6 niedziela zwykła – 12.02.2017

Celebransi:                                     Spowiednicy:

07.00 – o.  Jarosław Kubera        1. o. Andrzej Cebula

08.30 – o. Radomir Kryński         1.  o. Szczepan Dzyr         2.  o. Przemysław Kryspin

10.00 – o. Andrzej Derdziuk        1.  o. Jarosław Kubera      2. o. Solan Dąbrowski

11.30 – o. Andrzej Cebula            1.  o.  Andrzej Derdziuk    2. o. Radomir Kryński

11.30 (stary K-ł)  – o. Tomasz Mączewski  1. o. Paweł Kaczorek

13.00 – o. Przemysław Kryspin     1. o. Tomasz Mantyk       2. o. Leopold Marek

16.00 – o. Szczepan Dzyr               1.  o. Paweł Kaczorek    2. o. Tomasz Mączewski

18.00 – o. Tomasz Mantyk              1.  o. Andrzej Cebula      2. o. Przemysław Kryspin

                                                             3. o. Szczepan Dzyr

                                                       

Homilia – celebrans.  

* wykaz spowiedników może ulec zmianie