V NIEDZIELA WLKP

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Andrzej K.                          1. o. Jarosław  

8.30      o. Stanisław M.                      1. o. Mirosław                      2 . o. Stanisław K.                                      

10.00    o. Jarosław                              1. o. Andrzej M.D.               2.  o. Piotr  Z.                                  

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Stanisław M.                2. o. Mirosław    

13.00    o. Piotr Z.                                1. o. Stanisław K.                  2. o. Andrzej C.

14.15    o. Mirosław  – Msza dla dzieci komunijnych

16.00    o. Jarosław                               1. o. Andrzej K.                   2. o. Andrzej M.D.

18.00    o. Stanisław M.                       1. o. Andrzej C.                     2. o. Jarosław                              

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie. 

IV NIEDZIELA WLKP ( Laetare)

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Jarosław                              1. o. Andrzej D.  

8.30      o. Andrzej D.                          1. o. Andrei                            2 . o. Andrzej C.                                        

10.00    o. Mirosław                             1. o. Paweł                           2.  o. Piotr                                       

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Stanisław M.                 2. o. Stanisław K.

13.00    o. Mirosław                             1. o. Paweł                             2. o. Stanisław M.

16.00    o. Paweł                                   1. o. Stanisław K.                   2. o. Andrzej C.

18.00    o. Piotr                                    1. o. Mirosław                        2. o.  Jarosław                              

 

Homilia  – br. Tomasz Mantyk, rekolekcjonista

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie. 

III NIEDZIELA WLKP

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00       o. Andrzej D.                           1. o. Mirosław  

8.30      o. Piotr Z .                              1. o. Andrei                            2 . o. Paweł                                              

10.00    o. Jarosław                             1. o. Stanisław M.                  2.  o. Stanisław K.                                      

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Piotr Z.                         2. o. Jarosław                  

13.00    o. Mirosław                            1. o. Paweł                             2. o. Stanisław M.

16.00    o. Stanisław M.                      1. o. Andrzej  M.D.                2. o. Andrzej C.

18.00    o. Paweł                                  1. o. Mirosław                       2. o.  Jarosław                    3. O. Stanisław K      

 

Homilia  – o. Andrzej Derdziuk

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie. 

II NIEDZIELA WLKP

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00       o. Jarosław                             1. o. Andrzej C.                              

8.30      o. Andrzej D.                          1. o. Andrei                             2. o. Paweł            

10.00    o. Cezary                                   1 .  o. Stanislaw M.               2.  o. Stanisław K.                                    

11.30    o. Andrzej C.                            1. o. Andrzej D.                      2. o. Andrzej K.                

13.00    o. Paweł                                    1. o. Krzysztof                         2. o. Cezary

16.00    o. Stanisław M.                        1. o. Andrzej K.                       2. o. Mirosław   

18.00    o. Mirosław                              1. o. Stanisław M.                  2. o.  Jarosław              

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie. 

I Niedziela WLKP

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Jarosław                              1. o. Mirosław  

8.30      o. Andrzej D.                          1. o. Cezary                             2 . o. Andrzej C.                                       

10.00    o. Krzysztof D.                        1. o. Jarosław                        2.  o. Piotr Z.                       3.o. Stanisław K.                             

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Krzysztof                         2. o. Andrzej K.             

13.00    o. Piotr                                    1. o. Paweł                               2. o. Andrzej D.

14.15    o. Mirosław   – Msza dla dzieci komunijnych                              1. o. Piotr  Z.

16.00    o. Cezary                                 1. o. Andrzej  K.                     2. o. Stanisław M

18.00    o. Paweł                                   1. o. Mirosław                       2. o.  Jarosław                     3. O. Stanisław K      

 

Homilia  – List Metropolity Lubelskiego na Wielki Post

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie. 

VII Niedziela Zwykła

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Stanisław M.                      1. o. Andrzej D.  

8.30      o. Jarosław                             1. o. Mirosław                         2 . o. Stanisław K.                                   

10.00    o. Andrzej D.                          1. o. Andrzej M.D.                2.  o. Paweł                     

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Krzysztof                          2. o. Jarosław               

13.00    o. Mirosław                             1. o. Andrzej K.                      2. o. Paweł

16.00    o. Krzysztof                              1. o. Stanisław K.                  2. o. Mirosław

18.00    o. Paweł                                   1. o. Andrzej C.                       2. o.  Jarosław                             

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie. 

VI Niedziela Zwykła

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00       o. Artur                                   1. o. Stanisław K.  

8.30      o. Paweł                                  1. o. Andriei                            2 . o. Mirosław                                        

10.00    o. Jarosław                             1. o. Stanislaw M.                  2.  o. Artur                        

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Paweł                              2. o. Andrzej M.D.                       

13.00    o. Mirosław                             1. o. Andrzej K.                     2. o. Stanisław K.

16.00    o. Stanisław M.                       1. o. Paweł                              2. o. Andrzej C.

18.00    o. Andrzej D.                            1. o. Mirosław                       2. o.  Jarosław                             

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie. 

V Niedziela Zwykła

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Jarosław                            1. o. Stanisław M.   

8.30      o. Andrzej D.                          1. o. Andriei                            2 . o. Andrzej  C.                                      

10.00    o. Artur                                    1. o. Paweł                             2.  o. Jarosław                   

11.30    o. Andrzej C.                            1. o. Andrzej M.D.                 2. o. Andrzej D.               

13.00    o. Mirosław                             1. o. Andrzej K.                     2. o. Piotr Z.

16.00    o. Paweł                                   1. o. Stanisław M.                 2. o. Stanisław K.

18.00    o. Piotr Z.                                 1. o. Artur                                2. o.  Jarosław                             

 

Homilia  – br. Mirosław, proboszcz

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie. 

IV Niedziela Zwykła

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7. 00      o. Stanisław M.                      1. o. Jarosław                          

8.30      o. Andrzej D.                           1. o. Andriei                              2 . o. Piotr Z.                                        

10.00    o. Jarosław                              1. o. Stanisław M                     2.  o. Paweł                  

11.30    o. Andrzej C.                            1. o. Andrzej D.                        2. o. Stanisław K.                      

13.00    o. Mirosław                             1. o. Andrzej K.                         2. o. Andrzej C.

14.15    o. Mirosław  (Msza dla rodziców i dzieci  komunijnych)                        1. o. Piotr Z. 

16.00    o. Piotr Z.                                  1. o. Andrzej M.D.                     2. o. Krzysztof  

18.00    o. Paweł                                    1. o. Mirosław                            2. o.  Jarosław                          

 

Homilia  – Celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie. 

III Niedziela Zwykła – Niedziela Słowa Bożego

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7. 00      o. Jarosław                              1. o. Mirosław                          

8.30      o. Andrzej D.                             1. o. Andriei                              2 . o. Paweł                                          

10.00    o. Krzysztof D.                          1. o. Stanisław M                      2.  o. Jarosław                          

11.30    o. Andrzej C.                              1. o. Andrzej M.D.                   2. o. Andrzej D.                         

13.00    o. Mirosław                               1. o. Stanisław K.                      2. o. Paweł  

16.00    o. Stanisław M.                         1. o. Andrzej K.                          2. o. Andrzej C.

18.00    o. Paweł                                     1. o. Krzysztof D.                       2. o.  Jarosław                          

 

Homilia  – Celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.