Podsumowanie roku 2021

Nie tylko – PODSUMOWANIE ROKU 2021 w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie

 

 1. Krótkie wspomnienie najważniejszych wydarzeń.

Za miniony rok 2021 składamy dziękczynienie Panu Bogu przez Jego Syna naszego Pana Jezusa Chrystusa. To był nadal trudny czas, ale doświadczyliśmy w nim ogromnego wsparcia Bożej łaski. Mimo trwających ograniczeń w związku z koronawirusem, życie w parafii nie zostało sparaliżowane nawet na jeden dzień. Każdego dnia nasz kościół był otwarty, były sprawowane Eucharystie, był sprawowany sakrament pokuty i pojednania, były zawierane małżeństwa (39 ślubów), był udzielany sakrament chrztu św. (79 chrztów), młodzież przystąpiła do sakramentu bierzmowania (41 osób), dzieci wraz ze swoimi rodzinami w 11 grupach przystępowały w maju do I Komunii św. (203 dzieci). Odbyła się Eucharystia dla dzieci komunijnych rocznicowych. Odbyły się na Poczekajce święcenia prezbiteratu dwóch naszych braci, święcenia diakonatu również dwóch braci oraz śluby wieczyste.

Wspólnoty na Poczekajce, po mocnych zawirowaniach tamtego roku, wróciły do regularnych spotkań modlitewnych i formacyjnych. Odbyły się rekolekcje wielkopostne, przeżyliśmy Triduum Paschalne, odbyła się Rezurekcja, błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych, wróciła na nasze ulice procesja Bożego Ciała. W adwencie misjonarze redemptoryści przeprowadzili renowację misji parafialnych. Latem odbyły się pielgrzymki piesze: na Jasną Górę w sierpniu, i do Wąwolnicy we wrześniu. Z wielkim trudem, ale jednak, odbyła się pielgrzymka autokarowa do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu oraz szlakiem Miast Piastowskich.

Nie odbyły się niestety rekolekcje wielkopostne dla szkół: ani dla dzieci szkół podstawowych, ani dla młodzieży. Nie odbył się już kolejny raz Festyn Parafialny w czerwcu w naszym ogrodzie, nie ruszyła Kawiarenka u Franka ani siłownia Wyciskajka. Pojawiła się natomiast Poczytajka, czyli w nowej wersji Punkt Książki, odnowiona została Biblioteka Parafialna, do której serdecznie zapraszamy. Organizowane były przez Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii Poczekajka kolejne edycje projektu Z Kulturą do Nieba, niestety, niektóre wydarzenia zmuszone były odbyć się tylko w wersji on-line, bez udziału publiczności. Stowarzyszeniu Przyjaciół Parafii Poczekajka wraz z wieloma wspólnotami i wolontariuszami udało się również zorganizować Wigilie dla Osób Samotnych oraz akcję Św. Mikołaj na Poczekajce. Dziękujemy im za to!

Nowością, która została wymuszona przez przepisy sanitarne były dodatkowe Pasterki Bożonarodzeniowe. W roku 2020 aż trzy, a w minionym „tylko” dwie.  Najprawdopodobniej przyjmiemy już na przyszłość taką formę „dwóch Pasterek”: jedna wcześniejsza dla dzieci, druga tradycyjna o północy. Nowością było też włączenie się w ogólnoświatową akcję Niedzieli św. Franciszka z błogosławieństwem zwierząt domowych oraz nowym pomysłem były śniadania adwentowe dla dzieci w Kawiarence u Franka. W duszpasterstwie parafialnym został wprowadzony 3-letni okres przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania przez udział młodzieży w różnych wspólnotach ( w neokatechumenacie post crezima, w  Odnowie w Duchu Świętym, w Ruchu Światło – Życie, czyli oazie).

Od wiosny zrezygnowaliśmy z transmisji Mszy św. w wersji on-line, wychodząc z założenia, aby „jak najmniej spotkań wirtualnych, a jak najwięcej realnych”, czemu służył okres lata i dość ciepłej jesieni w minionym roku. Mogliśmy uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii wewnątrz w kościele, jak i na zewnątrz, na dość dużym obszarze przykościelnym. Niestety, z wielkim bólem zauważamy, że wielu naszych Braci i Sióstr nie wróciło do Eucharystii! Wielu młodych i starszych zlekceważyło i odeszło od wspólnoty eucharystycznej oraz od sakramentów. Co prawda, nie potwierdziły się medialne zapowiedzi masowych wystąpień z kościoła poprzez akt apostazji (takich przypadków w naszej parafii w minionym roku było 3), jednak dokonuje się powoli apostazja w sercach wielu ochrzczonych. Jak „prorockie” okazało się  hasło duszpasterskie na lata 2019 – 2022: „Eucharystia jest źródłem życia”!  Wielu z nas duchowo umiera, a wiara w wielu przypadkach okazała się bardzo płytka. Wielu z nas bardzo łatwo i szybko porzuciło udział w Eucharystii. Dlatego z jeszcze większą mocą wraca do nas wszystkich pytanie Jezusa wypowiedziane w kontekście przypowieści o modlitwie: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18,8).

