III Niedziela Zwykła – Niedziela Słowa Bożego

Celebrans                                             Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jaroslaw                                  1.  o. Bogusław                             

8.30      o. Paweł                                       1. o. Andrzej C.                2. o. Dariusz B.                                    

10.00    o. Andrzej D.                             1.  o. Artur                         2. o. Paweł                   

11.30    o. Andrzej C.                               1 . o. Adam                        2. o. Radomir                                        

13.00    o.  Mirosław                               1. o. Paweł                         2.  o. Dariusz B.

16.00    o. Bogusław                                1. o. Andrzej D.                2. o.  Adam     

18.00    o.  Radomir                                1. o. Franciszek               2. o. Jarosław       3. o. Krzysztof    

 

Homilia –  proboszcz    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

II Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Artur                                        1.  o. Andrzej D.                            

8.30      o. Piotr                                      1. o. Franciszek                2. o. Andrzej C.                                              

10.00    o. Andrzej D.                            1.  o. Jarosław                  2. o. Artur                 

11.30    o. Andrzej C.                               1 . o. Piotr                      2. o. Radomir                                        

13.00    o.  Mirosław                               1. o. Adam                       2.  o. Piotr

16.00    o. Bogusław                                1. o. Paweł                   2. o.  Dariusz B            

18.00    o.  Franciszek                              1. o. Bogusław            2. o. Jarosław       3. o. Mirosław    

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Niedziela Chrztu Pańskiego

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Radomir                                  1.  o. Franciszek                            

8.30      o. Artur                                       1. o. Adam                        2. o. Mirosław                                               

10.00    o. Andrzej D.                             1.  o. Jarosław                  2. o. Artur                  

11.30    o. Andrzej C.                               1 . o. Bogusław               2. o. Radomir                                         

13.00    o.  Łukasz, prowincjał              1. o. Paweł                        2.  o. Piotr

16.00    o. Paweł                                        1. o. Radomir                  2. o.  Dariusz      

18.00    o.  Piotr                                     1. o. Andrzej D.              2. o. Franciszek     3. o. Andrzej C.   

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Celebrans                                             Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                  1.  o. Franciszek                            

8.30      o. Dariusz B.                              1. o. Andrzej C              2. o. Mirosław                                                   

10.00    o. Andrzej D.                             1.  o. Artur                     2. o. Radomir                 

11.30    o. Andrzej C.                               1 . o. Jarosław              2. o. Dariusz B.                                         

13.00    o.  Mirosław                               1. o. Adam                    2.  o. Piotr

16.00    o. Bogusław                                1. o. Paweł                  2. o.  Artur              

18.00    o.  Franciszek                            1. o. Andrzej D.           2. o. Bogusław         3. o. Mirosław  

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

II Niedziela po Bożym Narodzeniu

Celebrans                                             Dyżur spowiedzi   (pół godziny przed Mszą) *

7.00     o. Artur                                        1.  o. Franciszek                            

8.30      o. Paweł                                      1. o. Adam                   2. o. Andrzej C.                                                    

10.00    o. Andrzej D.                             1.  o. Jarosław              2. o. Artur                        

11.30    o. Andrzej C.                               1 . o. Andrzej D.         2. o. Paweł               

13.00    o.  Radomir                                1. o. Dariusz B.             2.  o. Piotr

16.00    o. Mirosław                                1. o. Franciszek           2. o.  Paweł            

18.00    o.  Piotr                                       1. o. Andrzej D.           2. o. Adam               3. o. Bogusław

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Niedziela Świętej Rodziny

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

7.00     o. Jarosław                                                1.  o. Andrzej C.                            

8.30      o. Paweł                                                    1. o. Dariusz B.            2. o. Franciszek                                                      

10.00    o. Andrzej D.                                           1.  o. Mirosław              2. o. Jarosław                             

11.30    o. Andrzej C.                                            1 . o. Andrzej D.          2. o. Paweł               

13.00    o.  Mirosław                                            1. o. Bogusław             2.  o. Adam 

16.00    o. Dariusz B.                                           1. o. Franciszek           2. o.  Jarosław       

18.00    o.  Franciszek                                         1. o. Paweł                   2. o. Andrzej D.      

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Celebrans                                                                                        

0.00 “Pasterka”  – o. Mirosław

7.00     o. Jarosław                                  

8.30      o. Franciszek                                        

10.00    o. Andrzej D.                               

11.30    o. Andrzej C.                               

13.00    o.  Mirosław                               

16.00    o. Bogusław                              

18.00    o.  Paweł                                     

 

  • W pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia nie będzie spowiedzi!!! 

IV Niedziela Adwentu

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

7.00     o. Jarosław                                1.  o. Andrzej D.         2. o. Mirosław        

8.30      o. Piotr                                      1. o. Andrzej C.           2. o. Paweł           3. o. Franciszek       4. o. Dariusz B.          

10.00    o. Andrzej D.                           1.  o. Jarosław             2. o. Bogusław       3. o. Adam Z.         4. o. Piotr       

11.30    o. Andrzej C.                            1 . o. Radomir           2. o. Adam              3. o. Artur                 4. o. Dariusz B.

13.00    o.  Mirosław                            1. o. Piotr                  2.  o. Jarosław         3. o.  Bogusław        4. o. Adam Z.

16.00    o. Bogusław                            1. o. Radom              2. o.  Adam              3. o. Artur                  4. o. Dariusz B.

18.00    o.  Adam Z.                              1. o. Krzysztof             2. o. Jarosław      3. o.  Franciszek       4. o. Paweł

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

III Niedziela Adwentu ” Gaudete”

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

7.00     o. Artur                                                  1.  o. Piotr                  

8.30      o. Paweł                                                1. o. Dariusz B.                       2. o. Mirosław                        

10.00    o. Radomir                                           1.  o. Artur                             2. o. Paweł               

11.30    o. Andrzej C.                                         1 . o. Jaroslaw                       2. o. Dariusz B.                      

13.00    o.  Mirosław                                          1. o. Bogusław                     2.  o. Radomir               

16.00    o. Dariusz B.                                        1. o. Paweł                             2. o.  Mirosław   

18.00    o.  Franciszek                                       1. o. Artur                              2. o. Jarosław                        3. o.  Piotr  

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

II Niedziela Adwentu. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

7.00     o. Artur                                                  1.  o. Mirosław                    

8.30      o. Radomir                                           1. o. Andrzej D.                       2. o. Dariusz B.                    

10.00    o. Andrzej D.                                       1.  o. Radomir                          2. o. Adam                 

11.30    o. Mirosław                                          1 . o. Bogusław                         2. o. Andrzej D.                     

13.00    o.  Andrzej C.                                       1. o. Radomir                            2.  o. Artur                 

16.00    o. Bogusław                                         1. o. Mirosław                           2. o.  Adam  

18.00    o.  Dariusz B.                                        1. o. Bogusław                         2. o. Artur                  3. o.  Andrzej C.  

 

Homilia –  ks. Marcin Zieliński, rekolekcjonista   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie