XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Radomir                                                1.  o. Paweł                     

8.30      o. Jarosław                                              1. o. Franciszek                   2. o. Artur                          

10.00    o. Mirosław                                             1.  o. Radomir                       2. o. Andrzej C.   

11.30    o. Andrzej C.                                            1. o. Franciszek                   2. o. Jaroslaw

13.00    o. Mirosław                                             1. o. Adam                          2. o. Radomir         

18.00   o. Paweł                                                  1. o. Artur                             2. o. Jarosław       

19.30    o. Franciszek                                         1. o. Mirosław                       2. o. Andrzej C.         

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XIII Niedziela Zwykła

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Artur                                                     1.  o. Andrzej C.              

8.30      o. Dariusz B.                                            1. o. Bogusław                    2. o. Mirosław                     

10.00    o. Radomir                                              1.  o. Adam                          2. o. Franciszek  

11.30    o. Andrzej C.                                            1. o. Jarosław                      2. o. Radomir

13.00    o. Mirosław                                             1. o. Artur                            2. o. Paweł         

16.00   o. Franciszek                                           1. o. Piotr                              2. o. Dariusz B.      

18.00    o. Bogusław                                             1. o. Mirosław                     2. o. Jarosław       3. o. Radomir       

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XII Niedziela Zwykła

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                                1.  o. Radomir                 

8.30      o. Paweł                                                    1. o. Andrzej C.                2. o. Piotr                    

10.00    o. Franciszek                                           1.  o. Mirosław                 2. o. Paweł

11.30    o. Andrzej C.                                            1. o. Adam                          2. o. Artur

13.00    o. Mirosław                                             1. o. Dariusz B.                 2. o. Piotr         

16.00   o. Piotr                                                      1. o. Radomir                    2. o. Andrzej C.     

18.00    o. Andrzej D.                                         1. o. Franciszek                 2. o. Jarosław       3. o. Dariusz B.       

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XI Niedziela Zwykła

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Artur                                                      1.  o. Radomir                 

8.30      o. Dariusz B.                                            1. o. Paweł                       2. o. Franciszek                      

10.00    o. Jarosław                                              1.  o. Artur                        2. o. Mirosław

11.30    o. Andrzej C.                                           1. o. Bogusław                  2. o. Dariusz B.

13.00    o. Mirosław                                             1. o. Adam                        2. o. Radomir               

16.00   o. Radomir                                             1. o. Adam                          2. o. Jarosław    

18.00    o. Franciszek                                         1. o. Krzysztof                   2. o. Jarosław       3. o. Dariusz B.       

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Uroczystość Bożego Ciała

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                                1.  o. Bogusław               

8.30      o. Radomir                                              1. o. Piotr                         2. o. Andrzej D.                      

10.00    o. Mirosław                                             1.  o. Paweł                       2. o. Franciszek  

           

13.00    o. Paweł                                                    1. o. Dariusz B.               2. o. Radomir               

16.00   o. Bogusław                                            1. o. Adam                      2. o. Mirosław   

18.00    o. Franciszek                                         1. o. Jarosław                       2. o. Andrzej C.      

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                                1.  o. Artur                      

8.30      o. Grzegorz                                              1. o. Piotr                         2. o. Radomir                         

10.00    o. Andrzej D.                                          1.  o. Jaroslaw                    2. o. Grzegorz  

11.30    o. Andrzej C.   (transmisja on-line)       1. o. Bogusław                    2. o. Mirosław        

13.00    Bp. Mieczysław   (transmisja on-line)    1. o. Dariusz B.                  2. o. Paweł               

16.00   o. Franciszek                                           1. o. Andrzej C.                   2. o. Adam   

18.00    o. Bogusław                                          1. o. Andrzej D.                     2. o. Franciszek     

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Radomir                                                    1.  o. Andrzej D.              

8.30      o. Piotr                                                         1. o. Mirosław                    2. o. Artur                   

10.00    o. Andrzej D.                                               1.  o. Jaroslaw                    2. o. Piotr  

11.30    o. Andrzej C.    ( transmisja on-line)           1. o. Bogusław                  2. o. Dariusz B.       

13.00    o. Mirosław                                                 1. o. Franciszek                  2. o. Artur             

 

16.00   o. Bogusław                                                 1. o. Andrzej C.                    2. o. Adam   

18.00    o. Franciszek                                             1. o. Jarosław                       2. o. Radomir    

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

VI Niedziela Wielkanocna

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                               1.  o. Andrzej D.             

8.30      o. Dariusz B.                                             1. o. Mirosław                      2. o. Bogusław            

10.00    o. Andrzej D.                                            1.  o. Jaroslaw                       2. o. Grzegorz   

11.30    o. Andrzej C.    ( transmisja on-line)      1. o. Adam                           2. o. Piotr              

13.00    o. Mirosław                                               1. o. Radomir                         2. o. Artur             

 

16.00   o. Grzegorz                                              1. o. Franciszek                     2. o. Andrzej C.  

18.00    o. Piotr                                                    1. o. Jarosław                         2. o. Dariusz B.   

 

Homilia –  List Prezydium KEP z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Celebrans                                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Grzegorz                                                 1.  o. Adam                    

8.30      o. Piotr                                                       1. o. Paweł                        2. o. Franciszek                      

10.00    o. Jarosław                                                  1.  o. Grzegorz                 2. o. Bogusław   

11.30    o. Andrzej C.    ( transmisja on-line)           1. o. Andrzej D.               2. o. Radomir      

13.00    o. Mirosław                                                 1. o. Dariusz B.                  2. o. Piotr            

 

16.00   o. Bogusław                                               1. o. Artur                                2. o. Andrzej C.  

18.00    o. Franciszek                                            1. o. Mirosław                         2. o. Jarosław  

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Radomir                                                 1.  o. Andrzej C.             

8.30      o. Paweł                                                     1. o. Mirosław                  2. o. Bogusław            

10.00    o. Piotr                                                    1.  o. Grzegorz                  2. o. Radomir  

11.30    o. Andrzej C.    ( transmisja on-line)       1. o. Jarosław                      2. o. Dariusz B.      

13.00    o. Mirosław                                               1. o. Franciszek                2. o. Adam           

 

16.00   o. Grzegorz                                             1. o. Radomir                          2. o. Piotr

18.00    o. Jarosław                                           1. o. Dariusz B.                        2. o. Paweł  

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie