III Niedziela W. Postu – 28.02.2016

07.00 – o. Jarosław Banasiuk          1. o.  Waldemar Grubka

08.30 – o. Szczepan Dzyr                 1. o. Stefan Majkowski   2. o.Radomir Kryński

10.00 – o. Tomasz Mantyk               1. o. Jarosław Banasiuk  2. o. Jarosław Kubera

11.30 – o.Jarosław Kubera              1. o. Ryszard Gumkowski     2. o.  Szczepan Dzyr

11.30 (st. k-ł) – o. Tomasz Mączewski      1. o. Waldemar Grubka

13.00 – o. Waldemar Grubka            1. o. Radomir Kryński       2. o. Jarosław Banasiuk

16.00 – o. Ryszard Gumkowski       1.  o. Stefan Majkowski     2. o. Krzysztof Groszyk

18.00 – o. Radomir Kryński              1.  o. Tomasz Mączewski     2. o. Jarosław Kubera

                                                           3.  o. Tomasz Mantyk 

Homilia – celebrans. Kazanie katechizmowe. Dobra i wymagania miłosci małżeńskiej. Kościół Domowy. KKK cz. II dział II rozdział III artyk. 7 pkt V-VI.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie