II Niedziela Zwykła

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Jarosław                            1. o. Mirosław   

8.30      o. Andrzej D.                         1. o. Łukasz                             2. o. Paweł                                                   

10.00    o. Artur                                   1.  o. Jarosław                        2.  o. Stanisław                                        

11.30    o. Paweł                                  1. o. Andrzej D.                      2. o. Mirosław        

13.00    o. Łukasz                                1. o. Artur                                2. o. Stanisław       

14.30    o. Mirosław                            1. o. Jarosław

16.00    o. Stanisław                            1. o.  Łukasz                            2. o. Paweł

18.00    o. Jarosław                             1. o. Artur                               2. o.  Andrzej D.                                         

 

Homilia  –  Celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.

Niedziela Chrztu Pańskiego

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Stanisław                            1. o. Krzysztof D.  

8.30      o. Andrzej D.                          1. o. Jarosław                          2. o. Mirosław                                             

10.00    o. Krzysztof D.                         1.  o. Paweł                              2.  o. Łukasz                                              

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Cezary                              2. o. Andrzej D.         

13.00    o. Mirosław                             1. o. Andrzej Dejer                 2. o. Stanisław       

16.00    o. Paweł                                    1. o.  Artur                                 2. o. Andrzej C.   

18.00    o. Łukasz                                  1. o. Mirosław                          2. o.  Jarosław                                          

 

Homilia  –  Celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.

II NIEDZIELA NARODZENIA PAŃSKIEGO

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Jarosław                            1. o. Stanisław

8.30      o. Paweł                                 1. o. Andrzej C.                         2. o. Mirosław                                           

10.00    o. Andrzej D.                        1.  o. Jarosław                          2.  o. Łukasz                                            

11.30    o. Andrzej C.                         1. o. Paweł                                 2. o. Andrzej D.         

13.00    o. Mirosław                           1. o. Stanisław                         2. o. Łukasz      

16.00    o. Cezary                                1. o.  Artur                                 2. o. Paweł    

18.00    o. Łukasz                               1. o. Cezary                               2. o.  Jarosław                                         

 

Homilia  –  List Rektora KUL

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

Celebrans                                                 Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

Msza  o północy – o. Stanisław                   Bez spowiedzi!!                      

7.00      o. Jarosław                                     1. o. Paweł

8.30      o. Łukasz                                    1. o. Mirosław                          2. o. Andrzej C.                                           

10.00    o. Mirosław                               1.  o. Łukasz                              2.  o. Stanisław                                         

11.30    o. Andrzej C.                               1. o. Jarosław                            2. o. Paweł        

13.00    o. Mirosław                               1. o. Andrzej C.                       2. o. Stanisław     

16.00    o. Stanisław                              1. o.  Mirosław                         2. o. Paweł    

18.00    o. Paweł                                    1. o. Łukasz                              2. o.  Jarosław                                             

  

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Jarosław                             1. o. Paweł   

8.30      o. Krzysztof D.                       1. o. Jarosław                                                         

10.00    o. Artur                                   1.  o. Łukasz                                                         

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Artur                                

13.00    o. Mirosław                             1. o. Cezary                                   

16.00    o. Łukasz                                 1. o.  Krzysztof D.                                   

18.00    o. Paweł                                   1. o. Mirosław                                                                    

 

Homilia  –  List KEP na Niedziele Świętej Rodziny

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

Msza o północy (Pasterka)  o. Mirosław

7.00      o. Paweł                                  

8.30      o. Andrzej D.                                                            

10.00    o. Artur                                                                                     

11.30    o. Andrzej C.                                        

13.00    o. Mirosław                            

16.00    o. Jarosław                                       

18.00    o. Łukasz                                                                       

 

Homilia  –  celebrans

  • W pierwszy Dzień Bożego Narodzenia nie będzie sprawowany sakrament pokuty i pojednania. 

IV NIEDZIELA ADWENTU

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Jarosław                             1. o. Cezary  

8.30      o. Łukasz                                1. o. Paweł                                  2. o. Artur                                                

10.00    o. Artur                                   1.  o. Mirosław                           2.  o. Jarosław                                         

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Cezary                              2. o. Samuel        

13.00    o. Mirosław                            1. o. Łukasz                               2. o. Andrzej C.    

16.00    o. Artur                                    1. o.  Paweł                                2. o. Łukasz   

18.00    o. Paweł                                  1. o. Mirosław                           2. o.  Jarosław                                          

 

Homilia  –  Ojcowie misjonarze

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.

III NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Andrzej D.                           1. o. Andrzej C.  

8.30      o. Łukasz                                1. o. Paweł                                 2. o. Mirosław                                          

10.00    o. Krzysztof D.                       1.  o. Stanisław                          2.  o. Samuel                                             

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Andrzej D.                          2. o. Łukasz        

13.00    o. Mirosław                            1. o. Stanisław                           2. o. Krzysztof    

14.30    o. Mirosław   ( Msza  dla dzieci komunijnych)

16.00    o. Stanisław                             1. o.  Łukasz                               2. o. Andrzej C.  

18.00    o. Paweł                                    1. o. Stanisław                           2. o.  Krzysztof D.                                                                                                  

 

Homilia  –  Celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  

II NIEDZIELA ADWENTU

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Jarosław                             1. o. Andrzej D.  

8.30      o. Andrzej D.                         1. o. Paweł                                  2. o. Mirosław                             

10.00    o. Krzysztof D.                       1.  o. Cezary                              2.  o. Łukasz                                               

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Krzysztof D.                      2. o. Jarosław        

13.00    o. Mirosław                           1. o. Paweł                                   2. o. Łukasz    

16.00    o. Łukasz                                1. o.  Stanisław                          2. o. Cezary  

18.00    o. Paweł                                  1. o. Andrzej C.                          2. o.  Jarosław                                        

 

Homilia  –  Celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.

I Niedziela ADWENTU

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Jarosław                             1. o. Paweł  

8.30      o. Andrzej D.                         1. o. Łukasz                                 2. o. Andrzej C.                            

10.00    o. Cezary                                 1.  o. Jarosław                             2.  o. Mirosław                                        

11.30    o. Andrzej C.                            1. o. Andrzej D.                          2. o. Stanisław        

13.00    o. Mirosław                             1. o. Łukasz                                  2. o. Artur   

16.00    o. Paweł                                   1. o.  Krzysztof D.                       2. o. Cezary  

18.00    o. Łukasz                                  1. o. Stanisław                            2. o.  Jarosław                                         

 

Homilia  –  List pasterski Metropolity Lubelskiego na Adwent

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.