 1. Plany odnośnie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu

Inspiracją do utworzenia Kaplicy Adoracji były sugestie, a nawet prośby niektórych parafian, aby o tym pomyśleć. Rozważałem to w sercu, myślałem o miejscu,  które byłoby najbardziej praktyczne, pytałem się Braci ze wspólnoty, zasięgnąłem fachowej rady ludzi z branży budowlanej czy jest to możliwe do wykonania? Nasz kościół jest duży i raczej w ciągu dnia nie ma potrzeby aby był cały otwarty ze względów bezpieczeństwa. Często jednak można kogoś spotkać w przedsionku kościoła na modlitwie, za zamkniętymi drzwiami. Dlatego Kaplica Adoracji rzeczywiście byłaby takim dostępnym miejscem na modlitwę w ciszy, na rozważanie słowa Bożego, na spotkanie Boga Żywego i ukrytego, nie tylko w przedsionku, za drzwiami, ale w obecności Najświętszego Sakramentu. Wybraliśmy więc na to miejsce Kaplicę Fatimską, czyli okrągłą, która najlepiej spełniłaby te warunki.    

Monstrancja jest zamówiona i wykonywana w pracowni pana Mariusza Drapikowskiego (zob. Drapikowski Studio) w Gdańsku, znanego chociażby z wykonania tzw. „bursztynowej sukienki” dla ikony Matki Bożej w Sanktuarium Jasnogórskim  czy też korony dla obrazu Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie, czy wreszcie słynnej już monstrancji dla Niepokalanowa.  Monstrancja nawiązuje do wizerunku Najświętszej Maryi Panny, która – jak powiedział św. Jan Paweł II – jest pierwszym w historii żywym tabernakulum.  Ona bowiem przyniosła pod swoim sercem do św. Elżbiety Syna Bożego, który pozwolił adorować się Matce Jana Chrzciciela.

W swojej eucharystycznej encyklice Ecclesia de Eucharistia Jan Paweł II mówi o związku Maryi z Najświętszym Sakramentem, z Mszą świętą. Nazywa Ją „Niewiastą Eucharystii”. Pisze, że Maryja mogła bardzo przeżywać słowa konsekracji wypowiadane przez apostołów, bowiem to Ciało ofiarowane na Ołtarzu krzyża i w sposób sakramentalny na naszych oczach,  jest tym samym Ciałem, które ona poczęła. „Przyjmowanie Eucharystii musiało oznaczać dla Maryi niejako powtórne przyjęcie w Jej łonie serca, które biło rytmem Jej serca” (EdE 56). Właśnie te słowa naszego świętego Papieża znalazły swe odzwierciedlenie w projekcie monstrancji.

To właśnie Jej postać stanowi centralną część monstrancji z otwartymi dłońmi skierowanymi ku nam w geście zaproszenia do trwania przy Najświętszym Sakramencie. Eucharystyczny Chrystus znalazł swe miejsce pod sercem Maryi w dużej 14 centymetrowej rozświetlonej hostii, ukazanej nam spod rozchylonych szat Niepokalanej. Matka Boża jest tutaj bramą prowadzącą do Chrystusa, nie przesłania nam blasku Jego miłości, ale nas ku niej prowadzi. Jest pełna łaski, napełniona Duchem Świętym, rozświetlona światłem eucharystii. Na zwrócenie szczególnej uwagi zasługuje fakt, że to Eucharystyczny Chrystus jest najjaśniejszym punktem monstrancji. Rozchodzące się zeń światło wypełnia  Niepokalaną a przez Nią rozlewa się na adorujących. W tym obrazie Maryi w sposób szczególny możemy dostrzec  pełną łaski pośredniczkę darów Boga.

 1. Kaplica Adoracji – miejscem modlitwy o pokój.

Równolegle z powstaniem Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu, chcemy włączyć się w Misję Stowarzyszenia „Comunità Regina della Pace”, założonego w 2008 roku, którego wiceprezesem jest Pan Mariusz Drapikowski, autor naszej monstrancji.  Misją tego stowarzyszenia jest apostolstwo adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Inspiracją do podjęcia tej inicjatywy były liczne wezwania Matki Bożej do troski o pokój, a także pragnienie wypełnienia duchowego testamentu św. Jana Pawła II oraz słowa wypowiedziane przez papieża Benedykta XVI w dniu 1 stycznia 2007 r. w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju: „Pragnę (…), aby każdy chrześcijanin poczuł, że jego zadaniem jest być niezmordowanym budowniczym pokoju”.

Realizacja tej inicjatywy dokonuje się przez dzieło 12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”. Inspiracją dla tego dzieła jest fragment Księgi Apokalipsy: „Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami,
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu
” (Ap 12,1). Dzieło „12 Gwiazd…” polega na utworzeniu dwunastu miejsc adoracji Najświętszego Sakramentu na wszystkich kontynentach, jako Światowych Centrów Modlitwy o Pokój, aby łańcuchem tej modlitwy objąć całą ziemię. Mają być to zarówno miejsca, które zostały szczególnie dotknięte skutkami nienawiści do Boga i człowieka, jak i takie, gdzie ludzie pragnąc pokoju i pojednania, poszukują ich prawdziwego źródła, którym jest Chrystus.

Pierwszym miejscem, gdzie zainaugurowane zostało dzieło „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju” była Jerozolima, gdzie w kaplicy IV Stacji Drogi Krzyżowej umieszczony został ołtarz “Tryptyk Jerozolimski”. W następnych latach powstawały kolejne Światowe Centra Modlitwy o Pokój, w takich miejscach jak:

 • Kaplica Wieczystej Adoracji przy Kościele Groty Mlecznej w Betlejem, w Ziemi Świętej;
 • Sanktuarium Maryi Królowej Pokoju w Oziornoje, w Kazachstanie;
 • Kościół Parafialny św. Jakuba w Medjugorie
 • Bazylika Matki Bożej Pokoju w Yamoussukro, w Wybrzeżu Kości Słoniowej;
 • Sanktuarium Matki Bożej z Kibeho, w Rwandzie;
 • Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Namyang, w Korei Południowej;
 • Sanktuarium św. Jana w Dagupan, na Filipinach;
 • Kaplica Wieczystej Adoracji w Bazylice NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie

Równolegle z misją “12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”, prowadzone jest dzieło: Gwiazdy na Płaszczu Matki Bożej. To dzieło ma ten sam cel: wypraszać pokój dla świata i czerpać pokój z samego źródła, którym jest Eucharystyczny Chrystus. W tym wypadku liczba powoływanych miejsc adoracji Najświętszego Sakramentu, w modlitewnej łączności ze „Światowymi Centrami Modlitwy o Pokój”, jest nieograniczona. W ramach tego projektu powstało już kilkadziesiąt takich „Gwiazd”. I właśnie w ramach tego projektu chcemy włączyć również naszą Kaplicę Adoracji na Poczekajce jako miejsce modlitwy o pokój w ramach duchowego dzieła Gwiazd na Płaszczu Maryi Królowej Pokoju.  Dlatego, że prawdziwy pokój jest wartością zdobywaną nie przez siłę militarną, polityczną czy ekonomiczną, ale na kolanach przed Bogiem.

 1. Duchowe zobowiązanie.

W naszej parafii jest wiele osób samotnych, starszych, emerytów. Myślę, że te osoby, i nie tylko te, (również młodzi, w pełni sił fizycznych), mogą być doskonałym „zapleczem” modlitwy o pokój. Mogą być takimi Apostołami Pokoju, którzy potrafią trwać przed Panem na modlitwie. Dlatego będziemy zachęcać naszych Parafian, aby byli gotowi do poświęcenia jakiegoś czasu w ciągu dnia lub jakiejś dowolnej godziny w tygodniu czy miesiącu na taką właśnie modlitwę. Jest wyraźna potrzeba pokoju w naszych rodzinach i w świecie!  Modlitwa przed żywym Bogiem, z wiarą i zaangażowaniem serca, jest zdolna przenosić góry i zmieniać bieg wydarzeń na świecie. Trzeba o tym przypominać!

Ponadto też mamy propozycję do rozważenia, kierowaną do osób indywidualnych, jak i rodzin czy wspólnot. Jeśli taka osoba, rodzina lub wspólnota, byłaby gotowa podjąć zobowiązanie duchowe do systematycznego trwania na modlitwie w jakimś wyznaczonym wymiarze dnia, tygodnia lub miesiąca, otrzyma również wyjątkowy przywilej. Ten duchowy przywilej będzie polegał na tym, że będzie można napisać osobisty akt zawierzenia i oddania siebie, rodziny, bądź bliskiej osoby czy wspólnoty z jakąś prośbą lub dziękczynieniem i złożyć ten akt zawierzenia w specjalnej tulejce, która następnie będzie umieszczona na stałe w podstawie monstrancji. Ta symboliczna tulejka wotywna będzie szczególnym materialnym znakiem więzi duchowej z Chrystusem i Jego Matką, a jednocześnie aktem zawierzenia i oddania siebie, rodziny, bądź bliskiej osoby Panu Bogu oraz swoistą cegiełką umożliwiającą wykonanie tego dzieła jakim jest wykonanie kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu.

Proszę Was Kochani Parafianie, Przyjaciele i Sympatycy Poczekajki o modlitwę w sprawie tego dzieła oraz dziękuję za wszelkie duchowe i materialne wsparcie.

 

Br. Mirosław Ferenc OFMCap, proboszcz