XXIV Niedziela Zwykła - 11.09.2022 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00       o. Andrzej K.                         1. o. Mirosław                            

8.30      o. Stanisław K.                       1. o. Michał K.                        2. o. Paweł                                             

10.00    o. Michał  K.                             1. o. Andrzej M.D.                2.  o. Stanisław K.                        

11.30    o. Andrzej C.                            1. o. Mirosław                      2. o. Stanisław M.                      

13.00    o. Mirosław                             1. o. Stanisław K.                  2. o. Paweł  

16.00    o. Stanisław M.                       1. o. Andrzej K.                      2. o. Andrzej C.  

18.00    o. Paweł                                   1. o. Andrzej M.D.                 2. o.  Stanisław M.                                  

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.