem. Szlachtę nie osiadłą oraz czynszową odsunięto od wpływu na sprawy publiczne, pozbawiając ją prawa udziału w sejmikach. Utrzymano zasadę, że świeże szlachectwo nie daje jeszcze w pierwszym i drugim pokoleniu prawa piastowania wyższych urzędów . Konstytucja 3 Maja i dalsze ustawodawstwo Sejmu Czteroletniego utrzymały zatem w obrębie państwa feudalnego ustrój stanowy, ale przegrody stanowe uczyniły mniej rygorystycznymi niż dotąd . Szlachectwo miało się odtąd łączyć nie tylko z urodzeniem, ale i z własnością ziemi oraz funkcją społeczną.

Jak każde wielkie wydarzenie, Konstytucję Trzeciego Maja hucznie obchodzono.
Stulecie uchwalenia Konstytucji uświęcone zostało licznymi obchodami w Galicji; w Warszawie pod zaborem rosyjskim i w zaborze pruskim nie mogło być należycie uczczone. Duże znaczenie miała ekspozycja we Lwowie w 1891 r. jednego z ostatnich wielkich dzieł Jana Matejki ? Konstytucja 3 Maja, które artysta przeznaczył dla Sali Sejmowej Zamku Królewskiego w przyszłej niepodległej Rzeczypospolitej. Zachował się również opis obchodów stulecia uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1891 r., które odbyły się w Krzeszowicach. Była to okazała uroczystość. Rozpoczęły ją salwy z moździerzy, które poprzedziły nabożeństwo odprawione w kościele parafialnym o dziewiątej rano przez ks. Józefa Slosarczyka. O godzinie osiemnastej w sali łazienkowej, przystrojonej w godło narodowe, odczyt do licznie zebranych mieszkańców Krzeszowic wygłosił Walery Krawczyński, kandydat notarialny. Chór dziecięcy odśpiewał pieśni patriotyczne. W komitecie obchodów rocznicy byli także miejscowi Żydzi ? Maurycy Buchsbaum i Daniel Hoffman, którzy zorganizowali z tej okazji modły w bożnicy i odczyt historyczny.
125 rocznica Konstytucji wypadła w czasie pierwszej wojny światowej, w 1916 r., gdy Warszawa i Królestwo Polskie znajdowały się już pod okupacją niemiecka, umożliwiającą nawiązanie do niepodległej tradycji Rzeczypospolitej. Dzień 3 maja 1916 r. święcony był uroczyście, ukazały się liczne publikacje popularne, przybliżające opinii publicznej tradycję Ustawy Rządowej. Odzyskanie niepodległości stało się dla rocznicy uchwalenia Konstytucji wydarzeniem szczególnej wagi ? 29 kwietnia 1919 r. sejm uchwalił uznanie dnia 3 Maja za święto państwowe. W okresie międzywojennym uroczystości trzeciomajowe odbywały się w Krzeszowicach pod patronatem miejscowych władz i proboszcza. Na rynku licznie gromadzili się mieszkańców, np. 3 maja 1933 r. w obchodach wzięło udział 1200 ludzi.

Niestety, po zakończeniu drugiej wojnie światowej okazało się niemożliwe utrzymanie trzeciego maja jako święta państwowego obok Święta Pracy obchodzonego pierwszego maja. Obchody trzeciomajowe w 1945 r. przebiegły w Krzeszowicach bez zakłóceń. Natomiast w 1946 r. licznie zgromadzonych uczestników uroczystości rozpędzała milicja. Ludowcy, którzy w liczbie około trzydziestu przybyli na koniach, nie pozwolili wypędzić się z miasta. Na czele z Józefem Kurdzielem długo manifestowali i przejeżdżali przez wszystkie ulice Krzeszowic. Uroczystości, które odbyły się w 1947 r. również miały burzliwy przebieg. Milicja rozpędziła zgromadzonych. Następnie przeprowadzono rewizje u uczestników manifestacji, część z nich została aresztowana i osadzona w areszcie w Chrzanowie. Przywrócenie święta 3 Maja nastąpiło dopiero 6 kwietnia 1990 r.
W dniu dzisiejszym Trzeci Maj zajmuje drugie miejsce zaraz po Jedenastym Listopada. Święto przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarcza nam też wiele wzorów do naśladowania, daje przykłady zachowań patriotycznych

