Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski - 03.05.2018 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Andrzej Kiejza                                                      1. O. Szczepan Dzyr   

8.30     O. Tomasz Mączewski                                               1.  O. Jarosław Banasiuk   2. O. Adam Dobrodziej  

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                  1. O. Solan Dąbrowski      2. O Waldemar Grubka

11.30    O. Andrzej Cebula                                                      1. O Tomasz Mączewski    2. O. Paweł Kaczorek

13.00    O. Waldemar Grubka                                               1. O. Andrzej Derdziuk       2. O. Adam Dobrodziej

16.00    O.. Jaroslaw Banasiuk                                              1. O. Szczepan Dzyr           2. O. Tomasz Mączewski

18.00  O. Szczepan Dzyr                                                      1. O. Andrzej Cebula         2. O. Paweł Kaczorek      3. O. Jarosław Banasiuk

 

Homilia – celebrans.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie