Sprawozdanie z życia parafii 2006 – 2011

 

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie Józefie

Serdecznie witam Waszą Ekscelencję w parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka. Parafii istniejącej od 60 lat a modlącej się w tej przestronnej świątyni od 25 lat, dedykowanej zaś przez ks. Biskupa Mieczysława Cisło przed 10 laty.

Wyrażam radość moją, moich Braci i wiernych z przybycia do nas ks. Biskupa z racji wizytacji kanonicznej i dzisiejszej bogatej w treść posługi. Cieszymy się, że obecność Waszej Ekscelencji, jako Następcy Apostołów i Pasterza Kościoła pozwala nam doświadczać jedności z Kościołem, umocnić wiarę i otrzymać błogosławieństwo apostolskie.

 

I.                    Informacje ogólne

 

2.       Parafia nasza liczy 14.564 osób zameldowanych, w tym katolików 12.512. Ponadto osób niewierzących jest 95, innowierców 145 (w tym 75 Świadków Jehowy, prawosławnych 25).

 

3.       W strukturze społeczno-zawodowej należy wyróżnić 60% robotników i 40 % inteligencji, przy niestety dużym bezrobociu, zwłaszcza tej pierwszej  grupy, co jest przyczyną emigracji zarobkowej wielu naszych parafian.

 

4.       W strukturze społeczno-rodzinnej mamy 3.163 małżeństw, 934 osoby samotne, 290 osoby samotnie wychowujące dzieci, 47 rodzin wielodzietnych (od 4 dzieci), 195 konkubinatów (po rozwodach), 90 konkubinatów bez przeszkód kanonicznych.

 

5.       Religijność wiernych naszej parafii nie jest jednorodna. Część parafian jest w dużym stopniu zaangażowana w życie religijne i włącza się do grup duszpasterskich i ruchów kościelnych. U tej części parafian obserwuje się  pogłębione życie religijne przejawiające się poprzez udział w codziennej Mszy św. i Komunii św., w adoracji Najświętszego Sakramentu i comiesięcznej    Spowiedzi. Owocuje to także chrześcijańską miłością wobec bliźnich.

 

6.       Część parafian prowadzi systematyczne życie religijne i spełnia zalecone praktyki wynikające z przykazań kościelnych, ale nie ma potrzeby pogłębionego zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej.

 

7.       Jest również pewna grupa parafian praktykujących sporadycznie, bądź wcale. Są to tzw. “letni katolicy”. W tym obszarze widzimy szczególną potrzebę naszego oddziaływania duszpasterskiego.

 

8.       Stale modlimy się o nawrócenie grzeszników i o gorliwość dla oziębłych katolików. Czynimy to poprzez: codzienne odmawianie w kościele trzech części Różańca o różnych porach dnia, adorację Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek w godz. 15-18 oraz czuwania modlitewne w I soboty miesiąca i 13. dnia miesiąca.

 

9.       Od ostatniej wizytacji było:

?          627 ochrzczonych – o 148 więcej niż na ostatniej wizytacji

?          405 ślubów – o 141 więcej

?          479 zmarłych parafian – o 125 więcej niż na ostatniej wizytacji.

 

Cieszą nas, za co szczególnie Bogu dziękujemy, nowe powołania, których było 3: do diecezji – 2; do zakonu – 1.

 

10.   Na terenie parafii realizują swój charyzmat Zgromadzenia zakonne:

 

1.       Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, ul. Zana 3, 20-601 Lublin

2.       Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa, ul. Romanowskiego 6,  20-707 Lublin

3.       Unia Świętej Katarzyny ze Sieny, Al. Kraśnicka 58, 20-718 Lublin

4.       Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza, Al. Kraśnicka 65, 20-718 Lublin

5.       Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, ul. Konstantynów l, 20-708 Lublin

6.       Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, Al. Kraśnicka 76, 20-718 Lublin

 

Osobom konsekrowanym za ich wierność, ukazywanie bogactwa i piękna Kościoła oraz za wszelkie zaangażowanie w życie naszej parafii gorąco dziękujemy.

 

II. Sprawy personalne

 

11.   Proboszcz parafii o. Waldemar Grubka posługuje od 4 lat, wikariusze parafii:

o. Mirosław Ferenc 3 rok a o. Michał Gawroński 2 rok w tej parafii. Jest także 16 innych kapłanów duszpasterzy posługujących w parafii, członków klasztoru, którego przełożonym jest o. Jacek Nowacki, 5 braci zakonnych z pośród których, w zakrystii posługuje br. Zygmunt Komińczyk, w kancelarii br. Henryk Piłat.

 

12.   Szczególnym rysem i bogactwem naszej parafii jest WSD (24 braci kleryków i 3 braci juniorystów). Rektorem Seminarium jest o. Łukasz Woźniak, wspomaga go wicerektor i 2 ojców duchownych. Wspólnota Seminaryjna angażuje się bardzo mocno w posługę w parafii, podejmując różne cenne inicjatywy.

 

13.   Istnieje Parafialna Rada Duszpasterska, która składa się z 20 osób kochających Kościół, jego Pasterzy i zatroskanych o dobro parafii.

 

III. Duszpasterstwo

 

14.   W niedziele sprawujemy 7 Mszy św. i 2 dodatkowo w ciągu roku szkolnego, dla dzieci przedszkolnych i druga dla dzieci klas II i ich rodziców. W dni powszednie sprawowane są 4 Msze św. Ponadto w I piątki dodatkowo Msza św. o 16.30, głównie dla dzieci. W święta odprawiamy 6 Mszy św.

 

15.   W naszej parafii uczestniczy we Mszy św. niedzielnej 38,2 %, komunikuje 48,5 %.

 

16.   Udzielamy około 380.000 Komunii św. rocznie.

 

17.   Propagujemy praktykę I piątków i sobót miesiąca włączając w tę praktykę także dzieci.

 

18.   W każdy wtorek wieczorna Msza św. jest nowennowa za wstawiennictwem Św. Ojca Franciszka, a 23. dnia każdego miesiąca za wstawiennictwem Św. Ojca Pio.

 

19.   W każdy czwartek w godz. 15.00-18.00 zapraszamy wiernych na adorację Najświętszego Sakramentu.

 

20.   Sakrament Chrztu jest sprawowany w I i III niedzielę miesiąca, a konferencja dla rodziców i chrzestnych w każdą sobotę o godz. 17.00.

 

21.   Sakrament Bierzmowania jest udzielany w III klasie gimnazjum.

 

22.   Posługę spowiedzi rozpoczynamy 30 min. przed Mszą św. i posługujemy ile potrzeba w czasie Mszy św. Wielu naszych parafian korzysta często z tego sakramentu.

 

23.   Sakrament małżeństwa poprzedzony jest uczestniczeniem narzeczonych w 10 konferencjach oraz w 3 spotkaniach w Poradni rodzinnej. Konferencje w naszej parafii odbywają się przez cały rok.

 

24.   Skarbem Kościoła są chorzy, do których przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a także na każde wezwanie, udajemy się z posługą spowiedzi, ewentualnie sakramentu chorych. Z racji Światowego Dnia Chorego zapraszamy chorych na Mszę św. z możliwością przyjęcia sakramentu chorych. Bracia klerycy – akolici w każdą niedzielę roznoszą Komunię św. do ok. 90 chorych przebywających w domach, którzy za tę posługę są im bardzo wdzięczni. W szpitalu posługuje 2 kapelanów: o. Marek Zawadzki i o. Krzysztof Groszyk, którym w niedzielę bracia akolici pomagają w roznoszeniu Komunii św. dla chorych przebywających na oddziałach.

 

25.   Nabożeństwa okresowe sprawujemy: w miesiącu maju, czerwcu i październiku, ponadto: wynagradzające w I piątki miesiąca, w I soboty i 13 dnia miesiąca w duchu czuwania fatimskiego, Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu, Drogę Krzyżową w piątki Wielkiego Postu, oddzielną dla dzieci, młodzieży i dwa razy dla dorosłych. Adoracje Krzyża dla młodzieży co drugi czwartek Wielkiego Postu i raz w miesiącu w innych okresach, codziennie odmawiane są 3 części Różańca. W prowadzeniu tych nabożeństw pomagają diakoni i młodsi bracia.