 

 

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Andrzej Kiejza                                                      1. O. Szczepan Dzyr   

8.30     O. Tomasz Mączewski                                               1.  O. Jarosław Banasiuk   2. O. Adam Dobrodziej  

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                  1. O. Solan Dąbrowski      2. O Waldemar Grubka

11.30    O. Andrzej Cebula                                                      1. O Tomasz Mączewski    2. O. Paweł Kaczorek

13.00    O. Waldemar Grubka                                               1. O. Andrzej Derdziuk       2. O. Adam Dobrodziej

16.00    O.. Jaroslaw Banasiuk                                              1. O. Szczepan Dzyr           2. O. Tomasz Mączewski

18.00  O. Szczepan Dzyr                                                      1. O. Andrzej Cebula         2. O. Paweł Kaczorek      3. O. Jarosław Banasiuk

 

Homilia – celebrans.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

BRAZYLIA  – ARGENTYNA  7-21 – luty 2019 r.

BRAZYLIA  – ARGENTYNA  15 dni 

Rio de Janeiro – Petropolis – Foz do Iguacu – Sao Paulo – Aparecida – Paraty

w terminie: 7- 21 luty 2019 r.

 

 Dzień 1  Warszawa – Rio de Janeiro
Godz. 16.15 – Zbiórka i Msza św. w Kaplicy w hali odlotów międzynarodowych na lotnisku Okęcie, 16.50 odprawa bagażowo-paszportowa, 18.50 wylot do Frankfurtu, przylot o 20.35, przesiadka, o godz. 22.05 wylot do Brazylii, lot trwa 12 godz 45 min.

 Dzień 2  Rio de Janeiro

Przylot do Rio de Janeiro o godz. 06.50 rano (czasu lokalnego, tzn. czas polski minus 4 godziny). Spotkanie z polskim pilotem/ przewodnikiem. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, odpoczynek po locie, kolacja i nocleg  

Dzień 3  Rio de Janeiro

Śniadanie. Zwiedzanie Cidade Maravilhosa (Cudownego Miasta). Starówka, Largo da Carioca, Mosteiro de Santo Antônio – najstarsza budowla sakralna w Rio z 1608r., msza święta w stożkowatej Katedrze Św. Sebastiana (96-metrowa świątynia, która może pomieścić jednocześnie 20 tys.. wiernych). Arcos da Lapa – akwedukt z XVII w., Praça Tiradentes, Praça XV de Novembro. Rezydencja rodziny królewskiej, stadion Maracanã. Przejechanie przez plaze Ipanem Leblon. Czas wolny na  plaży Copacabana. Kolacja i nocleg w Rio de Janeiro. Fakultatywnie: spektakl folklorystyczny „Samba Show” w kabarecie Plataforma (75 USD/os).

Dzień 4  Rio de Janeiro

Śniadanie. Przejazd na Wzgórze Corcovado (Garbatą Górę – 710 m n.p.m.) z górującą nad miastem figurą Chrustusa Zbawiciela (O Cristo Redentor), pociągiem przez las Tijuca. Z wagonów roztaczają sie wspaniałe widoki na górę i miasto. Postać Chrystusa  z rozłożonymi ramionami tworzy znak krzyża. Na szczycie Msza święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego u stóp figury. Po krótkim wypoczynku przejazd kolejką linową na Pao de Azucar (Głowę Cukru – 396 m n.p.m.). Indianie nazwali ja Pau-na Acuqua, co znaczy „Wysoka Spiczasta Góra”. Portugalczykom słowa te kojarzyły się z „pao de acucar” gdyż wtedy tylko cukier mieli w głowie. Granitowy monolit rzeczywiście przypominał kształtem gliniane stożkowe formy do brylenia rafinowanego cukru. Z Głowy Cukru roztacza się 360-stopniowa panorama Rio z pięknymi plażami: Copacabana, Leblon, Ipanema. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg w Rio.

Dzień 5  Rio de Janeiro – Petropolis – Rio de Janeiro

Śniadanie. Całodniowa wycieczka do Petropolis, założonej w 1843 roku, górskiej rezydencji rządzącego Brazylią w latach 1831 – 1889 cesarza Pedro II. Petropolis to kurort otoczony bujnymi ogrodami, pamiątka po cesarskiej Brazylii. Msza święta w Katedrze św. Piotra z Alcantary, w której znajdują się grobowce ostatniego cesarza Brazylii – Pedra II i jego rodziny. Zwiedzanie Muzeum Imperialnego i Pałacu Kryształowego. Opcjonalnie zwiedzanie z degustacją browaru Bohemia (10 USD). Wieczorem powrót do Rio de Janeiro. Kolacja i nocleg

Dzień 6  Rio de Janeiro – Foz do Iguaçu

Śniadanie. Przelot do Foz do Iguaçu. Przejazd do jednego z najpiękniejszych cudów natury, wpisanego w 1986 r. na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – Parku Narodowego Iguaçu. Rzeka, spływając kaskadami w przepaść nieustanie rozpyla kropelki wody, dzięki czemu na niebie stale rysuja sie wspaniale tęcze. W niezwyklej scenerii wyróżnia się Diabelska Gardziel (Garganta do Diablo) – wody z 14 oddzielonych wodospadów z ogłuszającym hukiem staczają sie z urwiska o wysokości 90 m. Przejazd do hotelu. Msza św. Kolacja i nocleg.

Dzień 7  Foz do Iguaçu

Śniadanie. Całodzienna wycieczka do wodospadów od strony argentyńskiej. Przekroczenie granicy z Argentyną i przejazd kolejką wąskotorową do początku szlaku turystycznego w Parku Narodowym. Spacer pomostem o długości 1,5 km na skraj wodospadu Garganta del Diablo. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg w Foz de Iguaçu. Fakultatywnie: wieczorny spektakl folklorystyczny „Rafain Show” z występami artystów z Brazylii, Argentyny i Paragwaju (60 USD/os.)

Dzień 8 Foz do Iguaçu – Sao Paulo – Aparecida

Śniadanie. Transfer na lotnisko i przelot do Sao Paulo. Zwiedzanie miasta. Starówka z dobrze zachowaną architekturą z XVIII i XIX wieku: Teatro Municipal, klasztor São Bento oraz kościoły: Nossa Senhora da Luz, Santo Antônio oraz Katedra da Sé z 1554 r. – jeden z najstarszych obiektów tego typu w Brazylii. Tuż przy starówce wznosi się na wysokość 41 pięter najsłynniejszy w metropolii drapacz chmur – Edifício Itália, z restauracją, barem i tarasem widokowym na górze.

Dzien 9 Sao Paulo – Aparecida

Sniadanie. Przejazd do Aparecida – ośrodka katolickiego, będącego duchową stolicą Brazylii. Zakwaterowanie w hotelu niedaleko bazyliki. Msza Sw. Kolacja i nocleg.

Dzień 10 Aparecida – Paraty

Śniadanie. Nawiedzenie Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Aparecida, msza święta. Olbrzymia bazylika ma powierzchnię 18.000 m2 i może jednocześnie pomieścić 45.000 wiernych. Matka Boża z Apericidy została ogłoszona Patronką Brazylii. Po południu przejazd na Zielone Wybrzeże do zabytkowego miasteczka Paraty, będącego perłą architektury kolonialnej i zarazem nadmorskim kurortem. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja i nocleg.

Dzien 11 Paraty
Śniadanie. Wycieczka stateczkiem między wyspami. Kąpiele w oceanie. Kolacja i nocleg.

Dzień 12 Paraty – Rio de Janeiro
Śniadanie. Do południa czas wolny. Po południu powrót do Rio de Janeiro. Kolacja. Nocleg.

Dzień 13 Rio de Janeiro 

Śniadanie. Czas wolny na opalanie na plaży Copacabana w Rio de Janeiro. Kolacja. Nocleg.

Dzień 14 Rio de Janeiro – wylot

Śniadanie. Transfer na lotnisko, odprawa, o godz. 19.40 wylot do Europy. Lot trwa 11 godz 20 min.

Dzień 15 Warszawa
Przylot do Frankfurtu o godz. 11.00. Przesiadka. Wylot do Polski o godz. 12.10. Przylot do Warszawy o 13.45

 

                                    Cena: 5400 zł + 2570 USD/os.                 Grupa min. 30 os.

 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

 • bilety lotnicze: WAW- RIO, RIO-WAW, opłaty lotniskowe, 2 przeloty w Brazylii,
 • noclegi w hotelach 3*/4*, pokoje 2-os z łazienkami;
 • śniadania i obiadokolacje,
 • przejazdy i transfery klimatyzowanym autokarem,
 • opiekę polskojęzycznego pilota podczas pobytu w Brazylii, 
 • rejs stateczkiem w Paraty,
 • wstępy do zwiedzanych obiektów, w tym na Corcovado i na Głowę Cukru,
 • wstęp do Parku Wodospadów Iguaçu w Brazylii i Argentynie,
 • Msze święte w miejscach opisanych w programie,
 • ubezpieczenie SIGNAL IDUNA KL 50000 €, NNW 15000 zł, bagażu 2000 zł,
 • napiwków dla bagażowych, przewodników i kierowców (ok. 33 USD/os),
 • obowiązkowa składka na TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny),
 • zestaw słuchawkowy tour guide,
 • opieka pilota z BP Olimp.

CENA NIE ZAWIERA:

 • dojazdu na/z Okęcie/a,
 • napoi do posiłków,
 • dopłaty do pokoju 1-osobowego 475 USD,
 • wycieczek fakultatywnych: spektakl folklorystyczny „Samba Show” w kabarecie Plataforma (75 USD/os),
 • wieczorny spektakl folklor. „Rafain Show” z występami artystów z Brazylii, Argentyny i Paragwaju (60 USD/os.),
 • zwiedzanie browaru Bohemia z degustacją 10 USD/os,
 • wydatków osobistych i innych świadczeń, nieopisanych w programie,
 • ubezpieczenia od kosztów rezygnacji ok. 450 zł/os (polisa powinna być wykupiona do 5 dni od umowy-zgłoszenia),
 • ubezpieczenia za objęcie następstw chorób przewlekłych i nowotworowych 420 zł/os (cena zależy od wieku i kursu euro),

 

Zapisy u O. Waldemara Grubki tel: 600 407 351 z wpłatą zaliczki 1000 zł/os do 31 sierpnia 2018 r.,                                          

kolejna wpłata: 2570 USD do 30 września 2018 r., dopłata 4400 zł do dnia 8 grudnia 2018 r.

W razie rezygnacji uczestnika do 102 dni przed wylotem linie lotnicze potrącają 900 zł, od 101 do 32 dni przed wylotem potrącenie wynosi 1990 zł, od 31 dnia przed wylotem potrącenie wyniesie pełny koszt biletów lotniczych ok. 6200 zł + koszty  zamówionych usług w Brazylii. W razie znalezienia osoby na swoje miejsce, zamiana nazwiska do 20 stycznia 2019 r. jest bezpłatna. Po tym terminie wystawiane są bilety i zmiany są niemożliwe, bilet przepada a linie obciążają za pełny koszt zamówionych biletów. Cena biletów może ulec zmianie w zależności od cen paliw, sytuacji gospodarczej na świecie. 

Uczestnicy powinni posiadać PASZPORT WAŻNY MIN. 6 MIESIĘCY ponad okres trwania pielgrzymki. Należy dostarczyć xero paszportu do organizatora o. Waldemara lub do BP OLIMP, ul. Kościelna 5/lok.4, najpóźniej do 30 października 2018 r.

Z uwagi na znaczny koszt pielgrzymki, osobom niepewnym co do swoich planów życiowych i zdrowotnych zalecamy rozważenie zakupu ubezpieczenia od rezygnacji, którego koszt wynosi ok. 450 zł. Polisa powinna być wykupiona i opłacona      w ciągu 5 dni od podpisania umowy-zgłoszenia udziału w pielgrzymce.

 

4 Niedziela Wielkanocna

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

7.00     O. Jarosław Kubera                                                  1.  O. Marek Pasiut

8.30     O. Marek Pasiut                                                        1.  O. Tomasz Mantyk           2. O. Leopold Marek    

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                 1. O. Jarosław Kubera           2. O Przemysław Kryspin      3. O. Waldemar Grubka     

11.30    O. Przemysław Kryspin                                            1. O. Paweł Kaczorek            2. O. Marek Pasiut                   3. O. Magnus Kula

11.30 (St. Kościół) O. Tomasz Mączewski                          1. O. Szczepan Dzyr

13.00    O. Waldemar Grubka                                              1. O. Andrzej Derdziuk        2. O. Adam Dobrodziej

14.10    O. Waldemar Grubka                                               1. O. Tomasz Mączewski     

16.00    O. Szczepan Dzyr                                                      1. O. Krzysztof Kaczorek      2. O. Paweł Kaczorek

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                     1. O. Jarosław Kubera          2. O. Szczepan Dzyr               3. O. Adam Dobrodziej

 

Homilia – celebrans.

 

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

4 Niedziela Wielkanocna

 W dzisiejszą niedzielę:

 1. Dziś rozpoczyna się Tydzień modlitw o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Zachęcamy do gorącej modlitwy o otwarte serca młodych ludzi z naszej parafii na Chrystusowe zaproszenie.

W tym tygodniu:

 1. Uroczystość św. Wojciecha głównego patrona Polski w poniedziałek. Msze św.  według porządku powszedniego. Tego dnia Msza św. za wstawiennictwem św. O. Pio o godzinie 18.00. Intencje do modlitwy można złożyć w zakrystii.
 2. W tym tygodniu swoje imieniny obchodzi O. Marek Pasiut, przez wiele lat pracujący na Białorusi. Msza św imieninowa w jego intencji we wtorek o godzinie 6.30.  
 3. Msza św. i nabożeństwo o uzdrowienie duchowe i fizyczne – w najbliższy czwartek  rozpocznie się o różańcem o godzinie 17.25 i Msza św. godzinie 18.00 a po niej nabożeństwo.
 4. Schola Golgoty Młodych zaprasza na wspólne uwielbienie Jezusa w Najświętszym Sakramencie w sobotę o godzinie 19.00 w naszym kościele.

W przyszłą niedzielę:

 1. W przyszłą niedzielę kończą się Warsztaty wokalno-instrumentalne Golgota Młodych organizowane w ramach IX edycji Z kulturą do Nieba, przy wsparciu finansowym Miasta Lublin. Zapraszamy tego dnia na Msze św. o godzinie 10.00, gdzie oprawę muzyczną wykonają uczestnicy Warsztatów. 
 2. Zapraszamy na premierowy spektakl Balladyna Flamenca na motywach dramatu Juliusza Słowackiego, w wykonaniu grupy Flamenco Inaczej  – w przyszłą niedzielę o godzinie 19.15 w amfiteatrze. Wstęp wolny. Szczegóły na plakacie

  Ogłoszenia inne:

 1. W piątek zakończyła się kapituła Prowincjalna. Została wybrana nowa Rada Prowincji. Na najbliższe trzy lata wyższym przełożonym został wybrany O. Łukasz Woźniak. Nowemu Prowincjałowi i  Radzie życzymy Łaski Bożej i otwartego serca na natchnienia Ducha Świętego.
 2. Społeczność IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Struga zaprasza na Dzień otwartych drzwi w piątek od godzinach 10.00 – 13.00. Dzień wcześniej w czwartek o godzinie 17.00 zainteresowani rodzice są zaproszeni do naszego amfiteatru na spektakl szkolnego teatru – „Kropka po prostu”. Po spektaklu będzie spotkanie z dyrektorem Szkoły p. Radosławem Borzęckim.
 3. Jak już informowaliśmy nasza grupa pielgrzymkowa zwana trójeczką musi wyminięć starą zużytą kuchnie polową używaną na pielgrzymce. Koszt nowej kuchni to 9 tys. złotych. Trwa zbiórka funduszy na nową kuchnię polową. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć kuchnię, którą chcemy nabyć, a także skosztować przygotowanych w niej potraw, zapraszamy dziś przed kościołem do miasteczka pielgrzymkowego na prawdziwą grochówkę a dla dzieci pomidorówkę i słodkości przygotowane przez członków stowarzyszenia i uczestników grupy pielgrzymkowej. Można także dowiedzieć się więcej o pielgrzymce na Jasną Górę. Będziemy przy okazji zbierać ofiary na sfinansowanie zakupu tejże kuchni. Dziękujemy wszystkim, którzy jak dotąd wsparli nas ofiarami. Niestety, nie mamy jeszcze całej potrzebnej kwoty. Ofiary można także wpłacać na konto parafii z dopiskiem “kuchnia pielgrzymkowa”. Pielgrzymi odpłacą sią codzienną modlitwą na pielgrzymim szlaku za Ofiarodawców.
 4. Trwają jubileuszowe XXV Mistrzostwa o Puchar Niepokalanej w piłkę nożną organizowane przez Stowarzyszenie. Do turnieju zgłosiło się 17 drużyn w których jest ponad 170 zawodników. Rozgrywki odbywają się w soboty na ogrodzie klasztornym. Wszystkim drużynom życzymy wygranych meczów i radości i satysfakcji z udziału w Turnieju. Zachęcamy ludzi dobrej woli do wsparcia finansowego zakupu nagród i pucharów. Ofiary można przekazywać na konto bankowe z dopiskiem „Puchar Niepokalanej”. Za wszelkie ofiary bardzo dziękujemy.
 5. Wspierając działania parafii i Stowarzyszenia zachęcamy do przekazania 1% z Waszych podatków. Członkowie Stowarzyszenia służą pomocą w wypełnianiu PIT-ów za ubiegły rok w zamian za 1% – już ostatni czwartek od 16.00 -19.00 w Sali nr 3.
 1. Dziś do kawiarenki U Franka zaprasza nas młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół Elektronicznych na młodzieżowe ciasto i  milą obsługę. 
 2. Dziękujemy za wszelkie oznaki dobra i życzliwości i wspieranie materialne prac remontowych. Na nadchodzący tydzień życzymy odwagi w wyznawaniu wiary i radości bycia chrześcijaninem w codziennym życiu. W ubiegłą niedzielę podczas zbiorki przed kościołem na pokrycie kosztów remontu dachu zebrano 13 610,63 zł. Na konto bankowe i wpłaty indywidulane w tym tygodniu wpłynęło 3 470 zł. Dziękujemy za każdy dar i zachęcamy do dalszej ofiarności.
 3. Z naszej wspólnoty parafialnej w tym tygodniu do wieczności odeszli : Jacek Halborzek z ul. Skrzetuskiego i Zofia Zarzyka z ul. Bogdanowicza..  Wieczny    odpoczynek racz im dać Panie …

