Stacja Franciszek !!

  Pierwsza szopka w Greccio

 Słowo było na świecie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.

Najwspanialszy dar Boga

      Św. Franciszek ubolewał nad tym, że ludzie nie odpłacają Bogu miłością za miłość, za cud wcielenia Syna Bożego i za przyniesioną przez Jezusa Dobrą Nowinę o kochającym Ojcu w niebie i o wyzwoleniu ich z niewoli grzechu i szatana. Jednak Chrystus, uśpiony w sercach ludzkich, został przebudzony głosem i życiem św. Franciszka, który chciał iść krok po kroku śladami swego Mistrza. Pobyt w Ziemi Świętej natchnął św. Franciszka, aby o tej Miłości, która nie jest kochana, przypomnieć ludziom. Jako “herold Wielkiego Króla” – Emmanuela postanowił głosić ludziom Boga, który w ubóstwie Betlejemskim rozpoczął wielkie dzieło odnowy świata.

      Szopka w Greccio

      W 1223 r., św. Franciszek przygotował pierwszą szopkę w Greccio, we Włoszech. W Wigilię Bożego Narodzenia zwołał swoich braci i lud z pobliskich miejscowości do jaskini w lesie, w której był już przygotowany żłóbek, słoma i siano. Przyprowadzono owce, a przy żłobie uwiązano woła i osła.

      W takim otoczeniu, o północy była sprawowana Najświętsza Ofiara, aby Boże Dziecię pod postaciami Chleba i Wina mogło przyjść tak samo, jak w stajence betlejemskiej. Sw. Franciszek odczytał Ewangelię i wygłosił homilię, w której jak refren powracały słowa: “Kochajcie Dziecię z Betlejem”. Wyjaśniał, jak Bóg umiłował ludzi, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby wszyscy, którzy weń wierzą, nie zginęli, ale mieli życie wieczne. Nie po to zesłał Go na ziemię, żeby świat potępił, lecz żeby go zbawił. A teraz, dla tego pokolenia gotów jest uczynić drugi cud: jeśli człowiek zrobi Chrystusowi miejsce w swym sercu, to go przemieni, uczyni go dzieckiem Boga i dziedzicem nieba.

      Przed ołtarzem, w żłobie leżała figurka Dzieciątka Jezus i – jak mówi legenda – obecni ze zdumieniem zobaczyli, że gdy zbliżał się do niej Franciszek, figurka ożywała i Jezus wyciągał rączki ku Biedaczynie. Jaskinia i las zostały rozświetlone przedziwnym nieziemskim światłem, a w sercach ludzi zapanowały rados’ć i pokój. Franciszek dokonał cudu: pomógł Chrystusowi narodzić się w sercach tych ludzi.

      Greccio w świecie

      Od tamtej nocy w Greccio jasełka odgrywane są w całym świecie chrześcijańskim. Dzięki św. Franciszkowi jesteśmy bardziej świadomi, że święta Bożego Narodzenia obchodzi się po to, żeby spotkać się z Bogiem i wyrazić Mu wdzięczność za przyjście na ziemię Syna Bożego dla naszego zbawienia, za Maryję, którą nam dał za Matkę, za św. Józefa i za Kościół.

      Chrystus dla świata

      Spotkanie Boga w Jezusie Chrystusie jest dla każdego z nas osobiście głębokim, pięknym, radosnym przeżyciem, którego nie da się wyrazić słowami. On jest naszym Bogiem, Panem, Zbawcą, Nauczycielem, a także najlepszym Powiernikiem i Przyjacielem. Dzięki Niemu uwierzyliśmy w miłość, jaką Bóg ma ku nam. Jemu zawierzamy samych siebie. Oddajemy Mu wszystko czym jesteśmy i co posiadamy. On nas nie zuboży, przeciwnie, ubogaci i uświęci. On jest święty i pragnie, żebyśmy również byli świętymi i trwali we wspólnocie z Nim.

 

     Chrystus nadaje sens naszemu życiu. Bez Niego byłoby ono przerażająco puste, a my sami bezbronni i bezsilni. Nie potrafilibyśmy znosić niepowodzeń i cierpień. On uczy wszystko przyjmować z pokorą. On jest nam zawsze bliski, a to dlatego, że żył wśród ludzi, tak jak oni pracował, smucił się, cierpiał, doznawał lęku. Jest dla nas również wzorem. Od Niego uczymy się jak żyć, jak miłować bliźnich, uczymy się pokory i przebaczenia. Komuś może się wydać, że życie chrześcijanina jest twarde i trudne, ale miłość do Boga sprawia, że Jego brzemię jest lekkie.

 

     Zobaczmy Boga w Dziecku

 

     Dziś Boże Narodzenie wzrusza nas do głębi, lecz czy umiemy w pełni i do końca odczytać całe jego bogactwo? Czy rozumiemy i wyjaśniamy znaki i zwyczaje bożonarodzeniowe? Boże Narodzenie to spotkanie Boga z człowiekiem, spotkanie wyjątkowe, bo dokonane w osobie Jezusa Chrystusa. Po okresie Adwentu, czasie “prostowanialudzkich ścieżek na przyjście Pana”, spotkamy Zbawiciela w osobie Dziecka. Mamy na nowo przeżyć to, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy w Jezusie Chrystusie, narodzonym z Dziewicy Maryi w Betlejem ponad dwa tysiące lat temu.

 

o. Marian Tolczyk OFMConv

ze strony www.adonai.pl

   

 

Rekolekcje adwentowe 2013

Niedziela – 08.12

{mp3}rekol_adwentowe_niedziela{/mp3}

 

Poniedziałek – 09.12

{mp3}rekol_adwentowe_poniedzialek{/mp3}

 

Wtorek -10.12

{mp3}rekol_adwentowe_wtorek{/mp3}

 

środa 11.12

{mp3}rekol_adwentowe_sroda{/mp3}

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 03-10.05.2014 r.

CENA PIELGRZYMKI 900 zł i 1040 USD (dopłata za pokój jednoosobowy wynosi 250 USD)

Osoby przewlekle chore zobowiązane są do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt wynosi 100 zł

Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest jedyną w swoim rodzaju. To ziemia umiłowana i wybrana przez Boga. Ziemia, gdzie zrodziła się Ewangelia, w której tkwią korzenie naszej wiary. Nawiedzenie sanktuariów związanych z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów, to powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła. To mozaika ludzi wyznających religię mojżeszową, muzułmańską i chrześcijańską. Jest wyrazem solidarności z franciszkanami ? opiekunami Miejsc Świętych oraz z lokalnym Kościołem w Jerozolimie.

1 dzień: WARSZAWA? TEL AWIW

Wyjazd autokarem na lotnisko. Spotkanie pielgrzymów na lotnisku w Warszawie.  Odlot do Tel Awiwu. Zakwaterowanie w Nazarecie.

2 dzień: GÓRA TABOR

Góra Tabor. Sanktuarium Przemienienia. Kana Galilejska ? odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Hajfa. Góra Karmel ? sanktuarium Stella Maris. Nazaret. Grota i bazylika Zwiastowania NMP, kościół św. Józefa.

3 dzień: JEZIORO GALILEJSKIE

Góra Ośmiu Błogosławieństw. Tabgha: Kościół Rozmnożenia Chleba i Prymatu św. Piotra. Kafarnaum ? ?Miasto Jezusa?. Przepłynięcie statkiem do Ein Gev. Rzeka Jordan ? odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego.

4 dzień: PUSTYNIA JUDZKA

Nazaret. Muzeum franciszkańskie oraz Nazaret z czasów Jezusa. Kąpiel w Morzu Martwym. Przejazd przez Pustynię Judzką. Betania. Sanktuarium ?Przyjaciół Pana Jezusa?: Łazarza, Marty i Marii. Zakwaterowanie w Betlejem.

5 dzień: BETLEJEM

Ain Karem. Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Zwiedzanie bazyliki Bożego Grobu i Kalwarii. Pole Pasterzy. Betlejem. Grota i bazylika Narodzenia, kościół św. Katarzyny, Grota Mleczna.

6 dzień: JEROZOLIMA

Jerozolima. Sanktuaria na Górze Oliwnej: Wniebowstąpienie, ?Pater Noster?, ?Dominus Flevit?, panorama Jerozolimy, Grób Maryi, Ogród Oliwny, bazylika Agonii. Mur Płaczu. Góra Syjon: Wieczernik i ?Grób Dawida?, kaplica ?przy Wieczerniku?, kościoły: Zaśnięcia NMP i św. Piotra ?in Gallicantu?.

7 dzień: JEROZOLIMA

Jerozolima. Kościół św. Anny i sadzawka Betesda, kaplica Biczowania i Włożenia Krzyża. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Starej Jerozolimy. Czas na zakupy i indywidualną modlitwę w bazylice Bożego Grobu.

8 dzień: TEL AWIW ? warszawa

Odlot do kraju. Lądowanie na Okęciu w Warszawie  ? Pyrzowicach i zakończenie pielgrzymki. przyjazd autokarem do Lublina. (Opłata za autokar dodatkowa)

 

Codziennie odprawiana jest Msza święta

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie

Przewodnikiem grupy jest osoba duchowna z Polski

Kapłani zabierają albę i białą stułę

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

przelot samolotem na trasie Waszawa -Tel Awiw i Tel Awiw-Warszawa

pełne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja)

zakwaterowanie w hotelach (pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienką)

autokar do dyspozycji grupy, przewodnik po miejscach świętych

wszystkie bilety wstępu, taksówka na Górę Tabor, statek po Jeziorze Galilejskim

ubezpieczenie, przewodnik-śpiewnik, znak grupy, certyfikat pielgrzyma

Zapisy do 20 lutego 2014 r. – u proboszcza parafii O. Waldemara Grubki – tel. 600 407 351 lub 81 444 63 02.

III Niedziela Adwentu – 15.12.2013 r.

   I. W dzisiejszą niedzielę:

 1. W ramach ogólnopolskiej akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – przy głównym wyjściu z kościoła można nabyć wigilijne świece CARITAS w cenie 5, 13 i 15 oraz pakiet 21 zł. Przez ten dar materialny wspomagamy wakacje dla dzieci z rodzin ubogich.

 2. Kiermasz świąteczny Szkolnego Koła Caritas z Gimnazjum nr 7 – dzisiaj w godz. 8.00-14.00 obok Punktu Książki. Dochód ze sprzedaży kart świątecznych, ozdób choinkowych, stroików wykonanych przez uczniów Gimnazjum przeznaczony jest na pomoc uczniom.

3. Skrutacja Słowa Bożego prowadzona przez Współnoty neokatechumenalne dziś od godziny 16.00 w starym kościele.

 4. Zapraszamy na bardzo ciekawe warsztaty, szczególnie dla rodziców i młodzieży: ?Co we współczesnym świecie mediów zagraża dzieciom i młodzieży? W świecie gier, wampirów i wróżek ? zabawa czy zagrożenie?? – dziś w amfiteatrze ? godzina 17.00. Warsztaty poprowadzi Małgorzata Więczkowska z Warszawy.

 II. W tym tygodniu;

 5. Jutro rozpoczyna się Nowenna do Dzieciątka Jezus. Będzie ona połączona z Mszą św. Roratnią o godzinie 6.30 w dni powszednie.  

6. Ruch Światło – Życie  zaprasza na Godzinę Uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem – w środę po Mszy Świętej wieczornej. W czasie tej godziny Wspólnota będzie dziękowała Bogu za parafię za posługujących w niej Braci Kapucynów  i uwielbiała Imię Pańskie.

  7. W tym tygodniu w czwartek swoje imieniny obchodzą: O. Dariusz Polak i O. Dariusz Miastowski ? ojciec duchowny naszego Seminarium. Msza św. w ich intencji w środę o godzinie 6.30.

 III. W przyszłą niedzielę:

 6. W przyszłą niedzielę będą głoszone kazania katechizmowe.

7. Franciszkański Zakon Świeckich i bracia kapucyni zapraszają wszystkich zainteresowanych duchowością franciszkańską na STACJE FRANCISZEK ? w przyszłą niedzielę godz. 16.00 w sali FZŚ. Tematem spotkania będzie Boże Narodzenie w Greccio.

IV. Ogłoszenia inne:

8. Zachęcamy do udziału w Roratach w dni powszednie o godzinie 6.30, a dla dzieci w poniedziałki i czwartki o godz.18.00.

 9. Spowiedź w naszym kościele: rano w godzinach 6.20 ? 8.30 i po południu od 17.30. Od piątku dyżur spowiedzi po południu rozpocznie się od godziny 16.00 do zakończenia Mszy św. wieczornej. Prosimy, aby nie odkładać spowiedzi na przyszłą niedzielę.

 10. Dziękujemy Bogu za przeżyte rekolekcje i za liczny udział parafian i sympatyków naszego kościoła. Nagrania konferencji z rekolekcji znajdziemy na internetowej stronie parafii w plikach MP3.

 11. Parafialny Zespół Caritas dziękuje wszystkim ofiarodawcom za przyniesione w ubiegłym tygodniu dary żywnościowe. Dzięki Waszej pomocy mogliśmy zrobić 100 paczek świątecznych.

 12. Harcerze włączają się w ogólnopolski projekt Akcja paczka przygotowujący paczki żywnościowe dla Polaków mieszkających na terenach byłych kresów Rzeczypospolitej. Informacje dla osób, które mogą wesprzeć tę akcję artykułami żywnościowymi, znajdują się na plakatach.

 13. Organizujemy pielgrzymkę samolotową do Ziemi Świętej w maju przyszłego roku. Szczegóły w gablocie ogłoszeń i na stronie parafii. Zapisy u proboszcza parafii.

 14. Dziś do kawiarenki u Franka zapraszają nas harcerze z naszej parafii. Warto skorzystać.

 15. Dziękujemy za życzliwość i wszelkie ofiary wspierające naszą parafie i klasztor. Niech adwentowy czas oczekiwania przyniesie Wam pragnienie bliskości Boga, szczególnie w modlitwie i życiu sakramentalnym.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

III Niedziela Adwentu – 15.12.2013 r.

  7.00 – O. Piotr Stasiński

  8.30 – O. Adam Dobrodziej

10.00 – O. Andrzej Derdziuk

11.30 – O. Rafał Sońta

11.30 (St. kościół) – O. Tomasz Mączewski

13.00 – O. Waldemar Grubka

16.00 – O. Szczepan Dzyr

18.00 – O. Paweł Kaczorek

Homilia – List Pasterski Metropolity Lubelskiego

Warsztaty dla młodzieży i rodziców

Patronat honorowy:
O. Andrzej Kiejza –  Minister Prowincjalny
Krzysztof Hetman  – Marszałek Województwa Lubelskiego
Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
Piotr Kowalczyk –  Przewodniczący Rady Miasta Lublin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość Niepokalnego Poczęcia N.M.P. – 08.12.2013 r.

 I. W dzisiejszą niedziele:

1. Dzisiaj rozpoczęliśmy Rekolekcje adwentowe, które potrwają do środy. W poniedziałek, wtorek i środę- Msze św. z naukami dla dorosłych będą o godz.: 6.30 ( Roraty), 8.00, 10.00 i 18.00. Dla dzieci o 16.30. Natomiast dla młodzieży o godz. 19.30. Z racji rekolekcji od poniedziałku do środy nie będzie Mszy św. o godzinie 7.15. Program jest wywieszony gablotach ogłoszeń, na stronie internetowej parafii. Podczas rekolekcji będzie okazja do spowiedzi już pół godziny przed każdą Mszą św. Ofiary na tacę w środę jako dar wdzięczności przeznaczone są na potrzeby naszego Seminarium Duchownego, w którym o. Piotr Stasiński jest rektorem. Jak Co roku w czasie rekolekcji adwentowych będziemy zbierać do koszy wystawionych przy wyjściach z kościoła trwałe produkty żywnościowe rodzin dotkniętych bezrobociem w naszej parafii na paczki świąteczne. Od jutra do środy na pomoc rodzinom biednym z naszej parafii będzie także można złożyć ofiarę do skarbon wystawionych przy wyjściach z kościoła.

 2. W ramach ogólnopolskiej akcji Wigilijne Dzieło pomocy dzieciom – przy wyjściach z kościoła można nabyć dziś i za tydzień wigilijne świece CARITAS w cenie 5, 10,13, 15 i dwupak 21 zł. Przez ten dar materialny wspomagamy leczenie i wakacje dla dzieci z rodzin ubogich. Za tydzień odbędzie się kiermasz stroików i kartek świątecznych wykonanych przez młodzież z Gimnazjum nr 7.

 3. Akatyst ku czci Bogarodzicy zostanie wykonany dziś w naszym kościele godz. 19.15. Hymn zaśpiewa męski chór braci kleryków i przyjaciół pod kierownictwem p. prof. Gabrieli Klauza. Serdecznie zapraszamy na to nabożeństwo wszystkich, a szczególnie tych, którzy doświadczyli w swym życiu pomocy Maryi, naszej przemożnej Orędowniczki

 4. Dzisiejsza niedziela jest dniem modlitwy i zbiórki ofiar do puszek na dzieło ?Pomoc Kościołowi na Wschodzie?. Skarbony znajdują się przy wyjściach z kościoła. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

 II. W tym tygodniu:

 5. W tym tygodniu swoje imieniny obchodzą: w poniedziałek O. Wiesław Wyszyński ?duszpasterz chorych. Msza św. w jego intencji w poniedziałek o godzinie 6.30. Natomiast w środę swoje imieniny obchodzi O. Waldemar Grubka ? proboszcz naszej parafii. Msza św. w jego intencji w środę o godzinie 6.30. Polecamy Solenizantów Waszym modlitwom.

 6. Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej zapraszamy w piątek na Msze św. z Nieszporami o godzinie 18.00 i nabożeństwo fatimskie.

 7. Klub Seniora przy naszej parafii obchodzi pierwszą rocznicę swego powstania. Zapraszamy do korzystania z zajęć w Klubie ludzi starszych w piątki o godzinie 16.00 w Sali nr 3. Wejście przy kancelarii.

 8.Otwarty dzień skupienia Grupy modlitwy O. Pio w najbliższą sobotę w starym kościele. Szczegółowe informacje w gablotach ogłoszeń.

 9. Lubelski Festiwal Muzyki i Słowa im. Przemysława Gintrowskiego w najbliższą sobotę w naszym amfiteatrze. Program obejmuje poranne przesłuchania konkursowe dla uczniów szkół województwa lubelskiego i Galę, która rozpocznie się o godz. 18.00. Usłyszymy laureatów konkursu, a następnie “Powrót? – koncert pieśni Przemysława Gintrowskiego w wykonaniu Piotra Kajetana Matczuka, a po nim spektakl ?A ponad ziemią z kulami latały brylanty. Rzecz o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim? w reżyserii Przemysława Tejkowskiego z Teatru Nowego w Rzeszowie. Szczegóły na palakatach.

 10. Kolejne spotkanie dla kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania w sobotę? o godzinie 9.00 w Sali konferencyjnej.

 11. Chorych potrzebujących spowiedzi w domach przed Świętami, prosimy zgłaszać w najbliższym tygodniu w zakrystii, kancelarii lub przy furcie, także telefonicznie z podaniem nazwiska, wieku, adresu i telefonu.

 III. W przyszłą niedzielę:

 12. Bardzo ciekawe warsztaty szczególnie dla rodziców i młodzieży: ?Co we współczesnym świecie mediów zagraża dzieciom i młodzieży? W świecie gier, wampirów i wróżek ? zabawa czy zagrożenie?? – w przyszłą niedzielę w amfiteatrze ? godzina 17.00. Warsztaty poprowadzi Małgorzata Więczkowska z Warszawy.

 IV. Ogłoszenia inne:

13.  Dziękujemy za życzliwość i wszelkie ofiary wspierające naszą parafie i klasztor. Życzmy, aby rozpoczynający się tydzień, był czasem zasłuchania w Słowo Boże na rekolekcjach i ożywił nasze relacje z Bogiem przez sakrament pojednania.

 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. (II Niedziela Adwentu) – 08.12.2013 r.

7.00 – O. Piotr Stasiński

8.30 – O. Stefan Majkowski

10.00 – O. Andrzej Derdziuk

11.30 – O. Rafał Sońta

11.30 (St. kościół) – O. Pawel Kaczorek

13.00 – O. Waldemar Grubka

16.00 – O. Wiesław Wyszyński

18.00 – O. Szczepan Dzyr

Homilia –   Rekolekcje O. Piotr Stasiński i O. Michał Gawroński (godz. 11.30). Taca na Fundusz Ochrony życia a puszka na Pomoc Kościołom Wschodnim.