I Niedziela po Bożym Narodzeniu 27.12.2009 r.

 

  1. Od 4 stycznia rozpoczyna się wizyta kolędowa w naszej parafii. W dni powszednie rozpoczynamy o godzinie 16.00, a w sobotę o godzinie 10.00. Prosimy o odpowiednie przygotowanie się do wizyty: stół nakryty białym obrusem, woda święcona, kropidło, krzyż i świece oraz Pismo Święte. Dzieci i młodzież niech przygotują zeszyty z religii. Pragniemy podczas wizyty duszpasterskiej spotkać się z całą Rodziną, dlatego prosimy w miarę możliwości o obecność wszystkich. Niektórzy członkowie rodziny przez wiele lat są nieobecni podczas wizyty duszpasterskiej.
  2. Porządek wizyty duszpasterskiej przedstawia się następująco:

?               Poniedziałek, 04 stycznia, ulice: Powstania Styczniowego, Rogińskiego, Toczyskiego, Dubieckiego, Hauke-Bosaka i Kruka.

?               Wtorek, 05 stycznia, al. Kraśnicka (numery nieparzyste) oraz ulice: Frankowskiego, Paśnikowskiego, Ruckiego, Bogdanowicza, Czarkowskiego, Jeziorańskiego, Jankowskiego, Romanowskiego, Żulińskiego, Borelowskiego i Krajewskiego.

?               Czwartek, 07 stycznia, ulice: Barszczewskiego, ks. Brzóski, Molickiego, Pustowójtówny, Błońskiego, Parady, Boh. Monte Cassino – blok nr 55, Cieszkowskiego, Magierskiego, Śnieżyńskiego – domy i bloki nr 6, 8 i 10, Farmaceutyczna ? domy i blok nr 4 oraz ul. Wojciechowska ? domy oraz blok nr 36 i 36A.

?               Piątek, 08 stycznia, ul. Krasińskiego – bloki nr 3, 6, 10 i 12.

?               Sobota, 09 stycznia, ul. Krasińskiego – bloki nr 16 i 18, Zana ? domy i blok nr 13, Namysłowskiego, Struga oraz ul. Irydiona ? blok nr 2.

?               Poniedziałek, 11 stycznia, ul. Irydiona ? bloki nr 4, 6, 8 i 10 oraz ul. Leonarda ? bloki nr 5 i 7.


Porządek wizyty duszpasterskiej do 11 stycznia, z wyszczególnieniem od jakiego nr rozpoczynać się będzie Kolęda, wywieszony jest w gablocie ogłoszeń przed głównymi drzwiami kościoła i na stronie internetowej parafii.

 

3. W tym tygodniu dni odnowy wewnętrznej:

  • I piątek ? to uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.
    I sobota – czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Mszę św. wieczorną i czuwanie fatimskie 

Przypominamy, że wypełnieniem I piątku miesiąca jest Komunia św. wynagradzająca. Jeśli ktoś przed świętami był u spowiedzi i nie popełnił grzechu ciężkiego, nie ma obowiązku przystępowania do spowiedzi.

 

Dziękujemy za ofiary materialne składane na nasz kościół i klasztor. Wszystkim Rodzinom z okazji dzisiejszego święta życzymy opieki Świętej Rodziny i trwania we wzajemnym obdarowywaniu się miłością i dobrem.