Katechezy “Dziesięć Słów”

Biblijne rozważanie 10 Bożych przykazań odkrywa niezwykłą moc Słowa Bożego i prowadzi do konfrontacji swego życia ze Słowem.

Cykl katechez trwa około półtora roku. Można w trakcie ich trwania przyjść na dowolną katechezę, by usłyszeć, „czy są one dla mnie”. Odbywają się co wtorek po Mszy Świętej o 18:00. Od 12 października. 

Głoszone katechezy powstały we Włoszech, a ich inicjatorem był ks. Fabio Rosini.

Z cyklu katechez powstał cały ruch, zauważony przez św. Jana Pawła II.

Powierzył on ks. Fabio troskę o młodzież i ewangelizację we Włoszech.

Katechezy będą transmitowane online na kanale YouTube „Projekt Kapucyński”

https://www.youtube.com/channel/UCoh4ZZexfoZQj7BOKHhq7TA

 

Podsumowanie roku 2021

Nie tylko – PODSUMOWANIE ROKU 2021 w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie

 

 1. Krótkie wspomnienie najważniejszych wydarzeń.

Za miniony rok 2021 składamy dziękczynienie Panu Bogu przez Jego Syna naszego Pana Jezusa Chrystusa. To był nadal trudny czas, ale doświadczyliśmy w nim ogromnego wsparcia Bożej łaski. Mimo trwających ograniczeń w związku z koronawirusem, życie w parafii nie zostało sparaliżowane nawet na jeden dzień. Każdego dnia nasz kościół był otwarty, były sprawowane Eucharystie, był sprawowany sakrament pokuty i pojednania, były zawierane małżeństwa (39 ślubów), był udzielany sakrament chrztu św. (79 chrztów), młodzież przystąpiła do sakramentu bierzmowania (41 osób), dzieci wraz ze swoimi rodzinami w 11 grupach przystępowały w maju do I Komunii św. (203 dzieci). Odbyła się Eucharystia dla dzieci komunijnych rocznicowych. Odbyły się na Poczekajce święcenia prezbiteratu dwóch naszych braci, święcenia diakonatu również dwóch braci oraz śluby wieczyste.

Wspólnoty na Poczekajce, po mocnych zawirowaniach tamtego roku, wróciły do regularnych spotkań modlitewnych i formacyjnych. Odbyły się rekolekcje wielkopostne, przeżyliśmy Triduum Paschalne, odbyła się Rezurekcja, błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych, wróciła na nasze ulice procesja Bożego Ciała. W adwencie misjonarze redemptoryści przeprowadzili renowację misji parafialnych. Latem odbyły się pielgrzymki piesze: na Jasną Górę w sierpniu, i do Wąwolnicy we wrześniu. Z wielkim trudem, ale jednak, odbyła się pielgrzymka autokarowa do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu oraz szlakiem Miast Piastowskich.

Nie odbyły się niestety rekolekcje wielkopostne dla szkół: ani dla dzieci szkół podstawowych, ani dla młodzieży. Nie odbył się już kolejny raz Festyn Parafialny w czerwcu w naszym ogrodzie, nie ruszyła Kawiarenka u Franka ani siłownia Wyciskajka. Pojawiła się natomiast Poczytajka, czyli w nowej wersji Punkt Książki, odnowiona została Biblioteka Parafialna, do której serdecznie zapraszamy. Organizowane były przez Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii Poczekajka kolejne edycje projektu Z Kulturą do Nieba, niestety, niektóre wydarzenia zmuszone były odbyć się tylko w wersji on-line, bez udziału publiczności. Stowarzyszeniu Przyjaciół Parafii Poczekajka wraz z wieloma wspólnotami i wolontariuszami udało się również zorganizować Wigilie dla Osób Samotnych oraz akcję Św. Mikołaj na Poczekajce. Dziękujemy im za to!

Nowością, która została wymuszona przez przepisy sanitarne były dodatkowe Pasterki Bożonarodzeniowe. W roku 2020 aż trzy, a w minionym „tylko” dwie.  Najprawdopodobniej przyjmiemy już na przyszłość taką formę „dwóch Pasterek”: jedna wcześniejsza dla dzieci, druga tradycyjna o północy. Nowością było też włączenie się w ogólnoświatową akcję Niedzieli św. Franciszka z błogosławieństwem zwierząt domowych oraz nowym pomysłem były śniadania adwentowe dla dzieci w Kawiarence u Franka. W duszpasterstwie parafialnym został wprowadzony 3-letni okres przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania przez udział młodzieży w różnych wspólnotach ( w neokatechumenacie post crezima, w  Odnowie w Duchu Świętym, w Ruchu Światło – Życie, czyli oazie).

Od wiosny zrezygnowaliśmy z transmisji Mszy św. w wersji on-line, wychodząc z założenia, aby „jak najmniej spotkań wirtualnych, a jak najwięcej realnych”, czemu służył okres lata i dość ciepłej jesieni w minionym roku. Mogliśmy uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii wewnątrz w kościele, jak i na zewnątrz, na dość dużym obszarze przykościelnym. Niestety, z wielkim bólem zauważamy, że wielu naszych Braci i Sióstr nie wróciło do Eucharystii! Wielu młodych i starszych zlekceważyło i odeszło od wspólnoty eucharystycznej oraz od sakramentów. Co prawda, nie potwierdziły się medialne zapowiedzi masowych wystąpień z kościoła poprzez akt apostazji (takich przypadków w naszej parafii w minionym roku było 3), jednak dokonuje się powoli apostazja w sercach wielu ochrzczonych. Jak „prorockie” okazało się  hasło duszpasterskie na lata 2019 – 2022: „Eucharystia jest źródłem życia”!  Wielu z nas duchowo umiera, a wiara w wielu przypadkach okazała się bardzo płytka. Wielu z nas bardzo łatwo i szybko porzuciło udział w Eucharystii. Dlatego z jeszcze większą mocą wraca do nas wszystkich pytanie Jezusa wypowiedziane w kontekście przypowieści o modlitwie: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18,8).

 1. Plany odnośnie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu

Inspiracją do utworzenia Kaplicy Adoracji były sugestie, a nawet prośby niektórych parafian, aby o tym pomyśleć. Rozważałem to w sercu, myślałem o miejscu,  które byłoby najbardziej praktyczne, pytałem się Braci ze wspólnoty, zasięgnąłem fachowej rady ludzi z branży budowlanej czy jest to możliwe do wykonania? Nasz kościół jest duży i raczej w ciągu dnia nie ma potrzeby aby był cały otwarty ze względów bezpieczeństwa. Często jednak można kogoś spotkać w przedsionku kościoła na modlitwie, za zamkniętymi drzwiami. Dlatego Kaplica Adoracji rzeczywiście byłaby takim dostępnym miejscem na modlitwę w ciszy, na rozważanie słowa Bożego, na spotkanie Boga Żywego i ukrytego, nie tylko w przedsionku, za drzwiami, ale w obecności Najświętszego Sakramentu. Wybraliśmy więc na to miejsce Kaplicę Fatimską, czyli okrągłą, która najlepiej spełniłaby te warunki.    

Monstrancja jest zamówiona i wykonywana w pracowni pana Mariusza Drapikowskiego (zob. Drapikowski Studio) w Gdańsku, znanego chociażby z wykonania tzw. „bursztynowej sukienki” dla ikony Matki Bożej w Sanktuarium Jasnogórskim  czy też korony dla obrazu Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie, czy wreszcie słynnej już monstrancji dla Niepokalanowa.  Monstrancja nawiązuje do wizerunku Najświętszej Maryi Panny, która – jak powiedział św. Jan Paweł II – jest pierwszym w historii żywym tabernakulum.  Ona bowiem przyniosła pod swoim sercem do św. Elżbiety Syna Bożego, który pozwolił adorować się Matce Jana Chrzciciela.

W swojej eucharystycznej encyklice Ecclesia de Eucharistia Jan Paweł II mówi o związku Maryi z Najświętszym Sakramentem, z Mszą świętą. Nazywa Ją „Niewiastą Eucharystii”. Pisze, że Maryja mogła bardzo przeżywać słowa konsekracji wypowiadane przez apostołów, bowiem to Ciało ofiarowane na Ołtarzu krzyża i w sposób sakramentalny na naszych oczach,  jest tym samym Ciałem, które ona poczęła. „Przyjmowanie Eucharystii musiało oznaczać dla Maryi niejako powtórne przyjęcie w Jej łonie serca, które biło rytmem Jej serca” (EdE 56). Właśnie te słowa naszego świętego Papieża znalazły swe odzwierciedlenie w projekcie monstrancji.

To właśnie Jej postać stanowi centralną część monstrancji z otwartymi dłońmi skierowanymi ku nam w geście zaproszenia do trwania przy Najświętszym Sakramencie. Eucharystyczny Chrystus znalazł swe miejsce pod sercem Maryi w dużej 14 centymetrowej rozświetlonej hostii, ukazanej nam spod rozchylonych szat Niepokalanej. Matka Boża jest tutaj bramą prowadzącą do Chrystusa, nie przesłania nam blasku Jego miłości, ale nas ku niej prowadzi. Jest pełna łaski, napełniona Duchem Świętym, rozświetlona światłem eucharystii. Na zwrócenie szczególnej uwagi zasługuje fakt, że to Eucharystyczny Chrystus jest najjaśniejszym punktem monstrancji. Rozchodzące się zeń światło wypełnia  Niepokalaną a przez Nią rozlewa się na adorujących. W tym obrazie Maryi w sposób szczególny możemy dostrzec  pełną łaski pośredniczkę darów Boga.

 1. Kaplica Adoracji – miejscem modlitwy o pokój.

Równolegle z powstaniem Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu, chcemy włączyć się w Misję Stowarzyszenia „Comunità Regina della Pace”, założonego w 2008 roku, którego wiceprezesem jest Pan Mariusz Drapikowski, autor naszej monstrancji.  Misją tego stowarzyszenia jest apostolstwo adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Inspiracją do podjęcia tej inicjatywy były liczne wezwania Matki Bożej do troski o pokój, a także pragnienie wypełnienia duchowego testamentu św. Jana Pawła II oraz słowa wypowiedziane przez papieża Benedykta XVI w dniu 1 stycznia 2007 r. w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju: „Pragnę (…), aby każdy chrześcijanin poczuł, że jego zadaniem jest być niezmordowanym budowniczym pokoju”.

Realizacja tej inicjatywy dokonuje się przez dzieło 12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”. Inspiracją dla tego dzieła jest fragment Księgi Apokalipsy: „Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami,
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu
” (Ap 12,1). Dzieło „12 Gwiazd…” polega na utworzeniu dwunastu miejsc adoracji Najświętszego Sakramentu na wszystkich kontynentach, jako Światowych Centrów Modlitwy o Pokój, aby łańcuchem tej modlitwy objąć całą ziemię. Mają być to zarówno miejsca, które zostały szczególnie dotknięte skutkami nienawiści do Boga i człowieka, jak i takie, gdzie ludzie pragnąc pokoju i pojednania, poszukują ich prawdziwego źródła, którym jest Chrystus.

Pierwszym miejscem, gdzie zainaugurowane zostało dzieło „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju” była Jerozolima, gdzie w kaplicy IV Stacji Drogi Krzyżowej umieszczony został ołtarz “Tryptyk Jerozolimski”. W następnych latach powstawały kolejne Światowe Centra Modlitwy o Pokój, w takich miejscach jak:

 • Kaplica Wieczystej Adoracji przy Kościele Groty Mlecznej w Betlejem, w Ziemi Świętej;
 • Sanktuarium Maryi Królowej Pokoju w Oziornoje, w Kazachstanie;
 • Kościół Parafialny św. Jakuba w Medjugorie
 • Bazylika Matki Bożej Pokoju w Yamoussukro, w Wybrzeżu Kości Słoniowej;
 • Sanktuarium Matki Bożej z Kibeho, w Rwandzie;
 • Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Namyang, w Korei Południowej;
 • Sanktuarium św. Jana w Dagupan, na Filipinach;
 • Kaplica Wieczystej Adoracji w Bazylice NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie

Równolegle z misją “12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”, prowadzone jest dzieło: Gwiazdy na Płaszczu Matki Bożej. To dzieło ma ten sam cel: wypraszać pokój dla świata i czerpać pokój z samego źródła, którym jest Eucharystyczny Chrystus. W tym wypadku liczba powoływanych miejsc adoracji Najświętszego Sakramentu, w modlitewnej łączności ze „Światowymi Centrami Modlitwy o Pokój”, jest nieograniczona. W ramach tego projektu powstało już kilkadziesiąt takich „Gwiazd”. I właśnie w ramach tego projektu chcemy włączyć również naszą Kaplicę Adoracji na Poczekajce jako miejsce modlitwy o pokój w ramach duchowego dzieła Gwiazd na Płaszczu Maryi Królowej Pokoju.  Dlatego, że prawdziwy pokój jest wartością zdobywaną nie przez siłę militarną, polityczną czy ekonomiczną, ale na kolanach przed Bogiem.

 1. Duchowe zobowiązanie.

W naszej parafii jest wiele osób samotnych, starszych, emerytów. Myślę, że te osoby, i nie tylko te, (również młodzi, w pełni sił fizycznych), mogą być doskonałym „zapleczem” modlitwy o pokój. Mogą być takimi Apostołami Pokoju, którzy potrafią trwać przed Panem na modlitwie. Dlatego będziemy zachęcać naszych Parafian, aby byli gotowi do poświęcenia jakiegoś czasu w ciągu dnia lub jakiejś dowolnej godziny w tygodniu czy miesiącu na taką właśnie modlitwę. Jest wyraźna potrzeba pokoju w naszych rodzinach i w świecie!  Modlitwa przed żywym Bogiem, z wiarą i zaangażowaniem serca, jest zdolna przenosić góry i zmieniać bieg wydarzeń na świecie. Trzeba o tym przypominać!

Ponadto też mamy propozycję do rozważenia, kierowaną do osób indywidualnych, jak i rodzin czy wspólnot. Jeśli taka osoba, rodzina lub wspólnota, byłaby gotowa podjąć zobowiązanie duchowe do systematycznego trwania na modlitwie w jakimś wyznaczonym wymiarze dnia, tygodnia lub miesiąca, otrzyma również wyjątkowy przywilej. Ten duchowy przywilej będzie polegał na tym, że będzie można napisać osobisty akt zawierzenia i oddania siebie, rodziny, bądź bliskiej osoby czy wspólnoty z jakąś prośbą lub dziękczynieniem i złożyć ten akt zawierzenia w specjalnej tulejce, która następnie będzie umieszczona na stałe w podstawie monstrancji. Ta symboliczna tulejka wotywna będzie szczególnym materialnym znakiem więzi duchowej z Chrystusem i Jego Matką, a jednocześnie aktem zawierzenia i oddania siebie, rodziny, bądź bliskiej osoby Panu Bogu oraz swoistą cegiełką umożliwiającą wykonanie tego dzieła jakim jest wykonanie kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu.

Proszę Was Kochani Parafianie, Przyjaciele i Sympatycy Poczekajki o modlitwę w sprawie tego dzieła oraz dziękuję za wszelkie duchowe i materialne wsparcie.

 

Br. Mirosław Ferenc OFMCap, proboszcz

 

 

Kalendarium roku 2021

Kalendarium 2021 r.

 Parafia p.w. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie

STYCZEŃ

01               –    Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi  –  porządek niedzielny

06               –    Uroczystość Objawienia Pańskiego  – porządek niedzielny

10              –    Niedziela Chrztu Pańskiego

21              –    Dzień Babci

22              –    Dzień Dziadka

LUTY

02               –  Ofiarowanie Pańskie – porządek świąteczny 6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 16.30, 18.00

11               –  Światowy Dzień Chorego – Msza św. dla chorych  z sakramentem namaszczenia o godz.  11.00.

17              –  Środa Popielcowa – porządek świąteczny. 6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 16.30, 18.00Dodatkowa Msza św. 19.30

21               –  I Niedziela WLKP

28              – 71 rocznica erygowania parafii (28.02.1950)

 

MARZEC – UWAGA!! Przez cały marzec trwają w kancelarii zapisy młodzieży do sakramentu bierzmowania!  

 

14 – 17       – Rekolekcje Wielkopostne dla parafii ( Msze św. 6.30, 8.00, 10.00, 16.30, 18.00, 19.30)

19              –  Uroczystość św. Józefa. Porządek zwyczajny

25              –  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia. Porządek zwyczajny

28              –  Niedziela Męki Pańskiej, czyli Palmowa

 

KWIECIEŃ

01             –  Wielki Czwartek

02             –  Wielki Piątek

03             –  Wielka Sobota

04             –  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Wielkanoc

11             –  Niedziela Miłosierdzia Bożego 

25             –  Sakrament Bierzmowania godz. 16.00.

 

MAJ

02            –   I Komunia św. Grupa Parafialna – godz. 11.30  oraz  SP nr 57 godz. 14.15 

03            –   Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski.  Porządek niedzielny

09            –   I Komunia św. Szkoły Podstawowej nr 38 – godz. 11.30

16            –   Uroczystość Wniebowstąpienia. Wizytacja pasterska – bp. Józef  Wróbel

* I Komunia św. Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego – godz. 11.30.

* Święcenia prezbiteratu – godz. 13.00

18            –   Święto św. Feliksa, patrona dzieci. Msza dla dzieci godz. 18.00

23            –   Uroczystość Zesłania Ducha Św

24            –   Święto NMP Matki Kościoła. Porządek świąteczny: 6.30, 7.30, 8.30, 10.00  i 18.00

30            –   Komunia Rocznicowa  – godz. 11.30.

 

CZERWIEC

01             –  Dzień Dziecka

03             –  Uroczystość Bożego  Ciała  – procesja po Mszy św. o  10.00. Nie ma Mszy św. o 11.30.

10              –  Dni parafii – Dzień Seniora. Msza św. o godzinie 18.00 za seniorów.

11             –  Dni parafii. Dzień Rodziny. Msza św. o godz. 18.00 za małżonków.  

12             –  Odpust Niepokalanego Serca Maryi. Porządek świąteczny: godz. 6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 18.00

29              – Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Porządek zwyczajny

 

LIPIEC   –  Wakacje J J J

25             – Św. Krzysztofa – Poświęcenie pojazdów po każdej Mszy św.

 

SIERPIEŃ

02           –   Odpust Matki Bożej Anielskiejporządek świąteczny: Msze św. 6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 18.00

03           –   Rozpoczęcie Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

6             –   Przemienienie Pańskie  – porządek zwyczajny

15           –   Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. – porządek niedzielny

26           –   Matki Bożej Częstochowskiej – porządek zwyczajny

 

WRZESIEŃ  –  UWAGA! We wrześniu trwają zapisy do I Komunii św.

01           –  rozpoczęcie roku szkolnego.

14            –  Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Porządek zwyczajny

23            –  Wspomnienie św. o. Pio

PAŹDZIERNIK

04           –  Odpust św. Franciszka. Porządek świąteczny: 6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 18.00 oraz Transitus

LISTOPAD

01           –  Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek niedzielny.

02           –  Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Porządek świąteczny: 6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 16.30, 18.00

11           –  Narodowe Święto Niepodległości  – porządek świąteczny: 6.30, 7.30, 8.30, 10.00 i 18.00

28           –  I niedziela Adwentu

 

GRUDZIEŃ

 

04           –  „Święty Mikołaj na Poczekajce” – Amfiteatr godz. 14.30.

08           –  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Porządek świąteczny: 6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 16.30, 18.00.

19 – 22    –  Renowacja Misji Parafialnych. Porządek misji w dni powszednie: 6.30, 9.00, 18.00, 19.30 

22           –  Wigilia dla samotnych.

25           –  Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Porządek niedzielny.

26            –  Niedziela Świętej Rodziny. Drugi dzień Bożego Narodzenia.

31           –  Nabożeństwo ekspiacyjne (godz.17.30 ) i Msza św. dziękczynna na zakończenie roku – godzina 18.00.

 

Podsumowanie roku 2020

Bardziej WSPOMNIENIE niż podsumowanie  roku 2020, w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka

 

 1. To już prawie rok…

Miniony rok 2020 był wyjątkowy. Zdominowany głównie przez pandemię koronawirusa, która w wielu krajach zachwiała dotychczasową stabilizacją nie tylko społeczną czy ekonomiczną, ale również życiem religijnym. Dotknęło to również nas wszystkich, i jak pokazują statystyki ostatnich miesięcy, Polska jest w czołówce kilkunastu państw na świecie, z największą liczbą chorych na Covid-19. Ta sytuacja wywołała w nas wiele nowych emocji, reakcji, czasem frustracji, ale także słów,  postaw i decyzji. Stanęliśmy w obliczu czegoś nowego, czegoś, czego nie potrafiliśmy opanować. Przejmujące były słowa Papieża Franciszka, z 27 marca 2020 r., podczas rozważania na pustym Placu św. Piotra, w posępnej atmosferze pustych ulic, tak zawsze żywego i żywotnego miasta jakim jest Rzym: „Od tygodni wydaje się, iż zapadł wieczór. Na naszych placach, ulicach i miastach zebrały się gęste ciemności; ogarnęły nasze życie, wypełniając wszystko ogłuszającą ciszą i posępną pustką, która paraliżuje wszystko na swej drodze. Czuje się je w powietrzu, dostrzega w gestach, mówią o tym spojrzenia. Przestraszyliśmy się i zagubiliśmy”.

 

 1. Przestraszyliśmy się…

    Naturalnie, że boimy się umierania, boimy się cierpienia, boimy się niektórych chorób. A naszym obowiązkiem jest troska o swoje zdrowie, o zdrowie innych ludzi, o zdrowie naszych bliźnich. Kiedy rozpoczęliśmy Wielki Post, weszły rządowe rozporządzenia o ograniczeniu ilości osób w kościołach, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. W wyniku czego, rozpoczęte rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół podstawowych zostały nagle przerwane po dwóch dniach i nie dokończone. Rekolekcje dla młodzieży szkół ponadpodstawowych zostały całkowicie odwołane, bo szkoły zamknięto. Nasze rekolekcje parafialne również się nie odbyły. W kościołach zostały wprowadzone limity wiernych, nie mogło być w kościele więcej jak 50 osób. Wielki Post okazał się naprawdę „czasem pustyni”, życie w duszpasterstwie zamarło, kościół opustoszał. Odwołane zostały wspólne nabożeństwa Drogi Krzyżowej, wielkopostne Gorzkie Żale, wstrzymane spotkania w grupach i wspólnotach. Zaprzestane Msze dla dzieci w starym i w dużym kościele. Zamknięty został Punkt Książki, Kawiarenka, Biblioteka, Siłownia, Klub Seniora, Poradnia Rodzinna. Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii Poczekajka nie mogło zorganizować kolejnego Festynu Rodzinnego i wielu zaplanowanych projektów.

  Dodatkowo sami prosiliśmy Was, abyście pozostali w domach, bo nikt wtedy nie wiedział, ile to potrwa. Musieliśmy wprowadzić zgodnie z zaleceniami rządowymi i kościelnymi pewne zasady bezpieczeństwa, takie jak: liczenie wiernych i przestrzeganie liczby osób na zgromadzeniu liturgicznym, co skutkowało nawet nie wpuszczaniem wszystkich do kościoła; należało zachować dystans w kościele, wyznaczone miejsca na modlitwę, spowiedź w otwartej przestrzeni, udzielanie Komunii św. na rękę, usunięcie wody poświęconej z kropielnic, powstrzymanie się od przekazywania sobie znaku pokoju przez podanie ręki, a następnie jeszcze obowiązkowe maseczki w kościele czy dezynfekcja rąk. To wszystko rodziło wśród nas sporo emocji!  

Jednak chyba najcięższym doświadczeniem był czas Triduum Paschalnego i Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Do tego stopnia, że się zastanawialiśmy czy robić Ciemnicę, Grób Pański…jak celebrować liturgię Wielkiego Czwartku bez wiernych, liturgię Wielkiego Piątku i Soboty Paschalnej, najważniejszą liturgię w całym roku kościelnym? Limity osób mogących wziąć udział w liturgii zostały ograniczone na Wielkanoc do 5 osób! Nie było święcenia pokarmów w Wielką Sobotę, nie było kolejek do spowiedzi, nie było ludzi na adoracji u Grobu Pańskiego, nie było rezurekcji.. W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w kościołach mogło być po kilka osób na Eucharystii. Do dzisiaj pamiętamy przejmującą celebrację tych Wielkich Dni w prawie pustym kościele, bez udziału wiernych: adoracja przy Grobie w noc Wielkiego Piątku tylko przez przedstawicieli poszczególnych wspólnot, po 5 osób. Liturgia Wielkiej Soboty celebrowana właściwie tylko w gronie Braci, a na kościele porozstawiane kamery do transmisji. Ci, którzy się łączyli z nami duchowo i przez oglądanie na żywo, mówili o wielkim wzruszeniu podczas błogosławieństwa parafii Najświętszym Sakramentem, na zewnątrz kościoła, w ciemnościach nocy paschalnej. A potem pierwszy dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a w kościele na Eucharystii 5 osób!

   W następnych miesiącach nie odbyły się w przewidzianym terminie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli I Komunia św. dla dzieci i sakrament bierzmowania dla młodzieży. Zostały przełożone na dalszy czas, i ostatecznie, po wielu trudnościach, w mniejszych grupach, z pomocą katechetów i rodziców udało się nam te uroczystości celebrować. W ograniczonym zakresie odbył się odpust parafialny Niepokalanego Serca Maryi i główna Msza św. pod przewodnictwem ks. abpa Stanisława Budzika. Opatrzność Boża czuwała nad nami, jeśli chodzi o misje parafialne. Były dużo wcześniej zaplanowane ze względu na rok Jubileuszu 70-lecia naszej parafii na Poczekajce. Ostatecznie rozpoczęły się w wyznaczonym czasie, zakończyły się w Uroczystość św. Franciszka, i były znakiem Bożego czuwania nad nami i odnowienia naszej wiary i trwania w Kościele.

  Pomimo trwających ograniczeń, dystansu, maseczek, limitu osób w kościele, poprzez proste słowo Dobrej Nowiny głoszone do nas przez ojców redemptorystów, misjonarzy apostolskich, docierała do nas moc Ducha i obecność żywego Jezusa, szczególnie w nabożeństwach misyjnych i w sakramentach. Również pomimo naszej tygodniowej kwarantanny, na początku listopada, dzięki pomocy innych księży oraz braci z innych klasztorów, a nawet pomocy bpa Adama Baba, nasz kościół cały czas był otwarty, i sprawowana była Eucharystia. Pan Bóg pozwolił nam również przeżyć rekolekcje adwentowe i Święta Bożego Narodzenia już w atmosferze większego spokoju oraz większej wspólnoty wiernych zgromadzonych na liturgii tych Świąt. Po raz pierwszy sprawowaliśmy na Poczekajce 3-krotnie Pasterkę: o godz. 20.00 dla dzieci i opiekunów; o godz. 22.00 dla seniorów; o 24.00 tradycyjnie dla wszystkich. Zostały też wprowadzone dodatkowe Msze św. w niedziele, aby umożliwić większy dostęp do sprawowanej Mszy św.

  W styczniu, kiedy byliśmy objęci kwarantanną narodową, nie mogła odbyć się tradycyjna wizyta duszpasterska w domach i rodzinach naszej parafii. Dlatego zapraszaliśmy przez cały miesiąc poszczególne rodziny na wspólną modlitwę: różaniec i  Mszę św., aby prosić dobrego Boga o dalszą Jego opiekę nad nami.  Dziękuję wszystkim z całego serca za włączenie się w tę modlitwę, za obecność, za bycie ambasadorami poszczególnych rodzin, i za niesienie błogosławieństwa na Wasze osiedla, ulice i domy.

 

 1. Pan jednak czuwa nad nami

       W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy nie tracili wiary, ale też z pokorą i posłuszeństwem przyjmowali pewne ograniczenia i trudności oraz starali się zrozumieć tą nową rzeczywistość, która była niepewna, i jako chrześcijanie postępowali w duchu miłości i zawierzenia Bogu. To doświadczenie zmusiło nas do pewnych nowych sposobów życia. Również w kościele, również we wspólnotach, a nawet w sprawowanych sakramentach czy liturgii eucharystycznej. Problemem, który mocno wybrzmiał w Kościele Katolickim w Polsce, był chociażby sposób przyjmowania Komunii św.: „czy tylko do ust czy można i na rękę”? Przedstawialiśmy Wam urzędowe nauczanie Kościoła, przypominaliśmy decyzje naszego ks. abp Stanisława Budzika, i uczyliśmy Was przede wszystkim największego szacunku do Eucharystii i Komunii św., którą mamy w Kościele, i dzięki Kościołowi. Dziękuję wszystkim, którzy starali się to zrozumieć i podejść w duchu miłości do Kościoła, i do Eucharystii, w posłuszeństwie Papieżowi i biskupom, bez osądzania, krytykowania i siania zamętu, a przede wszystkim z największa miłością i czcią do Jezusa eucharystycznego oraz do braci i sióstr w tej samej wierze.  

       Dziękuję Braciom, którzy od początku pandemii mieli różne pomysły na duszpasterstwo w mediach, szczególnie w Internecie. Bracia z seminarium, na czele z rektorem br. Arturem, uruchomili od razu Projekt Kapucyński  na kanale YouTube, dzięki któremu mogliśmy transmitować w Wielkim Poście adorację Najświętszego Sakramentu z chóru zakonnego, później Drogi Krzyżowe, nawet dla dzieci oraz kazania pasyjne i nabożeństwo Gorzkich Żali, i przede wszystkim niedzielne i świąteczne Msze św. z naszego kościoła na Poczekajce. Dziękujemy tutaj za ogromną pomoc techniczną i personalną panom Rafałowi Dzierbie i Janowi Drzewieckiemy za transmisje Mszy on-line z naszego kościoła.

        Na początku września, po różnych trudnościach i z opóźnieniem, na prezbiterium został wykonany postument pod figurę Matki Bożej Niepokalanego Serca. Pomimo, że nasz skromny Jubileusz 70-lecia parafii na Poczekajce, który przypadł na taki szczególny rok, przeszedł bez nadzwyczajnych uroczystości, to odczytuję to jako dobry znak czuwania nad nami Niepokalanego Serca Maryi,  i w tym miejscu jeszcze raz dziękuję rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za pokrycie kosztów wykonania tego postumentu.

         Kochani, dziękujemy Wam za troskę o nas. Dziękujemy tym, którzy mimo wszystkich trudności, również finansowych, tak mocno czują się związani z nami i są odpowiedzialni za wspólnotę, że wspierają nas swoimi ofiarami, czy to bezpośrednio, czy na konto. Wiele osób w czasie największych ograniczeń liczbowych w kościele, wprost pytało się: „czy macie za co żyć? Czy macie co jeść? Czy macie na te wszystkie opłaty, przecież tak duży budynek?”

  Kochani, bardzo Wam dziękujemy! Pan Bóg troszczy się o nas, również przez Was! I troszczy się bardzo o Was! Przez cały czas trwającej pandemii, nawet kiedy byliśmy przez tydzień w kwarantannie jako wspólnota, kościół był otwarty, była sprawowana Eucharystia, był odmawiany codziennie różaniec. Nieprzerwanie Bracia posługiwali w sakramencie pojednania, za co im serdecznie dziękuję! Wiedząc, że niektórzy penitenci mają w sobie ogromny lęk przed zarażeniem i boją się wejść do konfesjonału, szukaliśmy również innych rozwiązań, żeby spowiadać w otwartej przestrzeni. Byliśmy do dyspozycji wobec chorych w domach, jeśli tylko nas poproszono o posługę, a nasi kapelani o. Krzysztof i o. Grzegorz posługiwali nieprzerwanie w szpitalu. Od początku walki z koronawirusem posługiwaliśmy w ostatniej posłudze wobec zmarłych ( odprawiliśmy około 150 pogrzebów), nikomu nie odmawiając Mszy za zmarłych. Codziennie (oprócz tygodniowej kwarantanny) byliśmy do dyspozycji w kancelarii, w zakrystii, na furcie. Za to czuwanie nad nami naszych Patronów, Maryi Niepokalanej i św. Franciszka, za to, że Zmartwychwstały Pan nam nieustannie towarzyszył, prowadził, oświecał, dodawał mądrości i odwagi, niech będzie Bóg uwielbiony. Jemu chwała na wieki wieków.  Amen.

 

Br. Mirosław Ferenc OFMCap, proboszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie roku 2019 w parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka

Podsumowanie roku 2019 w parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie

 1. Wprowadzenie ogólne

W tym roku upływa 70 lat od powstania naszej wspólnoty parafialnej na Poczekajce. Trzeba więc chociażby krótko przypomnieć, że pierwszy, niewielki kościółek, a właściwie kaplicę, wybudowaną przez braci kapucynów na tym wzgórzu, wtedy jeszcze za miastem, poświęcił ówczesny bp lubelski Stefan Wyszyński w 1948 roku. Następnie, śp. bp Piotr Kałwa 28.02.1950, ustanowił tu parafię, która otrzymała wezwanie Niepokalanego Serca Maryi. W późniejszych latach dołączono jeszcze imię św. Franciszka, jako Patrona kościoła. Na skutek rozbudowy osiedli mieszkaniowych, zaistniała pilna potrzeba budowy nowego, dużego kościoła dla ciągle rozrastającej się parafii. Kamień węgielny, przywieziony z grobu św. Franciszka z Asyżu, wmurował bp Bolesław Pylak dnia 25.05.1980 r.  Budowę nowego kościoła, według projektu architektów z Politechniki Lubelskiej pod kierunkiem inż. Mariana Makarskiego, prowadzono w latach 1980 – 1986 pod okiem ówczesnego proboszcza o. Tytusa Pluty. Dużo przez te lata się wydarzyło i dużo się zmieniło. Aż trudno przychodzi nam w to uwierzyć, że Parafia w szczytowym okresie miała ponad 45 tys. wiernych!!! 

  Po 70 latach istnienia parafii mamy okazję do dziękczynienia Panu Bogu za ten żywy kościół na Poczekajce, za wszystkich wiernych tworzących duchową wspólnotę, za kapłanów tu posługujących, za braci kapucynów, za powołanych z tej parafii do życia zakonnego i kapłańskiego, za wszystkie rodziny, małżeństwa, dzieci, młodzież, seniorów, za wspólnoty życia konsekrowanego obecne na terenie parafii, za nauczanie i katechezę w szkołach i w przedszkolach, za wszystkie grupy charyzmatyczne, za wspólnoty działające na Poczekajce, za każdego człowieka. Dziękujemy przede wszystkim Panu Bogu za Eucharystię, która codziennie nas tutaj gromadzi, i za wszystkie inne sakramenty dające nam zbawienie, za słowo Boże tu głoszone, które wzywa nas do nawrócenia, do wiary, i do życia coraz bardziej chrześcijańskiego.     

Chciałbym, żebyśmy taką Mszę dziękczynną za 70 lat parafii, przeżyli w odpust Niepokalanego Serca Maryi, który w tym roku przypada 20 czerwca.  Już dzisiaj gorąco Was wszystkich zapraszam, żeby tego dnia wypełnić kościół na Poczekajce obecnością i modlitwą z dziękczynieniem za wszelkie dobro duchowe, które tu otrzymaliśmy i nieustannie otrzymujemy.  

Drugim wydarzeniem, w związku z 70-leciem parafii, są zaplanowane misje parafialne, na jesieni. Ostatnie, jubileuszowe misje parafialne odbyły się w 2000 r. i zostały zakończone poświęceniem nowego kościoła, przez bpa Mieczysława Cisło w dn. 18.06.2000 r. Misje parafialne rozpoczną się w niedzielę 27 września, a zakończą w niedzielę 4 października, w Uroczystość św. Franciszka. Misje poprowadzą ojcowie redemptoryści z Tuchowa.

2. Krótka charakterystyka życia sakramentalnego.

Według danych z października zeszłego roku, kiedy odbyło się liczenie wiernych w naszym Kościele, sytuacja wygląda następująco: w niedzielnych Mszach św. wzięło udział 4237 osób ( niestety jest to kilkaset osób mniej niż rok wcześniej!!!). Do Komunii św. przystąpiło tego dnia 2545 osób, z czego 1735 to kobiety, a 810 to mężczyźni. W parafii w roku 2019 zostały udzielone następujące sakramenty:

 • ochrzczonych  zostało 113 dzieci. Jednak z samej naszej parafii tylko 60, pozostałe z poza parafii.
 • dla kontrastu: Z naszej wspólnoty  parafialnej do wieczności odeszło w minionym roku 148 osób!!!
 • do I Komunii św. przystąpiło 155 dzieci.
 • Sakrament bierzmowania  – przyjęło 60 młodych osób.
 • Do sakramentu małżeństwa  przystąpiło 46 par narzeczonych.

Wniosek nie jest optymistyczny, jeśli chodzi o praktykę życia sakramentalnego: coraz mniej urodzeń i chrztów w parafii, spada liczba młodych przystępujących do sakramentów bierzmowania, do sakramentu spowiedzi oraz ludzi młodych zawierających sakrament małżeństwa. Spada regularne, systematyczne, uczestnictwo we Mszy św. Można by tak obrazowo powiedzieć, że parafia staje się „70 letnią babcią”. Ale nie! Popatrzmy inaczej. Popatrzmy na parafię jak na całość, jak na jedną rodzinę, która ma swoje blaski i cienie, która przeżywa radości i smutek, która doświadcza narodzin i śmierci, która pielęgnuje w sobie wiarę, i w pewnych momentach ją traci, która w jednych miejscach oddycha życiem sakramentalnym, w innych umiera. Niezależnie od wieku! Parafia cały czas jest wspólnotą ludu Bożego. Ludu będącego w drodze. Ludu pielgrzymującego. Taka wspólnota potrzebuje nieustannego odrodzenia i prowadzenia przez Jezusa Chrystusa. Taka wspólnota potrzebuje nieustannie słowa Bożego, bo wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego. Taka wspólnota potrzebuje cały czas Chleba, który daje prawdziwe Życie. Taka wspólnota potrzebuje Eucharystii!

 3. Podziękowanie za wizytę duszpasterską

Kochani! Wizyta duszpasterska czasami nazywa się odwiedzinami. Rzeczywiście, w tym okresie świąt Bożego Narodzenia chcemy Was wszystkich odwiedzić, jako naszych bliskich. To Bóg chce, abyśmy byli jednego ducha, i jednej myśli, abyśmy byli jedno! „Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba” – napisał św. Paweł (1 Kor 10, 17). Czas Świąt Bożego Narodzenia to czas odwiedzin i spotkań z bliskimi. Także z tymi, których na co dzień, obok nas nie ma.

 My również chcieliśmy się z Wami osobiście spotkać. Z każdym! Dzwoniliśmy i pukaliśmy do każdych drzwi. Jesteśmy otwarci na spotkanie i dialog. Nie boimy się wejść do jakiegokolwiek mieszkania, żeby porozmawiać o Bogu. W tym miejscu dziękuję moim Braciom, którzy podjęli trud codziennych odwiedzin, rozmów, spotkań z wami, odpowiedzi na pytania, a czasem wysłuchiwania jakichś uwag, żalów czy skarg. Chociaż tych ostatnich na szczęście nie było zbyt dużo. Zbyt dużo jest raczej zamkniętych, i to od wielu lat, drzwi mieszkań….. a może jeszcze bardziej serc ludzkich.

Tym wszystkim, którzy nas przyjęli i otworzyli swoje domy i mieszkania, chcemy bardzo gorąco podziękować za możliwość spotkania, krótkiej rozmowy, podzielenie się życiem oraz za wspólną modlitwę. Dziękujemy również za ofiary materialne złożone na kościół. To są środki, które pozwalają na godne utrzymanie kościoła, bo wielu ludzi nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, ile pochłania utrzymanie tak dużego obiektu, z którego korzysta tak wiele osób, wspólnot, grup, szkół, przeróżnych instytucji. Jest to przecież nasze wspólne dobro! I jesteśmy za nie razem odpowiedzialni. Jest tyle pomieszczeń w dolnym kościele, tyle sal duszpasterskich, a często jeszcze brakuje miejsca na różne wydarzenia i spotkania. Pocieszające jest to, że rodzą się ciągle nowe potrzeby, i znajdują się ludzie, którzy chcą dać z siebie coś więcej. Dlatego bardzo dziękujemy za zaufanie, za życzliwość, za każde wsparcie duchowe i materialne!

4. Wspólnoty i grupy działające przy parafii

 Parafia jest wciąż bogata w różnorodność wspólnot. Z kolei ta różnorodność powinna być szlachetnym bogactwem, a nie powodem do wzajemnej nieufności czy niezdrowej rywalizacji. Przy parafii istnieje ponad 20 Kół Żywego Różańca, Róża Różańcowa rodziców za dzieci, Franciszkański Zakon Świeckich, 8 wspólnot neokatechumenalnych, Duszpasterstwo Absolwentów, Duszpasterstwo młodzieży akademickiej, Ruch Światło – Życie, który obejmuje: Dzieci Boże, Oazę młodzieżową, kilkanaście Kręgów Kościoła Domowego; następnie przy parafii istnieją: Odnowa w Duchu Świętym, Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej, Grupa modlitwy O. Pio, Grupa Modlitwy św. Rity, Legion Maryi, Grupa Modlitwy Dzieci Fatimskich, Schola Barka, chór parafialny, ministranci, lektorzy, ZHR, Biuro Radia Maryja, Grupa AA oraz Caritas parafialna. Ponadto przy parafii już od kilkunastu lat działa:

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii Poczekajka, które organizuje kolejne edycje projektu „Z kulturą do Nieba” gdzie mamy możliwość uczestnictwa w licznych koncertach i wydarzeniach kulturalnych. Stowarzyszenie organizuje Festyn parafialny, akcję św. Mikołaj na Poczekajce, Półkolonie na Poczekajce, Wigilię dla samotnych oraz w okresie wakacyjnym wspiera Golgotę Młodych czy Lubelską Pielgrzymkę Pieszą grupę nr 3.
 • Jest Gazetka parafialna „Zwiastun” – która zamieszcza najważniejsze wydarzenia z życia parafialnego. Zachęcamy do nabywania i wspierania gazetki. W tym roku szczególnie prosimy o nadsyłanie do redakcji Zwiastuna jakichś ciekawych historii związanych z parafią, jakichś świadectw czy wydarzeń. 
 • Jest Koło Fotograficzne
 • Kawiarenka „U Franka”
 • Poradnia rodzinna – obejmująca bezpłatne porady prawne, psychologiczne i małżeńskie.
 • Jest Siłownia „Wyciskajka”
 • Jest Klub Seniora
 • Punkt Książki
 • Biblioteka Parafialna
 • Jest Kancelaria parafialna – czynna codziennie od poniedziałku do soboty od 16.00 do 19.00.

Składam bardzo gorące podziękowania wszystkim osobom zajmującym się bezpośrednio i czynnie w tych wszystkich wymienionych inicjatywach parafialnych, w stowarzyszeniu, w przeróżnych grupach, wspólnotach, kołach, w poradni. To jest konkretna posługa na rzecz całej wspólnoty parafialnej i nie tylko parafialnej. Jest to zaangażowanie  na rzecz służby drugiemu człowiekowi. Niech ta posługa, ten tracony czas, to zaangażowanie obfituje w Waszym życiu Bożym błogosławieństwem. Składam gorące podziękowania za utrzymywanie porządku w kościele, za czystość, za dekoracje kwiatowe, za dekoracje świąteczne ekipie pana Michała.

5. Sprawy materialne

W minionym roku zostały zamontowane w kościele dwie nagrzewnice z dodatkowym zamkniętym obiegiem gorącej wody. Nagrzewnice włączają się wtedy, kiedy temperatura w kościele spada poniżej 12 stopni, dlatego czasem słychać taki dodatkowy szum. Koszt tych prac to 38 000 zł. W wakacje i po wakacjach, zostały wykonane dwie szafy: jedna w zakrystii dla ministrantów, druga w korytarzu przy II zakrystii. Koszt wykonania i montażu szaf to 9 000 zł. Zostały zakupione nowe kinkiety do kościoła. Mosiężne odlewy kinkietów wykonano w Poznaniu. Kinkiety nawiązują w jakiejś przybliżonej formie do wiszących żyrandoli. Mamy nadzieję, że bardziej rozjaśnią nawę główną kościoła. Koszt zakupu to 25 000 zł.

W czasie wakacji zostały przeniesione małe organy z prezbiterium na chór, które ostatnio były prawie nie używane. Te organy docelowo będą służyły w tygodniu, w dni powszednie, a duże organy, które mają większej mocy silniki, i pobierają więcej energii,  byłyby używane tylko w niedziele i uroczystości. Na prezbiterium zrobiło się więcej miejsca, i stwarza to możliwość postawienia na stałe figury Matki Bożej Patronki parafii. Postument już jest zamówiony i wykonany z takiego samego włoskiego marmuru carrara bianco statuario, jak ołtarz, chrzcielnica i ambona. Rada Parafialna była jednomyślna, żeby figura Matki Bożej Niepokalanego Serca była na stałe na prezbiterium, a nie wnoszona, i wynoszona w zależności od świąt czy okresów liturgicznych. Postument pod figurę będzie darem tegorocznych dzieci I komunijnych i ich rodziców, i zostanie postawiony na maj, miesiąc I Komunii i nabożeństw maryjnych. 

Gdy chodzi o sprawę parkingu, to trwają przygotowania i rozmowy. Wszystko idzie w kierunku organizacji parkingu za starym kościołem, na łączce za kapliczką Matki Bożej, od ul. Pielęgniarek i Al. Kraśnickiej. Ta przestrzeń, od początku była przeznaczona na parking przy kościelny. Problemem jest tylko dojazd na parking, bo jest to część działki, która należy do miasta. Wierzymy jednak w dobrą wolę Urzędu Miasta, i liczymy na współpracę w tym celu. W tej sprawie będziemy informować na bieżąco parafian, jeżeli będą ruszały prace. Parking jest niewątpliwie konieczny, szczególnie ze względów bezpieczeństwa wokół budynku kościoła. Obecnie są takie sytuacje, które stwarzają niebezpieczeństwo, za dużo samochodów tu podjeżdża, czasem ustawiają się za blisko kościoła, blokują wyjście i przejście dla pieszych, dla wózków z dziećmi, bywają stłuczki. Jest dużo sygnałów naszych parafian, żeby coś z tym zrobić.

6. Uwagi i pewne sugestie po kolędowe

Wiele uwag jest powtarzanych od kilku lat: jak np. parkowanie samochodów przy kościele, słabe nagłośnienie w niektórych miejscach kościoła, szczególnie na chórze, uwagi do naszych  kazań, brak zaangażowania ludzi w śpiew na kościele, a jednocześnie tęsknota za pięknym śpiewem podczas liturgii, skargi na biegających po kościele rodziców za swoimi dziećmi, za długie ogłoszenia duszpasterskie, spóźnianie się na Mszę, za szybkie wygaszanie świateł po Mszy.

Dziękujemy za pewne ciekawe propozycje jak np. „Bank nauczycieli” czyli możliwość bezpłatnych korepetycji udzielanych przez emerytowanych nauczycieli. Na dzisiaj już mamy dwie oferty: historia i chemia. Można się zgłaszać. Są też prośby, żeby zrobić z boku klęcznik do przyjmowania Komunii św. w postawie klęczącej.

 Inna ważna sprawa, to postawy w czasie Mszy św. Zwróćmy uwagę na dwie: 1) Podczas procesji z darami i przygotowania darów na ołtarzu obowiązuje nas postawa siedząca. Dawniej była rzeczywiście postawa stojąca, ale obowiązują nas obecne przepisy liturgiczne, które mówią o postawie siedzącej w tej części liturgii. 2) Jeśli przyjmujemy Komunię św. na stojąco, to należy wcześniej, przed osobą przyjmującą, oddać cześć Najświętszemu Sakramentowi przyklękając na jedno kolano lub, jeśli ktoś nie może, to wykonać głęboki ukłon. Jest to podyktowane najwyższym szacunkiem do Świętych Postaci przed przyjęciem Komunii św.

7. Podsumowanie

Kochani Bracia i Siostry! Wszyscy Parafianie i Goście, Sympatycy i Przyjaciele Poczekajki!

Dziękuję Panu Bogu, że w tej Parafii jest tak dużo dobra, tyle ofiarności, wspierania różnych dzieł, akcji, zbiórek. Jest tyle praktykowanego miłosierdzia. W tym miejscu chcę również bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy formalnie do tej parafii nie należą, bo nie mieszkają na niej administracyjnie, ale są tutaj w różnych wspólnotach, grupach, niektórzy mają tutaj rodziców, czy dziadków, korzystają tutaj z sakramentów, przyjeżdżają na niedzielną Eucharystię, modlą się i wspierają różne potrzeby. To świadczy o Waszym przywiązaniu do tego kościoła, może ze względu na św. Franciszka, albo św. o. Pio, a może też i zwyczajnie z pewnej sympatii do kapucynów. Dziękujemy Wam za Waszą obecność,  serdeczność, życzliwość oraz wszelką pomoc.  

Na koniec mam już tylko trzy życzenia. Żeby je wyrazić, posłużę się najpierw fragmentem Listu apostolskiego papieża Franciszka Aperuit Illis. Ten list papieża Franciszka ustanawia III niedzielę okresu zwykłego, czyli dzisiejszą, Niedzielą Słowa Bożego. Papież pisze tak: „Ciągłe czytanie Pisma Świętego i uczestnictwo w Eucharystii pozwalają rozpoznać osoby należące do siebie nawzajem. Jako chrześcijanie jesteśmy jednym ludem kroczącym w historii, jesteśmy silni obecnością Pana pośród nas, który do nas przemawia i nas karmi. Dzień poświęcony Biblii nie powinien być „raz w roku”, ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu Panu, który nigdy nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących. W tym celu musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty (…) Słodycz Słowa Bożego zachęca nas do dzielenia się Nim z tymi, których spotykamy w naszym życiu, aby wyrazić pewność zawartej w Nim nadziei. Dlatego konieczne jest, aby nigdy nie przyzwyczajać się do Słowa Bożego, ale karmić się Nim, by coraz głębiej odkrywać i przeżywać naszą relację z Bogiem i braćmi”. 

Kochani, życzę Wam, życzę nam wszystkim, abyśmy się stawali coraz bliżsi Jezusowi, poprzez medytacje i przyjmowanie słowa Bożego, poprzez czynne uczestnictwo w Eucharystii i przyjmowanie Chleba Życia oraz poprzez dzielenie się słowem Bożym z innymi, aby nasze serca nie pozostały zimne, oczy zamknięte, a my niezdolni do życia w miłości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kalendarium 2020 r.

Kalendarium 2020 r.

 Parafia p.w. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie

STYCZEŃ

01               –    Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi  –  porządek niedzielny.

02              –    Rozpoczęcie wizyty duszpasterskiej

05             –    Spotkanie opłatkowe Ruchu Światło – Życie diecezji lubelskiej ( amfiteatr)

06               –    Uroczystość Objawienia Pańskiego  – porządek niedzielny.

12              –    Niedziela Chrztu Pańskiego. O godz. 13.00 śluby wieczyste braci.

21              –    Dzień Babci

22              –    Dzień Dziadka

LUTY

02             –  Ofiarowanie Pańskie – porządek niedzielny

11               –  Światowy Dzień Chorego – Msza św. dla chorych  z sakramentem namaszczenia o godz.  11.00.

26              –  Środa Popielcowa – porządek świąteczny. Dodatkowa Msza św. o godzinie 19.30.  

28              –  70 rocznica erygowania parafii (28.02.1950) – porządek zwyczajny

MARZEC

01                – I Niedziela WLKP

09 – 11       –  Rekolekcje wielkopostne dla uczniów szkół podstawowych

17 – 19       –  Rekolekcje dla uczniów szkół średnich 

19              –  Uroczystość św. Józefa. Porządek zwyczajny

22 – 25.03  –  Rekolekcje Wielkopostne dla parafii ( Msze św. 6.30, 8.00, 10.00, 16. 30, 18.00, 19.30)

25              –   Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia. Porządek rekolekcyjny.

 

KWIECIEŃ

04            –  Sakrament bierzmowania –  godz. 16.00

05             –  Niedziela Męki Pańskiej, czyli Palmowa

09             –  Wielki Czwartek

10             –  Wielki Piątek

11             –  Wielka Sobota

12             –  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Wielkanoc

19             –  Niedziela Miłosierdzia Bożego 

 

MAJ

02            –   Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski (przeniesiona z niedzieli na sobotę) – porządek świąteczny

03            –   I Komunia św. Grupa Parafialna – godz. 11.30 

10            –   I Komunia św. Szkoły Podstawowej nr 38 – godz. 11.30

17            –   I Komunia św. Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego – godz. 11.30.

18            –   Święto św. Feliksa, patrona dzieci

24           –   I Komunia św. Szkoły Podstawowej nr 57 – godz. 11.30

31             –   Uroczystość Zesłania  Ducha Św.  Komunia Rocznicowa  – godz. 11.30.

 

CZERWIEC

01             –  Dzień Dziecka

06              –  Rodzinny Festyn parafialny na ogrodzie 11.00 – 22.00.

11             –  Uroczystość Bożego  Ciała  – procesja po Mszy św. o  10.00. Nie ma Mszy św. o 11.30.

18              –  Dni parafii – Dzień Seniora. Msza św. o godzinie 18.00 za seniorów.

19             –  Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.  Dni parafii – Dzień Rodziny. Msza św. o godz. 18.00 za rodziny.  

20             –  Odpust Niepokalanego Serca Maryi. Porządek świąteczny. Główna  Msza św. o godzinie 18.00.

 

LIPIEC  

                 –  Wakacje

 

SIERPIEŃ

02           –   Odpust Matki Bożej Anielskiej – porządek świąteczny ( Msze św. 6.30, 7.30, 8.30, 18.00)

03           –   Rozpoczęcie Lubelskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę.

6             –   Przemienienie Pańskie  – porządek zwyczajny

15           –   Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. – porządek niedzielny

26           –   Matki Bożej Częstochowskiej – porządek zwyczajny

WRZESIEŃ

01           –  rozpoczęcie roku szkolnego.

14            –  Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Porządek zwyczajny

27            –  Rozpoczęcie Misji Parafialnych

PAŹDZIERNIK

04           –  Odpust św. Franciszka. Porządek niedzielny. Zakończenie Misji Parafialnych.

LISTOPAD

01           –  Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek niedzielny.

02           –  Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – porządek świąteczny.

11           –  Narodowe Święto Niepodległości  – porządek świąteczny

29            – I niedziela Adwentu

 

GRUDZIEŃ

 

05           –  „Święty Mikołaj na Poczekajce” – Amfiteatr godz. 14.30.

06 – 09    –  Rekolekcje adwentowe. Msze św. od poniedziałku do środy o godz. 6.30, 8.00, 10.00, 16.30, 18.00, 19.30.

08           –  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

22           –  Wigilia dla samotnych.

25           –  Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Porządek niedzielny.

26          –  Święto św. Szczepana. Drugi Dzień Bożego Narodzenia. Porządek niedzielny.

31           –  Nabożeństwo ekspiacyjne (godz.17.30 ) i Msza św. dziękczynna na zakończenie roku – godzina 18.00.

 

 

Podsumowanie w parafii roku 2018

Podsumowanie roku 2018 w parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie

 

 1. Krótka statystyka życia religijnego parafii na Poczekajce

 

Kochani Bracia i Siostry! Wizyta duszpasterska jest już za nami. Skończyliśmy coroczne odwiedzanie domów i mieszkań naszych Parafian w środę 23 stycznia, w sumie zajęło nam to 19 dni. Dziękuję z całego serca wszystkim Braciom kapłanom, duszpasterzom z tej wspólnoty oraz Braciom, którzy nam pomagali z innych klasztorów, za gorliwość i pełne cierpliwości zaangażowanie podczas wizyty duszpasterskiej. Dziękuje naszym Braciom studentom  Solanowi i Samuelowi za wieczorną posługę w kościele, kiedy my byliśmy w tym czasie na kolędzie. Chciałbym Wam terasz przedstawić kilka spraw.  

Podczas jesiennego liczenia wiernych na Mszach św. niedzielnych w naszym kościele uczestniczyło 5 168 wiernych. Do Komunii św. przystąpiło tego dnia 2 724 osób, to trochę więcej niż połowa wszystkich  wiernych uczestniczących na niedzielnych Mszach, w tym prawie dokładnie dwa razy więcej przyjmujących Komunię św. to kobiety. Na terenie parafii zameldowanych jest ponad 13 tys. osób, z tego około 12 tys. jest wyznania katolickiego. Uczestniczących, więc w niedzielnej Mszy św. byłoby 43,06 % katolików. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że wielu z Was uczestniczących w niedzielnej liturgii, nie koniecznie jest z naszej parafii, ale chcecie tu być, a my Was bardzo serdecznie witamy i przygarniamy!

Wizytę duszpasterską rozpoczęliśmy tradycyjnie po nowym roku, 2 stycznia. Naszych Parafian odwiedzaliśmy codziennie od godz. 16.00, a w soboty od godz. 10.00. Codziennie chodziło nas od 9 do 13 duszpasterzy, jednego dnia wyjątkowo 14. Odwiedziliśmy ponad 3 tys. mieszkań. Chcieliśmy odwiedzić wszystkie mieszkania katolików, ale również dzwoniliśmy i pukaliśmy do drzwi, gdzie od wielu lat nikt nie otwiera, wiec do końca nie wiemy, kto tam mieszka.  W około 1000 ( tysiącu) mieszkań zanotowaliśmy „nb”, tzn. drzwi były zamknięte z różnych powodów. Bywały takie klatki schodowe, gdzie na 30 mieszkań w bloku przyjęło nas np. kilkanaście rodzin. Tym wszystkim, którzy nam zaufali i otworzyli swoje domy i mieszkania, chcemy bardzo serdecznie podziękować za możliwość spotkania, krótkiej rozmowy, podzielenie się życiem, wspólną modlitwę, za złożone ofiary na kościół. Dziękujemy również za częstowanie nas kawą, herbatą, ciastem, barszczem, flaczkami, krokietami, kanapkami, owocami, słodyczami itd… itd. Dziękujemy Wam bardzo!

W minionym roku w naszej parafii zostały udzielone następujące sakramenty:

 • Sakrament chrztu św. – udzielony został 119 (stu dziewiętnastu dzieciom)
 • Do Sakramentu I Komunii św. – przystąpiło 229 ( dwieście dwadzieścia dziewięć dzieci)
 • Sakrament bierzmowania – przyjęło 98 młodych ludzi
 • Do Sakrament małżeństwa – przystąpiło 45 par narzeczonych  
 • Pogrzeby – pożegnaliśmy z parafii 124 osoby ( w roku 2017 – 95)

 

 1. Zmiany personalne we wspólnocie zakonnej

W minionym roku mieliśmy również sporo zmian personalnych w naszej wspólnocie klasztornej. Po 12 latach posługi proboszcza parafii o. Waldemara Grubki, nowym proboszczem został br. Mirosław Ferenc ( do którego są uwagi, że za mało pojawia się w kościeleJJ). Obiecuję poprawę i proszę o wybaczenie!  Nowym gwardianem wspólnoty został br. Jarosław Banasiuk. Nowym rektorem seminarium br. Artur Fredo. Nowym ekonomem klasztoru br. Franciszek Tołczyk. Nowym wikarym parafii br. Paweł Kaczorek. Nowym katechetą w IX LO i moderatorem oazy br. Piotr Krawczyk. Nowym opiekunem ministrantów br. Dariusz Bryła. Ponadto jeszcze do naszej wspólnoty dołączyli nowi bracia: Kazimierz Jaworski, Henryk Kosmala, Przemysław Ignatiuk, Marcin Jurek. W kościele od września mamy również drugiego organistę, który wspomaga pana Tomasza Wnuka, i jest nim pan Grzegorz Stręciwilk.

 

 1. Wspólnoty i grupy działające przy parafii

 

Przy naszej parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka istnieje: 21 Kół Żywego Różańca, Franciszkański Zakon Świeckich, Młodzież Franciszkańska, Duszpasterstwo Absolwentów, Duszpasterstwo młodzieży akademickiej, Ruch Światło – Życie, który obejmuje: Dzieci Boże, Oazę młodzieżową, 12 kręgów Kościoła Domowego; następnie przy parafii istnieją: Odnowa w Duchu Świętym, 9 wspólnot neokatechumenalnych, Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej, Grupa modlitwy O. Pio, Grupa Modlitwy św. Rity, Legion Maryi, Grupa Modlitwy Dzieci Fatimskich, ministranci, lektorzy, ZHR, Biuro Radia Maryja, Grupa AA oraz Caritas parafialna.

Ponadto przy parafii już od kilkunastu lat działa:

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii Poczekajka. Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z różnymi instytucjami na rzecz parafii, przez organizowanie takich akcji jak: Festyn parafialny, św. Mikołaj na Poczekajce, Półkolonie na Poczekajce, Zimowisko dla dzieci, Wigilia dla samotnych, Puchar Niepokalanej oraz w okresie wakacyjnym wspiera Golgotę Młodych czy Lubelską Pielgrzymkę Pieszą grupę nr 3. Zachęcamy do przekazania 1 procenta podatku.
 • Franciszkańskie Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej. Centrum powołane z inicjatywy parafii i Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii Poczekajka na rzecz rozwijania i propagowania kultury chrześcijańskiej poprzez liczne koncerty i wydarzenia artystyczne, które odbywają się w tej parafii.
 • Gazeta parafialna „Zwiastun” – bardzo pomysłowa i twórcza. Zachęcamy do nabywania.
 • Koło Fotograficzne – dzięki któremu możemy czasem się zatrzymać i zachwycić nad pięknem, którego, na co dzień nie dostrzegamy.
 • Kawiarenka „U Franka” (tutaj była pewna sugestia na kolędzie, że ta nazwa nie jest najlepsza, i pytanie, dlaczego kawiarenka nie nazywa się np. „Kawiarenka św. Franciszka”?)
 • Poradnia rodzinna – która obejmuje porady prawne, psychologiczne i małżeńskie.
 • Siłownia „Wyciskajka” – gdzie panie i panowie rzeźbią swoje ciała poprzez systematyczny trening
 • Klub Seniora – gdzie można doświadczyć, że „ całkiem wesołe może być życie staruszka”
 • Punkt Książki – szeroki wybór dewocjonaliów, symboli religijnych itd.
 • Biblioteka Parafialna – bogata w książki
 • Kancelaria parafialna – czynna codziennie od poniedziałku do soboty od 16.00 do 19.00.

Składam bardzo gorące podziękowania wszystkim osobom zajmującym się bezpośrednio i czynnie w tych wszelkich inicjatywach parafialnych, grupach, wspólnotach na rzecz służby drugiemu człowiekowi. Składam gorące podziękowania za utrzymywanie porządku w kościele, za czystość, za dekoracje kwiatowe, za dekoracje świąteczne ekipie pana Michała.

 

 1. Uwagi i pewne sugestie po kolędowe

Kochani! Niewątpliwie najbardziej palącym  problemem, na który najczęściej zwracano nam uwagę podczas wizyty duszpasterskiej jest sprawa wjazdu i parkowania samochodów przed kościołem. Nasz kościół jest tak usytuowany, że jedyny wjazd i wyjazd do niego jest od strony ul. Pielęgniarek, i to jeszcze przez taką wąską gardziel. Wszystkie samochody muszą tamtędy wjechać, i wyjechać. Robią się korki, a nawet stłuczki. Następnie, samochody są parkowane w różny sposób. Ludzie wychodzący z kościoła, mówią, że czasem auta stoją pod samymi drzwiami, że trudno wyjść z kościoła. Robi się wielki bałagan. Jest to również nie do przyjęcia ze względów bezpieczeństwa. Przez wiele lat o. Waldemar prosił, żeby nie wjeżdżać pod sam kościół, żeby tu było miejsce tylko dla osób niesprawnych fizycznie. Ale niestety te prośby nie są brane pod uwagę. Stajemy się społeczeństwem coraz bardziej wygodnym. Nawet młodzi ludzie podjeżdżają samochodami pod sam kościół. Moja gorąca prośba jest taka, żebyśmy sobie zrobili rachunek sumienia z takiego wygodnictwa. Czy rzeczywiście nie stać nas na to, żeby te 100 czy 200 metrów przejść się z parkingu, troszkę się rozruszać przed Mszą, przyjechać wcześniej, nie w ostatnim momencie i nie utrudniać innym życia blokując wjazd czy wyjazd z kościoła. Bo są takie sytuacje, że, na 13 kiedy są chrzty, rodzice z małymi dziećmi do chrztu, nie mogą podjechać do kancelarii, bo wyjeżdżają samochody z poprzedniej Mszy. Zastanawiamy się, więc coraz poważniej, czy nie postawić szlabanu w bramie wjazdowej, i dać możliwość korzystania z parkingu przy kościele tylko osobom naprawdę tego potrzebującym, mniej sprawnym ruchowo i w podeszłym wieku. Oczywiście będziemy jeszcze rozważać sprawę większego  parkingu przy starym kościele.

Przy okazji sygnalizuje także problem spóźniania się na Msze św. Czy Eucharystia jest jeszcze dla nas ważna?  Czy jak idę do kina, albo do teatru, albo nawet do lekarza, to nie jestem tam kilka minut wcześniej? Nie czekam z niecierpliwością na wejście? A czy moje niedzielne spotkania z Bogiem, w pośpiechu, byle jak, spóźnione, czasem kilka albo kilkanaście minut, mogą być głęboko przeżywane duchowo?  Zastanówmy się nad tym.

Były również takie słuszne uwagi, co do zachowania w kościele. Kiedy zajmujemy miejsce w ławce, to nie zajmujmy jej całej dla siebie, siadając na początku ławki, i nikogo już obok siebie nie widząc. Obecność na Mszy, i nawet jej najgłębsze przeżywanie, nie zwalnia nas od takich zwyczajnych ludzkich odruchów jak: grzeczność, uprzejmość, dobroć, życzliwość, pomoc. Czy człowiek jak się modli, nie może w kościele ustąpić miejsca w ławce, starszej pani, albo starszemu panu? Oczywiście, że może! Nawet powinien!! To powinien być naturalny odruch, że mogę w taki prosty sposób komuś usłużyć. Właśnie Jezus uczy nas miłosierdzia wobec siebie, okazywania dobra, w małych prostych rzeczach. Nie bądźmy egoistami! Pewna starsza czcigodna pani, mówi tak: „razi mnie widok rozpartych, siedzących w ławkach młodych mężczyzn, obok stojących kobiet z dziećmi”. Szanowni Panowie, jeśli rzeczywiście tak miałoby być, to moje pytanie…. Jaka to religia? Pomyślmy nad tym!

Niektórzy parafianie zwracają uwagę na to, że przeszkadza im w przeżywaniu Mszy św. „biegający za swoim dzieckiem po kościele rodzic”. Nie tyle dziecko, ile ten „okrążający któryś raz z kolei kościół” rodzic. Jednak w tym przypadku prosiłbym o taką wzajemną wyrozumiałość. Dobrze przecież, że dzieci są przyprowadzane do kościoła, od maleńka, że są uczone modlitwy i wprowadzane w tajemnice wiary. Przecież to dla rodziców nie jest łatwe. Zdajemy sobie z tego sprawę. Ale też z całym szacunkiem proszę rodziców, żeby już w domu przygotowywać dzieci do tego ważnego wydarzenia, że idziecie na Mszę św. do świątyni, że tam będziecie się modlić, że trzeba zachować ciszę, bo tam jest Pan Jezus. Dzieci są bardzo wrażliwe na sprawy Boże, i jeśli będą przygotowywane w domu przez rodziców, na pewno inaczej będą się zachowywać w kościele, niż tak puszczone sobie samopas.  Przypominam też, że mamy wyjątkowe możliwości: w tym samy czasie o godz. 11.30 są odprawiane dwie Msze dla dzieci: dla starszych, które z takim powodzeniem prowadzi br. Andrzej Cebula w tym kościele, a dla młodszych, które potrafią wejść nawet pod ołtarz  i nikomu to nie przeszkadza w starym kościele  prowadzi br. Franciszek.

Sprawą, która się powtarza od lat, jest zamykanie drzwi do kościoła teraz w okresie jesienno-zimowym. Taka prosta sprawa, drzwi są od tego, żeby je otwierać jak wchodzę i zamykać za sobą. Miesięczne ogrzewanie kościoła i klasztoru w grudniu 2018 r. wyniosło ponad 24 000 zł. Koszty ogrzewania więc są ogromne. Prosimy o szanowanie tego.  

Pojawiają się również uwagi wobec nas kapłanów czy posługujących przy ołtarzu. Głównie dotyczą jednak wymowy, wyraźnego czytania, akcentowania, głośnego mówienia do mikrofonu czy ewentualnych kazań, żeby były krótkie i konkretne. Uwagi były także co do  udzielania Komunii św. przez nas, żebyśmy się nie spieszyli w tak ważnym momencie dla przyjmującego Komunię. Dziękujemy za te wszystkie bardzo cenne uwagi. 

Nie wymieniam wszystkich sygnalizowanych spraw, które pojawiały się podczas wizyty duszpasterskiej, nie znaczy to, że zostają zlekceważone, na pewno są jeszcze do przemyślenia.  Dziękujemy za czynny udział w życiu parafii, za wszystkie głosy,  uwagi, są one potrzebne, bo jesteśmy jedną wspólnotą.

 

 1. Sprawy materialne

Na święta Bożego Narodzenia zostały zamontowane nowe ekrany do wyświetlania tekstów pieśni liturgicznych oraz zakupiono dwa laptopy, jeden na chórze dla organistów, drugi na dole dla wspólnot prowadzących nabożeństwa i adoracje. Zostały zakupione nowe tablice magnetyczne do ogłoszeń umieszczanych na zewnątrz kościoła, z tym, że nie zostały jeszcze zamontowane z powodu zimna. Całość tych kosztów to ponad 21 000 zł. Były na jesieni prowadzone drobne prace remontowe na dachu kościoła, gdyż okazało się, że podczas deszczów dostaje się do kościoła woda z dachu, oraz były prowadzone prace osuszające przy kościele i klasztorze, których koszt wyniósł 14 000 zł. W klasztorze przeprowadzony został remont salki rekreacyjnej. Koszt tego remontu to ponad 20 000 zł. Tak jak mówiliśmy, będziemy szukać w tym roku rozwiązania na dogrzanie tego kościoła oraz widzimy potrzebę prac remontowych w starym kościele.

Jednak obecnie największą inwestycją budowlaną, jest przebudowywanie w klasztorze jednego skrzydła budynku, w celu przystosowania go na infirmerię dla braci starszych i chorych, którzy będą wymagać specjalistycznej opieki medycznej. Wiąże się to także z zamontowaniem windy oraz dostosowaniem pomieszczeń dla chorych. Prace mają być zakończone do wakacji. Polecamy tę sprawę również Waszym modlitwom.

 

 1. Podsumowanie

 

Kochani Parafianie! Od pół roku dana mi została łaska bycia proboszczem Parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka. Czasami jednak mam wrażenie, jakbym był z Wami już dużo więcej. Podczas wizyty duszpasterskiej spotykałem się z ogromną życzliwością, i radością, że z Wami jestem. Cieszę się, że tak wiele osób pamięta mnie jeszcze z wcześniejszych lat, kiedy byłem wikarym parafii. Patrząc na naszą Parafię, mam nieodparte wrażenie, żeby ją trochę porównać do serca. Wiemy, że serce składa się z dwóch przedsionków, i dwóch komór, ale tworzy jedną całość, jeden organ. I wiemy jak ważna jest praca serca.  Podobnie i ta Parafia, która ma akurat cztery osiedla: Krasińskiego, Sienkiewicza, Błonie i Konstantynów, jest jak serce Kościoła. Chcemy, żeby to serce biło mocno i żywo. Chcemy, żeby te „skurcze i rozkurcze serca”, czyli modlitwa i apostolstwo, dawały żywe świadectwo przywiązania do Chrystusa i do Kościoła, który jest Jego Ciałem Mistycznym.

Żyją obok nas, coraz częściej, ludzie innych religii, innych wyznań, obojętni na wiarę, niewierzący, ateiści, zaniedbani duchowo katolicy, odchodzący od sakramentów i od wspólnoty Kościoła. Oni nie żyją obok nas po to, żeby ich osądzać, przekreślać czy nimi pogardzać. Nigdy nie zapominajmy tego, że jako chrześcijanie jesteśmy posłani do świata, aby nieść Ewangelię i ukazywać swoim życiem miłość do Chrystusa. Jest to właśnie ten symboliczny ogłoszony przez Jezusa  „rok łaski od Pana”. Największym przykazaniem Ewangelii, jest przykazanie miłości. „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem…..Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali” ( J 13,34-35). Dziękuję Panu Bogu, że w tej Parafii tak dużo dzieje się dobra, że tyle jest tutaj ofiarności, wspierania różnych dzieł, akcji, zbiórek. To świadczy o Waszym wielkim sercu i miłosierdziu. Pamiętajmy jednak, że sercem Kościoła jest Eucharystia. Nie zapominajmy o Niej.  Dziękuję wszystkim i polecam Was Kochani Parafianie i Sympatycy naszego kościoła Niepokalanemu Sercu Maryi i wstawiennictwa św. Franciszka. Amen.  

 

 

 

Kalendarium 2019 r.

Kalendarium 2019 r.

 Parafia p.w.  Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie

STYCZEŃ

01               –    Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi  –  porządek niedzielny.

02              –    Rozpoczęcie wizyty duszpasterskiej

06               –    Uroczystość Objawienia Pańskiego  – porządek niedzielny.

13              –    Niedziela Chrztu Pańskiego.

21              –    Dzień Babci

22              –    Dzień Dziadka

LUTY

02               –  Święto Ofiarowania Pańskiego – Dzień Osób  Konsekrowanych –    porządek świąteczny.

11               –  Światowy Dzień Chorego –Msza św. dla chorych  z sakramentem namaszczenia o godz.  11.00.

24              –  Niedziela Misyjna

28              –  69 – ta  rocznica erygowania parafii ( 28.02.1950)

MARZEC

  06             –   Środa popielcowa – porządek świąteczny. Dodatkowa Msza św. o godzinie 19.30.   

  19            –   Uroczystość św. Józefa. Porządek zwyczajny

20-22         – Rekolekcje wielkopostne dla uczniów szkół podstawowych

25 -27        – Rekolekcje dla uczniów szkół średnich

  25             –   Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Porządek zwyczajny. Dzień Świętości Życia.

  30             –   Sakrament bierzmowania –  godz. 16.00

  31.03 – 03.04  –  Rekolekcje Wielkopostne dla parafii

 

KWIECIEŃ

  14             –  Niedziela Meki Pańskiej, czyli Palmowa

  18             –  Wielki Czwartek

  19             –  Wielki Piątek

  20             –  Wielka Sobota

  21             –  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Wielkanoc

  28             –  Niedziela Miłosierdzia Bożego 

 

MAJ

03            –   Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski – porządek niedzielny.

05            –   I komunia  św. Grupy parafialnej – godz. 11.30

12            –   I komunia św. Szkoły Podstawowej nr 38 – godz. 11.30

19            –   I komunia św. Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego – godz. 11.30.

26             –   Komunia Rocznicowa  – godz. 11.30. Dzień Matki.

 

CZERWIEC

02             –  Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

09             –  Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

15              –  Rodzinny Festyn parafialny na  ogrodzie 11.00 – 22.00.

20             –  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało – Msza św. i procesja – godzina 10.00. Nie ma

                    Mszy św. o 11.30.

23             –  Dzień Ojca.

27              –  Dni parafii – Dzień Seniora. Msza św. o godzinie 18.00 za seniorów.

28             –  Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dni parafii – Dzień Rodziny. Msza św. o godz. 18.00 za rodziny.  

29             –  Uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła. Dni parafii – Dzień Młodzieży.  Msza św.  o godzinie 18.00 za młodzież.

30             –  Odpust Niepokalanego Serca Maryi ( Przeniesiony w tym roku na niedziele ze względu na przypadającą  w sobotę Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła!! ) Główna  Msza św. o godzinie 13.00.

 

LIPIEC  

Wakacje

 

SIERPIEŃ

02           –   Odpust Matki Bożej Anielskiej – porządek świąteczny.

03           –   Rozpoczęcie Lubelskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę.

6             –   Przemienienie Pańskie  – porządek powszedni.

15           –   Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. – porządek niedzielny

26           –   Matki Bożej Częstochowskiej – porządek świąteczny.

WRZESIEŃ

02           –  rozpoczęcie roku szkolnego.

14            –  Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Porządek powszedni.

PAŹDZIERNIK

04           – Odpust św. Franciszka. Porządek świąteczny.  Głowna Msza św. z Transitus o godzinie 18.00.

LISTOPAD

01           –  Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek niedzielny.

02           –  Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – porządek świąteczny.

11           –  Narodowe Święto Niepodległości – porządek świąteczny.

GRUDZIEŃ

01            –  I niedziela Adwentu

07           –  „Święty Mikołaj na Poczekajce” – Amfiteatr godz. 14.30.

08           –  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. II Niedziela Adwentu.

08 – 11    –  Rekolekcje adwentowe. Msze św. od poniedziałku do środy o godz. 6.30, 8.00, 10.00, 16.30, 18.00, 19.30.

21           –  Wigilia dla samotnych.

25           –  Uroczystość Narodzenia Pańskiego

31           –  Nabożeństwo ekspiacyjne (godz.17.30 ) i Msza św. dziękczynna na zakończenie roku – godzina 18.00.

Kalendarium 2018 r. w parafii

Kalendarium 2018 r.

 Parafia p.w.  Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie

STYCZEŃ

01               –    Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi  –  porządek niedzielny.

06               –    Uroczystość Objawienia Pańskiego (trzech Króli) – porządek niedzielny.

07              –    Niedziela Chrztu Pańskiego. Śluby wieczyste Braci kleryków  –  godzina 13.00. Koncert  TRYPTYK   BOŻONARODZENIOWY – kościół godzina 19.15

14                –   Koncert TRADYCJE KOLĘDOWANIA w EUROPIE. Kościół godzina 19.15.

21                 –  XXV Noworoczny Koncert Bliżej żłobka –  CHRISTMAS w MUZYCE. Kościół –godz.19.15

LUTY

02                  – Święto Ofiarowania Pańskiego – Dzień Osób  Konsekrowanych –    porządek świąteczny.

11                 – Dzień chorego – Msza św. dla chorych  z namaszczeniem o godzinie 10.00  i    16.00.

14                 – Środa popielcowa – porządek świąteczny. Dodatkowa Msza św. o godzinie 19.30.

22 – 25        – Misje ewangelizacyjne ŻRÓDLO. Czwartek – sobota nie ma Mszy sw. o godzinie 7.15        

22-24           – Rekolekcje wielkopostne dla uczniów IX L.O, Liceum im. K. Jana Sobieskiego. i Z.S.E (godz.11.00 i 12.30)

24- 03          –  Nawiedzenie krzyża Trybunalskiego

26 -28          – Rekolekcje dla Sz. P. nr 38 i Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego

28 -02         –  Rekolekcje dla Gimnazjum nr 7 i Gimnazjum  Jana III Sobieskiego

28               –  67 -ta rocznica erygowania parafii

MARZEC

03                –  Sakrament bierzmowania –  godz. 17.00

18                  –  Koncert Wielkopostny  – godzina 19.15.

KWIECIEŃ

01                  – Wielkanoc

09                 –  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień świętości życia  – porządek powszedni.  

MAJ

03          –   Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski – porządek niedzielny.

06            –  I komunia  św. Grupy parafialnej – godz. 11.30

13            –  I komunia św. Szkoły Podstawowej nr 38 – godz. 11.30

20           –   Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Porządek niedzielny. Świecenia prezbiteratu – godz. 13.00.

20             –  I komunia św. Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego – godz. 11.30.

27             –  Rocznica I komunii św.  – godz. 11.30.

31           –  Boże Ciało – Msza św. i procesja – godzina 10.00. Nie ma mszy sw. o 11.30 w Starym i nowym kościele.

CZERWIEC

06              –   Dni parafii – dzień Seniora. Msza św.  o godzinie 18.00 za seniorów.

07              –   Dni parafii – dzień Rodziny Msza św.  o godzinie 18.00 za Rodziny .

08              –   Dni parafii – dzień Młodzieży.  Msza św.  o godzinie 18.00 za młodzież.

09              –   Odpust Niepokalanego Serca Maryi  – porządek świąteczny. Głowna  Msza św. o godzinie 18.00.

16              –   Rodzinny Festyn parafialny na  ogrodzie 11.00 – 22.00.

22              –   zakończeniowe roku szkolnego.

29             –   porządek świąteczny.

LIPIEC

Wakacje

SIERPIEŃ

02           –  Odpust Matki Bożej Anielskiej – porządek świąteczny.

03           –  Rozpoczęcie Lubelskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę.

6             – Przemienienie Pańskie  – porządek powszedni.

15           –  uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. – porządek niedzielny

26           – Matki Bożej Częstochowskiej – porządek świąteczny.

WRZESIEŃ

03           – rozpoczęcie Roku szkolnego.

14           – porządek powszedni.

PAŹDZIERNIK

04           – odpust św. Franciszka. Porządek świąteczny.  Głowna Msza św. z Transitus o godzinie 18.00.

LISTOPAD

01           –  uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek niedzielny.

02           –  Wspomnienie wiernych zmarłych – porządek świąteczny.

11           –  Święto Niepodległości – porządek świąteczny.

GRUDZIEŃ

02            –  I niedziela Adwentu

08           –  „Święty Mikołaj na Poczekajce” – Amfiteatr godz. 14.30.

08           –   Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – porządek świąteczny.

09– 12    –  Rekolekcje adwentowe. Nie ma Mszy św. o godzinie 7.15. msze św. o godz. 6.30, 8.00, 10.00, 16.30, 18.00,    19.30.

22           –  Wigilia dla samotnych.

31.12       –   nabożeństwo ekspiacyjne (godz.17.30 ) i Msza św. dziękczynna na zakończenie roku – godzina 18.00.

 

Podsumowanie roku 2017 w parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie

Podsumowanie roku 2017 w parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie

 

Parafia w liczbach: 

Na dzień 31.12.2017 r. na terenie parafii było zameldowane 13 357 to mniej o 120 osób niż rok temu. Osób określających się jako „katolicy” jest 11 985.

            Podczas jesiennego liczenia wiernych na Mszach św. było 5 477 wiernych i przystąpiło tego dnia do komunii 2 644.

Wizyta duszpasterska trwała w tym roku od 2 do 19 stycznia. Podczas wizyty duszpasterskiej nasze domy odwiedzało 16 duszpasterzy w tym 3 diakonów. W tym roku odwiedziliśmy wiernych w 3 385 mieszkaniach (to mniej o 72 niż w roku 2017). Nie byliśmy w 968 mieszkaniach (więcej o 35 niż w ubiegłym roku). Zwiększa się ilość mieszkań rotacyjnych, w których często zmieniają się lokatorzy (studenci), którzy nie maja żadnego związku z parafią, jest też stosunkowo dużo mieszkań nie zamieszkałych 885 mieszkań (więcej o 22).Rodziny lub osoby samotne, które deklarują się, że są innego wyznania to 53 (mniej o 1osobę niż w roku 2017). 

Sakramenty udzielone:

Chrzty                                    –  110 w stosunku do roku 2016 mniej o 25

I komunia św.                        –   243 w stosunku do roku 216 więcej o 77

Bierzmowanie                        –    47 w stosunku do roku 2016 mniej  o 20

Sakrament małżeństwa          –    56 w stosunku do roku 2016 mniej  o 7

Pogrzeby                                –    95 w stosunku do roku 2016 mniej o 1

 Co udało nam się zrobić:

 • Dokończono wykonania stacji Maryjnych na Prezbiterium i Ostatniej Wieczerzy
 • Wykonano 36 ławek na chórze organowym
 • Wykonano duża szafę na ornaty w zakrystii
 • Wykonano dwie komody stojące z tyłu kościoła na dywany ślubne
 • Poddano renowacji krzyż misyjny
 • Dokonano naprawy schodów przed głównym wejściem
 • Zakupiono nowe kardynałki dla ministrantów
 • Wymieniono na nowe energooszczędne lampy oświetlenia zewnętrznego wokół kościoła
 • Dokonano modernizacji nagłośnienia w amfiteatrze i wymieniono na nowy wzmacniacz w kościele
 • Wykonano nową stronę internetową parafii poczekajka.pl

W klasztorze:

 • Przeprowadzono remont kilku łazienek w celach zakonnych braci
 • Odnowiono refektarz w klasztorze i cele zakonne
 • Wyłożono kostką brukową nową aleje na  ogrodzie klasztornym i poszerzono miejsca parkingowe na ogrodzie dla przyjeżdzających gości.
 • Wymieniono jeden samochód na nowszy, ale już używany.

 

Zmiany personalne:

 • Piotr Doleżoł – został przeniesiony do naszego klasztoru podejmując funkcję głównego zakrystiana w kościele.

 

Ważne wydarzenia duchowe w tym roku:

 • Rok 2017 naznaczony stuleciem objawień Matki Bożej w Fatimie był szczególnym czasem modlitwy i walki duchowej, w której rozstrzygają się losy świata. Centralnym obchodem tego wydarzenia było piękne nabożeństwo „Stacja Fatima”, przygotowane w naszym kościele na Poczekajce przez O. prof. Andrzeja Derdziuka wraz z grupami duszpasterskimi w nocy z 12 na 13 maja 2017 roku.
 • Nabożeństwo W Pałacu Króla” z okazji I. rocznicyAktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana  w naszym kościele odbyło się 17 listopada 2017. W programie spotkania była modlitwa różańcowa, Msza święta oraz nabożeństwo potwierdzenia wybrania Chrystusa jako swego Przyjaciela i Przewodnika na drogach życia. Do głoszenia homilii i konferencji został zaproszony ks. Dominik Chmielewski, salezjanin znany jako wojownik Boży głoszący chwałę Maryi, która wyjednała mu łaskę nawrócenia podczas pielgrzymki do Medjugorie.
 • Przyjęcie do naszej parafii relikwii Świętych dzieci Fatimskich Hiacynty i Franciszka w dniu 13 października przywiezionych z Fatimy.
 • wprowadzenie do naszego kościoła relikwie franciszkańskich Męczenników z Peru: bł. O. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. O. Michała Tomaszka.
 • Pielgrzymki, nabożeństwa ….. Rok bogaty w uczestnictwo w pielgrzymkach pieszych na Jasną Górę, do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej. Wiele osób wybrało się na pielgrzymki samolotowe do Fatimy, czy też autokarową po krajach Bałkańskich. Bogactwo różnych nabożeństw związanych z kultem Matki Bożej, Patronki naszej parafii czy też z kultem św.  – Nowenny do św. Franciszka, św. O. Pio i św. Rity.

Bogactwo działań  w parafii:

Franciszkańskie Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej

Powołane z inicjatywy parafii i Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii Poczekajka, Franciszkańskie  Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej wpisało się na trwale w krajobraz wydarzeń w naszej parafii na mapie kulturalnej naszego Miasta.  Centrum powstało na bazie dotychczasowych doświadczeń parafii na Poczekajce i różnych stowarzyszeń oraz grup, które wspólnie realizowały wielorakie inicjatyw na rzecz rozwijania i propagowania kultury chrześcijańskiej.

W ciągu tego roku Franciszkańskie  Centrum zorganizowało kilka koncertów, warsztaty muzyczne młodzieży, prelekcje i warsztaty dla rodziców i młodzieży. Wydarzenia te cieszyły się dużym zainteresowaniem wiernych. W niektórych wydarzeniach uczestniczyło ponad 600 osób.  Szkoda tylko, że tak mało nas korzysta z tej formy bezpłatnego uczestnictwa w wielu pięknych i wzniosłych wydarzeniach. Warto wyjść z domu i cieszyć się bogactwem Koncertów czy też innych wydarzeń kulturalnych.  

Stowarzyszenie Przyjaciół  Parafii Poczekajka

Nie sposób nie wspomnieć tu ogromnej pracy i pomocy jaką niesie ze sobą wpisane już mocno w parafie na Poczekajce to dzieło. Od 2008 roku Stowarzyszenie posiada osobowość prawną a także uzyskało status organizacji pożytku publicznego, co daje możliwość przekazania 1%  na potrzeby i podejmowane inicjatywny w naszej parafii. W roku 2017 życzliwi ludzie przekazali nam przy rozliczeniu podatkowym za 2016 r.  39 650,40 zł.  Od  początku działalności, Stowarzyszenie podejmuje na wielka skalę działania, które służą nam wszystkim:

 • Wakacje na Poczekajce i Zimowisko dla dzieci – w którym uczestniczyło pond 100 dzieci. Zajęcia prowadzone przez wolontariuszy, cieszą się uznaniem rodziców i radością dzieci. Również w wakacje w oazach, obozie dla ministrantów i wyjeździe scholii, harcerzy i innych grup uczestniczyło ponad  400 osób. Wszystkie formy wypoczynku zostały dofinansowane ze środków zebranych podczas Dni parafii i  ze środków Stowarzyszenia i parafialnych  na kwotę  27 000 tys. zł.
 • Święty Mikołaj na Poczekajce – w tym roku 198 paczek tematycznych i 280 paczek ze słodyczami dla dzieci z naszej parafii i uczących się na terenie naszej parafii. W ramach wsparcia materialnego Pomocnik św. Mikołaja zebraliśmy od osób prywatnych i życzliwych firm 18 960 zł.
 • Wigilia dla osób samotnych w której uczestniczyło ponad 80 osób zaproszonych na wieczerze wigilijną w klasztornym refektarzu. Potrawy zostały przygotowane przez wspólnoty działające w naszej parafii. W spotkaniu co roku uczestniczy młodzież tworząca piękny chór śpiewający kolędy. To niezapomniane spotkanie na długo pozostaje w pamięci uczestników.
 • Puchar Niepokalanej – w ubiegłym roku zorganizowany po raz XXIV. Do rozgrywek zgłosiło się 18 drużyn podzielonych na trzy kategorie wiekowe. Grupa. Razem w rozgrywkach wzięło udział 180 zawodników. Ta forma wypoczynku tak bardzo jest potrzebna młodym ludziom, aby zaszczepić im pasje do sportu i zdrowej rywalizacji. Dziękuję wszystkim wolontariuszom od lat tworzącym to dzielo.
 • Festyn parafialny „Wspólnota to ty i ja” – zorganizowany po raz jedenasty. Dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy, grup i instytucji a także życzliwych sponsorów, od kilku lat festyn cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko naszych parafian ale i mieszkańców całego Lublina. Co roku kilka tysięcy ludzi spędza czas na różnego rodzaju atrakcjach dla całych rodzin. Program artystyczny przygotowany przez szkoły z naszej parafii dalej możliwość zobaczenia wielu talentów dzieci i młodzieży. To czas integracji, radości i zabawy. Co roku wspieramy w ten sposób organizację wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. Piękny wieczorny Koncert Olgi Bończyk zakończył to niezwykłe wydarzenie.

Niektórzy mówią, że trudno wyobrazić sobie naszą parafię bez Stowarzyszenia. Zapraszamy do Stowarzyszenia większą liczbę osób, które chętnych do działania. Można zapisać się prze stronę internetową stowarzyszenia wypełniając formularz członkostwa (http://www.stowarzyszenie.poczekajka.pl/zostan-czlonkiem-sppp/ ).  Wszystkim którzy w Stowarzyszeniu działają na różnych płaszczyznach bardzo dziękuję za ogromny trud, poświęcony czas i współpracę.

Gazeta parafialna „Zwiastun’

 Trudno wyobrazić sobie wyobrazić funkcjonowanie naszej parafii bez „Zwiastuna” . Już od 13 lat ta parafialna gazeta gości w naszych domach. Mamy okazje na bieżąco poznawać bogactwo wydarzeń i działań duszpasterskich w naszej parafii.  Daje to też okazje naszym parafianom do współpracy i tworzenia tego dzieła. Od samego początku redaktorem naczelnym jest pani dr Małgorzata Grzenia. To dzięki jej zaangażowaniu, ciekawym pomysłom, trosce o szatę graficzną i szukaniu nowych współpracowników co miesiąc Zwiastun trafia do naszych domów. Dziękuje wszystkim współpracownikom za ciekawe artykuły i pomoc w wydawaniu naszego miesięcznika. Zachęcam do lektury i współpracy.

 Kawiarenka parafialna “U Franka”.

            Głównym celem tej inicjatywy jest możliwość spotkania się w sympatycznym miejscu i przy smacznej kawie o domowym cieście. To miejsce daje tak możliwość miłego spędzenia czasu dla całych rodzi i znajomych.

Kawiarenka jest obsługiwana przez przedstawicieli wspólnot działających przy naszej parafii. daje to możliwość osobistego spotkania i poznania charakteru i charyzmatu poszczególnych wspólnot kościelnych. Ofiary, które są składane za korzystanie z kawiarni są przeznaczone na wspieranie działań stowarzyszenia i parafii. W kawiarni nie prowadzimy sprzedaży ciast na wynos – bo to nie cukiernia. Dlatego zachęcamy do korzystania z tego miejsca spotkań i do hojności na rzecz potrzeb parafii. Warto tu zaglądać !!

 Klub fotograficzny

Ta  inicjatywa też na trwałe wpisał się w pejzaż poczekajkowskiej parafii.  Skierowana do miłośników fotografii. Związana grupa spotyka się we wtorki o godzinie 17.00 w Sali konferencyjnej. Zapraszamy wszystkich chętnych. Dzięki tym pasjonatom mamy co jakiś czas możliwość zobaczenia owoców ich pasji podczas organizowanych wystawa na górnej antresorze naszego amfiteatru, która została dostosowana do tych wydarzeń. Zachęcam do korzystania z wystaw, aby zobaczyć piękno otaczającego nas świata.

 Laboratorium Teatralne

Ta inicjatywa grupy teatralnej, która rozwija swoja działalność w ramach duszpasterstwa młodzieży przy naszej parafii ma już swoje godne miejsce.  Grupa ta rozpoczęła działalność w maju 2013 roku, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Z czasem uniezależnili się od uczelni. Członkami laboratorium są studenci i absolwenci chcący rozwijać się artystycznie, a równocześnie oderwać się od codzienności i w kreatywny sposób spędzać czas w sympatycznym gronie. W ostatnim roku wystawiono w naszym amfiteatrze  kilka przedstawień.

Siłownia parafialna „Wyciskajka”

 Również ta inicjatywa wpisała się na trwałe w działalność naszej parafii.  To miejsce spotkań i możliwość zadbania o swoja sprawność fizyczną. Z siłowni korzystają ludzie młodzi i starsi. Symboliczna ofiara za korzystanie z siłowni, daje możliwość korzystania z niej każdego. Tu również zachęcamy wszystkich do troski o swoje zdrowie i aktywny tryb życia.  Siłownia „Wyciskajka’ czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 17.00 – 21.00. „W zdrowym ciele, zdrowy duch J.”

.Poradnia Rodzinna

 Poradnia działa w naszej parafii od wielu lat. Zauważyliśmy zmniejszającą się ilość osób korzystających z bezpłatnej pomocy.  Zachęcamy do korzystania z tej formy pomocy. Poradnia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.00 – do 19.00.

 Klub Seniora

  Spotkania w Klubie dają ludziom starszym możliwość doświadczenia wspólnoty,  doświadczenia życzliwości i aktywnego spędzania czasu  i poznania nowych ludzi. Klub Seniora w ubiegłym roku organizował wyjazdy w ciekawe miejsca, wyjścia do kina i teatru a także ciekawe prelekcje i spotkania. Tu również są bardzo duże możliwości. Zachęcam ludzi starszych do skorzystania z tej oferty i doświadczenia radości bycia razem. Spotkania odbywają się we wtorki o  godzinie 16.00 w sali nr 3. Uczestnictwo  jest bezpłatne. Czekamy na Ciebie !

 Caritas parafialna

Mimo, że w Polsce zmniejszyło się bezrobocie i poprawiła się sytuacja wielu Rodzin, ciągle jest wielu ludzi potrzebujących pomocy. Pomoc tym osobom udzielana jest w miarę możliwości przez Caritas parafialne prowadzone przez br. Henryka Piłata i wolontariuszy. Akcje zbiórki ubrań w dobrym stanie czy też artykułowi spożywczych przed świtami daje możliwość konkretnej pomocy. Ofiary materialne zbierane w  różnych formach daj możliwość pomocy w wykupieniu leków czy też częściową pomoc w  opłacie rachunków. W tym roku udzielono pomocy finansowej w kancelarii parafialnej na kwotę 37 380 zł. Bardzo dziękuję tym, którzy wspieraj to dzieło dając świadectwo chrześcijańskiej CARITAS otwartej na innych.

 Podsumowanie

 Pokazując w skrócie bogactwo wielu działań podejmowanych w naszej parafii trzeba powiedzieć „dziękuję” tym wszystkim, którzy tworzą je  bezinteresownie. Wielkie zaangażowanie ludzi świeckich sprawia, że wielu z nas mówi „to nasza parafia”.  Te działania bardzo ożywiają naszą społeczność parafialną czyniąc z niej nie tylko miejsce modlitwy, ale także miejsce edukacji, pomocy, rekreacji i pomocy innym. Bardzo dziękuje wszystkim braciom kapucynom, którzy swoją codzienną posługą w parafii urzeczywistniają obecność Boga. Za Wasze poświecenie, podejmowaną posługę w  kościele, sprawowane sakramenty, posługę katechetyczną w szkołach i szpitalu, towarzyszenie grupom parafialnym składam serdeczne Bóg zapłać .

Mając bogactwo tak wielu działań przykre jest to, że tak mało osób z naszej parafii korzysta z tych różnych form prowadzących do umocnienia wiary czy też do tworzenia rzeczywistej wspólnoty parafialnej. Zachęcam i proszę, abyśmy nie marnowali tak wielu inicjatyw przygotowanych dla Was, lecz aktywnie uczestniczyli w życiu parafii.

Kochani nasi Parafianie i Sympatycy naszego Kościoła na Poczekajce – dziękuję za wszelkie dobro, które spływa na nas braci kapucynów, które  otrzymujemy od Was w różnorakiej formie, za pomoc, zrozumienie i mobilizację do gorliwszej pracy. Niech te wszystkie działania podejmowane w naszej parafii, będą dla nas wszystkich, radością kroczenia za Chrystusem i wspólnego tworzenia wspólnoty parafialnej, bo „wspólnota to Ty i  ja”.

 

 

Proboszcz Parafii

 1. O. Waldemar Grubka