XXIV Niedziela Zwykła

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00       o. Andrzej K.                         1. o. Mirosław                            

8.30      o. Stanisław K.                       1. o. Michał K.                        2. o. Paweł                                             

10.00    o. Michał  K.                             1. o. Andrzej M.D.                2.  o. Stanisław K.                        

11.30    o. Andrzej C.                            1. o. Mirosław                      2. o. Stanisław M.                      

13.00    o. Mirosław                             1. o. Stanisław K.                  2. o. Paweł  

16.00    o. Stanisław M.                       1. o. Andrzej K.                      2. o. Andrzej C.  

18.00    o. Paweł                                   1. o. Andrzej M.D.                 2. o.  Stanisław M.                                  

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie. 

I KOMUNIA – informacje ogólne

 
 
Przypominamy, że przygotowanie i przyjęcie  sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego ( chrzest, sakrament pokuty i pojednania oraz bierzmowanie)  odbywa się w parafii zamieszkania dziecka/kandydata. Wyjątkową sytuacją jest Pierwsza Komunia Święta, kiedy dzieci chcą przystępować razem, w grupach klasowych ze swoimi rówieśnikami.  Dotyczy to szkół podstawowych znajdujących się w obrębie naszej parafii, czyli  SP nr 38, SP nr 57 oraz SP im. Bolesława Chrobrego.  Dzieci zamieszkałe na terenie naszej parafii uczęszczające do innych szkół, po uprzednim zapisaniu w kancelarii, będą dołączone do tzw. grupy parafialnej. 

XXIII Niedziela Zwykła

 1. Dzisiaj jeszcze spotkanie Kółek Różańcowych o godz. 15.00 z racji na I niedzielę miesiąca oraz skrutacja Słowa Bożego o godz. 16.00 w starym kościele.
 2. Po wakacyjnej przerwie wznawia działalność Klub Seniora. Najbliższe spotkanie we wtorek, 6 września, o godz. 16.00. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
 3. Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej zaprasza na pięciotygodniowe rekolekcje „Oddani Miłości Miłosiernej.” Początek rekolekcji – środa 7 września godz. 19.00 – amfiteatr na Poczekajce. Prowadzi o. Radomir Kryński.
 4. W czwartek 8 września Święto Narodzenia NMP. Porządek w naszym kościele taki jak w dni powszednie.   
 5. Rozpoczęły się zapisy dzieci do I Komunii św. Zapisy u katechetów poszczególnych szkół. Dzieci, które należą do naszej parafii, ale chodzą do innych szkół, niż szkoły znajdujące się na terenie parafii, zapisują się w kancelarii. Przypominamy, że przygotowanie do przyjęcia po raz pierwszy sakramentów pokuty i Eucharystii oraz przygotowanie do sakramentu Bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania dziecka. Pierwszą Komunię Świętą mogą przyjąć dzieci w grupach klasowych tylko w sytuacji, gdy szkoła znajduje się na terenie parafii – dotyczy to Szkoły Podstawowej nr 38, SP nr 57 oraz Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego. Terminy I Komunii na rok 2023 oraz informacje dla zainteresowanych są umieszczone na stronie internetowej parafii. Prosimy o zapoznanie się z nimi.
 6. Prosimy o zgłaszanie do zakrystii chorych przebywających w domach, a potrzebujących sakramentów. Będziemy do nich chodzić z posługą w pierwsze piątki miesiąca.
 7. Poszukujemy do naszej Parafialnej Poradni Rodzinnej wolontariuszy psychologów, pedagogów oraz prawników. Wszystkie szczegóły u proboszcza.
 8. Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza na studia wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę religijną i zdobyć nowe kompetencje:
  – na Teologię dla katechetów (z przygotowaniem pedagogicznym)
  – na Teologię z rozszerzonym studium biblijnym (bez przygotowania pedagogicznego)
  – na Nauki o rodzinie (studia pierwszego i drugiego stopnia).
  Zapisy są możliwe do 23 września przez stronę internetową KUL.
 9. Dziękujemy wszystkim pątnikom za trud wczorajszej pielgrzymki do Wąwolnicy. Braciom duszpasterzom prowadzącym grupę, siostrom zakonnym, ekipie porządkowej czuwającej nad bezpieczeństwem, a szczególnie Stowarzyszeniu Przyjaciół Parafii Poczekajka za posługę wobec pielgrzymów poprzez przygotowanie i dowóz ciepłego posiłku, zapewnienie toalet i za wszelką życzliwą pomoc.
 10. Dzisiaj dobrowolną ofiarą do puszek można wesprzeć dwie akcje: Fundusz Nauki Chrześcijańskiej oraz Programy edukacyjne prowadzone w świetlicach Caritasu na terenie diecezji lubelskiej. Dziękujemy za każdą ofiarę.
 11. W gablotach ogłoszeń umieszczony jest grafik ulic i bloków na wrzesień i październik dotyczący Ankiety Bezpieczeństwa na Osiedlu Krasińskiego. Ankieta będzie przekazywana od 17.30 do 20.00. 
 12. Zapraszamy do POCZYTAJKI. W związku z początkiem roku szkolnego będzie czynna w tym tygodniu codziennie od 17.00 do 19.30. Można tam nabyć podręczniki szkolne do religii oraz nowe miesięczniki dla dzieci: Anioł Stróż oraz Mały Gość Niedzielny. W tygodniku Niedziela polecamy artykuł: Pierwsze na świecie Sanktuarium Dzieci Fatimskich.  W tygodniku Gość Niedzielny artykuł: Kościół bez więzi przypomina cmentarz.   
 13. Za wszelkie dobro, za ofiary składane na utrzymanie kościoła i klasztoru, serdecznie dziękujemy. Na nadchodzący tydzień życzymy Wam i Waszym bliskim otwarcia się na działanie Boga i odwagi życia według słowa Bożego. Dzieciom i młodzieży rozpoczynającym nowy rok szkolny życzymy darów Ducha Świętego w kształtowaniu swego umysłu i serca. Wszystkim Nauczycielom życzymy zdrowia, sił i mądrości do kształtowania młodego pokolenia. 
 14. Z naszej wspólnoty parafialnej w minionym tygodniu odeszła do wieczności: Wanda Surmacz z ul. Wołodyjowskiego. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie..

XXIII Niedziela Zwykła

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00       o. Piotr Z.                               1. o. Stanisław K.                           

8.30      o. Jarosław                             1. o. Mirosław                        2. o. Andrzej C.                                       

10.00    o. Stanisław  K.                       1.  o. Paweł                            2.  o. Jarosław                   

11.30    o. Andrzej C.                            1. o. Andrzej M.D.                2. o. Stanisław M.                     

13.00    o. Mirosław                             1. o. Paweł                             2. o. Stanisław M.

16.00    o. Stanisław M.                       1. o. Andrzej C.                      2. o. Piotr Z.       

18.00    o. Paweł                                   1. o. Andrzej M.D.                 2. o.  Stanisław K.                                    

 

Homilia  – List KEP o wychowaniu

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.