5 Niedziela Wielkanocna - 29.04.2018 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Radomir Kryński                                                    1. O. Waldemar Grubka   

8.30     O. Adam Dobrodziej                                                    1.  O. Jarosław Banasiuk    2. O. Leopold Marek

10.00   O. Przemysław Kryspin                                              1. O. Jarosław Kubera         2. O Marek Pasiut    

11.30    O. Andrzej Cebula                                                       1. O. Andrzej Derdziuk       2. O. Solan Dąbrowski

11.30 (St. Kościół) O. Tomasz Mączewski                            1. O. Szczepan Dzyr

13.00    O. Andrzej Derdziuk                                                   1. O. Jarosław Banasiuk     2. O. Adam Dobrodziej   

16.00    O.. Paweł Kaczorek                                                      1. O. Tomasz Mączewski  2. O. Andrzej Cebula    

18.00  O. Marek Pasiut                                                             1. O. Przemysław Kryspin  2. O. Paweł Kaczorek  3. O. Radomir Kryński  

 

Homilia – celebrans.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie