II Niedziela po Bożym Narodzeniu – 02.01.2011

I.                   W dzisiejszą niedzielę:

 

1.       Koncert kolęd w wykonaniu chóru  dzieci i młodzieży ze Szkoły Muzycznej dziś po Mszy św. o godzinie 16.00.

 

II.                W tym tygodniu:

 

2.       We czwartek  – 6 stycznia, przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – czyli Trzech Króli. Tego dnia mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św.  Porządek Mszy św. niedzielny.  Ofiary złożone na tace tego dnia przeznaczone są na potrzeby misji prowadzonych przez naszą Prowincje Zakonną.  Przy wyjściach z kościoła będzie można nabyć poświęconą kredę i kadzidło. Tą kredą wypisujemy na drzwiach naszych domów pierwsze litery imion Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara, przedzielając je krzyżykami i dodając datę roku. Pragniemy przez to wyrazić, że jak kiedyś oni, tak my teraz chcemy szukać Chrystusa i znaleźć Go. Te znaki na drzwiach naszego domu są widocznym świadectwem naszej wiary.

 

3.       W pierwszy piątek miesiąca dodatkowa spowiedź o godzinie 16.00 i  Msza św. o godzinie16.30 i o  18.00. Poprzedzi je nabożeństwo wynagradzające o godzinie 17.30. Przypominamy, że wypełnieniem I piątku miesiąca jest komunia św. wynagradzająca. Jeśli ktoś przed świętami był  u spowiedzi i nie ma grzechu ciężkiego nie ma obowiązku przystępowania do spowiedzi.  Prosimy w miarę możliwości o skorzystanie ze spowiedzi w godzinach porannych, gdyż popołudniu będzie mniejsza ilość kapłanów.

 

4.      Porządek wizyty duszpasterskiej przedstawia się następująco:

 

Poniedziałek, 3 stycznia, ul. Leonarda ? bloki nr 5, 7, 9, 11 i 13.

Wtorek, 4 stycznia, ul. Irydiona ? bloki nr 2, 4, 6, 8 i 10 oraz ul. Krasińskiego ? bloki nr 16 i 18.

Środa, 5 stycznia,  ul. Krasińskiego ? bloki nr 3, 6 i 10.

Piątek, 7 stycznia, ul. Krasińskiego ? blok nr 12, ul. Zana ? blok nr 13 i domy oraz ul. Namysłowskiego.

Sobota, 8 stycznia, ul. Struga oraz ul. Skrzetuskiego ? bloki nr 4, 6 i 8.

Poniedziałek, 10 stycznia, ul. Skrzetuskiego ? bloki nr 2, 2A, 2B i 10 oraz ul. Juranda ?  blok nr 1.

 

Od poniedziałku do piątku wizytę duszpasterską rozpoczynamy od godz. 16.00, w sobotę od godz. 10.00. Poświeconą wodę możną wziąć z kruchty przy bocznym wyjściu z kościoła – od strony zakrystii. Program wizyty kolędowej wywieszony jest w gablocie przed głównymi drzwiami kościoła uwzględnieniem od jakiego numeru domu lub mieszkania w bloku rozpoczynać się będzie spotkanie kolędowe,  a także informacje  na stronie internetowej naszej parafii. Dobrowolne ofiary, które składamy w tym roku są przeznaczone na dalsze prace remontowe wewnątrz kościoła dokończenie wystroju prezbiterium: drewniane stalle, figury na ścianach prezbiterium i na zewnątrz. Jeśli uda się to również zostaną wykonane witraże w kaplicy Jezusa Miłosiernego i matki Bożej częstochowskiej. Na wiosnę będzie wykonana klatka schodowa do dolnej części kościoła.

 

III.             W przyszła niedzielę;

 

5.       Niedziela Chrztu Pańskiego  zamyka okres Bożego Narodzenia. Podczas Mszy św. o godzinie 13.00  pięciu naszych braci złoży swoje wieczyste służby zakonne. Serdecznie zapraszamy. Informujemy, ze Msza św. będzie trwała ok. 2 godziny, dlatego osoby które nie mogą uczestniczyć w dłuższej Mszy św. prosimy o przyjście na inną Msze św., aby w trakcie uroczystości nie wychodzić z kościoła.

