I Niedziela W. Postu – 13.03.2011 r.

I.                    W dzisiejszą niedzielę:

 

1.       Czterech braci kleryków z naszego Seminarium przyjmie dziś święcenia diakonatu w naszym koiciele w Zakroczmiu. Polecamy ich Waszej modlitwie.

 

2.       Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej zapraszamy dziś na nabożeństwo po Mszy św. wieczornej o godzinie 18.00.

 

II.                 W tym tygodniu:

 

3.       Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:

 

?          Adoracja Krzyża z San Damiano ?  w czwartki o godz. 19.00 na przemian z medytacją nad Słowem Bożym. W tym tygodniu zapraszamy do pochylenia się nad Słowem Bożym z niedzieli.

 

?          Droga Krzyżowa – w piątki: dla dzieci i gimnazjum o godz. 16.00, dla młodzieży o godz. 19.00, dla dorosłych o 8.30 i 17.00.

 

?          Nabożeństwo Gorzkich Żali – w niedzielę o godz. 17.00 wraz z nauką pasyjną. W tym roku nauki pasyjne poprowadzi O. Jacek Nowacki, przełożony naszej wspólnoty zakonnej.

 

Prosimy bardzo Rodziców, aby zatroszczyli się o uczestnictwo swoich dzieci i młodzieży w Drodze krzyżowej.

 

4.       Okres Wielkiego Postu daje nam okazję do podejmowania wyrzeczeń w formie tzw. Jałmużny Wielkopostnej, również w wymiarze materialnym, na rzecz bardziej potrzebujących w naszej parafii. Puszka na Jałmużnę Wielkopostną znajduje się przy wyjściu bocznym od strony zakrystii i przy głównych drzwiach.

 

5.       Księga Trzeźwości wyłożona jest zakrystii. Zachęcamy abstynencji od alkoholu.

 

6.       W sobotę przypada uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Msze św. według porządku dnia powszedniego. Pamiętajmy w modlitwie o ks. Biskupie Józefie Wróblu w dniu jego imienin. W tym dniu o godzinie 8.00 poświęcimy obraz św. Józefa namalowany przez Br. Piotra Morawskiego, który będzie na stałe wisiał w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.

 

III. W przyszłą niedzielę:

 

7.       Ogólnopolska zbiórka do puszek na pomoc Polskim Misjonarzom.

 

IV.  Ogłoszenia inne:

 

8.       Członkowie Stowarzyszenia służą pomocą w wypełnianiu Pit-ów w zamian za 1% na rzecz Stowarzyszenia – w czwartki w godzinach 16.00-19.00 w sali nr 3.  Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć działania w naszej parafii przez przekazanie 1% z podatku, składamy serdeczne Bóg zapłać!

 

9.       Zapraszamy na Warsztaty muzyczne Triduum Paschalnego. Mają one na celu przygotować zespół muzyczny i chór, który będzie animował śpiew podczas Triduum na Poczekajce. Próby odbywać się będą w każdą niedzielę Wielkiego Postu, począwszy od nia dzisiejszego, o godzinie 17:00.

 

 

10.   Dziękujemy za modlitwę i wspieranie materialne potrzeb kościoła i klasztoru oraz dzieł podejmowanych przez parafię. Życzymy wierności podjętym postanowieniom wielkopostnym wspartym Bożym Błogosławieństwem.

I Niedziela W. Postu – 13.03.2011 r.

I.                    W dzisiejszą niedzielę:

 

1.       Czterech braci kleryków z naszego Seminarium przyjmie dziś święcenia Diakonatu w naszym koiciele w Zakroczmiu. Polecamy ich waszej modlitwie.

 

2.       Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej zapraszamy dziś na nabożeństwo po Mszy św. wieczornej o godzinie 18.00.

 

II.                 W tym tygodniu:

 

3.       Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:

 

?          Adoracja Krzyża z San Damiano ?  w czwartki o  godz. 19.00 na przemian z medytacja nad Słowem Bożym. W tym tygodniu zapraszamy do pochylenia się nad Słowem Bożym z niedzieli.

 

?          Droga Krzyżowa – w piątki: dla dzieci i gimnazjum o godz. 16.00, dla młodzieży o godz. 19.00, dla dorosłych o 8.30 i 17.00.

 

?          Nabożeństwo Gorzkich Żali – w niedzielę o godz. 17.00 raz z nauką pasyjną. W tym roku nauki pasyjne poprowadzi O. Jacek Nowacki, przełożony naszej wspólnoty zakonnej.

 

Prosimy bardzo Rodziców, aby zatroszczyli się o uczestnictwo swoich dzieci i młodzieży w Drodze krzyżowej.

 

4.       Okres Wielkiego Postu daje nam okazję do podejmowania wyrzeczeń w formie tzw. Jałmużny Wielkopostnej, również w wymiarze materialnym, na rzecz bardziej potrzebujących w naszej parafii. Puszka na Jałmużnę Wielkopostną znajduje się przy wyjściu bocznym od strony zakrystii i przy głównych drzwiach.

 

5.       Księga Trzeźwości wyłożona jest zakrystii. Zachęcamy abstynencji od alkoholu.

 

6.       W sobotę przypada uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Msze św. według porządku dnia powszedniego. Pamiętajmy w modlitwie o ks. Biskupie Józefie Wróblu w dniu jego imienin. W tym dniu o godzinie 8.00 poświęcimy obraz św. Józefa namalowany przez Br. Piotra Morawskiego, który będzie na stałe wisiał w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.

 

III. W przyszłą niedzielę:

 

7.       Ogólnopolska zbiórka do puszek na pomoc Polskim Misjonarzom – odbędzie się w przyszłą niedzielę.

 

IV.  Ogłoszenia inne:

 

8.       Członkowie Stowarzyszenia służą pomocą w wypełnianiu Pit-ów w zamian za 1% na rzecz Stowarzyszenia – w czwartki w godzinach 16.00-19.00 w sali nr 3.  Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć działania w naszej parafii przez przekazanie 1% z podatku, składamy serdeczne Bóg zapłać!

 

9.       Zapraszamy na Warsztaty muzyczne Triduum Paschalnego. Mają one na celu przygotować zespół muzyczny i chór, który będzie animował śpiew podczas Triduum na Poczekajce. Próby odbywać się będą w każdą niedzielę Wielkiego Postu począwszy od dzisiaj. o godzinie 17:00.

 

10.   Dziękujemy za modlitwę i wspierani materialne potrzeb kościoła i klasztoru oraz dzieł podejmowanych przez parafie. Życzymy wierności podjętym postanowieniom wielkopostnym wspartych Bożym Błogosławieństwem.

I Niedziela Wielkiego Postu – 13.03.2011 r.

  7.00 – O. Michał Deja

  8.30
 – O.  Czesław Studnicki

10.00
– O. Andrzej Derdziuk

11.30
– O. Jacek Nowacki

11.30 (St. kościół)
– O. Michał Gawroński

13.00
– O. Waldemar Grubka

14.05
– O. Waldemar Grubka (Msza św. dla dzieci przygot. się do I Komunii św. i ich Rodziców)

16.00 – O. Andrzej Kiejza

17.00 – Gorzkie Żale – O. Jacek Nowacki

18.00
– O. Mirosław Ferenc

Homilia – List Episkopastu Polski.

Poświęcenie obrazu św. Józefa

 

Odnośnie życia św. Józefa musimy polegać na tym, co przekazały o nim Ewangelie. Poświęcają mu one łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Osobą św. Józefa zajmują się wprawdzie bardzo żywo także apokryfy: Protoewangelia Jakuba (z w. II), Ewangelia Pseudo-Mateusza (w. VI), Ewangelia Narodzenia Maryi (w. IX), Ewangelia Tomasza (w. II) i Historia Józefa Cieśli (w. IV). Interesują się one rodziną św. Józefa, jego małżeństwem, rodzajem pracy i śmiercią. Zbyt wiele w nich jednak legend, by można je było traktować poważnie. Niewiele mówią one także o latach dzieciństwa i wczesnej młodości św. Józefa.
Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to św. Mateusz w genealogii przodków św. Józefa. Genealogię przytacza również św. Łukasz. Ta jednak różni się zasadniczo od tej, którą nam przekazuje św. Mateusz. Już Julian Afrykański (w. III) wyraża zdanie, że jest to genealogia Najśw. Maryi Panny. Św. Łukasz, który tak wiele nam podał szczegółów z Jej życia, mógł nam i jej rodowód również przekazać. Na mocy prawa lewitatu św. Józef mógł być synem Jakuba, a równocześnie adoptowanym synem Heli, noszącego także w tradycji chrześcijańskiej imię Joachima, który był ojcem Najświętszej Panny. Tak więc genealogia przytoczona przez św. Łukasza wyliczałaby przodków Maryi rzeczywistych, a odnośnie Józefa jego przodków zalegalizowanych. Taka jest dzisiaj opinia przez wielu biblistów przyjęta.
Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla. Zdaniem św. Justyna (ok. 100 – ok. 166), który żył bardzo blisko czasów Apostołów, św. Józef wykonywał sochy drewniane i jarzma na woły. Przygotowywał więc narzędzia gospodarcze i rolnicze. Autor Pseudoewangelii Filipa (w. III) nazywa Józefa stolarzem. Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Św. Józef nie był według ciała ojcem Chrystusa. Był nim jednak według prawa żydowskiego jako prawomocny małżonek Maryi. Chociaż więc Maryja porodziła Pana Jezusa dziewiczo, to jednak wobec prawa żydowskiego i otoczenia św. Józef był uważany za ojca Pana Jezusa. Tak go też nazywają Ewangelie. W takiej sytuacji trzeba było wykazać, że Józef pochodził w prostej linii od króla Dawida, jak to zapowiadali prorocy. Pochodziła też według św. Łukasza z rodu Dawida także Matka Boża. Pan Jezus pochodził zatem z rodu Dawida i poprzez Matkę (materialnie), i poprzez św. Józefa (prawnie).

Józef postanowił dyskretnie się usunąć z życia Maryi, by nie narazić jej na zhańbienie i obmowy. Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do domu w Nazarecie (Mt 1-2; 13, 55; Łk 1-2). Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu Dziecku imienia i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania ucieka z Matką i Dzieckiem do Egiptu. Po śmierci Heroda wraca do Nazaretu. Po raz ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy. Przy wystąpieniu Jezusa w roli Nauczyciela nie ma już żadnej wzmianki o św. Józefie. Wynika z tego, że prawdopodobnie już nie żył. Miał najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić, gdyż byli przy św. Józefie w ostatnich chwilach jego życia: Jezus i Maryja. Oni też urządzili mu pogrzeb. Może dlatego tradycja nazwała go patronem dobrej śmierci.
Ikonografia zwykła przedstawiać św. Józefa jako starca. W rzeczywistości św. Józef był młodzieńcem w pełni męskiej urody i sił. Sztuka chrześcijańska zostawiła wiele tysięcy wizerunków św. Józefa w rzeźbie i w malarstwie.
Ojcowie i pisarze Kościoła podkreślają, że do tak bliskiego życia z Jezusem i Maryją Opatrzność wybrała męża o niezwykłej cnocie. Dlatego Kościół słusznie stawia św. Józefa na czele wszystkich świętych i daje mu tak wyróżnione miejsce w hagiografii. O św. Józefie pierwszy pisał Orygenes, chwaląc go jako “męża sprawiedliwego”. Św. Jan Złotousty wspomina jego łzy i radości; św. Augustyn pisze o legalności jego małżeństwa z Maryją i o jego prawach ojcowskich; św. Grzegorz z Nazjanzu wynosi godność św. Józefa ponad wszystkich świętych; św. Hieronim wychwala dziewictwo św. Józefa. Z pisarzy późniejszych o św. Józefie wypada wymienić: św. Damiana, św. Alberta Wielkiego, św. Tomasza z Akwinu, św. Bonawenturę, Dunsa Szkota i innych. Pierwszy specjalny Traktat o 12 wyróżnieniach św. Józefa zostawił słynny kanclerz Sorbony paryskiej, Jan Gerson (1416). Izydor z Isolani napisał o św. Józefie pierwszą Summę (ok. 1528). Godność św. Józefa wysławiali w kazaniach św. Bernard z Clairvaux, św. Wincenty Ferreriusz (+ 1419), bł. Bernardyn z Faltre (+ 1494), bł. Bernardyn z Busto (+ 1500). Św. Bernardyn ze Sieny (+ 1444) wprost wyrażał przekonanie, że św. Józef osobnym przywilejem Bożym, jak Matka Najświętsza, został wskrzeszony i z ciałem wzięty do nieba oraz że św. Józef w łonie matki został oczyszczony z grzechu pierworodnego. Podobną opinię wyraża św. Franciszek Salezy. O dozgonnej dziewiczości św. Józefa piszą: św. Hieronim, Teodoret, św. Augustyn, św. Beda, św. Rupert, św. Piotr Damiani, Piotr Lombard, św. Albert Wielki, św. Tomasz z Akwinu i wielu innych. Dzisiaj jest to zdanie powszechnie przyjęte

Kurs samoobrony

Zapraszamy kobiety i mężczyzn powyżej 18 roku życia na kurs samoobrony. Kurs przeznaczony jest dla osób zdrowych. Kurs będzie odbywał się w soboty o 14.30  na scenie w amfiteatrze,. Wejście do zaplecza. Uczestnikami mogą być osoby, które mają wykupiony karnet do siłowni. Zapraszamy.

 

 

9 Niedziela Zwykła – 06.03.2011 r.

I.                    W dzisiejszą niedzielę:

 

1.       Grupa teatralna ?WARTO? z Zamościa zaprasza młodzież i dorosłych na przedstawienie: Sybir ? nie wiadomo co będzie. Sztuka zostanie wystawiona w naszym amfiteatrze dziś o godzinie 19.15. Zapraszamy. Wstęp wolny.

 

II.                 W tym tygodniu:

 

2.      Najbliższa środa będzie Środą Popielcową – rozpoczynającą okres Wielkiego Postu. W tym dniu obowiązuje post ścisły, to jest łącznie jakościowy i ilościowy. ?Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14 rok życia, prawem zaś o poście (jeden posiłek do syta) są związane wszystkie osoby pełnoletnie aż do rozpoczęcia 60 roku życia? (KPK kan. 1252). W tym dniu zgodnie ze zwyczajem rozpoczynając czas pokuty, posypujemy głowy popiołem w czasie każdej Mszy św., które będą sprawowane w porządku świątecznym: 6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 16.30 i 18.00 i dodatkowa Msza św. o 19.30. Ofiary złożone tego dnia na tacę będą naszą jałmużną wielkopostną na pomoc osobom potrzebującym wsparcia materialnego w naszej parafii. Zachęcamy do podjęcia postanowień wielkopostnych, w tym także rezygnacji z picia alkoholu czy palenia tytoniu. Prosimy Was, abyście to zobowiązanie wpisali w Księdze Trzeźwości, która wyłożona jest w zakrystii – w duchu ekspiacji za grzechy czy też w intencji kogoś, kto nadużywa alkoholu. Przykazanie kościelne zobowiązuje nas w okresie pokuty powstrzymać się od udziału w zabawach.

 

3.       Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. W piątki – Droga Krzyżowa: dla dzieci i gimnazjum o godz. 16.00, dla młodzieży o godz. 19.00, dla dorosłych o 8.30 i 17.00. Natomiast w niedzielę o godz. 17.00 będzie sprawowane nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Za udział w każdym z tych nabożeństw można uzyskać odpust zupełny.

 

4.      Pierwsza w tym roku wielkopostna adoracja krzyża odbędzie się w czwartek w dużym kościele, o godz. 19:00. Przyjdź, jeśli chcesz znaleźć sens swojego cierpienia w cierpieniu Chrystusa ? prawdziwej Miłości. Adoracje krzyża będą się odbywały co dwa tygodnie przez cały Wielki Post, na zmianę z czwartkowymi spotkaniami ze Słowem Bożym.

 

5.       Spotkanie Rady Parafialnej w czwartek o godzinie 18.00 w Sali konferencyjnej.

 

6.       Spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania i ich rodziców w sobotę o godzinie 9.00 w kościele.

 

7.       Msza św. w intencji zmarłego ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego w 30-ty dzień po śmierci – w przyszłą sobotę o godzinie 18.00 w naszym kościele.

 

III.               Ogłoszenia inne:

 

8.       Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Wołodyjowskiego zaprasza na Dzień otwartych drzwi w sobotę w godzinach: 10.00 ? 12.00.

 

9.       Jest  jeszcze kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę autokarową do Santiago de Compostela i do Ziemi Świętej i Jordanii w listopadzie. Informacje znajdują się w gablocie ogłoszeń przy wejściu do kościoła od strony zakrystii i na stronie internetowej parafii. Zapisy u proboszcza.

 

10.   Codzienną modlitwą spłacamy Waszą dobroć. Życzymy opieki Bożej w nowym tygodniu i dużo okazji do czynienia dobra.

9 Niedziela Zwykła – 06.03.2011

  7.00 – O. Andrzej Derdziuk

  8.30
 – O.  Krzysztof Dudziak

10.00
– O. Andrzej Kiejza

11.30
– O. Jacek Nowacki

11.30 (St. kościół)
– O. Michał Gawroński

13.00
– O. Waldemar Grubka

14.05
– O. Waldemar Grubka (Msza św. dla dzieci przygot. się do I Komunii św. i ich Rodziców)

16.00 – O. Dariusz Miastowski

18.00
– O. Mirosław Ferenc

Homilia – Celebrans.

Zaproszenie na sztukę w wykonaniu Teatru z Zamościa

 Grupa teatralna ?WARTO? z Zamościa zaprasza na przedstawienie: Sybir ? nie wiadomo co będzie. Sztuka ta jest przeznaczona dla młodzieży i doroslych. W ciekawy sposób opowiada historię ludzi zesłanych na Sybir. Współczesność i problemy młodego człowieka przenikają się z historią seniora rodu. Przedstawienie nie tylko jest przekazem historii, ale i  nauką milości do Ojczyzny.
Sztuka zostanie wystawiona w naszym amfiteatrze w niedzielę 6 marca o godz. 19.15. Zapraszamy. Wstęp wolny.