Medytacja Słowa Bożego na Poczekajce

?Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.? Hbr 4,13

Słowo z listu do Hebrajczyków stało się pewnym impulsem dla nas, jako braci kapucynów, do podjęcia inicjatywy wspólnego rozważania słowa Bożego. Nieprzypadkowa jest nazwa ? medytacja biblijna. Dziś samo słowo medytacja jest kojarzone różnie, głównie jako coś nieokreślonego i związanego z tradycjami religii wschodnich. Tymczasem w tradycji braci kapucynów ten sposób modlitwy zajmował miejsce naczelne. Jak możemy określić medytację? Trudno o jedną odpowiedź, ale jest to zawsze żywe spotkanie z Tym, który nas słucha i do nas mówi. Dlatego ?żywe jest słowo Boże?, które przyjęte przez nas ma moc nas przenikać pokazując ?pragnienia i myśli serca?. Chcemy się zatem podzielić tym sposobem modlitwy wprowadzając wspólne medytacje biblijne. Dodatkową motywacją jest ogłoszony przez Benedykta XVI rok św. Pawła. Osoba ?Apostoła narodów? jest nie tylko wzorem w przyjmowaniu słowa Bożego do swego życia, ale również uczy nas jak to słowo Boże głosić ?i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża? (1 Kor 1,17b).

Treścią medytacji będą dla nas słowa Ewangelii z Eucharystii niedzielnej. Nasza medytacja będzie miała logiczny przebieg. Punktem wyjścia będzie Chrystus w swoim słowie. Dla łatwiejszego przyjęcia Tego Słowa bracia będą robić odpowiednie wprowadzenia. Następnie będzie czas, aby przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, w ciszy spotkać się z Tym, który przenika nasze serca. Nieprzypadkowy jest związek z niedzielną Eucharystią. Taka medytacja ma pogłębiać nasze życie eucharystyczne, abyśmy mogli coraz głębiej, z większą miłością, przeżywać nasze spotkanie z Bogiem, a w konsekwencji z drugim człowiekiem. Nie bez znaczenia jest również miejsce spotkania, którym jest kościół. Już w czasach apostolskich chrześcijanie spotykali się na wspólnym słuchaniu Słowa Bożego. Najpierw w synagogach, a później gdy nie było to już możliwe w prywatnych domach. Spotykała się zawsze wspólnota Ludu Bożego ? Kościół. Połączenie liturgii słowa z liturgią eucharystyczną wskazuje na tożsamość ?Słowa, które stało się ciałem?. Dlatego widzimy głęboką jedność Słowa Bożego z Jezusem Chrystusem. Chcemy spotykać się razem w kościele ? widocznym znaku rzeczywistości Kościoła jako Ciała Chrystusa. Zapraszamy więc na tę ucztę Słowa Bożego, Nim pragniemy wspólnie się karmić i umacniać. Zachęca nas św. Paweł: ?Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże ? wśród wszelakiej modlitwy i błagania.? Tak pragniemy wspólnie się modlić.