 

26.   Już od dwóch lat w czwartkowe wieczory jest Medytacja nad Słowem Bożym z najbliższej niedzieli, prowadzona przez wychowawców Seminarium i braci kleryków a raz w miesiącu – w niedziele Skrutacja Słowa Bożego, prowadzona jest przez wspólnoty neokatechumenalne.

 

27.   Rekolekcje wielkopostne organizujemy w oddzielnych terminach dla dzieci, gimnazjum, młodzieży i dorosłych. Rekolekcje adwentowe są w jednym wspólnym terminie.

 

28.   Przy naszej parafii istnieją następujące grupy: ministranci, lektorzy, schola dzieci, schola młodzieży, zespół muzyczny, Neokatechumenat, Ruch Światło-Życie, Domowy Kościół, Legion Maryi, ZHR, FZŚ, Młodzież Franciszkańska, Duszpasterstwo Akademickie, Akcja Katolicka, Grupa Modlitwy O. Pio, Odnowa w Duchu Świętym, Żywy Różaniec, Caritas Parafialna, AA, AL.-ANON, DDA, AE, Grupa pielgrzymkowa i duszpasterstwo pielgrzymkowe, duszpasterstwo przedszkolaków, Duchowa adopcja, Biuro Radia Maryja.

 

29.   Na terenie naszej parafii istnieją trzy przedszkola (w tym jedno prywatne), dwie szkoły podstawowe (w tym jedna społeczna), gimnazjum, LO, Zespół Szkół Elektronicznych. Katechizuje w nich 13 katechetów, w tym 2 współbraci: o. Mirosław Ferenc i o. Michał Gawroński, 2 siostry zakonne, 9 osób świeckich. Nasi katecheci z wielką odpowiedzialnością wypełniają misję nauczania religii, za co bardzo im dziękuję. Mamy dużo dobrych dzieci i młodzieży, choć wymaga to stałej troski duszpasterskiej.

 

30.   Caritas parafialna najbiedniejszym udziela pomocy finansowej, przed Świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia organizuje zbiórkę artykułów spożywczych i rozdawanie ich w formie paczek, przekazuje żywność z Unii Europejskiej dla ubogiej ludności, organizuje odwiedziny w domu osób najbardziej chorych i samotnych, prowadzi Punkt zbiórki i rozdawnictwa odzieży. W niewielkim zakresie jest prowadzone wydawanie zupy przy furcie klasztornej.

 

31.   Od 4 lat organizujemy Dni parafii na Poczekajce. Głównym celem jest integracja środowiska parafialnego i sympatyków naszego kościoła, pokazania bogactwa wspólnot i grup działających przy naszej parafii a także wspólna modlitwa za ludzi starszych, rodziny, dzieci i młodzież. Dni parafii odbywają się w oktawie Bożego Ciała i kończą Rodzinnym Festynem na ogrodzie klasztornym, który jest świętem naszej parafii w odpust Niepokalanego Serca Maryi.

 

32.   Dotykanie różnych ludzkich problemów w wielu dziedzinach skłoniło nas do założenia 3 lata temu Poradni Rodzinnej, w której bezpłatnie udzielane są przez wolontariuszy porady prawne, psychologiczne i pedagogiczne a także jest możliwość porozmawiania z kapłanem.

 

33.   Cenną inicjatywą było powołanie trzy lata temu Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii Poczekajka, wspierającego działania parafii na rzecz osób gromadzących się przy naszym kościele, poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych przygotowywanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

34.   Parafia to nie tylko miejsce spotkania z Bogiem, ale to również możliwość spotkań i wypoczynku. W listopadzie ubiegłego roku wraz ze Stowarzyszeniem otworzyliśmy siłownię sportową. Cieszy się ona dużą popularnością. Miesięcznie korzysta z niej ok. 100 osób w różnym wieku.

 

35.   Wierni naszej parafii odznaczają się dużą ofiarnością, zwłaszcza na szlachetne cele, np. wspieranie potrzeb Sióstr kapucynek prowadzących Dom dla dzieci im. Matki Weroniki, wsparcie osób doświadczonych kataklizmami, budowane kościoły, w tym w parafii p. w. bł. Piotra Jerzego Frassatiego, na cele diecezjalne i ogólnokościelne, np. pomoc Kościołowi na Wschodzie lub misje zagraniczne.

 

36.   Parafia utrzymuje się z ofiar, nie jest zadłużona, reguluje wszystkie należne zobowiązania, dzięki Bożej Opatrzności nie cierpi niedostatku a uczestniczy w kondycji materialnej wiernych.

 

37.   W parafii są rozprowadzane następujące czasopisma: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość, Ziemia Święta, L?Osservatore Romano, Rycerz Niepokalanej, Trzeźwymi bądźcie, Promyczek Dobra, Głos Ojca Pio, Misjonarze Afryki, Miłujcie się, Familia. Od 6 lat wydawany jest miesięcznik parafialny Zwiastun. Parafia posiada bibliotekę o wielkości 2.800 tomów.

 

38.   Parafia organizuje różne formy ewangelizacji: od 18 lat Mistrzostwa w Piłce Nożnej o Puchar Niepokalanej, również od 18 lat organizowane są Koncerty Muzyki Organowej i koncerty Chórów Lubelskich. Ponadto organizujemy wspólny jubileusz 25 i 50 -lecia życia małżeńskiego parafian, poświęcenie samochodów, pielgrzymki do sanktuariów krajowych i zagranicznych, piesze pielgrzymki na Jasną Górę i do Wąwolnicy.

 

39.   W ostatnim okresie z inwestycji materialnych wykonano m.in.: malowanie kościoła w środku i częściowo na zewnątrz, ocieplenie starego kościoła i położenie nowej elewacji a także malowanie w środku, położenie kostki przy starym kościele wzdłuż ogrodzenia od strony figury Matki Bożej, zakupiono i zamontowano nową chrzcielnicę na prezbiterium, wyposażono sale duszpasterskie w nowe meble, wyremontowano i wyposażono w nowe meble salę konferencyjną z możliwością korzystania ze sprzętu audiowizualnego, zamontowano alarm i monitoring na zewnątrz kościoła, zamontowano docieplenie ławek w kościele, trwa realizacja projektu Drogi Krzyżowej i wystroju końcowego prezbiterium, wykonano boazerię na ścianach przy zakrystii i w dolnej części kościoła, zaadoptowano pomieszczenie na siłownię i wyposażono ją w sprzęt sportowy, wykonano część nowych mebli do zakrystii, wykonano łazienki w najniższym poziomie sal duszpasterskich. W najbliższym czasie planowane jest zakończenie prac związanych z wystrojem prezbiterium, budowa drugiej klatki schodowej do najniższej kondygnacji sal duszpasterskich i amfiteatru, wykonanie witraży w kaplicach: Jezusa Miłosiernego i  Matki Bożej Częstochowskiej i wystrój kaplicy św. Franciszka.

 

40.   Największym naszym bogactwem są wierni, którzy kochają Kościół i jego Pasterzy. Licznie przychodzą do świątyni, aby słuchać Słowa Bożego, oczyszczać się z grzechów, karmić się Chlebem Życia dla umocnienia w wierze i stawania się zdolnymi do dawania świadectwa życia chrześcijańskiego. Bogu dziękujemy za to wielkie zbawcze dzieło Kościoła i za naszych wiernych.

 

Kalendarium 2011r.

 

 

STYCZEŃ

16            – Noworoczny Koncert kolęd ?Bliżej żłóbka?  – godzina 19.00.

LUTY

02              – Święto Ofiarowania Pańskiego ? Dzień Osób  Konsekrowanych ?    porządek świąteczny.

11             – Dzień chorego ? Msza św. dla chorych  z namaszczeniem o godzinie 10.00  i    16.00.

28.            – 61-ta rocznica erygowania parafii

MARZEC

09               – Środa popielcowa ? porządek świąteczny. Dodatkowa Msza św. o godzinie 19.30.

20                wizytacja kanoniczna parafii przez ks. Biskupa Józefa Wróbla.

