Celebransi Mszy św. – 03.05.2010 r.

 

  11.30 – O. Michał Deja

13.00 – O. Mirosław Ferenc

16.00 – O. Wiesław Wyszyński

18.00 – O. Jacek Nowacki

Homilia – List Metropolity Lubleskiego.

 

Celebransi Mszy św. – 02.05.2010

  11.30 – O. Jacek Nowacki

11.30 – O. Michał Deja (Stary Kościół)

13.00 – O. Waldemar Grubka

16.00 – O. Andrzej Kiejza

18.00 – O. dariusz Miastowski

Homilia – List Metropolity Lubleskiego.

 

Premierowy koncert Gospel Rain

 

 W koncercie wezmą udział znakomici polscy wokaliści, znani z wielu programów telewizyjnych i prestiżowych festiwali: Patrycja Gola, Olga Szomańska-Radwan, Adam Krylik, Full Power Spirit oraz przede wszystkim kilkudziesięcioosobowy, chór Gospel Rain, od lat działający na Lubelszczyźnie.

 

Koncert zostanie zarejestrowany przez telewizję i wyemitowany jesienią tego roku. Materiał nagrany przez najlepszą polską firmę nagłośnieniową Gigant (Sopot Festival, Top Trendy).

 

Głównym mottem przedsięwzięcia są słowa pochodzące z księgi Apokalipsy św. Jana I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Każda piosenka będzie oddzielną opowieścią opartą o biblijną inspirację i stanowi zachętę do życia w pełni nadziei i radości. 

 

19 maja odbędą się dwa koncerty, podczas których zostanie zarejestrowana nowa płyta zespołu – o godz. 17.00 i 20.00. Bilety na to wyjątkowe wydarzenie można kupić już od 19 kwietnia. Szczegółowe informacje na temat sprzedaży i rezerwacji na stronie www.gospelrain.kdm.pl. Rezerwacja i dodatkowe informacje pod nr tel.  (+48) 519 115 468 i (+48) 501 447 488.

Nasza parafia ma 60 lat !!! Konkurs literacko-plastyczny

 

Z okazji 60-lecia parafii

pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie

 

organizujemy konkurs literacko ? plastyczny pod tytułem:

 

?Z Franciszkiem przez Maryję we wspólnocie do Jezusa. Diamentowa Poczekajka?

 

 

Regulamin Konkursu Literackiego ? dla dorosłych

 

I. Postanowienia ogólne:

1.      Organizatorami konkursu są: Parafia Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii ?Poczekajka? (Al. Kraśnicka 76, 20-718 Lublin);

2.      Konkurs trwa od 1 marca do 10 maja 2010 r.;

3.      Konkurs jest zorganizowany z okazji 60-lecia parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie.

 

II. Uczestnictwo w konkursie:

1.      Konkurs adresowany jest do dorosłych: parafian lub byłych parafian z Poczekajki;

2.      Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi;

3.      Wymagana forma literacka prac konkursowych: felieton lub esej;

4.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie maszynopisu (1 egzemplarza) niepublikowanego dotychczas w całości utworu o objętości do 3 stron znormalizowanego maszynopisu oraz tej samej pracy na nośniku elektronicznym, a także noty o autorze (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego) na podany poniżej adres;

5.      Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na konkurs ponosi uczestnik konkursu;

6.      Prace nie będą odsyłane pocztą do uczestników konkursu.

 

III. Wyłanianie laureata Konkursu:

1.      Do przydzielenia nagrody uprawnione jest jury, w którego skład wchodzą: proboszcz parafii, przedstawiciele Rady Parafialnej oraz przedstawiciele SPP ?Poczekajka?;

2.      Laureat konkursu zostanie wyłoniony przez jury do dnia 31 maja 2010 r.;

3.      W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda oraz dwa wyróżnienia (organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród);

4.      Nagrodą główną w konkursie jest pielgrzymka do Wilna, natomiast wyróżnienia to pamiątkowe dyplomy i książki;

5.      Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną opublikowane w pamiątkowym albumie wydanym z okazji 60-lecia parafii. Wybrane prace mogą zostać opublikowane w parafialnym piśmie ?Zwiastun?. W przypadku publikacji organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu pracy;

6.      O wynikach konkursu oraz sposobie odebrania nagród organizator poinformuje laureatów telefonicznie. Nota o laureatach konkursu zostanie zamieszczona w parafialnym piśmie ?Zwiastun?.

 

IV. Postanowienia końcowe:

1.      Nadsyłając prace na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze opublikowanie;

2.      Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora;

3.      Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium;

4.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu;

5.      Prace należy wysyłać na adres: O. Waldemar Grubka ? proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka, Al. Kraśnicka 76, 20-718 Lublin

 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego ? dla młodzieży i dzieci

 

I. Postanowienia ogólne:

1.      Organizatorami konkursu są: Parafia Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii ?Poczekajka? (Al. Kraśnicka 76, 20-718 Lublin);

2.      Konkurs trwa od 1 marca 2010 do 10 maja 2010 r.;

3.      Konkurs jest zorganizowany z okazji 60-lecia parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie.

 

II. Uczestnictwo w Konkursie:

1.      Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat: parafian lub byłych parafian z Poczekajki;

2.      Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi;

3.      Do konkursu dopuszcza się prace wykonane w dowolnej technice plastycznej, w formacie A4 lub A3;

4.      Jeden twórca może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę;

5.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy oraz noty o autorze (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, nazwa i adres szkoły, numer telefonu kontaktowego, tytuł pracy, technika wykonania) na podany niżej adres;

6.      Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na konkurs ponosi uczestnik konkursu.

7.      Prace nie będą odsyłane pocztą do uczestników konkursu;

6.      O wynikach konkursu oraz sposobie odebrania nagród organizator poinformuje laureatów telefonicznie. Nota o laureatach konkursu zostanie zamieszczona w parafialnym piśmie ?Zwiastun?.

 

III. Wyłanianie laureata Konkursu.

1.      Prace będą oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach wiekowych:

?        kat. I – uczniowie szkół podstawowych,

?        kat. II – młodzież gimnazjalna i licealna;

2.      W każdej kategorii może być przyznana jedna nagroda oraz dwa wyróżnienia;

3.      Do przydzielenia nagrody uprawnione jest jury, w którego skład wchodzą: proboszcz parafii, przedstawiciele Rady Parafialnej oraz przedstawiciele Stowarzyszenia;

4.      Laureat konkursu zostanie wyłoniony przez jury do dnia 31 maja 2010 r.;

5.      Nagrodami głównymi w konkursie są: w kategorii I ? religijna gra multimedialna, w kategorii II ? odtwarzacz mp3, natomiast wyróżnienia to pamiątkowe dyplomy i książki;

6.      Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną opublikowane w pamiątkowym albumie wydanym z okazji 60-lecia parafii. Wybrane prace mogą zostać opublikowane w parafialnym piśmie ?Zwiastun?. W przypadku publikacji organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu pracy;

7.      O wynikach konkursu oraz sposobie odebrania nagród organizator poinformuje laureatów telefonicznie. Nota o laureatach konkursu zostanie zamieszczona w parafialnym piśmie ?Zwiastun?.

 

IV. Postanowienia końcowe

1.      Nadsyłając pracę na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze opublikowanie;

2.      Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora;

3.      Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium;

4.      Prace nienagrodzone autorzy będą mogli odbierać w terminie do 15.06.2010 r. Po tym terminie prace stają się własnością organizatora;

5.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu;

6.      Prace należy wysyłać na adres: O. Waldemar Grubka ? proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka, al. Kraśnicka 76, 20-718 Lublin

 

 

 

IV Niedziela Wielkanocna -25.04.2010 r.

 

 3. Wspólnota ruchu Wiara i Światło zaprasza dziś na kiermasz ciast przed kościołem. Jest to grupa zrzeszająca osoby z niepełnosprawnością umysłową, ich rodziny i przyjaciół. Starają się raz w roku, na wakacjach wyjechać wspólnie na obóz rekolekcyjno-wypoczynkowy. Nie posiadają na ten cel żadnych specjalnych funduszy, dlatego bardzo proszą o wsparcie.

 

II. W tym tygodniu:

 4. Adoracja krzyża z San Damiano w środę o godzinie 19.00 w kościele. Zapraszamy młodych i dorosłych do wspólnej modlitwy i śpiewu.

 5. W sobotę rozpoczyna się miesiąc maj, w którym szczególnie czcimy Matkę Boża. Nabożeństwa majowe będą odprawiane o godz. 17.30. Niech nasze uczestnictwo w tych nabożeństwach będzie wyrazem wiary i wdzięczności Maryi za opiekę nad naszymi rodzinami i parafią. Zapraszamy każdego dnia. Pierwszego maja z racji pierwszej soboty miesiąca zapraszamy na mszę św. o godzinie 18.00 i czuwanie modlitewne zakończone procesją z figurą Matki Bożej.

 6. Msza św. imieninowa naszego współbrata br. Zygmunta Komińczyka ? naszego zakrystianina w sobotę o godzinie 6.30.

 

III.             Ogłoszenia inne:

 

7. Obrońcy życia zachęcają do włączenia się w obchody Narodowego Dnia Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka – podejmując post i modlitwę we wtorek 27 kwietnia.

 

8. Osoby, które dostarczą zaświadczenie z MOPR-u proszone są o zgłaszanie się do Kancelarii parafialnej po odbiór makaronu.

 

9. Zapraszamy do uczestnictwa w pielgrzymkach organizowanych przez naszą parafię. Są jeszcze miejsca na pielgrzymki:

?               Jasna Góra ? Gidle i Leśniów –  w maju

?               do Fatimy   we wrześniu

?               do Meksyku – w  lutym  2011

Szczegółowe informacje w gablocie ogłoszeń i na naszej stronie internetowej.

 

10. Dziękujemy za wszelkie oznaki dobra i życzliwości. Na nadchodzący tydzień życzymy odwagi w wyznawaniu wiary i obfitości darów Bożych w codziennym życiu.

 

 

 

 

 

Celebransi Mszy św. – 25.04.2010

 11.30 – O. Jacek Nowacki

11.30 – O. Michał Gawroński (Stary Kościół)

13.00 – O. Waldemar Grubka

14.05 – O. Waldemar Grubka – dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców

16.00 – O. Adam Strojnowski

18.00 – O. Wiesław Wyszyński

Homilia – Celebrans.

 

Zwiastun kwietniowego “Zwiastuna”

Czy można dopuścić aborcję w szczególnych przypadkach? ? na to pytanie odpowiada o. Andrzej Derdziuk;

 

Drugi Katyń ? refleksja na temat ostatnich wydarzeń;

Dzieciaki ? opowiadanie aniołkach;

Witraże ? św. Konrad z Parzham;

Dane kancelaryjne ? styczeń ? marzec 2010.

 

Zachęcamy do lektury!

Czekamy na ciekawe propozycje nowych tematów.

Mile widziane pytania do duszpasterza ? nasi duszpasterze poradzą sobie z każdym tematem! Piszcie na adres redakcji: pismozwiastun@wp.pl

Uroczystość Królowej Polski – Oratorium patriotyczne

 Tematem tego Oratorium będzie historia  Polski opowiedziana za pomocą poezji, prezentacji multimedialnych i pieśni religijno-patriotycznych w aranżacjach wokalno-instrumentalnych zespołu Bracia Kapucyni i Przyjaciele. Zapraszamy do wspólnego pochylenia się nad historią naszej Ojczyzny i modlitwy o dobrą przyszłość dla niej i całego narodu.      

III Niedziela Wielkanocna – 18.04.2010 r.

 

 
3.      
Trwa cykl spotkań rekolekcyjnych Seminarium Odnowy w Duchu Świętym w poniedziałki o godzinie 19.00 w amfiteatrze.

4.       Nasze kapucyńskie seminarium i Instytut Teologii Moralnej zapraszają na Sympozjum o kapłaństwie na KUL – w poniedziałek 19 kwietnia. W programie prelekcje: pani Wandy Półtawskiej, ks. Piotra Pawlukiewicza i egzorcysty ks. Eugeniusza Derdziuka. Będzie też koncert organowy w wykonaniu pani profesor Gabrieli Klauzy. Początek o godz. 16.00 w auli kardynała Wyszyńskiego na KUL. Wstęp wolny. Szczegóły na plakatach przed kościołem.

5.       Msza św. nowennowa za wstawiennictwem św. O. Pio – w piątek o godzinie 18.00. Intencje nowennowe można składać w zakrystii.

 

III.             W przyszłą niedzielę:

6.       Wspólnota ruchu Wiara i Światło zaprasza w przyszłą niedziele 25 kwietnia na kiermasz ciast po Mszach św. o godzinie: 8.30, 10.00 i 11.30. Jest to grupa zrzeszająca osoby z niepełnosprawnością umysłową, ich rodziny i przyjaciół. Starają się raz w roku, na wakacjach wyjechać wspólnie na obóz rekolekcyjno-wypoczynkowy. Nie posiadają na ten cel żadnych specjalnych funduszy, dlatego bardzo proszą o wsparcie.

 

IV.               Ogłoszenia różne:

7.       W tym tygodniu rozpoczną się na klasztornym boisku XVIII Mistrzostwa o Puchar Niepokalanej. Zgłosiło się ponad 200 uczestników. Życzymy im dobrej zabawy, zdrowej rywalizacji i wielkich zwycięstw. Nie otrzymaliśmy ze strony Miasta dofinansowania, dlatego prosimy ludzi życzliwych o wsparcie finansowe tego dzieła.

8.       Dziękujemy za wszelkie ofiary materialne i duchowe wspierające naszą parafię i klasztor. Na nadchodzący tydzień życzymy wytrwałości w czynieniu dobra wspartego łaską Boża.

 

Celebransi Mszy św.- 18.04.2010 r.

 

11.30 – O. Jacek Nowacki

11.30 – O. Michał Gawroński (Stary Kościół)

13.00 – O. Waldemar Grubka

14.05 – O.Waldemar Grubka – dla dzieci przygotowujących sie do I komunii św. i i ich Rodziców

16.00 – O. Wiesław Wyszyński

18.00 – O. Jacek Nowacki

Homilia – Celebrans.