Kazania Pasyjne 2016

14.02.2016 –   {mp3}Gorzkie Zale 1 – O. Jaroslaw Banasiuk_Poczekajka2016{/mp3}

21.02.2016  –  {mp3}Gorzkie Zale 2 – O. Andrzej Derdziuk_Poczekajka 2016{/mp3}

28.02.2016   – {mp3}Gorzkie Zale 3 – O. Jaroslaw Banasiuk_Poczekajka2016{/mp3}

06.03.2016 –  {mp3}Gorzkie Zale 4 – O. Jaroslaw Banasiuk_Poczekajka2016{/mp3}

13.03.2016-   {mp3}Gorzkie Zale5-O. Jaroslaw Banasiuk_Poczekajka2016{/mp3}

20.03.2016 –  {mp3}Gorzkie Zale 6 – O. Jaroslaw Banasiuk_Poczekajka2016{/mp3}

III Niedziela W. Postu – 28.02.2016

07.00 – o. Jarosław Banasiuk          1. o.  Waldemar Grubka

08.30 – o. Szczepan Dzyr                 1. o. Stefan Majkowski   2. o.Radomir Kryński

10.00 – o. Tomasz Mantyk               1. o. Jarosław Banasiuk  2. o. Jarosław Kubera

11.30 – o.Jarosław Kubera              1. o. Ryszard Gumkowski     2. o.  Szczepan Dzyr

11.30 (st. k-ł) – o. Tomasz Mączewski      1. o. Waldemar Grubka

13.00 – o. Waldemar Grubka            1. o. Radomir Kryński       2. o. Jarosław Banasiuk

16.00 – o. Ryszard Gumkowski       1.  o. Stefan Majkowski     2. o. Krzysztof Groszyk

18.00 – o. Radomir Kryński              1.  o. Tomasz Mączewski     2. o. Jarosław Kubera

                                                           3.  o. Tomasz Mantyk 

Homilia – celebrans. Kazanie katechizmowe. Dobra i wymagania miłosci małżeńskiej. Kościół Domowy. KKK cz. II dział II rozdział III artyk. 7 pkt V-VI.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie

III Niedziela W.Postu – 28.02.2016 r.

I. W dzisiejszą niedzielę:

1. Pamiętajmy o udziale w nabożeństwach wielkopostnych: Drodze Krzyżowej czy Gorzkich Żalach, aby pełniej wejść w tajemnicę miłości Boga do człowieka. Nagrane kazania pasyjne można wysłuchać także na stronie internetowej parafii.

2. Msza sw. modlitwą o uzdrowienie duchowe i fizyczne dziś o godzinie 18.00.

II. W tym tygodniu:

3. Jutro rozpoczynają się rekolekcje szkolne uczniów Szkoły Podstawowej nr 38 i Szkoły Podstawowej im Bolesława Chrobrego. Poprowadzi je Ks. Piotr Drozd. Rekolekcje potrwają do środy. Od środy rozpoczną się rekolekcje szkolne dla Gimnazjum nr 7 i Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego. Poprowadzi je O. Tomasz Mantyk ? wikary naszej parafii i duszpasterz młodzieży. Z programem rekolekcji uczniowie zostali zapoznani w szkołach.

4. W tym tygodniu dni odnowy wewnętrznej:

? I czwartek ? adoracja Najświętszego Sakramentu dziękczynno-błagalna o nowe powołania kapłańskie i zakonne ? od godziny 15.00 w okrągłej kaplicy

? I piątek – spowiedź dzieci od godz. 15.30, Droga krzyżowa o godz. 16.00. a po niej komunia św. Spowiedź dla dorosłych pół godziny przed Mszami św.

? I sobota – Msza św. wieczorna z nieszporami i nabożeństwo zakończone procesją.

5. Teatr Studencki ?Dobry wieczór” z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza nas na spektakl ?Krewniacy“. Spektakl w najbliższą sobotę o godzinie 14.00 w naszym amfiteatrze. Wstęp wolny. Szczegóły na plakatach przed kościołem. Zapraszamy.

