Historia parafii

Historia parafii 
W 1930 r. Komisariat Warszawski Kapucynów częściowo zakupił, a częściowo otrzymał od władz państwowych jako rekompensatę za dawny ogród klasztorny przy Krakowskim Przedmieściu, 3 hektarowe grunty w pod lubelskiej wsi Konstantynów, z przeznaczeniem na wybudowanie seminarium duchownego. Jednak do wybuchu II wojny światowej nie zdołano rozpocząć budowy, a wojna przerwała dalsze plany. Zostało tylko w tym miejscu zorganizowane gospodarstwo rolno-ogrodnicze, które zaopatrywało w żywność klasztor na Krakowskim Przedmieściu. Następnie, reskryptem Kongregacji Zakonów, dnia 12.03.1931, przy  gospodarstwie rolnym erygowano dom zakonny. 

Po II wojnie światowej, w roku 1948 zbudowano  kaplicę, którą 30.05.1948 poświęcił bp lubelski Stefan Wyszyński. Jego następca, bp Piotr Kałwa, dekretem z 28.02.1950 r. utworzył przy kaplicy parafię pw. Niepokalanego Serca Maryi, obejmującą mieszkańców Konstantynowa i okolicznych gospodarstw. Parafia erygowana  dekretem bpa Piotra Kałwy, została częściowo wydzielona z parafii św. Pawła, a w roku 1970 powiększona o Węglin, który w tym czasie władze cywilne przyłączyły do Lublina ( poprzednio teren ten należał do par. Konopnica). Na skutek rozwoju osiedli mieszkaniowych, zaistniała pilna potrzeba budowy nowego kościoła dla ciągle rozrastającej się parafii, która w szczytowym okresie rozwoju liczyła około 48 000 wiernych. Władze państwowe jednak systematycznie odmawiały zgody na budowę nowego kościoła. Stara kaplica była mała, dlatego zaczęto ją powiększać. Stan taki utrzymał się do 1968 r., kiedy to kaplicę powiększono kosztem mieszkania braci ( zburzono 8 pokoi ) tworząc w ten sposób budynek kościoła. Jednak rozbudowywanie kaplicy staraniem gwardiana i proboszcza o. Feliksa Kapery (1967 – 1976), a następnie gwardiana o. Arkadiusza Cegiełki, nie rozwiązywało sprawy. Dopiero w 1976 roku otrzymano zezwolenie wojewody lubelskiego na podjęcie nowego kościoła, a w roku 1979 władze państwowe zatwierdziły plany opracowane przez zespół architektów z Politechniki Lubelskiej pod kierunkiem inż. architekta Mariana Makarskiego.

Kamień węgielny, przywieziony z grobu św. Franciszka z Asyżu, wmurował bp Bolesław Pylak dnia 25.05.1980 r.  Budowę kościoła prowadzono w latach 1980 – 1986 pod kierunkiem proboszcza o. Tytusa Pluty.  W latach 1988 – 1991 przeprowadzono budowę klasztoru pod kierunkiem gwardiana o. Gerarda Iwanickiego. Prace stolarskie w kościele ( drzwi, okna, sufit, umeblowanie zakrystii,  konfesjonały) oraz w klasztorze wykonał br. Kalikst Kłoczko. Budynek kościoła jest nowoczesny, trój poziomowy ( 1 poziom:  główna nawa kościoła, kaplica Matki Bożej, kaplica św. Franciszka, kaplica MB Częstochowskiej, kaplica Jezusa Miłosiernego, zakrystia dla braci, zakrystia dla ministrantów, toalety; 2 poziom: kancelaria, salka muzyczna, Poradnia Rodzinna, kawiarenka, sala konferencyjna, biblioteka, toalety, sala muzyczna, klub seniora; 3 poziom:  amfiteatr, siłownia, sala FZŚ, biuro Stowarzyszenie PPP, sala oazy, sala AA,  toalety, sala duszpasterstwa młodych, Odnowa w Duchu Świętym, Kuźnia, magazynki).  Staraniem proboszcza o. Henryka Cieniucha urządzono w latach 1992 – 1999 prezbiterium ( marmurowy ołtarz i ambona), wykonano wystrój kaplicy Matki Bożej Fatimskiej, założono witraże według projektu Wiktora Ostrzołka oraz zainstalowano  62-głosowe organy, nabyte dzięki staraniom pani prof. Gabrieli Klauzy z Akademii Muzycznej w Warszawie. Od 1991 r. w budynku klasztornym mieści się  Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej.

Poświęcenia nowego kościoła dokonał 18.06.2000 bp pomocniczy lubelski Mieczysław Cisło. 

W ostatnich latach teren parafii uległ uszczupleniu na skutek powstania nowych ośrodków administracji kościelnej: św. Józefa ( 1981 r. – ośrodek duszpasterski, 1982 – parafia ), bł. Urszuli Ledóchowskiej ( 1988 – ośrodek duszp., 1989-parafia), Trójcy Świętej ( 1993 ), oraz bł. Piotra Jerzego Frassatiego ( 1998 ). Parafia znajdowała się kolejno w granicach dekanatów: Lublin, Lublin-Miasto ( od 1972 r. ), Lublin-Południe ( od 1982 r.) i Lublin-Zachód (od 1992 r.)

   

Proboszczowie 

 1. ZAORSKI  Edward   1950 – 1958

2. ROMANIUK  Tarsycjusz   1958 – 1967

3. KAPERA  Feliks    1967 – 1976

4. PLUTA  Tytus  1976 – 1985

5. JURCZAK  Jan   1985 – 1991

6. CIENIUCH  Henryk  1991 – 2000

7. ŚNIEG  Kazimierz   2000 – 2001

8.  ZYCH  Kazimierz   2001 – 2003

9. ŁASKI  Józef  2003 – 2006

10. GRUBKA  Waldemar   2006 – 2018

11. FERENC  Mirosław    2018 –