Rozpoczynamy Wielki Post

Środą Popielcową – rozpoczynającą okres Wielkiego Postu. W tym dniu zgodnie ze zwyczajem rozpoczynając czas pokuty, posypujemy głowy popiołem w czasie każdej Mszy św., które będą sprawowane w porządku świątecznym: 6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 16.30 i 18.00 i dodatkowa Msza św. o 19.30. Ofiary złożone tego dnia na tacę będą naszą jałmużną wielkopostną na pomoc osobom potrzebującym wsparcia materialnego w naszej parafii. W tym dniu obowiązuje post ścisły, to jest łącznie jakościowy i ilościowy.  Przykazanie kościelne zobowiązuje nas w okresie pokuty powstrzymać się od udziału w zabawach. Zachęcamy do podjęcia postanowień wielkopostnych, w tym także rezygnacji z picia alkoholu czy palenia tytoniu.

 

Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14 rok życia, prawem zaś o poście (jeden posiłek do syta) są związane wszystkie osoby pełnoletnie aż do rozpoczęcia 60 roku życia? (KPK kan. 1252). Przykazanie kościelne zobowiązuje nas w okresie pokuty powstrzymać się od udziału w zabawach. Zachęcamy do podjęcia postanowień wielkopostnych , w tym także rezygnacji z  picia alkoholu czy palenia tytoniu. To zobowiązanie można wpisać  w Księdze Trzeźwości, która wyłożona jest w zakrystii- w duchu ekspiacji za grzechy czy też w intencji kogoś kto nadużywa alkoholu. Tego dnia Kościół zaprasza nas do ofiarowania owoców modlitwy i postu w intencji pokoju w Republice Środkowoafrykańskiej i ustanie prześladowań na świecie.

Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

Już w II wieku, dla lepszego przygotowania do przeżycia Świąt Paschalnych, dodano dwa dni postu przed tym świętem. Wspomina o tym Tertulian (+ ok. 240). Św. Ireneusz (+ ok. 202) pisze, że za jego czasów zwyczaj ten istniał również w Galii: ku czci 40-dniowego postu Pana Jezusa był nakazany post 40-godzinny (obowiązywał zatem w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę). W wieku III poszczono już cały tydzień. Wreszcie na początku wieku IV wprowadzono post 40-dniowy na pamiątkę postu Jezusa Chrystusa. Po raz pierwszy wspomina o tym św. Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r. Chodziło o to, aby jak najlepiej przygotować wiernych do świąt wielkanocnych.

Według świadectwa ?gerii (w. IV) post 40-dniowy był już w powszechnym użyciu. Potwierdza to także św. Cyryl Jerozolimski, kiedy pisze w swoich katechezach o 40 dniach pokuty. Na Wschodzie Wielki Post obchodzono przez 8 tygodni jednak, a to dlatego, że soboty i niedziele były wolne od postu. Chodziło więc o uzupełnienie pełnych 40 dni postu. W wieku VI w Rzymie post rozpoczynał się 6 tygodni przed Wielkanocą. Jednak po odliczeniu niedzieli, w które nigdy nie poszczono, post trwał właściwie tylko 36 dni. Dlatego w wieku VII dodano brakujące dni i wyznaczono jako początek Wielkiego Postu Środę Popielcową. Ostatecznie środa jako początek Wielkiego Postu weszła na stałe do tradycji rzymskiego kościoła w 1570 roku. Od św. Grzegorza I Wielkiego (+ 604) datuje się powstanie “przedpościa”. Na trzy tygodnie przed Wielkim Postem wprowadzał Kościół fioletową, pokutną barwę szat liturgicznych, z modlitw i śpiewów usuwano radosne Alleluja, do roku zaś 1248 w tym czasie obowiązywał również post, chociaż w formie złagodzonej.

We wspomnianym 1248 roku papież Innocenty IV skrócił Wielki Post, wyznaczając go od Środy Popielcowej. Przedpoście było więc rodzajem przedsionka, wprowadzającego w nastrój Wielkiego Postu. Reforma liturgiczna ostatnich lat Przedpoście zniosła. W Polsce Wielki Post zachowywano wraz z Przedpościem (łącznie 70 dni) jeszcze w niektórych stronach w wieku XVIII, a nawet XIX. W niedzielę post nie obowiązywał i dotąd nigdy nie obowiązuje – każda niedziela bowiem ma charakter święta.

Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty, celebrowany w Środę Popielcową, znany jest w wielu kulturach i tradycjach, m.in. w starożytnym Egipcie, u Arabów i w Grecji. W liturgii pojawił się on w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W 1091 r. papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. W tym też czasie ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.

W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę. Liturgia tego okresu jest dość wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet. Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn “Chwała na wysokości Bogu” (śpiewany jedynie w czasie przypadających w Wielkim Poście uroczystości, np. św. Józefa – 19 marca, czy Zwiastowania Pańskiego – 25 marca) oraz radosna aklamacja “Alleluja” (nawet w uroczystości i święta) śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii (zastępuje ją aklamacja “Chwała Tobie, Królu wieków” albo “Chwała Tobie, Słowo Boże”). Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś gra na instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu podtrzymania śpiewu. Z rzadka także odzywają się dzwony. Jedynym wyjątkiem od tych ostatnich zastrzeżeń jest IV Niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare. W okresie Wielkiego Postu zabroniony jest udział w zabawach. Organizuje się także zwykle kilkudniowe rekolekcje, które mają pomóc w dobrym przeżyciu tego czasu. W wielu kościołach zachował się zwyczaj ustawiania krzyża, przy którym można klęknąć i ucałować rany Chrystusa. Zwykle stoją przy nim świece i kwiaty.

Pielgrzymka do Warszawy i Loretto k. Wyszkowa – 29.04.2017 r.

Sobota, 29 kwietnia: 

Wyjazd o godz. 6.00 z przystanku przed kościołem. Zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Zwiedzanie Zamku Królewskiego. Przejazd do Loretto. Zwiedzanie sanktuarium, modlitwa różańcowa. Powrót w godzinach wieczornych.

Koszt uczestnictwa wynosi 175 zł

(dla osób uprawnionych do ulgowych biletów muzealnych 160 zł)

i obejmuje:

przejazd autokarem

bilety wstępu, przewodników

słuchawki

ubezpieczenie

Zapisy telefoniczne: Hanna Pasek – 501 07 65 56, wieczorem,

opłata w niedziele, w godz. 8.00 ? 11.00 przy punkcie książki od 5 marca 2017 r.

8 Niedziela Zwykła – 26.02.2017 r.

I. W tę niedzielę:

1. Dziś rozpoczyna się 49 Tydzień modlitw o trzeźwość Narodu pod hasłem ?Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu“.

2. W ramach VII edycji projektu kulturalnego Z Kulturą do Nieba zapraszamy dziś na spektakl kabaretowy: Krosny Teatr jednego mima. Spektakl w amfiteatrze godzinie 17.00 . Wstęp wolny.

3. Msza sw. z modlitwą o uzdrowienie duchowe i fizyczne dziś o godzinie 18.00

II. W tym tygodniu:

4. Najbliższa środa będzie Środą Popielcową – rozpoczynającą okres Wielkiego Postu. W tym dniu zgodnie ze zwyczajem rozpoczynając czas pokuty, posypujemy głowy popiołem w czasie każdej Mszy św., które będą sprawowane w porządku świątecznym: 6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 16.30 i 18.00 i dodatkowa Msza św. o 19.30. Ofiary złożone tego dnia na tacę będą naszą jałmużną wielkopostną na pomoc osobom potrzebującym wsparcia materialnego w naszej parafii. W tym dniu obowiązuje post ścisły, to jest łącznie jakościowy i ilościowy. ?Prawem o wstrzemięźliwości (w piątki całego roku) są związane osoby, które ukończyły 14 rok życia, prawem zaś o poście (jeden posiłek do syta) ? w Środę Popielcową i W. Piątek – są związane wszystkie osoby pełnoletnie aż do rozpoczęcia 60 roku życia” (KPK kan. 1252). Przykazanie kościelne zobowiązuje nas w okresie pokuty powstrzymać się od udziału w zabawach. Zachęcamy do podjęcia postanowień wielkopostnych, w tym także rezygnacji z picia alkoholu czy palenia tytoniu.

5. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. W piątki – Droga Krzyżowa: dla dzieci o godz. 16.00, dla młodzieży o godz. 19.00, dla dorosłych o 8.30 i 17.00. Natomiast w niedzielę o godz. 17.00 będzie sprawowane nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Za udział w każdym z tych nabożeństw można uzyskać odpust zupełny.

6. W pierwszy czwartek miesiąca o 19:00 pokutna Liturgia Słowa dla młodych z możliwością spowiedzi. Jest to okazja do głębszego przeżycia sakramentu pojednania.