20- 23         – Rekolekcje dla Sz. P. nr 38i Pierwszej Szkoły Społecznej

27-30         – Rekolekcje wielkopostne dla uczniów IX L.O. i Z.S.E

30.03 ? 01.04    – Rekolekcje dla Gimnazjum nr 7.

 

KWIECIEŃ

03- 06  – Rekolekcje dla dorosłych, młodzieży akademickiej, pracującej i    bezrobotnej.

24        – Wielkanoc

30        – Sakrament bierzmowania ? godzina 16.00.

MAJ

03.05    – Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski ? porządek świąteczny.

08.05     – I komunia święta ? grupa parafialna ? godz. 11.30

15.05    – I komunia święta ? grupa ze Sz. P. nr 38 ? godz. 11.30

22.05    – I komunia święta ? grupa Pierwszej Społecznej Sz. P. ? godz. 11.30

29.05    – Rocznica I komunii św.  ? godzina 11.30

CZERWIEC

04           Rodzinny festyn parafialny na ogrodzie klasztornym 12.00 ? 17.00

12          Święcenia prezbiteratu godzina 09.45.

22           zakończenie roku szkolnego.

23          Boże Ciało ? Msza św. i procesja – godzina 10.00

29         Dni parafii ? dzień Seniora

30         Dni parafii ? dzień Rodziny

LIPIEC

01        – Dni parafii ? dzień młodzieży,

02        – Odpust Niepokalanego Serca Maryi  – porządek świąteczny. Głowna  Msza św. o godzinie 18.00.

 

SIERPIEŃ

02.08     Odpust Matki Bożej Anielskiej ? porządek świąteczny.

03.08     Rozpoczęcie Lubelskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę.

15.08      uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. ? porządek niedzielny

WRZESIEŃ

01.09    – rozpoczęcie Roku szkolnego.

PAŹDZIERNIK

04.10 ? odpust św. Franciszka. Porządek świąteczny. Głowna Msza św. z Transitus o godzinie 18.00.

LISTOPAD

01.11      uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek niedzielny.

02.11    – Wspomnienie wiernych zmarłych ? porządek świąteczny.

27.11    – I niedziela Adwentu

GRUDZIEŃ

04.                Święty Mikołaj na Poczekajce ? Amfiteatr godz. 14.30.

04 ? 07          Rekolekcje adwentowe

22.12             Wigilia dla samotnych

31.12             nabożeństwo ekspiacyjne (godz.17.30 ) i Msza św. dziękczynna na zakończenie roku ? godzina 18.00

III Niedziela W. Postu – 27.03.2011 r.

I.                    W dzisiejszą niedzielę:

 

1.       Dziś w naszym kościele o godzinie 19.00 odbędzie się Koncert wielkopostny Parce Domine w wykonaniu wielu chórów. Zapraszamy naszych parafian i gości na ten muzyczny wieczór. Nasze uczestnictwo niech będzie cząstką refleksji wielkopostnych w trwającym cyklu rekolekcji. Szczegóły na temat wykonawców na plakatach. Wstęp wolny.

 

2.       Po Mszach św. przy głównych drzwiach kościoła zbierane są podpisy pod obywatelskim projektem chroniącym wszystkie dzieci od chwili poczęcia i zakazującym aborcji. Liczymy szczególnie na osoby, którym bliskie jest nauczanie Jana Pawła II dobitnie wyrażone w encyklice Evangelium Vitae. To jest nasze czytelne świadectwo wiary. Zachęcamy do poparcia tej ustawy.

 

3.       Administrator Archidiecezji Lubelskiej ks. Biskup Mieczysław Cisło zwraca się do nas z gorącym apelem o pomoc dla poszkodowanych przez trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii. Dobrowolne ofiary możemy złożyć dziś do skarbon wystawionych przy wyjściach z kościoła.

 

II.                 W tym tygodniu:

 

4.       Rekolekcje szkolne dla młodzieży: IX LO i Zespołu Szkół Elektronicznych – rozpoczną się w poniedziałek i potrwają do środy. Rekolekcje dla Gimnazjum nr 7 rozpoczną się w środę i potrwają do piątku.

