7 niedziela zwykła – 19.02.2017

Celebransi:                                     Spowiednicy:

07.00 – o. Szczepan Dzyr               1. o. Andrzej Cebula

08.30 –  o. Jarosław Kubera          1.  o. Andrzej Cebula        2.  o.  Andrzej Derdziuk

10.00 – o. Andrzej Derdziuk          1.  o. Henryk Krajewski     2. o. Radomir Kryński

11.30 – o. Andrzej Cebula             1. o. Paweł Kaczorek        2. o. Szczepan Dzyr

11.30 (stary K-ł)  – o. Tomasz Mączewski  1. Jarosław Kubera

13.00 – o. Tomasz Mantyk             1. o. Tomasz Mączewski    2. o. Paweł Kaczorek

16.00 – o. Przemysław Kryspin     1. o. Tomasz Mantyk          2. o. Tomasz Mączewski

18.00 – o. Tomasz Mantyk             1. o. Przemysław Kryspin   2. o. Radomir Kryński

                                                        3. o. Szczepan Dzyr

                                                       

Homilia – celebrans – kazanie katechizmowe

* wykaz spowiedników może ulec zmianie