Chrystus ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA !!! - 01.04.2018 r.

Dziś na całym świecie wielokrotnie śpiewa się radosne Alleluja. Całe stworzenie cieszy się ze Zmartwychwstania Chrystusa i my wraz z Nim radujmy się wspólnie, bo zbawienie stało się udziałem dzięki krwi Chrystusa.

Wszystkim Parafianom i Gościom w imieniu całej wspólnoty kapucynów z Poczekajki życzę, aby na nowo przeżywana tajemnica Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa odnowiła w Was wiarę i ufność w miłość Boga, by wypełniała codzienność dobrem i zaowocowała pokojem, który ze spotkań z najbliższymi promieniował będzie na całe nasze otoczenie.  Życzenia te wspieramy naszą modlitwą za Was. Dziękujemy także za troskę o piękno kościoła i wspomaganie materialne podejmowanych dzieł w parafii, klasztorze i seminarium, materialne wspieranie  prac remontowych ocieplenia stropu kościoła.

Wracając do naszych domów i odwiedzając naszych bliskich witajmy się wielkanocnym pozdrowieniem: Chrystus Zmartwychwstał – Alleluja. Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja.