Życzenia dla Kapłanów

 

Z racji swego powołania kapłan jednoczy i służy /Jan Paweł II/

 


Drodzy Kapłani !

 

Dziś Wielki Czwartek ? to Wasze Święto.


Dziękujemy Wam za posługę w naszej parafii,
za głoszone słowo Boże,
za sprawowane sakramenty święte,
za obecność, która jest świadectwem
pokornej służby Bogu i Kościołowi,
Bogu i człowiekowi.

Chrystus – Najwyższy Kapłan
niech Was nieustannie wspiera w Waszym posługiwaniu,
a przez Wasze ręce obficie zsyła na nas łaski

 

 

członkowie Rady Duszpasterskiej i parafianie z Poczekajki