Uroczystość Wszystkich Świętych – 01.11.2009

 • Młodzież I dorosłych zapraszamy na Adoracje Krzyża z San Damiano w środę o godzinie 19.00. tematem tegorocznych spotkań będzie osoba św. Franciszka I jego doświadczenie Boga.  
 • Zapraszamy na Rekolekcje Franciszkańskie ? Etapy nawrócenia św. Franciszka, które odbędą się w starym kościele od środy do soboty. Spotkania rozpoczynają o godzinie 19.00  
 • Dni odnowy wewnętrznej:  
 • I  czwartek – modlitwa adoracyjna Najświętszego Sakramentu z prośbą o nowe o powołania kapłańskie i zakonne – od godz. 15.00 w kaplicy Matki Bożej.
 • I  piątek     dzień     wynagrodzenia za grzechy.  Spowiedź     dzieci     od     godz. 16.00. Dodatkowa Msza św. o godz. 16.30.
 • I  sobota ? Msza św. z Nieszporami, czuwanie przed Najświętszym Sakramentem zakończone procesją z Figurą Matki Bożej.  
 • Msza św. dla kandydatów do Bierzmowania  i ich rodziców  w sobotę  o godzinie 9.00 – w ramach przygotowania do tego sakramentu.   
 • III. W przyszłą Niedzielę:  

  1. Za tydzień będziemy obchodzić Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym w wielu krajach świata. Będzie także możliwość wsparcia chrześcijan prześladowanych w Indiach przez dobrowolne ofiary do skarbon.  
  2. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godzinie 16.00 będziemy gościć w naszej parafii – chór  ?Przyjaźń?  naszych Rodaków z Równego na Ukrainie. Po Mszy św. będzie krótki koncert religijno-patriotycznej.  

  IV. Ogłoszenia inne:  

  1. Wraz z Komisariatem Ziemi Świętej z Krakowa nasza parafia organizuje Pielgrzymkę do Ziemi Świętej w przyszłym roku, w dniach 10-17 kwietnia. Szczegółowe informacje w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej parafii. zapisy u O. Proboszcza.  
  2. Składamy serdeczne podziękowania za modlitwę i wsparcie materialne na potrzeby naszej parafii i klasztoru.  Niech dzisiejsza Uroczystość umocni w naszych sercach pragnienie świętości, które realizuje się w wierności przykazaniom i miłości wobec bliźnich.

  30 Niedziela Zwykła -25.10.2009

   

  3.    W sobotę kończy się miesiąc różańcowy. Przypominamy, że w naszym kościele przez cały rok codziennie Różaniec odmawiany jest w kaplicy Fatimskiej po Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00 a przy głównym ołtarzu o 17,.30. Zachęcamy do udziału w tej modlitwie. 

    
  3.    W sobotę kończy się miesiąc różańcowy. Przypominamy, że w naszym kościele przez cały rok codziennie Różaniec odmawiany jest w kaplicy Fatimskiej po Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00 a przy głównym ołtarzu o 17,.30. Zachęcamy do udziału w tej modlitwie. 

    

  III. W przyszła niedzielę:  

  1. W niedzielę ? 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym. Na cmentarzu Majdanek Msza św. będzie odprawiona o 12.00 a po niej procesja. Na pozostałych cmentarzach o 15.00. Przypominamy, że od 1-8 listopada można uzyskać odpust zupełny w intencji zmarłych, którzy potrzebują naszej modlitwy. Warunki odpustu: nawiedzenie cmentarza lub kościoła i modlitwa: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwę w intencjach Ojca Świętego, oraz stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św.  

   

  IV. Ogłoszenia inne:  

  1. Dziękujemy tym wszystkim, którzy wspierają materialnie podejmowane prace w parafii. Niech nadchodzący tydzień przyniesie waszym Rodzinom pokój, wzajemne zrozumienie i wdzięczność Bogu za każdy dzien.

   

   

  Dziupla pełna pomysłów zaprasza dzieci

  Zajęcia w Dziupli pełnej pomysłów odbywają się:

  we wtorki (16.00 – 18.00)    – grupa teatralna
  w środy (16.00 – 18.00)       – zajęcia plastyczno-artystyczne
  w czwartki (16.00 – 18.00)   – zajęcia muzyczne – nauka gry na gitarze
  w soboty (10.00 – 14.00)     – gry i zabawy.