 

6.       Zapraszamy na przedstawienie Jasełek w wykonaniu dzieci ze szkoły Podstawowej nr 38. Jasełka odbędą się w amfiteatrze po Mszy św. dla dzieci ? ok. godziny 12.30. Zapraszamy dzieci z rodzicami.

 

7.      Pierwsze po świętach spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I komunii św. i ich rodziców – w przyszłą niedziele  o godzinie 14.05 w starym kościele !!!.

 

8.       Siostry Kapucynki, które prowadzą w naszej parafii Dom dla dzieci im. Siostry Weroniki i budują drugi dom w Wąwolnicy im. Jana Pawła II –  są w trudnej sytuacji materialnej, związanej z budową tego domu. Bardzo proszę i zachęcam do naszej wspólnej  pomocy materialnej Siostrom. Siostry w przyszłą niedziele będą zbierały ofiary na kontynuacje budowy tego domu. Niech będzie to nasz Bożonarodzeniowy dar serca dla dzieci, którym potrzeba domu i miłości.

 

IV.               Ogłoszenia inne:

 

9.       Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę samolotową w lutym do Ziemi św. a także na pielgrzymkę autokarową do Włoch na rocznicę śmierci Jana Pawła II. Może być  to piękny prezent ofiarowany przez dzieci  rodzicom z racji rocznicy ślubu. Informacje w gablocie ogłoszeń.

 

  1. Dziękujemy wszystkim  za życzliwość i wsparcie materialne naszego kościoła i klasztoru. Niech Pokój i Miłość, które przynosi nam Jezus stanie się udziałem waszych Rodzin i Przyjaciół.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

 

3. Wszystkie osoby korzystające z siłowni winny obowiązkowo podporządkować się

przepisom regulaminu.

4. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu mogą być usuwane z obiektu.

5. Wszystkich korzystających z urządzeń treningowych obowiązuje strój i obuwie

sportowe.

6. Dzieci do lat 14 mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod nadzorem

opiekunów prawnych w dni powszednie maksymalnie do godziny 19.00.

7. Jednocześnie z urządzeń siłowni może korzystać nie więcej niż 8 osób.

8. W siłowni obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zaleceń dotyczących

bezpieczeństwa zawartych w regulaminie siłowni.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI.

1. Ćwiczący musi posiadać w trakcie ćwiczeń ręcznik, który powinien rozkładać na

oparciach urządzeń.

2. Ćwiczący musi posiadać strój sportowy i czyste obuwie sportowe.

3. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania

bezpieczeństwa, korzystający winien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z

którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt

upoważnionej osobie.

4. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w

miejscu, w którym zostały one ustawione.

5. Zabrania się korzystającym z siłowni przestawiania urządzeń treningowych,

wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.

6. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe, z których korzystano winny być

pozostawione w należytym stanie technicznym.

7. Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną

odpowiedzialność.

8. Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii ?Poczekajka? nie zapewnia fachowej opieki instruktorskiej na siłowni.

9.  Pierszeństwo w korzystaniu z siłowni mają osoby posiadające ważne wejściówki oraz rezerwacje.

III.ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY.

1. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp.

pozostawione w siłowni ? Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii ?Poczekajka? nie ponosi odpowiedzialności.

2. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z

instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości

szkody.

3. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni i

zaleceń dotyczących bezpieczeństwa ? Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii ?Poczekajka? nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

 

II Niedziela po Bożym Narodzeniu 02.01.2011 r.

7.00 – O. Krzysztof Dudziak

8.30
 – O. Michal Deja

10.00
– O. Andrzej Kiezja

11.30
– O. Łukasz Woźniak

11.30 (St. K-ł) – O Michal Gawroński

13.00 – O. Waldemar Grubka

16.00
– O. Adam Dobordziej

18.00
– O. Mirosaław Ferenc

Homilia
– Ks. Marek Maj – odpowiedzialny w Archidecezji za Oaze Rodzin.

Uroczystość Maryi Bożej Rodzicielki – 01.01.2011 r.

24.00 – O.Michal Deja

7.00
 – O. Czesaław Studnicki

  8.30
 – O. Stefan Majkowski

10.00
– O. Andrzej Kiezja

11.30
– O. Łukasz Woźniak

13.00 – O. Michal Gawroński

16.00 – O. Wiesław Wyszyński

18.00
– O. Krzysztof Dudziak

Homilia – Celebrans.

