Sprawozdanie z życia parafii 2006 – 2011

 

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie Józefie

Serdecznie witam Waszą Ekscelencję w parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka. Parafii istniejącej od 60 lat a modlącej się w tej przestronnej świątyni od 25 lat, dedykowanej zaś przez ks. Biskupa Mieczysława Cisło przed 10 laty.

Wyrażam radość moją, moich Braci i wiernych z przybycia do nas ks. Biskupa z racji wizytacji kanonicznej i dzisiejszej bogatej w treść posługi. Cieszymy się, że obecność Waszej Ekscelencji, jako Następcy Apostołów i Pasterza Kościoła pozwala nam doświadczać jedności z Kościołem, umocnić wiarę i otrzymać błogosławieństwo apostolskie.

 

I.                    Informacje ogólne

 

2.       Parafia nasza liczy 14.564 osób zameldowanych, w tym katolików 12.512. Ponadto osób niewierzących jest 95, innowierców 145 (w tym 75 Świadków Jehowy, prawosławnych 25).

 

3.       W strukturze społeczno-zawodowej należy wyróżnić 60% robotników i 40 % inteligencji, przy niestety dużym bezrobociu, zwłaszcza tej pierwszej  grupy, co jest przyczyną emigracji zarobkowej wielu naszych parafian.

 

4.       W strukturze społeczno-rodzinnej mamy 3.163 małżeństw, 934 osoby samotne, 290 osoby samotnie wychowujące dzieci, 47 rodzin wielodzietnych (od 4 dzieci), 195 konkubinatów (po rozwodach), 90 konkubinatów bez przeszkód kanonicznych.

 

5.       Religijność wiernych naszej parafii nie jest jednorodna. Część parafian jest w dużym stopniu zaangażowana w życie religijne i włącza się do grup duszpasterskich i ruchów kościelnych. U tej części parafian obserwuje się  pogłębione życie religijne przejawiające się poprzez udział w codziennej Mszy św. i Komunii św., w adoracji Najświętszego Sakramentu i comiesięcznej    Spowiedzi. Owocuje to także chrześcijańską miłością wobec bliźnich.

 

6.       Część parafian prowadzi systematyczne życie religijne i spełnia zalecone praktyki wynikające z przykazań kościelnych, ale nie ma potrzeby pogłębionego zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej.

 

7.       Jest również pewna grupa parafian praktykujących sporadycznie, bądź wcale. Są to tzw. “letni katolicy”. W tym obszarze widzimy szczególną potrzebę naszego oddziaływania duszpasterskiego.

 

8.       Stale modlimy się o nawrócenie grzeszników i o gorliwość dla oziębłych katolików. Czynimy to poprzez: codzienne odmawianie w kościele trzech części Różańca o różnych porach dnia, adorację Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek w godz. 15-18 oraz czuwania modlitewne w I soboty miesiąca i 13. dnia miesiąca.

 

9.       Od ostatniej wizytacji było:

?          627 ochrzczonych – o 148 więcej niż na ostatniej wizytacji

?          405 ślubów – o 141 więcej

?          479 zmarłych parafian – o 125 więcej niż na ostatniej wizytacji.

 

Cieszą nas, za co szczególnie Bogu dziękujemy, nowe powołania, których było 3: do diecezji – 2; do zakonu – 1.

 

10.   Na terenie parafii realizują swój charyzmat Zgromadzenia zakonne:

 

1.       Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, ul. Zana 3, 20-601 Lublin

2.       Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa, ul. Romanowskiego 6,  20-707 Lublin

3.       Unia Świętej Katarzyny ze Sieny, Al. Kraśnicka 58, 20-718 Lublin

4.       Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza, Al. Kraśnicka 65, 20-718 Lublin

5.       Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, ul. Konstantynów l, 20-708 Lublin

6.       Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, Al. Kraśnicka 76, 20-718 Lublin

 

Osobom konsekrowanym za ich wierność, ukazywanie bogactwa i piękna Kościoła oraz za wszelkie zaangażowanie w życie naszej parafii gorąco dziękujemy.

 

II. Sprawy personalne

 

11.   Proboszcz parafii o. Waldemar Grubka posługuje od 4 lat, wikariusze parafii:

o. Mirosław Ferenc 3 rok a o. Michał Gawroński 2 rok w tej parafii. Jest także 16 innych kapłanów duszpasterzy posługujących w parafii, członków klasztoru, którego przełożonym jest o. Jacek Nowacki, 5 braci zakonnych z pośród których, w zakrystii posługuje br. Zygmunt Komińczyk, w kancelarii br. Henryk Piłat.

 

12.   Szczególnym rysem i bogactwem naszej parafii jest WSD (24 braci kleryków i 3 braci juniorystów). Rektorem Seminarium jest o. Łukasz Woźniak, wspomaga go wicerektor i 2 ojców duchownych. Wspólnota Seminaryjna angażuje się bardzo mocno w posługę w parafii, podejmując różne cenne inicjatywy.

 

13.   Istnieje Parafialna Rada Duszpasterska, która składa się z 20 osób kochających Kościół, jego Pasterzy i zatroskanych o dobro parafii.

 

III. Duszpasterstwo

 

14.   W niedziele sprawujemy 7 Mszy św. i 2 dodatkowo w ciągu roku szkolnego, dla dzieci przedszkolnych i druga dla dzieci klas II i ich rodziców. W dni powszednie sprawowane są 4 Msze św. Ponadto w I piątki dodatkowo Msza św. o 16.30, głównie dla dzieci. W święta odprawiamy 6 Mszy św.

 

15.   W naszej parafii uczestniczy we Mszy św. niedzielnej 38,2 %, komunikuje 48,5 %.

 

16.   Udzielamy około 380.000 Komunii św. rocznie.

 

17.   Propagujemy praktykę I piątków i sobót miesiąca włączając w tę praktykę także dzieci.

 

18.   W każdy wtorek wieczorna Msza św. jest nowennowa za wstawiennictwem Św. Ojca Franciszka, a 23. dnia każdego miesiąca za wstawiennictwem Św. Ojca Pio.

 

19.   W każdy czwartek w godz. 15.00-18.00 zapraszamy wiernych na adorację Najświętszego Sakramentu.

 

20.   Sakrament Chrztu jest sprawowany w I i III niedzielę miesiąca, a konferencja dla rodziców i chrzestnych w każdą sobotę o godz. 17.00.

 

21.   Sakrament Bierzmowania jest udzielany w III klasie gimnazjum.

 

22.   Posługę spowiedzi rozpoczynamy 30 min. przed Mszą św. i posługujemy ile potrzeba w czasie Mszy św. Wielu naszych parafian korzysta często z tego sakramentu.

 

23.   Sakrament małżeństwa poprzedzony jest uczestniczeniem narzeczonych w 10 konferencjach oraz w 3 spotkaniach w Poradni rodzinnej. Konferencje w naszej parafii odbywają się przez cały rok.

 

24.   Skarbem Kościoła są chorzy, do których przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a także na każde wezwanie, udajemy się z posługą spowiedzi, ewentualnie sakramentu chorych. Z racji Światowego Dnia Chorego zapraszamy chorych na Mszę św. z możliwością przyjęcia sakramentu chorych. Bracia klerycy – akolici w każdą niedzielę roznoszą Komunię św. do ok. 90 chorych przebywających w domach, którzy za tę posługę są im bardzo wdzięczni. W szpitalu posługuje 2 kapelanów: o. Marek Zawadzki i o. Krzysztof Groszyk, którym w niedzielę bracia akolici pomagają w roznoszeniu Komunii św. dla chorych przebywających na oddziałach.

 

25.   Nabożeństwa okresowe sprawujemy: w miesiącu maju, czerwcu i październiku, ponadto: wynagradzające w I piątki miesiąca, w I soboty i 13 dnia miesiąca w duchu czuwania fatimskiego, Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu, Drogę Krzyżową w piątki Wielkiego Postu, oddzielną dla dzieci, młodzieży i dwa razy dla dorosłych. Adoracje Krzyża dla młodzieży co drugi czwartek Wielkiego Postu i raz w miesiącu w innych okresach, codziennie odmawiane są 3 części Różańca. W prowadzeniu tych nabożeństw pomagają diakoni i młodsi bracia.

 

26.   Już od dwóch lat w czwartkowe wieczory jest Medytacja nad Słowem Bożym z najbliższej niedzieli, prowadzona przez wychowawców Seminarium i braci kleryków a raz w miesiącu – w niedziele Skrutacja Słowa Bożego, prowadzona jest przez wspólnoty neokatechumenalne.

 

27.   Rekolekcje wielkopostne organizujemy w oddzielnych terminach dla dzieci, gimnazjum, młodzieży i dorosłych. Rekolekcje adwentowe są w jednym wspólnym terminie.

 

28.   Przy naszej parafii istnieją następujące grupy: ministranci, lektorzy, schola dzieci, schola młodzieży, zespół muzyczny, Neokatechumenat, Ruch Światło-Życie, Domowy Kościół, Legion Maryi, ZHR, FZŚ, Młodzież Franciszkańska, Duszpasterstwo Akademickie, Akcja Katolicka, Grupa Modlitwy O. Pio, Odnowa w Duchu Świętym, Żywy Różaniec, Caritas Parafialna, AA, AL.-ANON, DDA, AE, Grupa pielgrzymkowa i duszpasterstwo pielgrzymkowe, duszpasterstwo przedszkolaków, Duchowa adopcja, Biuro Radia Maryja.

 

29.   Na terenie naszej parafii istnieją trzy przedszkola (w tym jedno prywatne), dwie szkoły podstawowe (w tym jedna społeczna), gimnazjum, LO, Zespół Szkół Elektronicznych. Katechizuje w nich 13 katechetów, w tym 2 współbraci: o. Mirosław Ferenc i o. Michał Gawroński, 2 siostry zakonne, 9 osób świeckich. Nasi katecheci z wielką odpowiedzialnością wypełniają misję nauczania religii, za co bardzo im dziękuję. Mamy dużo dobrych dzieci i młodzieży, choć wymaga to stałej troski duszpasterskiej.

 

30.   Caritas parafialna najbiedniejszym udziela pomocy finansowej, przed Świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia organizuje zbiórkę artykułów spożywczych i rozdawanie ich w formie paczek, przekazuje żywność z Unii Europejskiej dla ubogiej ludności, organizuje odwiedziny w domu osób najbardziej chorych i samotnych, prowadzi Punkt zbiórki i rozdawnictwa odzieży. W niewielkim zakresie jest prowadzone wydawanie zupy przy furcie klasztornej.

 

31.   Od 4 lat organizujemy Dni parafii na Poczekajce. Głównym celem jest integracja środowiska parafialnego i sympatyków naszego kościoła, pokazania bogactwa wspólnot i grup działających przy naszej parafii a także wspólna modlitwa za ludzi starszych, rodziny, dzieci i młodzież. Dni parafii odbywają się w oktawie Bożego Ciała i kończą Rodzinnym Festynem na ogrodzie klasztornym, który jest świętem naszej parafii w odpust Niepokalanego Serca Maryi.

 

32.   Dotykanie różnych ludzkich problemów w wielu dziedzinach skłoniło nas do założenia 3 lata temu Poradni Rodzinnej, w której bezpłatnie udzielane są przez wolontariuszy porady prawne, psychologiczne i pedagogiczne a także jest możliwość porozmawiania z kapłanem.

 

33.   Cenną inicjatywą było powołanie trzy lata temu Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii Poczekajka, wspierającego działania parafii na rzecz osób gromadzących się przy naszym kościele, poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych przygotowywanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

34.   Parafia to nie tylko miejsce spotkania z Bogiem, ale to również możliwość spotkań i wypoczynku. W listopadzie ubiegłego roku wraz ze Stowarzyszeniem otworzyliśmy siłownię sportową. Cieszy się ona dużą popularnością. Miesięcznie korzysta z niej ok. 100 osób w różnym wieku.

 

35.   Wierni naszej parafii odznaczają się dużą ofiarnością, zwłaszcza na szlachetne cele, np. wspieranie potrzeb Sióstr kapucynek prowadzących Dom dla dzieci im. Matki Weroniki, wsparcie osób doświadczonych kataklizmami, budowane kościoły, w tym w parafii p. w. bł. Piotra Jerzego Frassatiego, na cele diecezjalne i ogólnokościelne, np. pomoc Kościołowi na Wschodzie lub misje zagraniczne.

 

36.   Parafia utrzymuje się z ofiar, nie jest zadłużona, reguluje wszystkie należne zobowiązania, dzięki Bożej Opatrzności nie cierpi niedostatku a uczestniczy w kondycji materialnej wiernych.

 

37.   W parafii są rozprowadzane następujące czasopisma: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość, Ziemia Święta, L?Osservatore Romano, Rycerz Niepokalanej, Trzeźwymi bądźcie, Promyczek Dobra, Głos Ojca Pio, Misjonarze Afryki, Miłujcie się, Familia. Od 6 lat wydawany jest miesięcznik parafialny Zwiastun. Parafia posiada bibliotekę o wielkości 2.800 tomów.

 

38.   Parafia organizuje różne formy ewangelizacji: od 18 lat Mistrzostwa w Piłce Nożnej o Puchar Niepokalanej, również od 18 lat organizowane są Koncerty Muzyki Organowej i koncerty Chórów Lubelskich. Ponadto organizujemy wspólny jubileusz 25 i 50 -lecia życia małżeńskiego parafian, poświęcenie samochodów, pielgrzymki do sanktuariów krajowych i zagranicznych, piesze pielgrzymki na Jasną Górę i do Wąwolnicy.

 

39.   W ostatnim okresie z inwestycji materialnych wykonano m.in.: malowanie kościoła w środku i częściowo na zewnątrz, ocieplenie starego kościoła i położenie nowej elewacji a także malowanie w środku, położenie kostki przy starym kościele wzdłuż ogrodzenia od strony figury Matki Bożej, zakupiono i zamontowano nową chrzcielnicę na prezbiterium, wyposażono sale duszpasterskie w nowe meble, wyremontowano i wyposażono w nowe meble salę konferencyjną z możliwością korzystania ze sprzętu audiowizualnego, zamontowano alarm i monitoring na zewnątrz kościoła, zamontowano docieplenie ławek w kościele, trwa realizacja projektu Drogi Krzyżowej i wystroju końcowego prezbiterium, wykonano boazerię na ścianach przy zakrystii i w dolnej części kościoła, zaadoptowano pomieszczenie na siłownię i wyposażono ją w sprzęt sportowy, wykonano część nowych mebli do zakrystii, wykonano łazienki w najniższym poziomie sal duszpasterskich. W najbliższym czasie planowane jest zakończenie prac związanych z wystrojem prezbiterium, budowa drugiej klatki schodowej do najniższej kondygnacji sal duszpasterskich i amfiteatru, wykonanie witraży w kaplicach: Jezusa Miłosiernego i  Matki Bożej Częstochowskiej i wystrój kaplicy św. Franciszka.

 

40.   Największym naszym bogactwem są wierni, którzy kochają Kościół i jego Pasterzy. Licznie przychodzą do świątyni, aby słuchać Słowa Bożego, oczyszczać się z grzechów, karmić się Chlebem Życia dla umocnienia w wierze i stawania się zdolnymi do dawania świadectwa życia chrześcijańskiego. Bogu dziękujemy za to wielkie zbawcze dzieło Kościoła i za naszych wiernych.