 

5.       Kolejne spotkanie z cyklu Kuźnia wiary odbędziecie w czwartek w amfiteatrze o godzinie 19.00. Temat spotkania to: Cywilizacja aborcji. Gościem spotkania będzie Grzegorz Górny, współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalnika FRONDA. Zapraszamy.

 

6.       Pamiętajmy o udziale w nabożeństwach wielkopostnych: Adoracji Krzyża, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach, aby pełniej wejść w tajemnicę miłości Boga do człowieka i konsekwencje ludzkiego grzechu. Kazania pasyjne można wysłuchać także na stronie internetowej parafii.

 

7.      W tym tygodniu przypadają dni odnowy wewnętrznej:

 

?          I piątek ? dodatkowa spowiedź dzieci od godz. 15.30, Droga krzyżowa o godz. 16.00 a po niej Komunia św.

?          I sobota – zapraszamy na Mszę św. o godzinie 18.00 i Nabożeństwo Fatimskie.

 

III.               W przyszłą niedzielę:

 

8.       Rekolekcje dla dorosłych, młodzieży i studentów rozpoczną się w naszej parafii w przyszłą niedzielę. Poprowadzi je Ks. Eugeniusz Derdziuk ? proboszcz parafii z Krasnobrodu, który jest także diecezjalnym egzorcystą. Program rekolekcji znajduje się na stronie internetowej parafii i w gazetce parafialnej “Zwiastun”. Już dzisiaj zachęcamy i prosimy o uczestnictwo w tych rekolekcjach, które dla nas, ludzi wierzących, są nie tylko obowiązkiem, ale winny być też potrzebą serca, aby w świecie pełnym zamętu i zabiegania zatrzymać się i zapytać o sens naszego życia, o wartości, którymi żyjemy i aby odbudować w sobie na nowo pragnienie świętości, do której nas Bóg powołuje.

 

IV.                Ogłoszenia inne:

          

9.       Wspólnota Młodzieży Franciszkańskiej zaprasza młodych na weekend ze Świętym Franciszkiem w dniach 1 ? 3 kwietnia do Górecka Kościelnego na Roztoczu. Wszelkich informacji udziela o. Michał Gawroński, przy furcie klasztornej lub telefonicznie.

Zapraszamy kobiety i mężczyzn powyżej 18 roku życia na kurs samoobrony. Kurs przeznaczony jest dla osób zdrowych.. Kurs będzie odbywał się w soboty o 14.30  na scenie w amfiteatrze.    Wejście    do amfiteatrzu od  zaplecza. Uczestnikami mogą być osoby, które mają wykupiony karnet do siłowni. Zapraszamy.

  

 

11.   Dziękujemy wszystkim grupom duszpasterskim za pomoc w przygotowaniu i włączenie się w liturgię Eucharystii w ubiegłą niedzielę podczas wizytacji kanonicznej naszej parafii przez ks. Biskupa Józefa Wróbla. W dniu wczorajszym zostały zamontowane na prezbiterium drewniane stalle. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli materialnie to dzieło. Życzymy Wam opieki Bożej w nowym tygodniu i dużo okazji do czynienia dobra i wielkopostnej pokuty.

III Niedziela Wielkiego Postu -27.03.2011 r.

  7.00 – O. Łukasz Woźniak

  8.30
 – O.  Bogumił Kusiak

10.00
– O. Andrzej Kiejza

11.30
– O. Jacek Nowacki

11.30 (St. kościół)
– O. Michał Gawroński

13.00
– O. Waldemar Grubka

14.05
– O. Waldemar Grubka (Msza św. dla dzieci przygot. się do I Komunii św. i ich rodziców)

16.00 – O. Dariusz Miastowski

17.00 – Gorzkie Żale – O. Jacek Nowacki

18.00
– O. Mirosław Ferenc

Homilia – Celebrans. Dobrowolna zbiórka do puszek dla ofiar trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii.

Koncert wielkopostny na Poczekajce

Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS

Zakład Muzyki Organowej, Sakralnej i Improwizacji

Parafia Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka

 

 

 

 

 

CHÓR KAMERALNY

Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Lublinie

BEATA DĄBROWSKA ? dyrygent

 

 

CHÓR CARDUELIS

z Poniatowej

DAGMARA MATYSIK ? dyrygent

ELŻBIETA CHARLIŃSKA ? organy

 

 

CHÓR CORDI EST

Centrum Kultury w Łęcznej

JOANNA ĆWIRKO ? dyrygent

 

 

ZESPÓŁ WOKALNY SINE NOMINE

Młodzieżowego Domu Kultury ?Pod Akacją? w Lublinie

IZABELA URBAN ? dyrygent

 

 

Kierownictwo Artystyczne ? Gabriela Klauza

 

W programie: Pieśni pasyjne

II Niedziela W. Postu – 20.03.2011

I.                    W dzisiejszą Niedzielę:

 

1.       Dzisiaj odbywa się ogólnopolska zbiórka dobrowolnych ofiar na rzecz Polskich Misjonarzy pracujących na wszystkich kontynentach. Skarbony ustawione są przy wyjściach z kościoła. Bóg zapłać za każdy dar!

 

II.                 W tym tygodniu:

 

2.       Jutro rozpoczynają się rekolekcje szkole dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 38 i Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej. Rekolekcje potrwają do środy. Z programem rekolekcji uczniowie zostali zapoznani w szkołach. Rekolekcje poprowadzi o. Michał Gawroński.

Msza św. za wstawiennictwem św. O. Pio
w środę o godzinie 18.00. Intencje do modlitwy można składać w zakrystii.

 

3.       Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w tym roku wypada w piątek – 25 marca. Tego dnia obchodzimy także w kościele Dzień Świętości Życia. O godzinie 6.05 Godzinki o Niepokalanym Pocz. Najśw. Maryi Panny. Msze św. o godzinie: 6.30, 7.15, 8,00 i po niej Droga krzyżowa ok. godziny 9.00. Następnie Msza św. o godzinie 10.00 i wieczorem o godzinie 18.00. Po południu nabożeństwa Drogi krzyżowej jak w każdy piątek W. Postu. Na Mszy św. o godzinie 10.00 i 18.00 będzie można podjąć Dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego – modląc się codziennie przez 9 miesięcy intencji dziecka nienarodzonego. Deklaracje dzieła Duchowej adopcji są wyłożone na stolikach z prasą. Wypełnione deklaracje złożymy w piątek – w darach ołtarza podczas Mszy św. o godzinie 18.00. Zachęcamy do podjęcia tej formy troski o życie.

 

III.               W przyszłą niedzielę:

 

4.       W przyszłą niedzielę w naszym kościele o ogdzinie 19.00 odbędzie się Koncert wielkopostny Parce Domine w wykonaniu wielu chórów. Zapraszamy naszych parafian i gości na ten muzyczny wieczór. Nasze uczestnictwo niech będzie cząstką refleksji wielkopostnych w rozpoczynającym się w tym dniu cyklu rekolekcji.

 

5.       Członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Stop Aborcji będą w przyszłą niedzielę zbierać podpisy pod projektem ustawy antyaborcyjnej.

 

IV.                Ogłoszenia różne:

 

6.       Zapraszamy na Warsztaty muzyczne Triduum Paschalnego przygotowujące zespół muzyczny i chór, który będzie animował śpiew podczas Triduum na Poczekajce. Zapraszamy młodych i dorosłych w każdą niedzielę W. Postu o godzinie 17.00 do sali nr 2.

 

7.       Trwają zapisy drużyn do udziału XVIII Mistrzostwach o Puchar Niepokalanej organizowane przez Stowarzyszenie i Parafię. Zapraszamy drużyny męskie i żeńskie ze szkół podstawowych z klas od 3 do 6 i z gimnazjum. Karty zgłoszenia drużyn na furcie klasztornej do 25 marca. W sobotę 26 marca Msza św. o godzinie 15.00 i po niej spotkanie organizacyjne amfiteatrze. Szczegóły na plakatach i stronie internetowej Parafii i Stowarzyszenia.

 

 

8.       Programy pielgrzymek organizowanych przez naszą parafię w tym roku: wywieszone są w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej.