Uroczystość Maryi Bożej Rodzicielki – 01.01.2011 r.

24.00 – O.Michal Deja

7.00
 – O. Czesaław Studnicki

  8.30
 – O. Stefan Majkowski

10.00
– O. Andrzej Kiezja

11.30
– O. Łukasz Woźniak

13.00 – O. Michal Gawroński

16.00 – O. Wiesław Wyszyński

18.00
– O. krzysztof Dudziak

Homilia – Celebrans.

Uroczystość św. Rodziny – 26.12.2010 r.

7.00 – O. Łukasz Woźniak

  8.30
 – O. Waldemar Grubka

10.00
– O. Andrzej Kiezja

11.30
– O. Michał Deja

13.00 – O. Mirosław Ferenc

16.00
– O. Adam Dobordziej

18.00
– O. Wiesław Wyszyński

Homilia – List Episkopatu z okazji św. Rodziny. Taca na KUL.

Uroczystość Bożego Narodzenia -25.12.2010 r.

24.00 – O.Waldemar Grubka

7.00 – O. Stefan Majkowski

  8.30
 – O. Adam Dobrodziej

10.00
– O. Andrzej Kiezja

11.30
– O. Łukasz Woźniak

13.00 – O. Waldemar Grubka

16.00 – O. Michal Deja

18.00
– O. Mirosław Ferenc

Homilia – Celebrans.

Uroczystość świętej Rodziny -26.12.2010 r.

I.                   W tym tygodniu:

 

1.       W poniedziałek, 27 grudnia, podczas uroczystości odpustowych w Archikatedrze Lubelskiej, będziemy obchodzić srebrny jubileusz biskupiego posługiwania ks. bpa Ryszarda Karpińskiego, dziękując równocześnie Bogu za 75 łat życia drogiego nam Jubilata. Zechciejmy wyrazić naszą wdzięczną pamięć uczestnicząc o godz. 11:30 w Eucharystii, której Biskup Jubilat będzie przewodniczył w dniu. Ks. Biskup Ryszard od wielu lat udziela sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.

 

2.       W piątek  ostatni dzień roku 2010. Wieczorem na godz. 17.30 zapraszamy na nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Msza św. dziękczynna za przeżyty rok o godzinie 18.00 Śpiewem hymnu Ciebie Boga wysławiamy będziemy dziękować za otrzymane dobrodziejstwa w tym roku. Udział w uroczystym śpiewie lub recytacji tego hymnu daje możliwość zyskania odpustu zupełnego. O północy będzie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie Nowego Roku 2011. Poprzedzi ją adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 23.00  Bardzo zapraszamy aby razem z Bogiem przywitać  Nowy Rok 2011.

 

3.       Arcybiskup Lubelski z racji tego, że ostatni dzień roku wypada w piątek, biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych, na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego, udziela dyspensy od obowiązku zachowania charakteru pokutnego piątku 31 grudnia 2010 roku, w tym od obowiązku powstrzymania się w tym dniu od spożywania pokarmów mięsnych. Jednocześnie usilnie zachęca wszystkich wiernych, którzy skorzystają z powyższej dyspensy do zadośćuczynienia obowiązkowi pokuty w innym dniu i w formie przez siebie dowolnie wybranej (np. wypełnienie uczynków miłosierdzia, jałmużna, post).

 

4.       W sobotę  Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Światowy Dzień Pokoju, dzień imienin bpa Mieczysława Cisło. Pamiętamy o nim w modlitwie. Msze św. według porządku niedzielnego.  Odpust zupełny można uzyskać za udział w śpiewie hymnu ?O Stworzycielu Duchu przyjdź?. Tego dnia przypada I sobota miesiąca. Z racji uroczystości nie będzie wieczorem nabożeństwa.

 

II.                W przyszłą niedzielę:

 

5.       Chór dzieci i młodzieży ze Szkoły Muzycznej w Lublinie wystąpi w naszym kościele na Mszy św. o godzinie 16.00 a po Mszy będzie koncert w kościele. Serdecznie zapraszamy.

 

III.             Ogłoszenia inne:

IV.                

6.       Od 3 stycznia  rozpoczyna się wizyta kolędowa w naszej parafii. W dni powszednie, rozpoczynamy o godzinie 16.00, a w sobotę o godzinie 10.00.

 

Porządek wizyty duszpasterskiej przedstawia się następująco:

Poniedziałek, 3 stycznia, ul. Leonarda ? bloki nr 5, 7, 9, 11 i 13.

Wtorek, 4 stycznia, ul. Irydiona ? bloki nr 2, 4, 6, 8 i 10 oraz ul. Krasińskiego ? bloki nr 16 i 18.

Środa, 5 stycznia,  ul. Krasińskiego ? bloki nr 3, 6 i 10.

Piątek, 7 stycznia, ul. Krasińskiego ? blok nr 12, ul. Zana ? blok nr 13 i domy oraz ul. Namysłowskiego.

Sobota, 8 stycznia, ul. Struga oraz ul. Skrzetuskiego ? bloki nr 4, 6 i 8.

Poniedziałek, 10 stycznia, ul. Skrzetuskiego ? bloki nr 2, 2A, 2B i 10 oraz ul. Juranda ?  blok nr 1.

 

7.       Dziękujemy za ofiary materialne składane na nasz kościół i klasztor. Wszystkim Rodzinom z okazji dzisiejszego święta życzymy opieki Świetej Rodziny i trwania we wzajemnym obdarowywaniu się miłością i dobrem.

4 Niedziela Adwentu – 19.12.2010 r.

I.                   W dzisiejszą niedzielę:

 

1.       Kiermasz świąteczny Szkolnego Koła Caritas z Gimnazjum nr 7 – dzisiaj w godz. 8.00-14.00 obok Punktu Książki. Dochód ze sprzedaży kart świątecznych, ozdób choinkowych, stroików wykonanych przez uczniów Gimnazjum będzie przeznaczony na pomoc dla uczniów z rodzin mniej zamożnych. Możemy także u harcerzy nabyć sianko na stół wigilijny.

 

2.       Przy głównym wyjściu z kościoła i w Punkcie Książki można nabyć jeszcze wigilijne świece CARITAS w cenie 5, 12 i 15 zł. zł. Przez ten dar materialny okazujemy pomoc dzieciom ubogim okazując szlachetność serca.

 

II.                W tym tygodniu:

 

3.       W tym tygodniu ostatnie Roraty o godzinie 6.30. Dla dzieci w poniedziałek o godzinie 18.00. Zachęcamy do wspólnego oczekiwania na przyjście Pana w tym adwentowym nabożeństwie.

 

4.       Spowiedź w naszym kościele: w poniedziałek, wtorek i środę: rano w godzinach 6.00 ? 8.30 i po południu od 16.00 do zakończenia Mszy św. wieczornej. W piątek spowiedź od godziny 6.00 ? 15.00.

 

5.       W piątek swoje imieniny obchodzi: O. Adam Dobrodziej ? ekonom klasztoru i kapelan szpitala. Msza św. w jego intencji będzie w piątek o godzinie 6.30.

 

6.       W piątek Wigilia. Ostatnie Roraty o godz. 6.30 poprzedzone o 6.05 śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu.  Nie będzie Mszy św. o godzinie 18.00. Kościół będzie zamknięty od 15.00 do 23.00. Opłatki wigilijne można jeszcze nabyć w zakrystii, kancelarii i przy furcie klasztornej.

Wierni tradycji polskiej zachowajmy zwyczaj dnia postnego.

Przypominamy, aby zasiadając do stołu wigilijnego zachować porządek wieczerzy wigilijnej, który jest następujący:

 

?               Kolęda: ?Wśród nocnej ciszy?

?               Czytanie Ewangelii według św. Łukasza rozdział 2, 1-20

?               Wspólna modlitwa

?               Łamanie się opłatkiem i składanie życzeń

?               Wspólny śpiew kolęd.

 

Podczas wieczerzy i czuwania do Pasterki w rodzinach katolickich nie podaje się alkoholu.

 

Uroczysta Msza św. ?PASTERKA? odprawiana będzie w naszym kościele o godzinie 24.00. Zapraszamy do naszego kościoła już o godz. 23.20 na modlitwę zwaną Godziną Czytań. Ofiary na tacę z tej Mszy św. są przeznaczone na diecezjalny ?Fundusz Obrony Życia?.

