Informacje o Kancelarii

Kancelaria Parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie

Kancelaria czynna jest:
Od poniedziałku do soboty w godzinach: 16:00 – 19:00   

 

 ( W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH W SOBOTĘ od 16.00 do 17.30)

 

tel. w godzinach pracy kancelarii 81 525 25 58  wew. 302

W związku z wejściem nowych przepisów RODO z dniem 25 maja 2018 r., wszystkie dokumenty wydawane są na podstawie dowodu tożsamości osoby, dla której wystawiany jest dokument

Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.

Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa).

Katecheza dla rodziców i rodziców chrzestnych  dziecka:

Godzina 17:00 (w sali okrągłej) –  w soboty przed I i III niedzielą miesiąca

Katecheza przygotowująca do zawarcia sakramentu małżeństwa:
Sobota: 19:00 w sali okrągłej. (patrz terminy spotkań w zakładce Sakrament Małżeństwa!!!!!!  )

Poradnia rodzinna dla osób przygotowujących się do przyjęcia sakramentu małżeństwa w naszej parafii:
Środa: 17:00 – 19:00 (w sali nr 6)