 

9.       Dyrekcja Przedszkola nr 48 przy ul. Leonarda 15 zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców wraz z dziećmi w wieku przedszkolnym  na Dni Otwarte Przedszkola w dniu: 30.03.2011 w godz. 17.00 ? 18.00 i 31.03.2011 w godz. 9.30 ? 11.30. Zapisy do przedszkola trwają do 15.04.2011.

 

10.   Prywatne Przedszkole Motylek przy ul. Jutrzenki 16 lokal 156 zaprasza dzieci z rodzicami na Dzień otwarty 22 marca we wtorek w godz. od 9.30 do 18.00.

 

11.   Dziękujemy za wspieranie dzieła pomocy potrzebujących i za wszelkie dobro, z którym się na co dzień spotkamy i życzymy Bożego Błogosławieństwa w nowym tygodniu.

II Niedziela Wielkiego. Postu – 20.03.2011 r.

  7.00 – Ks. Bp Józef Wróbel

  8.30
 – O.  Czesław Studnicki

10.00
– O. Andrzej Derdziuk

11.30
– O. Jacek Nowacki

11.30 (St. kościół)
– O. Michał Deja

13.00
– Ks. Bp Józef Wróbel

16.00 – O. Michał Gawroński

17.00
 – Gorzkie Żale – O. Jacek Nowacki

18.00
– O. Mirosław Ferenc

Homilia – Ks. Bp Józef Wróbel  – wizytacja kanoniczna.  Zbiórka do puszek na pomoc Polskim Misjonarzom.

Zwiastun marcowego Zwiastuna

 


Mały przewodnik liturgiczny ? o znaku krzyża;

Beatyfikacja Jana Pawła II ? prośba do Czytelników o nadsyłanie świadectw spotkań z Papieżem;

Mały przewodnik liturgiczny ? o znaku krzyża;

Wielki Post na Poczekajce ? informacje o rekolekcjach i nabożeństwach wielkopostnych.

 

Zachęcamy do lektury!

Zapraszamy do współpracy z redakcją! Czekamy na nowe pytania do duszpasterza!

Wszelkie propozycje prosimy przesyłać na adres: pismozwiastun@wp.pl

 

Dzień Świętości Życia

 

Ruch Duchowej Adopcji w Kościele katolickim zrodził się tuż po objawieniach Matki Bożej w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią jej Niepokalane Serce. W roku 1987 został przeniesiony do Polski.
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa tyle, ile ciąża – 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Osoba decydująca się na adopcję duchową nie wie, kim jest “jej” dziecko, jego imię zna tylko Bóg. Wszyscy, którzy pragną złożyć przyrzeczenia Duchowej Adopcji, mogą zrobić to w kościele podczas specjalnej Mszy św., ale również prywatnie. W jakichkolwiek jednak okolicznościach i miejscach odbywa się przyrzeczenie konieczne jest wypełnianie odpowiednich postanowień. Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia, np. częsta spowiedź i Komunia św., czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc potrzebującym.
Duchową Adopcję może podjąć każdy – nawet osoby żyjące w związkach niesakramentalnych czy rozwiedzeni. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Duchową Adopcję można podejmować wielokrotnie, pod warunkiem wypełniania poprzednich zobowiązań. Nie można adoptować więcej niż jedno dziecko, bo Duchowa Adopcja dotyczy tylko jednej istoty ludzkiej, której imię zna jedynie Bóg. Dzieło Duchowej Adopcji przerywa długa przerwa w modlitwie – miesiąc, dwa. Wówczas należy ponowić przyrzeczenie i starać się go dotrzymywać.

 

Kazania pasyjne 2011 do słuchania

Niedziela:

– 13.03.2011

{wma}Gorzkie_Zale_11_1_konferencja{/wma}

– 20.03.2011

{wma}Gorzkie_Zale_11_2_konferencja{/wma}

-27.03.2011

{wma}Gorzkie_Zale_11_3_konferencja{/wma}

-03.04.2011

{mp3}4 kazanie pasyjne{/mp3}

-17.04.2011

{wma}kazanie_pasyjne_6{/wma}