III. W przyszłą niedziele:

6. Rekolekcje dla dorosłych, młodzieży i studentów rozpoczną się w naszej parafii w przyszłą niedzielę. Poprowadzi je O. Jarosław Kubera ? gwardian i rektor naszego Seminarium. Program rekolekcji na plakatach w gablotach ogłoszeń, na stronie internetowej parafii i w gazetce Zwiastun. Zachęcamy do uczestnictwa w tych rekolekcjach, które są potrzebą serca, aby zatrzymać się i zapytać o sens naszego życia.

III. Ogłoszenia inne:

7. Członkowie Stowarzyszenia służą pomocą w wypełnianiu Pit-ów w zamian za 1% na rzecz Stowarzyszenia – w czwartki w godzinach 16.00-19.00 w sali nr 3. Zachęcamy też do pomocy osoby, które mogłyby pomoc w wyplenianiu PIT-ów.

8. Ekstremalna Droga Krzyżowa w Lublinie odbędzie się w nocy z 4 na 5 marca. Wszyscy uczestnicy wyruszą po Mszy św., która sprawowana będzie w Archikatedrze Lubelskiej o godz. 19.00. Zapisy trwają do 3 marca. Szczegóły na plakatach.

9. Przypominamy kandydatom do bierzmowania o dopełnieniu formalności w kancelarii parafialnej.

10. Dyrekcja Pallotyńskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego na Sławiku serdecznie zaprasza na Drzwi Otwarte Szkoły, które odbędą się w przyszłą niedzielę ? 6 marca 2016 r. w godzinach od 10.00 do 14.00. Czekamy na wszystkich zainteresowanych nauką w jednej z najlepszych szkół na Lubelszczyźnie, w której dba się zarówno o wysoki poziom nauczania, bezpieczeństwo, jak i rozwój duchowy.

11. Do kawiarenki u Franka na ciasto zaprasza nas wspólnoty neokatechumenalne. Zachęcamy do korzystania z kawiarenki. Wspieramy w ten sposób działania podejmowane w parafii.

12. Za nami dwa turnusy ?Ferii na Poczekajce” dla dzieci ze szkół podstawowych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii Poczekajka. W obu turnusach wzięło udział 42 dzieci. Dziękujemy p. Małgorzacie Grzeni i wolontariuszom z IX Liceum Ogólnokształcącego i Siostrom Kapucynkom za poprowadzenie ciekawych zajęć.

13. Dziękujemy wszystkim za życzliwość i wspieranie naszych działań. Życzymy Wam opieki Bożej w nowym tygodniu i dużo okazji do czynienia dobra i wielkopostnej pokuty a dzieciom i młodzieży rozpoczynającym naukę po przerwie zimowej życzymy zapału i sil do zdobywania wiedzy.

14 Z naszej wspólnoty parafialnej w tym tygodniu do wieczności odeszli: Henryk Zarzeczny z ul. Powstania Styczniowego, Wiesław Sykut z ul. Leonarda i Emilia Poczewska z ul. Skrzetuskiego. Wczoraj po godzinie 22.00 w Szpitalu przy ul. Kraśnickiej zmarł nasz współbrat O. Józef Korzeniowski ? senior naszej wspólnoty. Miał 74 lata.Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …..

O.Józef Korzeniowski odszedł do domu Ojca

W sobotę 27 lutego po godzinie 22 w szpitalu przy Al. Kraśnickiej w wieku 74 lat zmarł O.Józef Korzeniowski . W zakonie Kapucynów przeżył 56 lat a w kapłaństwie 50 lat. Od wielu lat zmagał się z chorobą .

Porządek uroczystości 1 marca (wtorek) będzie następujący:

 12.15- wprowadzenie do kościoła trumny z ciałem  zmarłego O. Jóżefa

12.20 – różaniec
13.00 – Msza św. pogrzebowa w kościele na Poczekajce. 

