I Komunia św. w roku 2025

UWAGA!!!

Kochani Rodzice i dzieci przygotowujące się  do I Komunii św. w roku 2024 – 2025. Uroczystości związane z I Komunią dzieci planowane są w następującym porządku:

10.05.2025 ( sobota)       – godz. 11.00 – Dzieci ze Szkoły Podstawowej  nr 57

                                                    – godz. 13.00 – tzw. Grupa parafialna, czyli dzieci z naszej parafii chodzące do różnych innych szkół

17.05.2025 ( sobota)           –  godz. 11.00 – Dzieci ze Szkoły Podstawowej  nr 38

                                                   –  godz. 13.00 –  Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego

I Komunia św. 2024 r. oraz Grafik spotkań

UWAGA!!!

Kochani Rodzice i dzieci przygotowujące się  do I Komunii św. w roku 2023 – 2024. Uroczystości związane z I Komunią dzieci planowane są w następującym porządku:

11.05.2024 ( sobota)      – godz. 11.00 – Dzieci ze SP nr 57

                                              – godz. 13.00 – tzw. Grupa parafialna, czyli dzieci z naszej parafii chodzące do różnych szkół

18.05.2024 ( sobota)     – godz. 11.00 – Dzieci ze SP nr 38

                                              – godz. 13.00 –  Dzieci ze SP im. B. Chrobrego

 

GRAFIK SPOTKAŃ do I KOMUNII  w  następujące niedziele: 

 

24.09.2023 – godz. 14.15 – Msza św. i Poświęcenie różańców

29.10.2023 – godz. 14.15 – Msza św. i Poświęcenie modlitewników

26.11.2023  – godz. 14.15 – Msza św. i Poświęcenie medalików 

17.12.2023 – godz. 14.15 – Msza św. 

21.01.2024 – godz. 14.15 – Msza św. 

25.02.2024 – godz. 14.15 – Msza św. 

17.03.2024 – godz. 14.15 – Msza św. 

21.04.2024 – godz. 14.15 – Msza św.  

 

KOMUNIA ROCZNICOWA – 01 czerwca 2024 godz. 11.00. 

I KOMUNIA – informacje ogólne

 
 
Przypominamy, że przygotowanie i przyjęcie  sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego ( chrzest, sakrament pokuty i pojednania oraz bierzmowanie)  odbywa się w parafii zamieszkania dziecka/kandydata. Wyjątkową sytuacją jest Pierwsza Komunia Święta, kiedy dzieci chcą przystępować razem, w grupach klasowych ze swoimi rówieśnikami.  Dotyczy to szkół podstawowych znajdujących się w obrębie naszej parafii, czyli  SP nr 38, SP nr 57 oraz SP im. Bolesława Chrobrego.  Dzieci zamieszkałe na terenie naszej parafii uczęszczające do innych szkół, po uprzednim zapisaniu w kancelarii, będą dołączone do tzw. grupy parafialnej. 

Terminy Komunii Św. w roku 2023 i grafik spotkań

Uroczystość Pierwszej Komunii Św. dla dzieci w naszej parafii, w roku 2023,  planowana jest  w następującym porządku:

 

06.05.2023 (sobota)           – godz. 11.00 – Dzieci ze SP nr 57

                                                   –  godz. 13.00 – tzw. Grupa parafialna

 

13.05.2023  (sobota)           –  godz. 11.00 – Dzieci ze SP nr 38

                                                    –  godz. 13.00 –  SP im. B. Chrobrego 

 

 

Uroczystość Komunii Rocznicowej dla wszystkich grup razem 27.05.2023 godz. 11.00. 

 

GRAFIK SPOTKAŃ w  następujące niedziele: 

 

25.09.2022 – godz. 14.15 – Msza św. i Poświęcenie różańców

23.10.2022 – godz. 14.15 – Msza św. i Poświęcenie modlitewników

27.11.2022  – godz. 14.15 – Msza św. i Poświęcenie medalików 

18.12.2022 – godz. 14.15 – Msza św. 

29.01.2023 – godz. 14.15 – Msza św. 

26.02.2023 – godz. 14.15 – Msza św. 

26.03.2023 – godz. 14.15 – Msza św. 

23.04.2022 – godz. 14.15 – Msza św. 

 

I Komunia św. w roku 2022

UWAGA!!!

Kochani Rodzice i Dzieci przygotowujące się  do I Komunii św. w roku 2022!

(We wrześniu trzeba  zgłosić swoją gotowość do rozpoczęcia przygotowania do I Komunii św.)

Pierwsze nasze spotkanie i wspólna Msza św. odbędzie się  10.10.2021 roku o godz. 14.30. Następne spotkania z dziećmi i ich rodzicami i opiekunami będą się odbywały na Mszy św. w II niedziele miesiąca o godz. 14.30 ( chyba, że wypadnie coś poważnego).  

Najbliższe spotkanie 13.03.2022  godz. 14.30!!

Razem z katechetami, biorąc pod uwagę różne inne czynniki,  zmieniliśmy dzień I Komunii św. z niedzieli na sobotę. Tak więc I Komunia św. w roku 2022 będzie przebiegała w następującym porządku:

 

07.05.2022 (sobota)           – godz. 11.00 – Dzieci ze SP nr 57

                                                   – godz. 13.00 – tzw. Grupa parafialna

 

14.05.2022 (sobota)           – godz. 11.00 – Dzieci ze SP nr 38

                                                   – godz. 13.00 –  SP im. B. Chrobrego

 

KOMUNIA ROCZNICOWA   21 maja 2022 ( sobota) godz. 11.00 

Terminy Komunii Św. 2020

UWAGA!!!

Terminy I Komunii św. zostały przeniesione na wrzesień  2020.  Będzie to wyglądało w następującym porządku:

Niedziela 06.09.2020   godz. 11.30  –  SP nr 38  (I grupa)  

Niedziela 06.09.2020   godz. 13.00  –  SP nr 38  (II grupa) 

Niedziela 13. 09.2020  godz. 11.30   –   SP im. B. Chrobrego

Niedziela 13. 09.2020  godz. 14.00   –   SP nr 57 

 

 

 

Ps. W poszczególnych przypadkach, na wyraźną prośbę rodziców dziecka, I Komunia św.  może się odbyć także w innym terminie. 

 

I Komunia Św. w roku 2021

 

PORZĄDEK I KOMUNII ŚW. i “rocznicowej” w  2021 r. 

I Niedziela maja (02 maja) –  godz. 11.30 Grupa parafialna mieszana;           godz. 14.15  Grupa SP 57

Uroczystość NMP Królowej Polski (3 maja) – godz. 11.30 – grupa parafialna;       godz. 14.15 – II grupa SP 57

II Niedziela maja ( 09 maja)-  godz. 11.30 I grupa SP 38;        godz. 13.00 II grupa SP 38

Sobota 15 maja   – godz. 12.00 SP Chrobry I grupa

III Niedziela maja ( 16 maja) – godz. 11.30 SP Chrobry II grupa

Sobota 29 maja – Komunia rocznicowa SP 38

Niedziela 30 maja – Komunia Rocznicowa SP Chrobry + grupa parafialna

Terminy spotkań do I komunii św. 2019 / 20

Spotkania formacyjne dla rodziców i dzieci przygotowujących się do Sakramentu Eucharystii, czyli do uroczystej I Komunii św. będą się odbywały  zasadniczo w II niedzielę miesiąca ( chyba, że wypadnie coś innego) począwszy od października, po Mszy św. o godz. 11.30 w amfiteatrze. Wyjątek będzie w listopadzie, bo będę na rekolekcjach, i w kwietniu, z racji, że druga niedziela to Wielkanoc. 
Szczegółowy program spotkań:
1) 29.09.2019 – poświęcenie różańców
2) 13.10.2019
3) 17.11.2019 – poświęcenie modlitewników 
4) 08.12.2019 – poświęcenie medalików
5) 12.01.2020
6) 09.02.2020 
7) 08.03.2020
8) 05.04.2020 ( termin zmieniony z 19.04 !!!!!)

TERMINY I KOMUNII ŚWIĘTEJ W NASZEJ PARAFII w 2019 r. 

TERMINY I KOMUNII ŚWIĘTEJ W NASZEJ PARAFII w 2019 r. 

UWAGA!!! Wszystkie grupy mają uroczystość o tej samej godzinie, czyli na Mszy św. o 11.30. 

5 maja 2019 –  Grupa Parafialna

12 maja 2019 – Szkoła Podstawowa nr 38

19  maja 2019 – Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego

26 maja  2019 – rocznica I komunii św.