Duszpasterze

WSPÓLNOTA BRACI KAPUCYNÓW NA POCZEKAJCE 

br. Mirosław Ferenc OFMCap

kapłan, proboszcz parafii
śluby wieczyste 08.01.2006, święcenia kapłańskie 27.05.2007
Podejmowane posługi: Żywy Różaniec, przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej i do Bierzmowania, Domowy Kościół, Neokatechumenat, duszpasterstwo chorych, Klub Seniora.

 

br. Paweł Działa OFMCap, kapłan, wikariusz parafii, 

śluby wieczyste 09.01.2011, święcenia kapłańskie 27.05.2012

Podejmowane posługi: Ruch Światło -Życie ( Oaza młodzieżowa, Dzieci Boże, Kościół Domowy),  duszpasterstwo młodzieżowe, ministranci, lektorzy, duszpasterstwo chorych, przygotowanie do bierzmowania

 

br. Piotr Zacharski OFMCap, kapłan, wikariusz parafii

śluby wieczyste

 

święcenia kapłańskie 2022 r.

Podejmowane posługi:  Odnowa w Duchu Świętym ” Miłosierny Samarytanin”, duszpasterstwo chorych, Kościół Domowy, ZHR. 

 

br. Jarosław Banasiuk OFMCap, kapłan, gwardian klasztoru 

śluby wieczyste: 06.01.2001, święcenia kapłańskie: 19.05.2002.
Podejmowane posługi: asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Kościół Domowy, spowiedź sióstr zakonnych.
 
 
 
 

br. Artur Fredo OFMCap,  kapłan, Rektor WSD, wikary klasztoru

 śluby wieczyste: 08.01.2006, święcenia kapłańskie: 27.05.2007.
Podejmowane posługi: Domowy Kościół, spowiedź sióstr zakonnych.
 
 

br. Stanisław Miciuk OFMCap, kapłan, wieloletni misjonarz 

śluby wieczyste 22.04.1979, święcenia kapłańskie 25.05.1980

Podejmowane posługi: Grupa Modlitwy św. Rity, Biuro Radia Maryja, neokatechumenat, duszpasterstwo chorych

 

br. Andrzej Derdziuk OFMCap

kapłan, profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

śluby wieczyste: 11.01.1987, święcenia kapłańskie: 09.06.1987.
Podejmowane posługi: spowiedź sióstr zakonnych, Grupa Modlitwy o. Pio, Wspólnota Najświętszego Imienia Jezus, duszpasterstwo absolwentów, nabożeństwa fatimskie, promotor kultu br. Kaliksta Kłoczko
 

br. Paweł Gondek OFMCap,  furtian, posługa w klasztorze, fotograf  

śluby wieczyste: 04.10.1992, 

 

br. Marek Wółkiewicz OFMCap,  zakrystian, posługa w kościele,

śluby wieczyste 01.10.1995

br. Andrzej Krawczyk OFMCap, kapłan

śluby wieczyste 07.01.1996, święcenia kapłańskie 18.05.1997
Podejmowane posługi: opiekun kręgu Kościoła Domowego, opiekun grupy AA
 
 

br. Stanisław Kowalski OFMCap, kapłan

Podejmowane posługi: opiekun kręgu Kościoła Domowego, RSMU, spowiednik
 
 

br. Krzysztof Dudziak OFMCap, kapłan, ojciec duchowny WSD 

śluby wieczyste 06.01.2001, święcenia kapłańskie 19.05.2002.
Podejmowane posługi: formacja braci, neokatechumenat, spowiedź sióstr zakonnych
 
 

br. Andrzej Cebula OFMCap, kapłan, ekonom klasztoru

śluby wieczyste 16.02.2003, święcenia kapłańskie 30.05.2004

Podejmowane posługi: duszpasterstwo dzieci, Grupa Modlitwy Dzieci Fatimskich, konferencje dla narzeczonych, Kościół Domowy. 

 

br. Cezary Szcześniak OFMCap, kapłan, wicerektor WSD, magister ponowicjatu,

śluby wieczyste 09.01.2011, święcenia kapłańskie 27.05.2012 

Podejmowane posługi: formacja braci, opiekun kręgu Kościoła Domowego, neokatechumenat

 

br. Łukasz Podsiadły OFMCap, kapelan szpitala na Kraśnickiej 

 

 
 

br. Piotr Murach OFMCap, infirmiarz, posługa wobec braci chorych 

śluby wieczyste: 30.03.2014.
 

br. Mirosław Starzyński OFMCap, brat zakonny, posługa w infirmerii

 

br. Marcin Jurek OFMCap, brat zakonny

śluby wieczyste 23.05.2021
 
 
 

br. Jarosław Hofman OFMCap

furtian, posługa w klasztorze, ogrodnik 
śluby czasowe: 08.03.2020
 
 
 

fot. Emil Zięba