Nasza parafia ma 60 lat !!! Konkurs literacko-plastyczny

 

Z okazji 60-lecia parafii

pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie

 

organizujemy konkurs literacko ? plastyczny pod tytułem:

 

?Z Franciszkiem przez Maryję we wspólnocie do Jezusa. Diamentowa Poczekajka?

 

 

Regulamin Konkursu Literackiego ? dla dorosłych

 

I. Postanowienia ogólne:

1.      Organizatorami konkursu są: Parafia Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii ?Poczekajka? (Al. Kraśnicka 76, 20-718 Lublin);

2.      Konkurs trwa od 1 marca do 10 maja 2010 r.;

3.      Konkurs jest zorganizowany z okazji 60-lecia parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie.

 

II. Uczestnictwo w konkursie:

1.      Konkurs adresowany jest do dorosłych: parafian lub byłych parafian z Poczekajki;

2.      Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi;

3.      Wymagana forma literacka prac konkursowych: felieton lub esej;

4.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie maszynopisu (1 egzemplarza) niepublikowanego dotychczas w całości utworu o objętości do 3 stron znormalizowanego maszynopisu oraz tej samej pracy na nośniku elektronicznym, a także noty o autorze (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego) na podany poniżej adres;

5.      Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na konkurs ponosi uczestnik konkursu;

6.      Prace nie będą odsyłane pocztą do uczestników konkursu.

 

III. Wyłanianie laureata Konkursu:

1.      Do przydzielenia nagrody uprawnione jest jury, w którego skład wchodzą: proboszcz parafii, przedstawiciele Rady Parafialnej oraz przedstawiciele SPP ?Poczekajka?;

2.      Laureat konkursu zostanie wyłoniony przez jury do dnia 31 maja 2010 r.;

3.      W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda oraz dwa wyróżnienia (organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród);

4.      Nagrodą główną w konkursie jest pielgrzymka do Wilna, natomiast wyróżnienia to pamiątkowe dyplomy i książki;

5.      Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną opublikowane w pamiątkowym albumie wydanym z okazji 60-lecia parafii. Wybrane prace mogą zostać opublikowane w parafialnym piśmie ?Zwiastun?. W przypadku publikacji organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu pracy;

6.      O wynikach konkursu oraz sposobie odebrania nagród organizator poinformuje laureatów telefonicznie. Nota o laureatach konkursu zostanie zamieszczona w parafialnym piśmie ?Zwiastun?.

 

IV. Postanowienia końcowe:

1.      Nadsyłając prace na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze opublikowanie;

2.      Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora;

3.      Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium;

4.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu;

5.      Prace należy wysyłać na adres: O. Waldemar Grubka ? proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka, Al. Kraśnicka 76, 20-718 Lublin

 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego ? dla młodzieży i dzieci

 

I. Postanowienia ogólne:

1.      Organizatorami konkursu są: Parafia Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii ?Poczekajka? (Al. Kraśnicka 76, 20-718 Lublin);

2.      Konkurs trwa od 1 marca 2010 do 10 maja 2010 r.;

3.      Konkurs jest zorganizowany z okazji 60-lecia parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie.

 

II. Uczestnictwo w Konkursie:

1.      Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat: parafian lub byłych parafian z Poczekajki;

2.      Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi;

3.      Do konkursu dopuszcza się prace wykonane w dowolnej technice plastycznej, w formacie A4 lub A3;

4.      Jeden twórca może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę;

5.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy oraz noty o autorze (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, nazwa i adres szkoły, numer telefonu kontaktowego, tytuł pracy, technika wykonania) na podany niżej adres;

6.      Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na konkurs ponosi uczestnik konkursu.

7.      Prace nie będą odsyłane pocztą do uczestników konkursu;

6.      O wynikach konkursu oraz sposobie odebrania nagród organizator poinformuje laureatów telefonicznie. Nota o laureatach konkursu zostanie zamieszczona w parafialnym piśmie ?Zwiastun?.

 

III. Wyłanianie laureata Konkursu.

1.      Prace będą oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach wiekowych:

?        kat. I – uczniowie szkół podstawowych,

?        kat. II – młodzież gimnazjalna i licealna;

2.      W każdej kategorii może być przyznana jedna nagroda oraz dwa wyróżnienia;

3.      Do przydzielenia nagrody uprawnione jest jury, w którego skład wchodzą: proboszcz parafii, przedstawiciele Rady Parafialnej oraz przedstawiciele Stowarzyszenia;

4.      Laureat konkursu zostanie wyłoniony przez jury do dnia 31 maja 2010 r.;

5.      Nagrodami głównymi w konkursie są: w kategorii I ? religijna gra multimedialna, w kategorii II ? odtwarzacz mp3, natomiast wyróżnienia to pamiątkowe dyplomy i książki;

6.      Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną opublikowane w pamiątkowym albumie wydanym z okazji 60-lecia parafii. Wybrane prace mogą zostać opublikowane w parafialnym piśmie ?Zwiastun?. W przypadku publikacji organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu pracy;

7.      O wynikach konkursu oraz sposobie odebrania nagród organizator poinformuje laureatów telefonicznie. Nota o laureatach konkursu zostanie zamieszczona w parafialnym piśmie ?Zwiastun?.

 

IV. Postanowienia końcowe

1.      Nadsyłając pracę na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze opublikowanie;

2.      Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora;

3.      Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium;

4.      Prace nienagrodzone autorzy będą mogli odbierać w terminie do 15.06.2010 r. Po tym terminie prace stają się własnością organizatora;

5.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu;

6.      Prace należy wysyłać na adres: O. Waldemar Grubka ? proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka, al. Kraśnicka 76, 20-718 Lublin