 

7.      W pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Msze św. odprawiane będą według porządku niedzielnego. W pierwszy dzień świąt w naszym kościele nie będzie spowiedzi.

 

8.       Drugiego dnia świąt obchodzimy Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa. Ofiary złożone na tacę przeznaczone będą na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

III.             Ogłoszenia inne:

 

9.       Na stopniu komunijnym prezbiterium od wtorku będzie ?światło betlejemskie?, które będziemy mogli zabrać w lampionach do naszych domów.

 

10.   Wizytę duszpasterską zwaną ?Kolędą? rozpoczniemy w naszej parafii od poniedziałku 3 stycznia. Kolejność osiedli będzie następująca: os. Krasińskiego, a następnie os. Sienkiewicza, os. Błonie i os. Konstantynów. Szczegółowy wykaz na pierwszy tydzień podamy w przyszłą niedzielę.

 

11.  Za nami akcja Święty Mikołaj na Poczekajce. Dzięki ogromnej życzliwości i wsparciu wielu osób udało się przygotować: 80 paczek dla dzieci z gminy Wilków i 190 paczek dla dzieci z naszej parafii i uczących się na terenie naszej parafii. W ramach wsparcia materialnego Pomocnik św. Mikołaja zebraliśmy od Was 8 020 zł. Dziękujemy również uczniom i nauczycielem ze szkół: Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum nr 7 i IX Liceum Ogólnokształcącego za włączenie się w pomoc i przygotowanie z własnych środków ponad 120 paczek. Niech to dobro, które popłynęło z naszych serc, będzie nagrodzone Łaską Bożą. Wielkie Bóg zapłać !!!

 

12.   Dziękujemy darczyńcom za ofiary złożone w ostatnim okresie w formie darowizny na cele kultu religijnego w ramach odpisu od podatku dochodowego. Jednocześnie zachęcamy, aby przez tę formę wspierać działania parafii i Stowarzyszenia. Darowizny od osób fizycznych nie mogą być wyższe niż 6% a prawne nie więcej niż 10% dochodu. Darowizna musi być wpłacona na konto i dokonana w danym roku podatkowym. Konto bankowe parafii można znaleźć na stronie internetowej parafii lub otrzymać w zakrystii.

  

13.   W ubiegłym tygodniu został złożony w kościele drugi konfesjonał zabudowany. Dziękujemy br. Kalikstowi i p. Pawłowi za wykonanie konfesjonału. Zostały również zakończone prace wystroju tabernakulum. Pozostaje w przyszłym roku wykonanie drewnianych stalli na prezbiterium i rzeźb na ścianach głównych prezbiterium kościoła.

 

14.   Informujemy, że w okresie zimowym w dniu powszednie będą otwarte w kościele tylko drzwi boczne z obu stron.

 

15.   Ojcowie Dominikanie zapraszają na Wigilię Starego Miasta, która rozpoczyna się dziś o godzinie 15.00 w bazylice.

 

16.   Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę samolotową do Ziemi świetej w lutym przyszłego roku. Szczegółowe informacje w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej parafii. Zapisy u proboszcza.

 

17.   Wszystkim ludziom okazującym nam życzliwość poprzez modlitwę, wsparcie materialne podejmowanych zadań i pomocy ubogim szczególnie w tym okresie przedświątecznym składamy serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy także tym, którzy angażują się w dekoracje świąteczne w kościele i przed kościołem. Życzymy Wam wszystkim, aby wieczerza wigilijna była w Waszych Rodzinach czasem pojednania i dzielenia się miłością płynącą od Jezusa. 

Zwiastun grudniowego Zwiastuna

 

 


Czy wiesz, na kogo czekasz? ? kilka pytań o adwent i świętowanie w naszych rodzinach;

W poszukiwaniu siebie ? o projekcie realizowanym w Gimnazjum nr 7;

Bogu i Polsce ? harcerze mają głos;

Ej, maluśki, maluśki ? opowiadanie dla dzieciaków;

Św. Józef ? Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny.

 

Zachęcamy do lektury!

Zapraszamy do współpracy z redakcją ? wszelkie propozycje prosimy przesyłać na adres: pismozwiastun@wp.pl