Przejazd na cmentarz przy ul. Lipowej i złożenie ciała w grobowcu zakonnym.

Wspólnota Braci Mniejszych Kapucynów
Proboszcz i parafia na Poczekajce

 Wieczy odpoczynek racz Mu dać Panie a światlość wiekuista niechaj mu świeci.

“Rymcerze” na Poczekajce

 W środę 2 marca  w ramach rekolekcji dla Gimnazjum zapraszamy na spotkanie w ramach projektu profilaktycznego “Nie zmarnuj Swego Życia“. Spotkanie odbędzie sie o godzinie 11.00 w amfiteatrze na Poczekajce.

Wydarzenie realizowane jest przez Franciszkańskie Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie w ramach projektu „Z Kulturą do Nieba” – V edycja. Wydarzenie organizowane są dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin.

Patronat honorowy objęli:

 O.Andrzej Kiejza –  Minister prowincjalny 

   

 

Rap­erzy prowadzą spotka­nia z ucz­ni­ami i zachę­cają: ?Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia?!
W lat­ach 2013?2015 byli w 265 placówkach w Polsce i za granicą, dotar­liśmy do ponad 160 tysięcy uczniów.  

Współczesna młodzież jest pogu­biona, a bez właś­ci­wych auto­ry­tetów i zasad moral­nych ? może zmarnować swoje życie. Pod wpły­wem nieod­powied­niego towarzystwa młodzież coraz częś­ciej i śmielej sięga po uży­wki takie jak papierosy, alko­hol, narko­tyki, ?dopalacze?, chcąc zaim­ponować rówieśnikom? 

Dostrze­ga­jąc te prob­lemy, z inic­jatywy Apos­tol­skiego Ruchu Wiary, Bęsia i Dj Yonasa, pow­stał ten pro­jekt. Jest on oparty na doświad­czeni­ach walki z nałogami prowadzą­cych połąc­zony z kon­certem z wartoś­ci­ami chrześ­ci­jańskimi.  

Spotka­nia prowadzą Bęsiu i Dj Yonas (RYM­cerze)
Komu­nikują się z młodzieżą w wieku 12?19 lat bez zadę­cia i patosu, ?ich językiem?.

Cel pro­jektu

Celem pro­jektu jest pro­fi­lak­tyka uza­leżnień, uświadomie­nie zagrożeń związanych z uży­wkami, zmi­ana postawy u młodzieży, zachęce­nie do rozwi­jania zain­tere­sowań, przed­staw­ie­nie wartości chrześ­ci­jańs­kich. 

Co obe­j­muje spotkanie?

– skuteczną pro­fi­lak­tykę przez his­to­rie włas­nych zma­gań z uza­leżnieni­ami pod hasłem ?Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia?
dynam­iczne, akty­wne, uświadami­a­jące spotkanie w formie mini-wykładów i hip-hopowej muzyki
inter­akcje z młodzieżą ?konkurs freestyle
wspar­cie Grona Ped­a­gog­icznego
pro­mocja muzyki z wartoś­ci­ami chrześ­ci­jańskimi
pro­mocja uni­w­er­sal­nych wartości w życiu

II Niedziela W.Postu – 21.02.2016 r.

I. W dzisiejszą Niedzielę:

1. Dzisiejsza niedziela jest dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Polskich Misjonarzami Ofiarami materialnymi możemy wesprzeć polskich misjonarzy pracujących na wszystkich kontynentach. Obecnie w 97 krajach pracuje 2040 polskich misjonarzy i misjonarek. Skarbony ustawione są przy wyjściach z kościoła. Bóg zapłać za każdy dar.

II. tym tygodniu:

2. Jutro rozpoczyna się drugi turnus Zimowiska na Poczekajce. Ciekawe zajęcia i zabawy poprowadzą Siostry Kapucynki. Są jeszcze wolne miejsca. Można jeszcze zapisać dzieci w poniedziałek przed godziną 10 w kancelarii parafialnej. Zimowisko jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00.

3. W poniedziałek zapraszamy na kolejne spotkanie ze św. Ritą: na różaniec o godzinie 17.30 podczas którego będą czytane intencje i Msze św. o godzinie 18.00 w intencjach złożonych wcześniej w zakrystii.

4. Msza św. za wstawiennictwem św. O Pio – we wtorek o godzinie 18.00. Intencje do modlitwy można złożyć w zakrystii

II. W przyszłą niedzielę:

5. Kolejne kazanie katechizmowe będzie głoszone w przyszłą niedzielę.

6. Msza św. z modlitwą o uzdrowienie duchowe za tydzień o godzinie 18.00.

III. Ogłoszenia różne:

7. Zapraszamy zawodników i zawodniczki w wieku od 10 do 19 lat do wzięcia udziału w XXIII rozgrywkach o Puchar Niepokalanej Poczekajka cup 2016. Informacje i Karta zgłoszenia wraz z regulaminem do pobrania na stronie puchar.poczekajka.pl .

8. Trwa akcja zbiórki makulatury. Wspieramy w ten sposób materialnie misje w Gabonie, gdzie pracują nasi Bracia Kapucyni. Kontener na makulaturę stoi przy kancelarii do poniedziałku włącznie.

9. Rekolekcje dla pracowników Służby Zdrowia w dniach ? 26 – 28 lutego w kaplicy szpitalnej SPSK 4 przy ul. Jaczewskiego. Spotkania w piątek i sobotę o godzinie 19.00 a w niedziele o godz.18.00.

10. Dziś do kawiarenki parafialnej u Franka przy Punkcie Ksiązki zapraszają nas zapraszają członkowie Grupy Modlitwy O. Pio na smaczne domowe ciasto i kawę.

11. Dziękujemy za wspieranie dzieła pomocy potrzebujących i za wszelkie dobro, z którym się na co dzień spotkamy i życzymy Bożego Błogosławieństwa w nowym tygodniu.

12. Z naszej wspólnoty parafialnej w tym tygodniu do wieczności odeszła: Wacława Łukasik z ul. Krasińskiego. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie …..

II Niedziela W.Postu – 21.02.2016 r.

07.00 – o. Radomir Kryński            1. o.  Waldemar Grubka

08.30 – o. Waldemar Grubka           1. o. Andrzej Derdziuk          2. o.Radomir Kryński

10.00 – o. Andrzej Derdziuk            1. o. Andrzej Cebula             2. o. Tomasz Mączewski

11.30 – o.Andrzej Cebula                1. o. Ryszard Gumkowski     2. o.  Stefan Majkowski

11.30 (st. k-ł) – o. Tomasz Mączewski      1. o. Szczepan Dzyr

13.00 – o. Ryszard Gumkowski     1. o. Andrzej Derdziuk            2. o. Radomir Kryński

16.00 – o. Stefan Majkowski        1.  o. Szczepan Dzyr         2. o. Ryszard Gumkowski   

18.00 – o. Tomasz Mantyk              1.  o. Tomasz Mączewski     2. o. Stefan Majkowski 

                                                      

Homilia – O.Tomasz Mantyk – o Światowych Dniach Młodzieży

* wykaz spowiedników może ulec zmianie

Pielgrzymka do Rzymu w Roku Miłosierdzia i spotkanie ze św. Ritą

 

21.04 Lublin – zbiórka o godz. 01.30 – przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch do Tarvisio – obiadokolacja – nocleg

22.04 Tarvisio – śniadanie – przejazd do Padwy – spacer przez rozległy plac Prato della Valle do bazyliki św. Antoniego – patrona ludzi i rzeczy zagubionych, modlitwa przy grobie Świętego – obiadokolacja – nocleg w hotelu k. Rzymu

