XI Niedziela Zwykła

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Radomir                             1. o. Adam

8.30      o. Dariusz B.                          1. o. Piotr                          2. o. Franciszek                                       

10.00    o. Jarosław                             1.  o. Mirosław                 2.  o. Dariusz B.                                                 

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Paweł                        2. o. Jarosław

13.00    o. Mirosław                             1. o. Franciszek              2. o. Piotr

16.00    o. Paweł                                   1. o.  Adam                       2. o. Andrzej C.

18.00    o. Franciszek                          1. o. Radomir                  2. o.  Jarosław      3. o. Mirosław                         

 

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej

Uroczystość Niepokalanego Serca Maryi

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

6.30      o. Jarosław                             1. o. Dariusz B.    

7.30      o. Andrzej D.                           1. o. Radomir                   2. o. Paweł                                               

8.30    o. Adam                                     1.  o. Mirosław                  2.  o. Franciszek                                               

10.00    o. Stanisław                             1. o. Adam                         2. o. Andrzej D.

 

18.00    o. Mirosław                              1. o. Adam                          2. o.  Paweł                             

 

Homilia  –  o. Stanisław

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej

X Niedziela Zwykła

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Grzegorz                             1. o. Radomir    

8.30      o. Dariusz B.                          1. o. Mirosław                 2. o. Andrzej C.                                       

10.00    o. Adam                                  1.  o. Jarosław                 2.  o. Dariusz B.                                     

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Adam                       2. o. Paweł

13.00    o. Mirosław                             1. o. Piotr                       2. o. Franciszek

16.00    o. Stanisław                             1. o.  Radomir               2. o. Artur   

18.00    o. Piotr                                     1. o. Grzegorz                2. o.  Jarosław            3. o. Dariusz B.                        

 

Homilia  –  o. Stanisław Miciuk

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej

UROCZYTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Artur                                   1. o. Mirosław    

8.30      o. Franciszek                         1. o. Radomir                   2. o. Dariusz B.                                        

10.00    o. Mirosław                            1.  o. Grzegorz                 2.  o. Franciszek                 3. o. Paweł                           

             

13.00    o. Paweł                                  1. o. Adam                        2. o. Radomir

16.00    o. Grzegorz                              1. o.  Stanisław              2. o. Artur   

18.00    o. Radomir                              1. o. Jarosław                 2. o.  Andrzej C.                            

 

Homilia  –  celebrans.  O godz. 10.00 ks. Sławomir Nowosad, prof. KUL-u

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Radomir                             1. o. Mirosław    

8.30      o. Piotr                                    1. o. Andrzej C.                  2. o. Stanisław                                       

10.00    o. Andrzej D.                          1.  o. Adam                       2.  o. Paweł                                 

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Andrzej D.                2. o. Jarosław        

13.00    o. Mirosław                            1. o. Dariusz B.                 2. o. Piotr

14.30    o. Mirosław     –    Komunia rocznicowa dzieci 

16.00    o. Dariusz B.                            1. o.  Adam                   2. o. Stanisław   

18.00    o. Stanisław                             1. o. Radomir                  2. o.  Jarosław        3. o. Paweł                            

 

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Jarosław                             1. o. Radomir   

8.30      o. Dariusz B.                          1. o. Adam                           2. o. Grzegorz                                        

10.00    o. Mirosław                            1.  o. Jarosław                 2.  o. Paweł                                  

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Adam                        2. o. Mirosław      

13.00    o. Łukasz Woźniak, prowincjał                                  1. o. Dariusz B.                 2. o. Paweł

16.00    o. Paweł                                   1. o.  Andrzej C.                  2. o. Grzegorz   

18.00    o. Artur                                    1. o. Jarosław                  2. o.  Radomir                               

 

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Radomir                             1. o. Andrzej D.   

8.30      o. Jarosław                            1. o. Piotr                           2. o. Paweł                                             

10.00    o. Andrzej D.                          1.  o. Franciszek                 2.  o. Jarosław                           

11.30    o. Mirosław                            1. o. Andrzej C.                  2. o. Grzegorz     

13.00    Bp Józef                                  1. o. Adam                        2. o. Paweł

16.00    o. Piotr                                     1. o.  Stanisław                 2. o. Radomir   

18.00    o. Franciszek                            1. o. Jarosław                  2. o.  Stanisław                             

 

Homilia  –  bp Józef Wróbel od godz. 8.30 ( słowo pasterskie w ramach wizytacji)  

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Radomir                             1. o. Jarosław  

8.30      o. Dariusz B.                          1. o. Piotr                           2. o. Grzegorz                                         

10.00    o. Jarosław                             1.  o. Stanisław                 2.  o. Dariusz B.                         

11.30    o. Mirosław                            1. o. Andrzej C.                  2. o. Artur         

13.00    o. Mirosław                            1. o. Dariusz B.                 2. o. Franciszek

15.00     o. Piotr                                   1. o. Adam                          2. o. Andrzej C.

16.00    o. Grzegorz                              1. o.  Stanisław                 2. o. Radomir   

18.00    o. Franciszek                            1. o. Mirosław                 2. o.  Piotr                                    

 

Homilia  –  celebrans  

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej

Uroczystość NMP Królowej Polski

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Radomir                             1. o. Mirosław  

8.30      o. Dariusz B.                          1. o. Stanisław                     2. o. Paweł                                             

10.00    o. Jarosław                             1.  o. Dariusz B.                   2.  o. Radomir                           

11.30    o. Mirosław                             1. o. Adam                            2. o. Jarosław    

13.00    o. Andrzej C.                          1. o. Piotr                              2. o. Artur

14.15    o. Mirosław                              1. Andrzej C.

16.00    o. Paweł                                   1. o.  Radomir                     2. o. Dariusz B.   

18.00    o. Piotr                                     1. o. Jarosław                    2. o.  Mirosław                               

 

Homilia  –  celebrans  

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Jarosław                             1. o. Piotr   

8.30      o. Piotr                                  1. o. Andrzej D.                   2. o. Dariusz B.                                      

10.00    o. Andrzej D.                          1.  o. Radomir                   2.  o. Paweł                                 

11.30    o. Mirosław                            1. o. Artur                          2. o. Jarosław    

13.00    o. Paweł                                 1. o. Adam                        2. o. Dariusz B.

14.15    o. Mirosław                           1. Andrzej C.

16.00    o. Dariusz                                1. o.  Piotr                     2. o. Paweł  

18.00    o. Radomir                              1. o. Stanisław                 2. o.  Jaroslaw     3. o. Mirosław                        

 

Homilia  –  celebrans  

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej