I KOMUNIA – informacje ogólne

 
 
Przypominamy, że przygotowanie i przyjęcie  sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego ( chrzest, sakrament pokuty i pojednania oraz bierzmowanie)  odbywa się w parafii zamieszkania dziecka/kandydata. Wyjątkową sytuacją jest Pierwsza Komunia Święta, kiedy dzieci chcą przystępować razem, w grupach klasowych ze swoimi rówieśnikami.  Dotyczy to szkół podstawowych znajdujących się w obrębie naszej parafii, czyli  SP nr 38, SP nr 57 oraz SP im. Bolesława Chrobrego.  Dzieci zamieszkałe na terenie naszej parafii uczęszczające do innych szkół, po uprzednim zapisaniu w kancelarii, będą dołączone do tzw. grupy parafialnej.