Relikwie św. Jana Vianney’a na Poczekajce

 


Święty Jan Maria Vianney
urodził się w rodzinie ubogich wieśniaków w Dardilly koło Lyonu 8 maja 1786 r. Do I Komunii przystąpił potajemnie podczas Rewolucji Francuskiej w 1799 r. Po raz pierwszy przyjął Chrystusa do swego serca w szopie, zamienionej na prowizoryczną kaplicę, do której wejście dla ostrożności zasłonięto furą siana. Ponieważ szkoły parafialne były zamknięte, nauczył się czytać i pisać, kiedy miał 17 lat.

Po ukończeniu szkoły podstawowej, otwartej w Dardilly dopiero w 1803 roku, Jan uczęszczał do szkoły w Ecully (od roku 1806). Miejscowy, świątobliwy proboszcz udzielał młodzieńcowi nauki łaciny. Od służby wojskowej wybawiła go ciężka choroba, na którą zapadł. Wstąpił do niższego seminarium duchownego w 1812 r. Przy tak słabym przygotowaniu i późnym wieku nauka szła mu bardzo ciężko. W roku 1813 przeszedł jednak do wyższego seminarium w Lyonie. Przełożeni, litując się nad nim, radzili mu, by opuścił seminarium. Zamierzał faktycznie tak uczynić i wstąpić do Braci Szkół Chrześcijańskich, ale odradził mu to proboszcz z Ecully. On też interweniował za Janem w seminarium. Dopuszczono go do święceń kapłańskich właśnie ze względu na tę opinię oraz dlatego, że diecezja odczuwała dotkliwie brak kapłanów. 13 sierpnia 1815 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Miał wówczas 29 lat.


Pierwsze trzy lata spędził jako wikariusz w Ecully. Na progu swego kapłaństwa natrafił na kapłana, męża pełnego cnoty i duszpasterskiej gorliwości. Po jego śmierci biskup wysłał Jana na wikariusza-kapelana do Ars-en-Dembes. Młody kapłan zastał kościółek zaniedbany i opustoszały. Obojętność religijna była tak wielka, że na Mszy świętej niedzielnej było kilka osób. Wiernych było zaledwie 230; dlatego też nie otwierano parafii, gdyż żaden proboszcz by na niej nie wyżył. O wiernych Ars mówiono pogardliwie, że tylko chrzest różni ich od bydląt. Ks. Jan przybył tu jednak z dużą ochotą. Nie wiedział, że przyjdzie mu tu pozostać przez 41 lat (1818-1859).

Całe godziny przebywał na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Sypiał zaledwie po parę godzin na gołych deskach. Kiedy w 1824 r. otwarto w wiosce szkółkę, uczył w niej prawd wiary. Jadł nędznie i mało, można mówić o wiecznym poście. Dla wszystkich był uprzejmy. Odwiedzał swoich parafian i rozmawiał z nimi przyjacielsko. Powoli wierni przyzwyczaili się do swojego pasterza. Kiedy biskup spostrzegł, że ks. Jan daje sobie jakoś radę, otworzył w 1823 r. formalną parafię w Ars. Dobroć pasterza i surowość jego życia, kazania proste i płynące z serca – powoli nawracały dotąd zaniedbane i zobojętniałe dusze. Kościółek zaczął się z wolna zapełniać w niedziele i święta, a nawet w dni powszednie. Z każdym rokiem wzrastała liczba przystępujących do sakramentów.

Pomimo tylu zabiegów nie wszyscy jeszcze zostali pozyskani dla Chrystusa. Ks. Jan wyrzucał sobie, że to z jego winy. Za mało się za nich modlił i za mało pokutował. Wyrzucał także sobie własną nieudolność. Błagał więc biskupa, by go zwolnił z obowiązków proboszcza. Kiedy jego błagania nie pomogły, postanowił uciec i skryć się w jakimś klasztorze, by nie odpowiadać za dusze innych. Biskup jednak nakazał mu powrócić. Posłuszny, uczynił to. Nie wszyscy kapłani rozumieli niezwykły tryb życia proboszcza z Ars. Jedni czynili mu gorzkie wymówki, inni podśmiewali się z dziwaka. Większość wszakże rozpoznała w nim świętość i otoczyła go wielką czcią.

Sława proboszcza zaczęła rozchodzić się daleko poza parafię Ars. Napływały nawet z odległych stron tłumy ciekawych. Kiedy zaś zaczęły rozchodzić się pogłoski o nadprzyrodzonych charyzmatach księdza Jana (dar czytania w sumieniach ludzkich i dar proroctwa), ciekawość wzrastała. Ks. Jan spowiadał długimi godzinami. Miał różnych penitentów: od prostych wieśniaków po elitę Paryża. Bywało, że zmordowany jęczał w konfesjonale: “Grzesznicy zabiją grzesznika”! Wraz z penitentem potrafił zapłakac na wyznawanymi grzechami. W dziesiątym roku pasterzowania przybyło do Ars ok. 20 000 ludzi. W ostatnim roku swojego życia miał przy konfesjonale ich ok. 80 000. Łącznie przez 41 lat przesunęło się przez Ars około miliona ludzi.
Nadmierne pokuty osłabiły już i tak wyczerpany organizm. Pojawiły się bóle głowy, dolegliwości żołądka, reumatyzm. Do cierpień fizycznych dołączyły duchowe: oschłość, skrupuły, lęk o zbawienie, obawa przed odpowiedzialnością za powierzone sobie dusze i lęk przed sądem Bożym. Jakby tego było za mało, szatan przez 35 lat pokazywał się ks. Janowi i nękał go nocami, nie pozwalając nawet na kilka godzin wypoczynku. Inni kapłani myśleli początkowo, że są to gorączkowe przywidzenia, że proboszcz z głodu i nadmiaru pokut był na granicy obłędu. Kiedy jednak sami stali się świadkami wybryków złego ducha, uciekli w popłochu. Jan Vianney przyjmował to wszystko jako zadośćuczynienie Bożej sprawiedliwości za przewiny własne, jak też grzeszników, których rozgrzeszał.

Jako męczennik cierpiący za grzeszników i ofiara konfesjonału, zmarł 4 sierpnia 1859 r., przeżywszy 73 lata. W pogrzebie skromnego proboszcza z Ars wzięło udział ok. 300 kapłanów i ok. 6000 wiernych. Nabożeństwu żałobnemu przewodniczył biskup ordynariusz. Śmiertelne szczątki złożono nie na cmentarzu, ale w kościele parafialnym. W 1865 r. rozpoczęto budowę obecnej bazyliki. Papież św. Pius X dokonał beatyfikacji sługi Bożego w 1905 roku, a do chwały świętych wyniósł go w roku jubileuszowym 1925 Pius XI. Ten sam papież ogłosił św. Jana Vianneya patronem wszystkich proboszczów Kościoła rzymskiego w roku 1929. W stulecie śmierci proboszcza z Ars Jan XXIII wystosował osobną encyklikę, w której przypomniał tę piękną postać.

 

I Niedziela po Bożym Narodzeniu 27.12.2009 r.

 

 1. Od 4 stycznia rozpoczyna się wizyta kolędowa w naszej parafii. W dni powszednie rozpoczynamy o godzinie 16.00, a w sobotę o godzinie 10.00. Prosimy o odpowiednie przygotowanie się do wizyty: stół nakryty białym obrusem, woda święcona, kropidło, krzyż i świece oraz Pismo Święte. Dzieci i młodzież niech przygotują zeszyty z religii. Pragniemy podczas wizyty duszpasterskiej spotkać się z całą Rodziną, dlatego prosimy w miarę możliwości o obecność wszystkich. Niektórzy członkowie rodziny przez wiele lat są nieobecni podczas wizyty duszpasterskiej.
 2. Porządek wizyty duszpasterskiej przedstawia się następująco:

?               Poniedziałek, 04 stycznia, ulice: Powstania Styczniowego, Rogińskiego, Toczyskiego, Dubieckiego, Hauke-Bosaka i Kruka.

?               Wtorek, 05 stycznia, al. Kraśnicka (numery nieparzyste) oraz ulice: Frankowskiego, Paśnikowskiego, Ruckiego, Bogdanowicza, Czarkowskiego, Jeziorańskiego, Jankowskiego, Romanowskiego, Żulińskiego, Borelowskiego i Krajewskiego.

?               Czwartek, 07 stycznia, ulice: Barszczewskiego, ks. Brzóski, Molickiego, Pustowójtówny, Błońskiego, Parady, Boh. Monte Cassino – blok nr 55, Cieszkowskiego, Magierskiego, Śnieżyńskiego – domy i bloki nr 6, 8 i 10, Farmaceutyczna ? domy i blok nr 4 oraz ul. Wojciechowska ? domy oraz blok nr 36 i 36A.

?               Piątek, 08 stycznia, ul. Krasińskiego – bloki nr 3, 6, 10 i 12.

?               Sobota, 09 stycznia, ul. Krasińskiego – bloki nr 16 i 18, Zana ? domy i blok nr 13, Namysłowskiego, Struga oraz ul. Irydiona ? blok nr 2.

?               Poniedziałek, 11 stycznia, ul. Irydiona ? bloki nr 4, 6, 8 i 10 oraz ul. Leonarda ? bloki nr 5 i 7.


Porządek wizyty duszpasterskiej do 11 stycznia, z wyszczególnieniem od jakiego nr rozpoczynać się będzie Kolęda, wywieszony jest w gablocie ogłoszeń przed głównymi drzwiami kościoła i na stronie internetowej parafii.

 

3. W tym tygodniu dni odnowy wewnętrznej:

 • I piątek ? to uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.
  I sobota – czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Mszę św. wieczorną i czuwanie fatimskie 

Przypominamy, że wypełnieniem I piątku miesiąca jest Komunia św. wynagradzająca. Jeśli ktoś przed świętami był u spowiedzi i nie popełnił grzechu ciężkiego, nie ma obowiązku przystępowania do spowiedzi.

 

Dziękujemy za ofiary materialne składane na nasz kościół i klasztor. Wszystkim Rodzinom z okazji dzisiejszego święta życzymy opieki Świętej Rodziny i trwania we wzajemnym obdarowywaniu się miłością i dobrem.

Życzenia na Boże Narodzenie

Drodzy Członkowie i Sympatycy naszego Stowarzyszenia SPPP.

Niech świętowanie Tajemnicy Bożego Narodzenia będzie dla nas czasem zatrzymania nad darem Bożej Miłości objawionej w Nowonarodzonym Jezusie? by zapatrzenie w Dziecię napełniło Was pokojem i pewnością, że On rzeczywiście jest Emanuelem? by wiara i miłość Maryi i Józefa były dla Was drogowskazem?
dziekujemy za życzliwosć i wspieranie czasem a takze materialne dzieł prowadzonych przez Stowarzyszenie.

Zarząd SPPP.

Celebransi Mszy św. – 27.12.2009

11.30 – O. Jacek Nowacki

11.30 – O.MichaŁ Gawroński (Stary Kościół)

13.00 – O. Waldemar Grubka

16.00 – O. Łukasz Woźniak

18.00 – O. Mirosław Ferenc

Homilia – List Episkopatu Polski.

IV Niedziela Adwentu 20.12.2009 r.

 • Medytacja nad Słowem Bożym prowadzona przez wspólnoty neokatechumenalne ? dziś od godziny 16.00 w starym kościele.
 •  

  II. W tym tygodniu:

  1. W tym tygodniu ostatnie Roraty o godzinie 6.30. Dla dzieci w poniedziałek o godzinie 18.00. Zachęcamy do wspólnego oczekiwania na przyjście Pana w tym adwentowym nabożeństwie.
  2. Spowiedź w naszym kościelne w poniedziałek, wtorek i środę: rano w godzinach 6.00 ? 8.30 i po południu od 16.00 do zakończenia Mszy św. wieczornej. W czwartek spowiedź od godziny 6.00 ? 15.00.
  3. W czwartek swoje imieniny obchodzą: O. Adam Strojnowski ? prefekt naszego Seminarium i O. Adam Dobrodziej ? ekonom klasztoru i kapelan szpitala. Msza św. w ich intencji będzie w czwartek o godzinie 6.30.
  4. W czwartek Wigilia. Ostatnie Roraty o godz. 6.30 poprzedzone o 6.05 śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu. Nie będzie Mszy św. o godzinie 18.00. Kościół będzie zamknięty od 15.00 do 23.00. Opłatki wigilijne można jeszcze nabyć w zakrystii, kancelarii i przy furcie klasztornej. Wierni tradycji polskiej zachowajmy zwyczaj dnia postnego.
   Przypominamy, aby zasiadając do stołu wigilijnego zachować porządek wieczerzy wigilijnej, który jest następujący:

  ?               Kolęda: ?Wśród nocnej ciszy?

  ?               Czytanie Ewangelii według św. Łukasza rozdział 2,1-20

  ?               Wspólna modlitwa

  ?               Łamanie się opłatkiem i składanie życzeń

  ?               Wspólny śpiew kolęd.


  Podczas wieczerzy i czuwania do Pasterki w rodzinach katolickich nie podaje się alkoholu.

  1. Uroczysta Msza św. ?PASTERKA? zostanie odprawiona w naszym kościele o godzinie 24.00. Zapraszamy do naszego kościoła już o godz. 23.20 na modlitwę zwaną Godziną Czytań. Ofiary na tacę z tej Mszy św. będą przeznaczone na diecezjalny ?Fundusz Obrony Życia?.
  2. W pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Msze św. odprawiane będą według porządku niedzielnego. W pierwszy dzień świąt w naszym kościele nie będzie spowiedzi.
  3. Drugiego dnia świąt ofiary złożone na tace przeznaczone będą na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  4. Za tydzień w niedzielę – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

  III. Ogłoszenia inne:

  1. Na stopniu komunijnym prezbiterium znajduje się ?światło betlejemskie? które możemy zabrać w lampionach do naszych domów.
  2. Wizytę duszpasterską zwaną ?Kolędą? rozpoczniemy w naszej parafii od poniedziałku 4 stycznia. Kolejność osiedli będzie następująca: os. Konstantynów, Krasińskiego, a następnie os. Sienkiewicza i os. Błonie, Szczegółowy wykaz na pierwszy tydzień podamy w przyszłą niedzielę.
  3. W ubiegłym tygodniu w kaplicy okrągłej zostały dociepłone siedziska w ławkach. Wielu parafian prosiło o to. Chcemy ocieplić ławki w całym kościele w miesiącu styczniu. Prosimy o opinie parafian. Koszt całej inwestycji to ok. 17 tys. zł.
  4. Informujemy, że w okresie zimowym w dni powszednie będą otwarte w kościele tylko drzwi boczne z obu stron.
  5. Dziękujemy darczyńcom za ofiary złożone w ostatnim okresie w formie darowizny na cele kultu religijnego w ramach odpisu od podatku dochodowego. Jednocześnie zachęcamy przez tę formę do wsparcia działań parafii czy Stowarzyszenia. Darowizny od osób fizycznych nie mogą być wyższe niż 6% a prawne nie więcej niż 10% dochodu. Darowizna musi być wpłacona na konto i dokonana w danym roku podatkowym.
  6. Wszystkim ludziom okazującym nam życzliwość poprzez modlitwę, wsparcie materialne podejmowanych zadań i pomocy ubogim szczególnie w tym okresie przedświątecznym składamy serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy także tym, którzy angażują się w dekoracje świąteczne w kościele i przed kościołem. Życzymy Wam wszystkim, aby wieczerza wigilijna była w Waszych Rodzinach czasem obdzielenia się miłością płynąca od Jezusa i czasem pojednania. 

  Zwiastun świątecznego “Zwiastuna”

   

   

  – ?Różaniec rodziców za dzieci? ? cenna inicjatywa, w którą włączyła się grupa rodziców z naszej parafii, oraz propozycja i zachęta dla innych

  – ?Pytaj! Duszpasterz ci odpowie? ? tym razem O. Dariusz Miastowski pisze o tym, co można zmieniać w kanonie Mszy św.

  – ?Dzieciaki? ? opowiadanie o Wojtusiu

  – ?Witraże? ? przechodzimy na lewą stronę kościoła ? św. Feliks z Cantalice

  Wychodząc z Kościoła nie zapomnij zabrać Zwiastuna!

  III Niedziela Adwentu -13.12.2009 r.

  II.                W  tym  tygodniu;   

 • W środę rozpoczyna się Nowenna do Dzieciątka Jezus. Będzie ona połączona z Mszą św. Roratnią o godzinie 6.30 w dni powszednie. Natomiast o 21.00 zapraszamy na Apel Papieski w intencji o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II.   
 • Jarmark ze zdrową żywnością ekologiczną w sobotę w Gimnazjum nr 7 przy ul. Kasińskiego w godzinach 12.00 -15.00.   
 • W sobotę swoje imienny obchodzą: O. Dariusz Polak i O. Dariusz Miastowski ? ojciec duchowny naszego Seminarium. Msza św. w ich intencji w sobotę o godzinie 6.30.  
 • Siostry Kapucynki zapraszają nas serdecznie na Koncert Charytatywny, który odbędzie w najbliższą sobotę o godzinie 19.00 w naszym amfiteatrze. Podczas koncertu zespołu ?Schocolad? odbędzie się aukcja i kiermasz kartek świątecznych. Zebrane środki są przeznaczone na budowę Domu  dla dzieci w Wąwolnicy prowadzonego przez Siostry. Zachęcamy do hojności i wzięcia udziału w tej cennej inicjatywie.  
 • III. Ogłoszenia inne:  

  1. Dziękujemy Bogu  za przeżyte rekolekcje i za liczny udział parafian i sympatyków naszego kościoła. Z niepokojem zauważyliśmy nikły udział dzieci i młodzieży gimnazjalnej w rekolekcjach. Zachęcamy rodziców do zadania sobie pytania: czy dołożyli starań w trosce o życie religijne, aby ich dzieci uczestniczyły w rekolekcjach?  
  2. Parafialny Zespół Caritas dziękuje wszystkim ofiarodawcom za przyniesione w ubiegłym tygodniu dary żywnościowe. Dzięki Waszej pomocy mogliśmy zrobić 120 paczek świątecznych.  
  3. Od początku grudnia w naszej parafii mamy drugą organistkę. Pani Wiktorii życzymy wytrwałości w pojęciu tej ważnej posługi w kościele, a wszystkim wiernych dobrej współpracy poprzez czynny udział w śpiewie pieśni.  
  4. Dziękujemy za życzliwość i wszelkie ofiary wspierające naszą parafię i klasztor. Niech adwentowy czas oczekiwania przyniesie Wam pragnienie bliskości Boga szczególnie w modlitwie i życiu sakramentalnym.

  Rekolekcje adwentowe 2009 r.do słuchania

  Niedziela:

  – nauka ogólna
  {mp3}rekolekcje_nd{/mp3}

  poniedziałek :

  dla dorosłych
  {mp3}rekolekcje_dor_pon{/mp3}

  dla mlodzieży
  {mp3}rekolekcje_mlo_pon{/mp3}

  wtorek:

  dla dorosłych
  {mp3}rekolekcje_dor_wt{/mp3}

  dla mlodzieży
  {mp3}rekolekcje_mlo_wt{/mp3}

  środa:

  dla dorosłych i mlodzieży.
  {mp3}rekolekcje_sr_dor_mlo{/mp3}