  Zajęcia odbywają się w sali nr 3. Prowadzone są przez wolontariuszy i są bezpłatne. Bardzo prosimy Rodziców, aby dzieci zgłaszać w kancelarii parafialnej lub bezpośrednio na zajęciach do opiekuna grupy.

  Medytacja Słowa Bożego na Poczekajce

  ?Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.? Hbr 4,13

  Słowo z listu do Hebrajczyków stało się pewnym impulsem dla nas, jako braci kapucynów, do podjęcia inicjatywy wspólnego rozważania słowa Bożego. Nieprzypadkowa jest nazwa ? medytacja biblijna. Dziś samo słowo medytacja jest kojarzone różnie, głównie jako coś nieokreślonego i związanego z tradycjami religii wschodnich. Tymczasem w tradycji braci kapucynów ten sposób modlitwy zajmował miejsce naczelne. Jak możemy określić medytację? Trudno o jedną odpowiedź, ale jest to zawsze żywe spotkanie z Tym, który nas słucha i do nas mówi. Dlatego ?żywe jest słowo Boże?, które przyjęte przez nas ma moc nas przenikać pokazując ?pragnienia i myśli serca?. Chcemy się zatem podzielić tym sposobem modlitwy wprowadzając wspólne medytacje biblijne. Dodatkową motywacją jest ogłoszony przez Benedykta XVI rok św. Pawła. Osoba ?Apostoła narodów? jest nie tylko wzorem w przyjmowaniu słowa Bożego do swego życia, ale również uczy nas jak to słowo Boże głosić ?i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża? (1 Kor 1,17b).

  Treścią medytacji będą dla nas słowa Ewangelii z Eucharystii niedzielnej. Nasza medytacja będzie miała logiczny przebieg. Punktem wyjścia będzie Chrystus w swoim słowie. Dla łatwiejszego przyjęcia Tego Słowa bracia będą robić odpowiednie wprowadzenia. Następnie będzie czas, aby przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, w ciszy spotkać się z Tym, który przenika nasze serca. Nieprzypadkowy jest związek z niedzielną Eucharystią. Taka medytacja ma pogłębiać nasze życie eucharystyczne, abyśmy mogli coraz głębiej, z większą miłością, przeżywać nasze spotkanie z Bogiem, a w konsekwencji z drugim człowiekiem. Nie bez znaczenia jest również miejsce spotkania, którym jest kościół. Już w czasach apostolskich chrześcijanie spotykali się na wspólnym słuchaniu Słowa Bożego. Najpierw w synagogach, a później gdy nie było to już możliwe w prywatnych domach. Spotykała się zawsze wspólnota Ludu Bożego ? Kościół. Połączenie liturgii słowa z liturgią eucharystyczną wskazuje na tożsamość ?Słowa, które stało się ciałem?. Dlatego widzimy głęboką jedność Słowa Bożego z Jezusem Chrystusem. Chcemy spotykać się razem w kościele ? widocznym znaku rzeczywistości Kościoła jako Ciała Chrystusa. Zapraszamy więc na tę ucztę Słowa Bożego, Nim pragniemy wspólnie się karmić i umacniać. Zachęca nas św. Paweł: ?Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże ? wśród wszelakiej modlitwy i błagania.? Tak pragniemy wspólnie się modlić.

  Tezy do Egzaminu

  1. Znajomość modlitw: 

  – Modlitwa Pańska 

  – Pozdrowienie Anielskie 

  – Skład Apostolski  

  – modlitwa różańcowa /znajomość tajemnic/

  – Anioł Pański  

  – Pod Twoją obronę 

  – Koronka do Miłosierdzia Bożego

  – Wierzę w Boga /mszalne/ 

  2. Podstawowe prawdy katechizmowe: 

  – Dekalog 

  – Przykazania kościelne /znajomość świąt nakazanych/ 

  – główne prawdy wiary 

  – grzechy główne 

  – sakramenty 

  – warunki sakramentu pokuty 

  – cnoty boskie 

  – cnoty główne 

  – uczynki miłosierne względem ciała i duszy 

  – najważniejsze dobre uczynki 

  – rzeczy ostateczne człowieka 

  dary Ducha Świętego

   

  Święta nakazane w czasie roku kościelnego:

   

  • Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok (1 I)

  • Objawienie Pańskie (6 I)

  • Wniebowstąpienie Pańskie – w VII Niedzielę Wielkanocy

  • Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało (czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej)

  • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Matki Boskiej Zielnej (15 VIII)

  • Wszystkich Świętych (1 XI)

  • Boże Narodzenie (25 XII)

   

   

   

   

  3. Znajomość Ewangelii wg św. Marka 

  4. Znajomość części stałych Mszy św.: 

  – umiejętność odpowiedzi na wezwania kapłana, znajomość modlitw i hymnów (?Chwała na wysokości Bogu?, ?Święty, święty??),

  Aklamacje po Przeistoczeniu:

   

  I        K: Oto wielka Tajemnica wiary

  W: Głosimy śmierć Twoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje Zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. 

   

  II       K: Tajemnica wiary

  W: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. 

   

  III      K: Uwielbiajmy Tajemnicę wiary

  W: Panie Ty nas wybawiłeś przez Krzyż i Zmartwychwstanie Twoje, Ty jesteś Zbawicielem świata. 

   

  IV      K: Wielka jest tajemnica naszej wiary

  W: Ile razy ten Chleb spożywamy i pijemy z tego Kielicha głosimy śmierć Twoją Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. 

   

  Podział Mszy św.:

  – obrzędy wstępne

  – liturgia Słowa: wymienić elementy

  – liturgia Eucharystii: wymienić elementy

  – obrzędy zakończenia 

   

   

  5. Krótka charakterystyka poszczególnych okresów liturgicznych: 

   

  Adwent: trwa od czwartej niedzieli przed Bożym Narodzeniem do 24 grudnia, kolor szat fioletowy, jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście Mesjasza i przygotowania do ostatecznego przyjścia Chrystusa na końcu czasów (paruzji), elementy charakterystyczne: roraty, roratka, wieniec adwentowy, pieśni adwentowe, Wigilia, w liturgii brak Chwała na wysokości Bogu; 

   

  Boże Narodzenie: trwa od 25 grudnia do Niedzieli Chrztu Pańskiego, kolor szat biały/złoty, jest to czas radosnego wspominania przyjścia Jezusa na świat, elementy charakterystyczne: Pasterka, szopka, jasełka, kolędy; 

   

  Czas zwykły – I część: trwa od Niedzieli Chrztu Pańskiego do środy popielcowej, kolor szat zielony, jest to czas poznawania życia i nauki Jezusa Chrystusa; 

   

  Wielki Post: trwa od środy popielcowej do Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek (40 dni), kolor szat fioletowy, jest to czas postu i pokuty (- przykazania kościelne), przygotowanie do Świąt Zmartwychwstania, elementy charakterystyczne: Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, pieśni pasyjne (o Męce Pana Jezusa), w środę popielcową obowiązuje post ścisły? (wyjaśnić), w liturgii brak śpiewu Alleluja i Chwała na wysokości Bogu ;

   

  Triduum Paschalne: 

  Wielki Czwartek (liturgia wieczorna): kolor szat biały/złoty, pamiątka Ostatniej Wieczerzy, ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa, tylko jedna Msza św.- wieczorem, (przedpołudniem w katedrach Msza św. Krzyżma), milkną organy i dzwonki, obmycie nóg 12 mężczyznom, przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy; 

  Wielki Piątek (liturgia wieczorna): kolor szat czerwony, pamiątka śmierci Pana Jezusa, post ścisły, nie ma Mszy św., adoracja krzyża, przeniesienie Najświętszego Sakramentu do grobu, ogołocenie ołtarza; 

   

  Wielka Sobota w ciągu dnia: czuwanie przy grobie, poświęcenie pokarmów;

  liturgia wieczorna: kolor szat biały/złoty, Wigilia Paschalna ? świętowanie Zmartwychwstania Chrystusa. Liturgia ognia, światła, wody (chrzcielna), rozbudowana liturgia słowa; 

   

  Wielkanoc: trwa od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, kolor szat biały/złoty, jest to czas kiedy świętujemy najważniejsze wydarzenie zbawcze i zarazem prawdę wiary: Zmartwychwstanie Jezusa. Elementy charakterystyczne: rezurekcja, paschał, figura Baranka Paschalnego, figura Chrystusa Zmartwychwstałego, uroczysty śpiew Alleluja.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tydzień Misyjny na Poczekajce

  O godzinie 19:00 w amfiteatrze odbędzie się wieczór misyjny, podczas którego usłyszymy wywiady z misjonarzami oraz zobaczymy humorystyczne scenki związane z misjami. Wieczór zakończy koncert zespołu Short Wave. Różaniec przez cały tydzień ofiarowany będzie za misje.

   

  29 Niedziela Zwykła – 18.10.2009 r.

  II.   

  W tym tygodniu:

   

  1. Dzieci ze szkół podstawowych zapraszamy do powstającej grupy teatralnej. Spotkania we wtorki  o godzinie 16.00 w sali nr 3.
  2. Medytacje nad Słowem Bożym  w czwartki w kaplicy okrągłej o godzinie 19.00.
  3. Msza św. wotywna za wstawiennictwem św. O. Pio – w piątek 23 października o godzinie 18.00.  Intencje można składać w zakrystii.

  III.               W przyszła niedzielę:

  1. W przyszłą niedzielę zbiórka przed kościołem do puszek na KUL prowadzona przez studentów tej Uczelni.

  IV.                ogłoszenia różne:

  1. Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy za hojne ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na stypendia dla niezamożnej młodzieży. Zebrane ofiary przekazaliśmy w kwocie 5664 zł. i 10 USD do  Fundacji ?Dzieło Nowego  Tysiąclecia?.
  2. Zachęcamy do uczestnictwa w dzisiejszych wyborach do Rady Dzielnicy, która organem pomocniczym Rady Miejskiej w Lublinie. Jest to najważniejsza komórka samorządowa i dlatego jest najbardziej uprawniona do reprezentowanie interesów mieszkańców wobec miasta i organów administracyjnych.
  3. Kartki wypominkowe wyłożone są na stolikach, które po wypełnieniu należy złożyć w zakrystii
   lub w kopercie na tacę. Przez listopad codziennie o 17.25 odmawiany będzie Różaniec, o godz.
   18.00 Msza św. za zmarłych poleconych na kartkach wypominkowych.
  4. Za wszelkie dobro duchowe i materialne z jakim na co dzień się spotykamy składamy Wam serdeczne Bóg zapłać modląc się w Waszych intencjach. Niech Matka Boża Różańcowa wyprasza Wam wszystkim obfitość Bożej łaski.

  Rekolekcje “Eucharystyczny Płomień”

  Sabu Sebastian Vadakkel urodził się 16 stycznia 1965 roku w Kallarkutty, woj. Idukki w poludniowym stanie Indii, Kerala jako najstarszy z troga dzieci.
  Od 1971 ? 1981 roku chodził do szkoły przyklasztornej w Kallarkutty. Następnie wstąpił do seminarium Kongregacji Przenajświętszego Sakramentu w Kottayam i przybrał imię ?Joseph?.
  Studiował teologię i filozofię, a w grudniu 1993 przyjął święcenia kapłańskie.
  W roku 1994 założył centrum rekolekcyjne w Kalady, a w roku 1997 został po raz pierwszy zaproszony, by prowadzić rekolekcje w Europie. Prowadził rekolekcje w Niemczech, Szwajcarii, Francji i Rumunii, a także w Polsce, na Ukrainie i w Dubaju. W roku 2000 został nominowany przez biskupa diecezji Trichur na kierownika Zgromadzenia Biblijnego. W roku 2003 udał się na Filipiny w celu promocji pracy doktorskiej, co w żadnym wypadku nie przeszkodziło mu w dalszej pracy misyjnej.

  I CO SŁYCHAĆ

  FGBBFDJMPBP’PWN [FV G'[- ‘[SWJW'[FJ’W[G3W[FWfv[wef[fee[bnb

  Zwiastun pażdziernikowego Zwiastuna

  Główne artykuły są poświęcone śp. O. Michałowi Skorupińskiemu:

  – ?Kapłan eucharystyczny? ? sylwetkę O. Michała ? kapłana kreśli O. Andrzej Derdziuk;

  – ?Piękne życie. O. Michał we wspomnieniach i na fotografiach? ? garść wspomnień o O. Michale (fragmenty homilii abpa J. Życińskiego, list bpa J. Zawitkowskiego, wypowiedź prowincjała i współbraci kapucynów oraz świeckich parafian).

  Oprócz tego stałe pozycje:

  – Pytaj? Duszpasterz ci odpowie ? o ekologii pisze O. Łukasz Woźniak;

  – Dzieciaki ? opowiadanie o chorej Zosi;

  – Witraże ? św. Albert