23.04 Rzym – śniadanie – przejazd do centrum – zwiedzanie: bazylika św. Piotra na Watykanie – przejście przez Drzwi Święte – Bramę Miłosierdzia, modlitwa przy grobie św. Jana Pawła II, wolny czas na Watykanie – po południu zwiedzanie: bazylika Santa Maria Maggiore, kościół św. Alfonsa – sanktuarium MB Nieustającej Pomocy, bazylika św. Jana na Lateranie, sanktuarium Świętych Schodów – powrót do hotelu – obiadokolacja – nocleg

24.04 Rzym – śniadanie – zwiedzanie: Schody Hiszpańskie, fontanna di Trevi – przejazd na plac św. Piotra ? modlitwa Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem – spacer barokowym i starożytnym szlakiem:plac Wenecki, fora cesarskie, Koloseum (zewn.), bazylika św. Pawła za murami – powrót do hotelu – obiadokolacja – nocleg

25.04 Rzym – śniadanie – przejazd do Roccaporena – zwiedzanie miejsc związanych ze św. Ritą: sanktuarium św. Rity, dom rodzinny, ogród cudu, lazaret – przejazd do Cascii – zwiedzanie: bazylika z grobem św. Rity – patronki spraw trudnych i beznadziejnych, klasztor Augustianek, cela św. Rity – obiadokolacja – nocleg k. Asyżu

26.04 Asyż – śniadanie – zwiedzanie: bazylika św. Klary, piazza del Commune, Chiesa Nuova, bazylika z grobem św. Franciszka – po południu wyjazd w stronę Włoch Północnych do hotelu w Tarvisio – obiadokolacja – nocleg

27.04 Tarvisio – śniadanie – przejazd przez Austrię, Czechy – powrót do Lublina w późnych godzinach wieczornych

Cena: 800 zł + 225 euro/os.

Zaliczka przy zapisie 225 euro, pozostała część do 1 kwietnia 2016 r.

Cena obejmuje opłaty za:

? transport autokarem (klimatyzacja, toaleta), opiekę pilota

? zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach, pokoje 2 i 3 os. z łazienkami,

? wyżywienie wg programu: 6 śniadań kontynentalnych, 6 obiadokolacji,

? ubezpieczenie SIGNAL IDUNA KL (10.000 euro), NW (15.000 zł) i bagażu (1000 zł).

Cena nie obejmuje opłat za:

? bilety wstępu, przewodników lokalnych, słuchawki, metro Rzymie, – razem ok. 40 euro/os.

? napoje do obiadokolacji.

Uwaga: Pilot nie oprowadza we wnętrzach zwiedzanych zabytków.

Zwiedzanie Rzymu realizowane przy wykorzystaniu komunikacji miejskiej – metro.

Zapisy: obok Punktu Książki od 7 lutego 2016 r. w każdą niedzielę w godz. 8.00 ? 11.00

Informacja telefoniczna 501 07 65 56 (w godzinach wieczornych)

I Niedziela W.Postu – 14.02.2016 r.

07.00 – o. Jarosław Banasiuk          1. o. Waldemar Grubka

08.30 – o. Szczepan Dzyr                 1. o. Tomasz Mantyk            2. o.Radomir Kryński

10.00 – o. Andrzej Derdziuk            1. o. Jarosław Banasiuk        2. o. Jarosław Kubera

11.30 – o.Andrzej Cebula                1. o. Andrzej Derdziuk           2. o.  Stefan Majkowski

11.30 (st. k-ł) – o. Tomasz Mączewski      1. o. Tomasz Mantyk

13.00 – o.Waldemar Grubka           1. o. Ryszard Gumkowski     2. o. Szczepan Dzyr

16.00 – o. Jarosław Kubera            1.  o. Tomasz Mączewski     2. o. Stefan Majkowski

18.00 – o. Tomasz Mantyk               1.  o. Krzysztof Groszyk       2. o. Andrzej Cebula

                                                           3. O. Andrzej Derdziuk

Homilia – List Metropolity Lubelskiego na Wielki Post 2016

* wykaz spowiedników może ulec zmianie

I Niedziela W.Postu -14.02.2016 r.

I. W tym tygodniu:

1. Jutro zaczyna się pierwszy turnus Zimowiska na Poczekajce. Są jeszcze wolne miejsca na II turnus.

2. Domowy Kościół serdecznie zaprasza na wspólną adorację dziękczynienie i uwielbienie Najświętszego Sakramentu, w poniedziałek po Mszy św. o 18.(w kaplicy Matki Bożej). Będziemy modlić się w intencji rodzin w kryzysie, wypraszając potrzebne łaski dla nich i umocnienie.

3. Msza św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II we wtorek o godzinie 18.00. Intencje do modlitwy można składać w zakrystii.

4. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:

  • Droga Krzyżowa – w piątki: dla dzieci o godz. 16.00, dla gimnazjum i młodzieży o godz. 19.00 a dla dorosłych o 8.30 i 17.00.
  • Nabożeństwo Gorzkich Żali – w niedzielę o godz. 17.00 wraz z nauką pasyjną. W tym roku kazania pasyjne głoszą w naszej parafii O. Jarosław Banasiuk i O. Andrzej Derdziuk.

Prosimy bardzo Rodziców, aby zatroszczyli się o uczestnictwo swoich dzieci i młodzieży w nabożeństwach wielkopostnych.

5. Okres Wielkiego Postu daje nam okazję do podejmowania wyrzeczeń w formie tzw. Jałmużny Wielkopostnej, również w wymiarze materialnym, na rzecz bardziej potrzebujących w naszej parafii. Skarbony na Jałmużnę Wielkopostną znajduje się przy wyjściu bocznym od strony zakrystii i przy głównych drzwiach.

II. W przyszłą niedzielę:

6. Ogólnopolska zbiórka do puszek na pomoc Polskim Misjonarzom – w przyszłą niedzielę.

III. Ogłoszenia inne:

7. Duszpasterstwo Młodych organizuje wyjazd na światowe dni młodzieży w Krakowie, w dniach 25-31 lipca. Zapraszamy młodzież w wieku 16-30 lat. Koszt wyjazdu, bez wyżywienia to około 350 zł. Szczegóły na stronie internetowej i u br. Tomasza Mantyk. Zapisy przyjmujemy na furcie klasztornej

8. Są jeszcze wolne miejsca wolne na pielgrzymki organizowane przez naszą parafię. Zachęcamy do skorzystania. Więcej informacji w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.

9. Kolejny raz na Poczekajce będziemy zbierać makulaturę, wspierając materialnie misje w Gabonie, gdzie pracują nasi Bracia Kapucyni. Kontener na makulaturę będzie stał przy kancelarii od południa w piątek do poniedziałku włącznie. Zachęcamy do włączenia się w tę akcję.

10. Na stronie internetowej parafii i Stowarzyszenia jest bezpłatna aplikacja do wypełniania PIT-ów z wpisanym już z KRS-em Stowarzyszenia. Zachęcamy do przekazania 1% z podatku na potrzeby Stowarzyszenia i parafii.

11. W imieniu Rodziny i kolegów Marcina Hemperka dziękujemy tym wszystkim, którzy wsparli materialnie dalsze jego leczenie podczas zbiórki w ubiegła niedzielę. Udało się pomóc na kwotę 15 422 zł. Pieniądze zostały przekazane Rodzinie. Wielkie Bóg zapałać za wspaniałe świadectwo szlachetności.

12. Dziękujemy za modlitwę i wspierani materialne potrzeb kościoła i klasztoru oraz dzieł podejmowanych przez parafie. Życzymy wierności podjętym postanowieniom wielkopostnym a dzieciom i młodzieży rozpoczynającym przerwę semestralną życzymy miłego odpoczynku i nabrania sił do zdobywania wiedzy.

13. Z naszej wspólnoty parafialnej w tym tygodniu do wieczności odeszli: Regina Rycek z ul. Herbowej, Kazimierz Saniak z ul. Herbowej, Stanisław Kwiatkowski z ul. Krasińskiego, Maria Kłysiak z ul. Juranda i Alicja Stępniewska z ul. Juranda.. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …..