3 Niedziela Wielkanocna - 15.04.2018 r.

 

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Paweł Kaczorek                                                    1. O. Andrzej Cebula         

8.30     O. Adam Dobrodziej                                                  1.  O. Andrzej Derdziuk            2. O. Waldemar Grubka

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                  1. O. Radomir Kryński              2. O Leopold marek         3. O. Jarosław Banasiuk

11.30    O. Andrzej Cebula                                                        1. O. Paweł Kaczorek                2. O. Jarosław Kubera     3. O. Magnus Kula

11.30 (st. K-Ł) O. Tomasz Mączewski                                   1. O. Szczepan Dzyr   

13.00    O. Waldemar Grubka                                                1. O. Radomir Kryński             2. O. Przemysław Kryspin   

14.10    O. Waldemar Grubka                                                 1. O. Andrzej Cebula

16.00    O. Marek Pasiut                                                          1. O. O. Krzysztof Groszyk     2. O. Tomasz Mączewski

18.00  O. Przemysław Kryspin                                               1. O. Adam Dobrodziej          2. O. Marek Pasiut            3. O. Solan Dąbrowski   

 

Homilia – celebrans.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie