Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                                1.  o. Artur                      

8.30      o. Grzegorz                                              1. o. Piotr                         2. o. Radomir                         

10.00    o. Andrzej D.                                          1.  o. Jaroslaw                    2. o. Grzegorz  

11.30    o. Andrzej C.   (transmisja on-line)       1. o. Bogusław                    2. o. Mirosław        

13.00    Bp. Mieczysław   (transmisja on-line)    1. o. Dariusz B.                  2. o. Paweł               

16.00   o. Franciszek                                           1. o. Andrzej C.                   2. o. Adam   

18.00    o. Bogusław                                          1. o. Andrzej D.                     2. o. Franciszek     

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Radomir                                                    1.  o. Andrzej D.              

8.30      o. Piotr                                                         1. o. Mirosław                    2. o. Artur                   

10.00    o. Andrzej D.                                               1.  o. Jaroslaw                    2. o. Piotr  

11.30    o. Andrzej C.    ( transmisja on-line)           1. o. Bogusław                  2. o. Dariusz B.       

13.00    o. Mirosław                                                 1. o. Franciszek                  2. o. Artur             

 

16.00   o. Bogusław                                                 1. o. Andrzej C.                    2. o. Adam   

18.00    o. Franciszek                                             1. o. Jarosław                       2. o. Radomir    

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

VI Niedziela Wielkanocna

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                               1.  o. Andrzej D.             

8.30      o. Dariusz B.                                             1. o. Mirosław                      2. o. Bogusław            

10.00    o. Andrzej D.                                            1.  o. Jaroslaw                       2. o. Grzegorz   

11.30    o. Andrzej C.    ( transmisja on-line)      1. o. Adam                           2. o. Piotr              

13.00    o. Mirosław                                               1. o. Radomir                         2. o. Artur             

 

16.00   o. Grzegorz                                              1. o. Franciszek                     2. o. Andrzej C.  

18.00    o. Piotr                                                    1. o. Jarosław                         2. o. Dariusz B.   

 

Homilia –  List Prezydium KEP z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Celebrans                                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Grzegorz                                                 1.  o. Adam                    

8.30      o. Piotr                                                       1. o. Paweł                        2. o. Franciszek                      

10.00    o. Jarosław                                                  1.  o. Grzegorz                 2. o. Bogusław   

11.30    o. Andrzej C.    ( transmisja on-line)           1. o. Andrzej D.               2. o. Radomir      

13.00    o. Mirosław                                                 1. o. Dariusz B.                  2. o. Piotr            

 

16.00   o. Bogusław                                               1. o. Artur                                2. o. Andrzej C.  

18.00    o. Franciszek                                            1. o. Mirosław                         2. o. Jarosław  

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Radomir                                                 1.  o. Andrzej C.             

8.30      o. Paweł                                                     1. o. Mirosław                  2. o. Bogusław            

10.00    o. Piotr                                                    1.  o. Grzegorz                  2. o. Radomir  

11.30    o. Andrzej C.    ( transmisja on-line)       1. o. Jarosław                      2. o. Dariusz B.      

13.00    o. Mirosław                                               1. o. Franciszek                2. o. Adam           

 

16.00   o. Grzegorz                                             1. o. Radomir                          2. o. Piotr

18.00    o. Jarosław                                           1. o. Dariusz B.                        2. o. Paweł  

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

Celebrans                                                         Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                                    1.  o. Mirosław              

8.30      o. Bogusław                                                  1. o. Andrzej C.                  2. o. Radomir                         

10.00    o. Andrzej D.                                               1.  o. Artur                           2. o. Jarosław

11.30    o. Andrzej C. ( transmisja on-line)                1. o. Franciszek                  2. o. Bogusław     

13.00    o. Mirosław                                                  1. o. Dariusz B.                    2. o. Adam           

 

16.00   o. Radomir                                                    1. o. Paweł                            2. o. Piotr

18.00    o. Franciszek                                                 1. o. Andrzej D.                   2. o. Grzegorz

 

Homilia –  celebrans   

Pierwszy spowiadający – Kaplica MB

Drugi spowiadający –  kruchta koscioła 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( 15 minut  przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                                        1.  o. Dariusz B.             

8.30      o. Paweł                                                            1. o. Franciszek                                                             

10.00    o. Andrzej D.  –  transmisja on-line                   1.  o. Adam                      

11.30    o. Andrzej C.    –  transmisja on-line                  1. o. Radomir                                

13.00    o. Mirosław                                                      1. o. Bogusław                           

 

16.00   o. Grzegorz                                                        1. o. Mirosław   

18.00    o. Piotr                                                              1. o. Jarosław  

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Franciszek                                               1.  o. Mirosław              

8.30      o. Dariusz B.                                             1. o. Andrzej C.                           

10.00    o. Andrzej D.  –  transmisja on-line           1.  o. Artur                       

11.30    o. Andrzej C.    ( transmisja on-line)       1. o. Jaroslaw                                

13.00    o. Mirosław                                               1. o. Adam                     

 

16.00   o. Solan                                                   1. o. Dariusz B.  

18.00    o. Grzegorz                                           1. o. Piotr

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Radomir                                               1.  o. Paweł                      

8.30      o. Bogusław                                              1. o. Andrzej D.                                                   

10.00    o. Mirosław  –  transmisja on-line           1.  o. Bogusław                              

11.30    o. Andrzej C.  – transmisja on-line        1. o. Radomir                                

13.00    o. Paweł                                                    1. o. Adam                      

 

16.00   o. Jarosław                                              1. o. Andrzej C.

18.00    o. Radomir                                            1. o. Franciszek  

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( 15 minut przed Mszą)*

7.00     o. Radomir                                                            1.  o. Franciszek        

8.30      o. Franciszek                                                        1. o. Paweł                                        

10.00    o. Andrzej D. –  transmisja on-line                        1.  o. Adam                               

11.30    o. Grzegorz                                                            1.  o. Jarosław  

11.30    o. Andrzej C.    ( transmisja on-line dla dzieci )                              

13.00    o. Mirosław                                                           1. o. Dariusz B.                      

 

16.00   o. Solan                                                                    1. o. Mirosław

18.00    o. Paweł                                                                 1. o. Andrzej C.

 

Homilia –  Czytanie Męki Pańskiej  

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie