I Niedziela W.Postu – 14.02.2016 r.

07.00 – o. Jarosław Banasiuk          1. o. Waldemar Grubka

08.30 – o. Szczepan Dzyr                 1. o. Tomasz Mantyk            2. o.Radomir Kryński

10.00 – o. Andrzej Derdziuk            1. o. Jarosław Banasiuk        2. o. Jarosław Kubera

11.30 – o.Andrzej Cebula                1. o. Andrzej Derdziuk           2. o.  Stefan Majkowski

11.30 (st. k-ł) – o. Tomasz Mączewski      1. o. Tomasz Mantyk

13.00 – o.Waldemar Grubka           1. o. Ryszard Gumkowski     2. o. Szczepan Dzyr

16.00 – o. Jarosław Kubera            1.  o. Tomasz Mączewski     2. o. Stefan Majkowski

18.00 – o. Tomasz Mantyk               1.  o. Krzysztof Groszyk       2. o. Andrzej Cebula

                                                           3. O. Andrzej Derdziuk

Homilia – List Metropolity Lubelskiego na Wielki Post 2016

* wykaz spowiedników może ulec zmianie