Mamy nowego Prowincjała i Radę Prowincji !!!

W środę 18 kwietnia XXV Kapituła Prowincjalna Braci Mniejszych Prowincji Warszawskiej obradująca w Zakroczymiu wybrała na najbliższe trzechlecie nowy Zarząd naszej Prowincji Zakonnej;

OD LEWEJ:

 • Br. Krzysztof Przybylski (IV radny);
 • br. Artur Fredo (III radny);
 • br. Stefan Kożuch (wikariusz generalny Zakonu, przewodniczący Kapituły);
 • br. Łukasz Woźniak (minister prowincjalny);
 • br. Tomasz Wroński (wikariusz prowincjalny);
 • br. Michał Deja (II radny)

Koncert NIEPODLEGŁEJ Piotra Selima z Zespołem.

Kolejnym wydarzeniem w ramach projektu IX edycji „Z Kulturą do Nieba” w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości będzie Koncert Niepodległej w wykonaniu Piotra Selima i zespołu. Koncert w  niedzielę 6 maja o godzinie 19.15 w amfiteatrze . Wstęp wolny. Wydarzenie jest organizowane przy wsparciu finansowym Miasta Lublin w ramach działań Franciszkańskiego Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej.

3 Niedziela Wielkanocna

 

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Paweł Kaczorek                                                    1. O. Andrzej Cebula         

8.30     O. Adam Dobrodziej                                                  1.  O. Andrzej Derdziuk            2. O. Waldemar Grubka

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                  1. O. Radomir Kryński              2. O Leopold marek         3. O. Jarosław Banasiuk

11.30    O. Andrzej Cebula                                                        1. O. Paweł Kaczorek                2. O. Jarosław Kubera     3. O. Magnus Kula

11.30 (st. K-Ł) O. Tomasz Mączewski                                   1. O. Szczepan Dzyr   

13.00    O. Waldemar Grubka                                                1. O. Radomir Kryński             2. O. Przemysław Kryspin   

14.10    O. Waldemar Grubka                                                 1. O. Andrzej Cebula

16.00    O. Marek Pasiut                                                          1. O. O. Krzysztof Groszyk     2. O. Tomasz Mączewski

18.00  O. Przemysław Kryspin                                               1. O. Adam Dobrodziej          2. O. Marek Pasiut            3. O. Solan Dąbrowski   

 

Homilia – celebrans.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie