Rekolekcje “Eucharystyczny Płomień”

Sabu Sebastian Vadakkel urodził się 16 stycznia 1965 roku w Kallarkutty, woj. Idukki w poludniowym stanie Indii, Kerala jako najstarszy z troga dzieci.
Od 1971 ? 1981 roku chodził do szkoły przyklasztornej w Kallarkutty. Następnie wstąpił do seminarium Kongregacji Przenajświętszego Sakramentu w Kottayam i przybrał imię ?Joseph?.
Studiował teologię i filozofię, a w grudniu 1993 przyjął święcenia kapłańskie.
W roku 1994 założył centrum rekolekcyjne w Kalady, a w roku 1997 został po raz pierwszy zaproszony, by prowadzić rekolekcje w Europie. Prowadził rekolekcje w Niemczech, Szwajcarii, Francji i Rumunii, a także w Polsce, na Ukrainie i w Dubaju. W roku 2000 został nominowany przez biskupa diecezji Trichur na kierownika Zgromadzenia Biblijnego. W roku 2003 udał się na Filipiny w celu promocji pracy doktorskiej, co w żadnym wypadku nie przeszkodziło mu w dalszej pracy misyjnej.