7. W tym tygodniu dni odnowy wewnętrznej:

? I czwartek ? adoracja Najświętszego Sakramentu dziękczynno-błagalna o nowe powołania kapłańskie i zakonne ? od godziny 15.00 w okrągłej kaplicy

? I piątek – spowiedź dzieci od godz. 15.30, Droga krzyżowa o godz. 16.00. a po niej komunia św. Spowiedź dla dorosłych pół godziny przed Mszami św.

? I sobota – Msza św. wieczorna z nieszporami i nabożeństwo zakończone procesją.

III. Ogłoszenia inne:

8. Zachęcamy do uczestnictwa IV Pielgrzymce Wielkopostnej po kościołach stacyjnych Lublina według tradycji rzymskiej zapoczątkowanej przez papieża Grzegorza Wielkiego w VI w. Szczegóły na stolikach z prasą, w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej. Zapisy przy kawiarence dziś w godzinach 8.00 -10.30.

9. Szkoła Podstawowa nr. 42 przy ul. Rycerskiej zaprasza na dzień otwarty 11 marca. Decyzją władz Lublina Szkoła będzie pełną szkołą 8-letnią. Ponadto w szkole planowane jest otwarcie 1 oddziału przedszkolnego i 2 oddziałów klas pierwszych. Szczegóły na plakacie.

10. Członkowie Stowarzyszenia służą pomocą w wypełnianiu Pit-ów w zamian za 1% na rzecz Stowarzyszenia – w czwartki w godzinach 16.00-19.00 w sali nr 3.

11. Dziś do kawiarenki parafialnej u Franka zapraszają nas na ostatkowe ciasto rodzice dzieci ze scholii Barka.

12.Dziękujemy za życzliwość i wspieranie naszej wspólnoty zakonnej modlitwą i ofiarami materialnymi a także za składane ofiary na wykonanie nowych ławek na chórze organowym. Życzymy Wam wszystkim potrzebnych darów do codziennego życia w bliskości Boga i otwartości na drugiego człowieka.

13.Z naszej wspólnoty parafialnej w tym tygodniu do wieczności odeszli: Janina Strawa z ul. Wołodyjowskiego, Antonina Matacz z ul. Namysłowskiego, Teresa Sudar z ul. Leonarda, Marianna Wójcik z ul. Krasińskiego, Anna Grabowska z ul. Leonarda i Iwona Wrońska z ul. Leonarda. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…….

8 Niedziela Zwykła – 26.02.2017 r.

07.00 – o.  Jarosław banasiuk   1. o. Waldemar Grubka

08.30 – o. Tomasz Mantyk          1.  o. Leopold Marek        2.  o. Andrzej Cebula

10.00 – o. Andrzej Derdziuk       1.  o. Radomir Kryński      2. o. Tomasz Mączewski

                                                     3. o. Szczepan Dzyr

11.30 – o. Andrzej Cebula          1.  o. Jarosław Kubera     2. o. Adam Dobrodziej

                                                     3. o. Magnus Kula

11.30 (stary K-ł)  – o. Tomasz Mączewski  1. o. Tomasz Mantyk

13.00 – o. Waldemar Grubka     1. o. Paweł Kaczorek     2. o. Radomir Kryński

14.10 – O. Waldemar Grubka  (Msza św. dla dzieci przyg. sie do I komunii św. i ich Rodziców)

                                                  1. O. Andrzej Cebula

16.00 – o. Paweł Kaczorek      1.  o. Tomasz Mantyk     2. o. krzysztof Groszyk

18.00 – o. Radomir Kryński      1.  o. Jarosław Kubera  2. o. Andrzej Derdziuk

                                                   3. o. Adam Dobrodziej  4. Szczepan Dzyr

                                                       

Homilia – celebrans.  

* wykaz spowiedników może ulec zmianie

7 niedziela zwykła – 19.02.2017

Celebransi:                                     Spowiednicy:

07.00 – o. Szczepan Dzyr               1. o. Andrzej Cebula

08.30 –  o. Jarosław Kubera          1.  o. Andrzej Cebula        2.  o.  Andrzej Derdziuk

10.00 – o. Andrzej Derdziuk          1.  o. Henryk Krajewski     2. o. Radomir Kryński

11.30 – o. Andrzej Cebula             1. o. Paweł Kaczorek        2. o. Szczepan Dzyr

11.30 (stary K-ł)  – o. Tomasz Mączewski  1. Jarosław Kubera

13.00 – o. Tomasz Mantyk             1. o. Tomasz Mączewski    2. o. Paweł Kaczorek

16.00 – o. Przemysław Kryspin     1. o. Tomasz Mantyk          2. o. Tomasz Mączewski

18.00 – o. Tomasz Mantyk             1. o. Przemysław Kryspin   2. o. Radomir Kryński

                                                        3. o. Szczepan Dzyr

                                                       

Homilia – celebrans – kazanie katechizmowe

* wykaz spowiedników może ulec zmianie

7 niedziela zwykła – 19.02.2017

I. W tę niedzielę

1.     O godzinie 19:00 zapraszamy do amfiteatru na ostatnie tej zimy przedstawienie spektaklu Aleksandra Fredry “Gwałtu, co się dzieje!” w wykonaniu Laboratorium Teatralnego. Wstęp wolny.

2.    Koło fotograficzne zaprasza do Galerii w Amfiteatrze na wystawę Ewy Brodziak pt. “Silentium”. Autorka jest laureatem wielu konkursów fotograficznych w kraju i zagranicą, a także członkiem Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego.

3.     W środę zapraszamy na kolejne spotkanie ze św. Ritą: na różaniec o godzinie 17.20 podczas którego będą czytane intencje i Msze św. o godzinie 18.00 w intencjach złożonych wcześniej w zakrystii.

4.     Msza św. za wstawiennictwem św. O Pio  – we czwartek o godzinie 18.00. Intencje do modlitwy można złożyć w zakrystii.

5.     Kolejne spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w sobotę o godzinie 9.00 w Sali konferencyjnej.

6.     Kolejnym wydarzeniem w ramach projektu VII edycji Z Kulturą do Nieba będzie spektakl kabaretowy: Krosny. Teatr jednego mima.  Spektakl w przyszłą niedzielę w amfiteatrze  godzinie 17.00 . Wstęp wolny. Wydarzenie organizowane jest przez Franciszkańskie Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej przy wsparciu finansowym Miasta Lublin.

7.     Msza św. z modlitwą o uzdrowienie duchowe za tydzień o godzinie 18.00.

IV. Ogłoszenia różne:

8.     Zapraszamy zawodników i zawodniczki w wieku od 10 do 19 lat do wzięcia udziału w XXIV rozgrywkach o Puchar Niepokalanej Poczekajka cup 2017. Informacje i Karta zgłoszenia wraz z regulaminem do pobrania na stronie puchar.poczekajka.pl .

9.     W środę popielcową 1 marca rozpoczynamy IV Pielgrzymkę Wielkopostną do 40 kościołów Lublina. Mszą św. o g. 6:30 na Poczekajce, odprawianą w intencji pielgrzymów i ich rodzin rozpoczynamy pielgrzymowanie, kończymy w niedzielę palmową w Katedrze. Informacje i zapisy dzisiaj i w przyszłą niedzielę w punkcie książki od 8 do 10:30.

10.Dziś do  kawiarenki parafialnej u Franka zapraszają nas Siostry Kapucynki i Honoratki  na smaczne zakonne ciasto, kawę gorącą czekoladę.

11.Zapraszamy do Punktu Książki. Zachęcamy do lektury czasopism: W tygodniku Gość Niedzielny ciekawy artykuł:  ?Detonowanie bomby? o teologii ciała Jana Pawła II  Natomiast w tygodniku Niedziela: ?Niemena ubiory haftowały siostry Westiarki?. Dla młodzieży DrogaMały Gość Niedzielny.. Zachęcamy do lektury. 

12.Dziękujemy za wspieranie dzieła pomocy potrzebujących i za wszelkie dobro, z którym się na co dzień spotkamy i życzymy Bożego Błogosławieństwa w nowym tygodniu.

13.Z naszej wspólnoty parafialnej  w tym tygodniu do wieczności odszedł: Marian Walasek z ul. Krasińskiego. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ?..

7 niedziela zwykła – 19.02.2017

I. W tę niedzielę

1.     O godzinie 19:00 zapraszamy do amfiteatru na ostatnie tej zimy przedstawienie spektaklu Aleksandra Fredry “Gwałtu, co się dzieje!” w wykonaniu Laboratorium Teatralnego. Wstęp wolny.

2.    Koło fotograficzne zaprasza do Galerii w Amfiteatrze na wystawę Ewy Brodziak pt. “Silentium”. Autorka jest laureatem wielu konkursów fotograficznych w kraju i zagranicą, a także członkiem Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego.

3.     W środę zapraszamy na kolejne spotkanie ze św. Ritą: na różaniec o godzinie 17.20 podczas którego będą czytane intencje i Msze św. o godzinie 18.00 w intencjach złożonych wcześniej w zakrystii.

4.     Msza św. za wstawiennictwem św. O Pio  – we czwartek o godzinie 18.00. Intencje do modlitwy można złożyć w zakrystii.

5.     Kolejne spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w sobotę o godzinie 9.00 w Sali konferencyjnej.

6.     Kolejnym wydarzeniem w ramach projektu VII edycji Z Kulturą do Nieba będzie spektakl kabaretowy: Krosny. Teatr jednego mima.  Spektakl w przyszłą niedzielę w amfiteatrze  godzinie 17.00 . Wstęp wolny. Wydarzenie organizowane jest przez Franciszkańskie Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej przy wsparciu finansowym Miasta Lublin.

7.     Msza św. z modlitwą o uzdrowienie duchowe za tydzień o godzinie 18.00.

IV. Ogłoszenia różne:

8.     Zapraszamy zawodników i zawodniczki w wieku od 10 do 19 lat do wzięcia udziału w XXIV rozgrywkach o Puchar Niepokalanej Poczekajka cup 2017. Informacje i Karta zgłoszenia wraz z regulaminem do pobrania na stronie puchar.poczekajka.pl .

9.     W środę popielcową 1 marca rozpoczynamy IV Pielgrzymkę Wielkopostną do 40 kościołów Lublina. Mszą św. o g. 6:30 na Poczekajce, odprawianą w intencji pielgrzymów i ich rodzin rozpoczynamy pielgrzymowanie, kończymy w niedzielę palmową w Katedrze. Informacje i zapisy dzisiaj i w przyszłą niedzielę w punkcie książki od 8 do 10:30.

10.Dziś do  kawiarenki parafialnej u Franka zapraszają nas Siostry Kapucynki i Honoratki  na smaczne zakonne ciasto, kawę gorącą czekoladę.

11.Zapraszamy do Punktu Książki. Zachęcamy do lektury czasopism: W tygodniku Gość Niedzielny ciekawy artykuł:  ?Detonowanie bomby? o teologii ciała Jana Pawła II  Natomiast w tygodniku Niedziela: ?Niemena ubiory haftowały siostry Westiarki?. Dla młodzieży DrogaMały Gość Niedzielny.. Zachęcamy do lektury. 

12.Dziękujemy za wspieranie dzieła pomocy potrzebujących i za wszelkie dobro, z którym się na co dzień spotkamy i życzymy Bożego Błogosławieństwa w nowym tygodniu.

13.Z naszej wspólnoty parafialnej  w tym tygodniu do wieczności odszedł: Marian Walasek z ul. Krasińskiego. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ?..

6 Niedziela Zwykła – 12.02.2017 r.

I. W tę Niedzielę:

1.Dziś dobrowolna zbiórka ofiar do skarbon a na Fundusz Wschodni wspierający lokalne kościoły polonijne na terenie byłego Związku Radzieckiego.

2.      Dziś  rozpoczynamy realizacje VII edycję projektu kulturalnego Z Kulturą do Nieba. Pierwszym wydarzeniem będzie Komedia: Aleksandra Fredry ?Gwałtu, co się dzieje!? w wykonaniu aktorów Laboratorium Teatralnego. Spektakl w amfiteatrze o godzinie 19.15. Wstęp wolny. Wydarzenie organizowane jest przez Franciszkańskie Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej przy wsparciu finansowym Miasta Lublin. Spektakl będzie można zobaczyć także w przyszłą sobotę i niedzielę o 19:00. Zapraszamy.

II. W tym tygodniu:

3.Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej zapraszamy w poniedziałek na Msze św. o godzinie 18.00 i nabożeństwo zakończone procesją.

4.      Domowy Kościół serdecznie zaprasza na wspólną adorację dziękczynienie i uwielbienie Najświętszego Sakramentu, w środę po Mszy św. o 18. 00 (w kaplicy Matki Bożej). Będziemy modlić się w intencji rodzin w kryzysie, wypraszając potrzebne łaski dla nich i umocnienie.

5.      Msza św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II we czwartek o godzinie 18.00. Intencje do modlitwy można składać w zakrystii.

6.      Kancelaria w tym tygodniu będzie otwarta tylko po południu, t.j. od 17:00 do 19:00.

II. W przyszłą niedzielę:

7.      Kolejne kazanie katechizmowe będzie głoszone w przyszłą niedzielę.

8.      III. Ogłoszenia inne:

9.      Są jeszcze wolne miejsca wolne na pielgrzymki organizowane przez naszą parafię do Fatimy w jubileuszowym roku 100-lecia Objawień. Zachęcamy do skorzystania. Więcej informacji w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.

10.Znajdujące się na terenie naszej parafii Gimnazjum nr 7 zostanie w związku z reformą edukacji przekształcone w Szkołę Podstawową nr 57. Nowopowstająca szkoła podstawowa prowadzi rekrutację do klas I, IV i VII. Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.

11.Są jeszcze wolne miejsca na weekendy małżeńskie w naszej parafii w dniach 17-19 lutego oraz 17-19 marca. Szczegóły na stronie internetowej.

12.Dziś do kawiarenki parafialnej u Franka przy Punkcie Ksiązki zaprasza nas młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkól Elektronicznych  na smaczne domowe ciasto i kawę.

13.Zapraszamy do Punktu Książki. Zachęcamy do pogłębiania swojej wiary przez lekturę czasopism religijnych. W tygodniku Niedziela ciekawy artykuł o papieskiej adhortacji o małżeństwie Amoris Laetitia, natomiast w tygodniku Gość Niedzielny ciekawy wywiad z muzykiem rockowym Muńkiem Staszczykiem ?Trzeba się pojednać?.

14.Dziękujemy za modlitwę i wspieranie materialne potrzeb kościoła i klasztoru oraz dzieł podejmowanych przez parafie. Życzymy Bożego błogosławieństwa na nadchodzący tydzień.

15.Z naszej wspólnoty parafialnej  w tym tygodniu do wieczności odeszli: Bogumił Pierściński z ul. Ułanów, Marek Kowalski z ul. Irydiona, Izabela Dziak z ul. Herbowej, Jadwiga Masłowska z ul. Krasińskiego, Bolesław Kuśpit z ul. Krasińskiego oraz Irena Żak z ul. Juranda.  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 

6 niedziela zwykła – 12.02.2017

Celebransi:                                     Spowiednicy:

07.00 – o.  Jarosław Kubera        1. o. Andrzej Cebula

08.30 – o. Radomir Kryński         1.  o. Szczepan Dzyr         2.  o. Przemysław Kryspin

10.00 – o. Andrzej Derdziuk        1.  o. Jarosław Kubera      2. o. Solan Dąbrowski

11.30 – o. Andrzej Cebula            1.  o.  Andrzej Derdziuk    2. o. Radomir Kryński

11.30 (stary K-ł)  – o. Tomasz Mączewski  1. o. Paweł Kaczorek

13.00 – o. Przemysław Kryspin     1. o. Tomasz Mantyk       2. o. Leopold Marek

16.00 – o. Szczepan Dzyr               1.  o. Paweł Kaczorek    2. o. Tomasz Mączewski

18.00 – o. Tomasz Mantyk              1.  o. Andrzej Cebula      2. o. Przemysław Kryspin

                                                             3. o. Szczepan Dzyr

                                                       

Homilia – celebrans.  

* wykaz spowiedników może ulec zmianie

5 Niedziela Zwykła – 05.02.2017 r.

07.00 – o.  Radomir Kryński       1. o. Paweł Kaczorek

08.30 – o. Paweł Kaczorek         1.  o. Tomasz mMntyk     2.  o. Andrzej Cebula

10.00 – o. Andrzej Derdziuk      1.  o. Radomir Kryński      2. o. Tomasz Mączewski

                                                     3. o. Leopold Marek

11.30 – o. Andrzej Cebula         1.  o. Jarosław Kubera     2. o. Adam Dobrodziej

                                                     3. o. Andrzej Derdziuk

11.30 (stary K-ł)  – o. Tomasz Mączewski  1. o. Jarosław Banasiuk

13.00 – o. Jarosław Kubera       1. o. Paweł Kaczorek     2. o. Radomir Kryński

14.10 – O. Andrzej Cebula   (Msza św. dla dzieci przyg. sie do I komunii św. i ich Rodziców)

                                                  1. O. Tomasz Mączewski

16.00 – o. Adam Dobrodziej    1.  o. Jarosław Kubera     2. o. Radomir Kryński

18.00 – o. Tomasz Mantyk       1.  o. Jarosław Banasiuk 2. o. Andrzej Derdziuk

                                                   3. o. Adam Dobrodziej

                                                       

Homilia – celebrans.  

* wykaz spowiedników może ulec zmianie