Duszpasterze

WSPÓLNOTA BRACI KAPUCYNÓW NA POCZEKAJCE 

br. Mirosław Ferenc OFMCap

kapłan, proboszcz parafii
śluby wieczyste: 08.01.2006, święcenia kapłańskie 27.05.2007
Podejmowane posługi: Żywy Różaniec, przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej i do Bierzmowania, Domowy Kościół, Neokatechumenat, duszpasterstwo chorych, Klub Seniora.

br. Paweł Działa OFMCap

kapłan, wikariusz parafii
śluby wieczyste: 09.01.2011, święcenia kapłańskie: 27.05.2012
Podejmowane posługi: Ruch Światło-Życie (Oaza młodzieżowa, Dzieci Boże, Kościół Domowy),  duszpasterstwo młodzieżowe, ministranci, lektorzy, duszpasterstwo chorych, przygotowanie do bierzmowania.

br. Piotr Zacharski OFMCap

kapłan, wikariusz parafii
śluby wieczyste, święcenia kapłańskie: 2022 r.
Podejmowane posługi: Odnowa w Duchu Świętym “Miłosierny Samarytanin”, duszpasterstwo chorych, Kościół Domowy, Droga Odważnych, opiekun nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św., Neokatechumenat, Kapelan Szkoły Dzieci Fatimskich. 

br. Jarosław Banasiuk OFMCap

kapłan, gwardian klasztoru
śluby wieczyste: 06.01.2001, święcenia kapłańskie: 19.05.2002
Podejmowane posługi: asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Kościół Domowy, spowiedź sióstr zakonnych.

br. Artur Fredo OFMCap

kapłan, Rektor WSD, wikary klasztoru
śluby wieczyste: 08.01.2006, święcenia kapłańskie: 27.05.2007
Podejmowane posługi: Domowy Kościół, spowiedź sióstr zakonnych.

br. Stanisław Miciuk OFMCap

kapłan, wieloletni misjonarz
śluby wieczyste: 22.04.1979, święcenia kapłańskie: 25.05.1980
Podejmowane posługi: Grupa Modlitwy św. Rity, Biuro Radia Maryja, neokatechumenat, duszpasterstwo chorych.

br. Andrzej Derdziuk OFMCap

kapłan, profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
śluby wieczyste: 11.01.1987, święcenia kapłańskie: 09.06.1987
Podejmowane posługi: spowiedź sióstr zakonnych, Grupa Modlitwy o. Pio, Wspólnota Najświętszego Imienia Jezus, duszpasterstwo absolwentów, nabożeństwa fatimskie, promotor kultu br. Kaliksta Kłoczko.

br. Paweł Gondek OFMCap

furtian, posługa w klasztorze, fotograf  
śluby wieczyste: 04.10.1992
 

br. Marek Wółkiewicz OFMCap

zakrystian, posługa w kościele
śluby wieczyste: 01.10.1995
 

br. Andrzej Krawczyk OFMCap

kapłan
śluby wieczyste: 07.01.1996, święcenia kapłańskie: 18.05.1997
Podejmowane posługi: opiekun kręgu Kościoła Domowego, opiekun grupy AA.

br. Krzysztof Dudziak OFMCap

kapłan, ojciec duchowny WSD 
śluby wieczyste: 06.01.2001, święcenia kapłańskie: 19.05.2002
Podejmowane posługi: formacja braci, neokatechumenat, spowiedź sióstr zakonnych.

br. Andrzej Cebula OFMCap

kapłan, ekonom klasztoru
śluby wieczyste: 16.02.2003, święcenia kapłańskie: 30.05.2004
Podejmowane posługi: duszpasterstwo dzieci, Grupa Modlitwy Dzieci Fatimskich, konferencje dla narzeczonych, Kościół Domowy.

br. Michał Kulczycki OFMCap

kapłan, wicerektor WSD
śluby wieczyste: 11.01.2009, święcenia kapłańskie: 23.05.2010
Podejmowane posługi: posługa w neokatechumenacie, Kociół Domowy, posługa siostrom zakonnym.

br. Tomasz Rogaliński OFMCap

kapłan
śluby wieczyste: 13.01.2008, święcenia kapłańskie: 31.05.2009
Podejmowane posługi: katecheta w ZSEL, posługa w neokatechumenacie, 12 Kroków.

br. Adam Mianowski OFMCap

diakon
śluby wieczyste: 08.01.2012
Podejmowane posługi: katecheta, opiekun harcerzy oraz Zespołu Tobie Śpiewam.

br. Piotr Murach OFMCap

infirmiarz, posługa wobec braci chorych
śluby wieczyste: 30.03.2014.
 

br. Mirosław Starzyński OFMCap

brat zakonny, posługa w infirmerii
 
 

br. Jarosław Hofman OFMCap

furtian, posługa w klasztorze, ogrodnik
śluby czasowe: 08.03.2020