Poświecenie tablicy pamiątkowej śp. Br. Kaliksta Kłoczko

W dniu  6 kwietnia przypada V rocznica śmierci naszego współbrata br. Kaliksta, któremu zawdzięczamy wiele prac stolarskich w naszym kościele i klasztorze. Wyrażając wdzięczność za jego przykład życia zakonnego i piękno wykonanych prac stolarskich, w najbliższy piątek 6 kwietnia podczas Mszy św. za br. Kaliksta o godzinie 18.00, zostanie odsłonięta i poświęcona tablica ku jego czci w głównym przedsionku kościoła. Zapraszamy na tę uroczystości zachęcamy do przekazywania osobistych świadectw w formie pisemnej dotyczące osoby naszego współbrata. Świadectwa można składać w formie elektronicznej lub pisemnej w kancelarii lub zakrystii do końca kwietnia.

Chrystus ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA !!!

Dziś na całym świecie wielokrotnie śpiewa się radosne Alleluja. Całe stworzenie cieszy się ze Zmartwychwstania Chrystusa i my wraz z Nim radujmy się wspólnie, bo zbawienie stało się udziałem dzięki krwi Chrystusa.

Wszystkim Parafianom i Gościom w imieniu całej wspólnoty kapucynów z Poczekajki życzę, aby na nowo przeżywana tajemnica Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa odnowiła w Was wiarę i ufność w miłość Boga, by wypełniała codzienność dobrem i zaowocowała pokojem, który ze spotkań z najbliższymi promieniował będzie na całe nasze otoczenie.  Życzenia te wspieramy naszą modlitwą za Was. Dziękujemy także za troskę o piękno kościoła i wspomaganie materialne podejmowanych dzieł w parafii, klasztorze i seminarium, materialne wspieranie  prac remontowych ocieplenia stropu kościoła.

Wracając do naszych domów i odwiedzając naszych bliskich witajmy się wielkanocnym pozdrowieniem: Chrystus Zmartwychwstał – Alleluja. Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja.