XXXI Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Artur                                                  1.  o. Radomir                      

8.30      o. Dariusz B.                                        1. o. Andrzej C.                      2. o. Bogusław                  

10.00    o. Andrzej D.                                       1.  o. Mirosław                       2. o. Artur                     

11.30   o. Andrzej C.                                         1 . o. Jarosław                        2. o. Dariusz B.                       

13.00    o. Mirosław                                         1. o. Piotr                                 2.  o. Andrzej D.               

16.00    o. Paweł                                               1. o. Franciszek                       2. o. Bogusław   

18.00    o. Piotr                                                 1. o. Paweł                                2. o. Jarosław                     3. o.  Radomir  

 

Homilia –  celebrans   

Ogłoszenia duszpasterskie  – proboszcz

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Uroczystość Wszystkich Świętych

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Jarosław                                        1.  o. Bogusław                       2. o. Mirosław

8.30      o. Artur                                               1. o. Andrzej C.                     2. o. Paweł                         3. o. Piotr

10.00    o. Andrzej D.                                     1.  o. Franciszek                    2. o. Jarosław                   3. o. Radomir                         4. o. Adam     

11.30   o. Andrzej C.                                        1 . o. Dariusz B.                     2. o. Bogusław                 3. o.  Franciszek  

13.00    o. Mirosław                                        1. o. Piotr                                2.  o. Artur               

16.00    o. Radomir                                         1. o. Adam                              2. o. Paweł   

18.00    o. Franciszek                                      1. o. Andrzej D.                     2. o. Jarosław                  3. o.  Radomir  

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XXX Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Andrzej D.                                        1.  o. Radomir

8.30      o. Bogusław                                          1. o. Andrzej C.                     2. o. Franciszek   

10.00    o. Artur                                                 1.  o. Bogusław                     2. o. Adam                                 3. o. Dariusz B.    

11.30   o. Andrzej C.                                        1 . o. Radomir                         2. o. Artur                                 3. o. Adam

13.00    o. Mirosław                                          1. o. Dariusz B.                     2.  o. Andrzej C.             

16.00    o. Bogusław                                        1. o. Radomir                          2. o. Mirosław   

18.00    o. Dariusz B.                                       1. o. Mirosław                         2. o. Krzysztof                         3. o.  Jaroslaw K.

 

Homilia –  o. Krzysztof Borodziej, Zgromadzenie Oblatów Maryi, misjonarz  

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XXIX Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Jarosław                                                    1.  o. Franciszek   

8.30      o. Franciszek                                                  1. o. Andrzej D.                     2. o. Mirosław    

10.00    o. Andrzej D.                                               1.  o. Piotr                                2. o. Radomir   

11.30   o. Andrzej C.                                                  1 . o. Paweł .                            2. o. Adam  

13.00    o. Mirosław                                                  1. o. Radomir                         2.  o. Bogusław               

16.00    o. Artur                                                         1. o. Adam                               2. o. Andrzej C.   

18.00    o. Radomir                                                   1. o. Jarosław                         2. o. Artur                   3. o.  Bogusław

 

Homilia –  ks. Tomasz Chrupek, KUL

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XXVIII Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Radomir                                                   1.  o. Artur   

8.30      o. Paweł                                                        1. o. Franciszek                        2. o. Mirosław    

10.00    o. Jarosław                                                  1.  o. Andrzej D.                        2. o. Bogusław   

11.30   o. Mirosław                                                    1 . o. Dariusz B.                     2. o. Jarosław

13.00    o. Bogusław                                                 1. o. Radomir                         2.  o. Paweł               

16.00    o. Andrzej D.                                               1. o. Artur                                  2. o. Dariusz B.   

18.00    o. Dariusz B.                                               1. o. Mirosław                        2. o. Franciszek                      3. o.  Paweł

 

Homilia –  List KEP na Dzień Papieski

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XXVII Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Artur                                                   1.  o. Franciszek     

8.30      o. Paweł                                                  1. o. Andrzej C.                         2. o. Mirosław    

10.00    o. Dariusz B.                                         1.  o. Radomir                            2. o. Jarosław    

11.30   o. Andrzej C.                                           1 . o. Paweł                                2. o. Piotr  

13.00    o. Mirosław                                          1. o. Dariusz B.                          2.  o. Adam               

16.00    o. Piotr                                                   1. o. Andrzej C.                         2. o. Radomir  

18.00    o. Franciszek                                        1. o. Jarosław                            2. o. Artur                  3. o.  Paweł

 

Homilia –  br. Jacek Romanek, gwardian klasztoru w Orchówku

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XXVI Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Jarosław                                           1.  o. Radomir     

8.30      o. Artur                                                 1. o. Dariusz B.                          2. o. Bogusław   

10.00    o. Radomir                                           1.  o. Jarosław                            2. o. Mirosław    

11.30   o. Andrzej C.                                          1 . o. Radomir                            2. o. Piotr  

13.00    o. Andrzej D.                                        1. o. Artur                                   2.  o. Paweł                  

16.00    o. Piotr                                                   1. o. Andrzej C.                          2. o. Dariusz B.

18.00    o. Paweł                                                 1. o. Artur                                    2. o. Andrzej D.                  3.  o. Jarosław  

 

Homilia –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XXV Niedziela Zwykła

7.00     o. Radomir                                               1.  o. Andrzej C    

8.30      o. Dariusz B.                                          1. o. Mirosław .                    2. o. Radomir   

10.00    o. Bogusław                                            1.  o. Dariusz B.                   2. o. Adam    

11.30   o. Andrzej C.                                           1 . o. Bogusław                      2. o. Paweł  

13.00    o. Mirosław                                          1. o. Dariusz B.                       2.  o. Radomir                  

16.00    o. Paweł                                                1. o. Adam                               2. o. Piotr

18.00    o. Piotr                                                 1. o. Bogusław                         2. o. Mirosław

  

Homilia –  List KEP na nadzwyczajny miesiąc misyjny  

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XXIV Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Radomir                                           1.  o. Andrzej C    

8.30      o. Bogusław                                          1. O. Andrzej D.                      2. o. Radomir   

10.00    o. Andrzej D.                                        1.  o. Mirosław                           2. o. Piotr

11.30   o. Andrzej C.                                          1 . o. Radomir                           2. o. Paweł  

13.00    o. Mirosław                                          1. o. Andrzej D.                        2.  o. Bogusław                  

16.00    o. Piotr                                                   1. o. Mirosław                           2. o. Paweł

18.00    o. Artur                                                 1. o. Bogusław                          2. o. Piotr  

 

Homilia –  o. Krzysztof Przybylski, sekretarz misyjny

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XXIII Niedziela Zwykła

 7.00     o. Franciszek                                           1.  o. Piotr 

8.30      o. Adam                                            1. o. Andrzej C.                    2. o. Paweł 

10.00    o. Jarosław                                      1.  o. Radomir                       2. o. Adam  

11.30   o. Andrzej C.                                      1 . o. Piotr                            2. o. Franciszek

13.00    o. Paweł                                           1. o. Adam                             2.  o. Andrzej C.                

16.00    o. Piotr                                            1. o. Bogusław                       2. o. Paweł

18.00    o. Bogusław                                    1. o. Jarosław                       2. o. Franciszek                        3. o. Radomir