Poniedziałek Wielkanocny – 09.04.2012 r.

  7.00  – O. Wiesław Wyszyński

  8.30  – O. Maciej Sokołowski 

10.00 – O. Waldemar Grubka

11.30 – O. Andrzej Derdziuk

13.00 – O. Miroslaw Ferenc 

16.00 – O. Czesław Studnicki 

18.00 – O. Marek Skowroński

 
Homilia – List Rektora KUL – taca na potrzeby inwestycyjne Uczelni.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 08.04.2012 r.

  6.00 – O. Waldemar Grubka – rezurekacja 

  8.30 – O. Czesław Studnicki 

10.00 – O. Andrzej Derdziuk 

11.30 – O. Michał Deja 

13.00 – O. Waldemar Grubka 

16.00 – O. Krzysztof Dudziak 

18.00 – O. Łukasz Woźniak

Homilia – Celebrans

Życzenia dla Kapłanów

 

Z racji swego powołania kapłan jednoczy i służy /Jan Paweł II/

 


Drodzy Kapłani !

 

Dziś Wielki Czwartek ? to Wasze Święto.


Dziękujemy Wam za posługę w naszej parafii,
za głoszone słowo Boże,
za sprawowane sakramenty święte,
za obecność, która jest świadectwem
pokornej służby Bogu i Kościołowi,
Bogu i człowiekowi.

Chrystus – Najwyższy Kapłan
niech Was nieustannie wspiera w Waszym posługiwaniu,
a przez Wasze ręce obficie zsyła na nas łaski

 

 

członkowie Rady Duszpasterskiej i parafianie z Poczekajki