Informacje dla kandydatów do sakramentu bierzmowania

Kochani Młodzi Przyjaciele!

Pewnie w różny sposób przeżywacie to, co się obecnie dzieje. Chcę Was uspokoić, gdy chodzi o sakrament bierzmowania, który miał się odbyć dla Was 4 kwietnia tego roku. Jesteście przygotowani poprzez spotkania w grupach i celebracjach. Teraz czekamy na sposobną chwilę, żeby sama uroczystość przyjęcia sakramentu odbyła się przez Was w kościele. Na razie jest to niemożliwe z oczywistych powodów. Nowy termin sakramentu bierzmowania będzie na nowo ustalany gdy wszystko wróci do normy. Tym się nie martwcie. Być może, że będzie sprawowany tylko w gronie Was Kandydatów i Waszych rodziców po wakacjach, a być może aż na wiosnę roku 2021. Teraz jesteście kandydatami przygotowanymi do tego. Jesteście po formacji, która zapoczątkowana w Was niech trwa. Niech Wasze serca płoną pragnieniem Ducha Świętego. Niech Wasza miłość i tęsknota za NIM wzrasta. To jest dobry czas, żeby Wasze serca zapragnęły jeszcze bardziej „ miłości, którą rozlewa Duch Święty” (por. Rz 5,5). Nie zaniedbajcie tego, czego się nauczyliście. Kiedy będzie można już wrócić na liturgię do kościoła, przystępujcie do spowiedzi, módlcie się, spożywajcie Eucharystię, i tęsknijcie za darem Ducha Świętego.  Przyjdzie do Was jeszcze z większą mocą, jeśli będziecie wytrwali. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i błogosławię w Imię Jezusa!

Proboszcz MF

Spowiedź w I piątki miesiąca – Komunikat dla dzieci

 

Kochane Dzieci i Drodzy Rodzice!

W związku z pojawiającymi się pytaniami o I piątki miesiąca, chcę Was uspokoić. Jeśli ktoś zaczął praktykę I piątków, czyli podjął duchową intencję wynagradzania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy ludzi, poprzez regularną co miesięczną spowiedź i Komunię św. wynagradzająca, to niech nadal trwa w tym postanowieniu. Kiedy nie możemy przyjść do kościoła  na Eucharystię z różnych poważnych powodów ( jak np. choroba, zagrożenie życia, czy tak jak teraz epidemia koronawirusa), to możemy przyjmować Komunię duchową, która jest przede  wszystkim wyznaniem wiary w realną obecność Jezusa w Eucharystii, jest aktem miłości do Jezusa i głębokim pragnieniem zjednoczenia się z NIM.  Natomiast spowiedź sakramentalną dzieci  dokończą wtedy, kiedy już będzie można bez obaw wrócić do kościoła. W przypadku, gdyby dziecko bardzo chciało i prosiło rodziców o możliwość spowiedzi, prosimy o kontakt z duszpasterzami. 

Jak przyjmuje się Komunię duchową? 

  1. Pierwszym krokiem jest wzbudzenie pragnienia przyjęcia Komunii duchowej. Nie chodzi o to, by wygenerować w sobie jakieś płomienne uczucia czy wielkie emocje, ale o akt wiary, nadziei i miłości.
  2. Drugi krok, to samo przyjęcie takiej Komunii duchowej, czyli:
  • wzbudzić akt żalu za grzechy np. „Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami”  ( np. 3 razy)  albo odmówić „Baranku Boży…”
  • można przeczytać fragment Ewangelii z danego dnia lub inny fragment
  • pomodlić się modlitwą, której nauczył nas Pan Jezus, czyli „Ojcze nasz”  
  • zaprosić Jezusa do swojego serca np. „Panie, nie jestem godzien abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”
  1. Na koniec uwielbić Pana Boga np. słowami modlitwy Anioła skierowanej do dzieci w Fatimie:

„Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie
Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa,
obecnego na ołtarzach całego świata
jako wynagrodzenie za zniewagi,
świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca
i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi,
proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników”. Amen

UWAGA!  Przyjęcie duchowej Komunii może też mieć bardzo prostą formę krótkiej modlitwy, zwłaszcza kiedy w niesprzyjających okolicznościach chcemy się zjednoczyć ze Zbawicielem np. : Wierzę, Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny w Eucharystii. Kocham Cię! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem. Przyjdź do mojego serca, oddaję Ci się cały! Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie! Amen. 

Proboszcz  MF

Msza dla dzieci – transmisja online

Zapraszamy dzieci na Mszę św. transmitowaną online z naszego chóru klasztornego. Msza św. w każdą niedziele, od dnia 22 marca aż do odwołania, o godz. 11.30, na kanale You Tube Projekt Kapucyński.  Prowadzi o. Andrzej Cebula. Zapraszamy. 

ZMIANA GODZIN MSZY W NIEDZIELE!!!

Wracamy znów do “starego” porządku!!!

 

Ze względu na nowe zasady zgromadzeń publicznych,

że na Mszy św. może przebywać najwięcej 5 osób, nie licząc posługujących przy ołtarzu,  Msze  św. będą sprawowane w porządku: 

godz. 7.00

godz. 8.30

godz. 10.00

godz. 11.30

godz. 13.00

godz. 16.00

godz. 18.00

 

DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

Przez miesiąc marzec trwają zapisy uczniów klas VII i starszych do grup przygotowujących do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Wytyczne dotyczące przygotowania do tego sakramentu w Archidiecezji Lubelskiej można znaleźć na stronie parafii (zakładka Kancelaria/Bierzmowanie).

Do końca marca ( z powodu epidemii przedłużono do końca kwietnia!!!) należy złożyć w kancelarii parafialnej deklarację rozpoczęcia przygotowania.

Osoby spoza naszej parafii, chcące się przygotowywać do Bierzmowania przy naszym kościele, muszą z deklaracją dostarczyć zgodę Księdza Proboszcza parafii swojego miejsca zamieszkania.

 

PRZY ZŁOŻENIU DEKLARACJI TRZEBA WSKAZAĆ,

W KTÓRYM TRYBIE PRZYGOTOWANIA KANDYDAT CHCE UCZESTNICZYĆ.

 

W tym roku jest możliwość wybrania jednego z dwóch rodzajów przygotowania:

 

1) przygotowanie w grupie parafialnej trwające rok. W ciągu tego czasu  kandydaci:

– odbywają 15 spotkań formacyjnych w małych grupach (spotkania te prowadzą katecheci pracujący w parafii) ,

– uczestniczą w 7 celebracjach (nabożeństwach), które są podsumowaniem i przyjęciem treści omawianych na spotkaniach w grupach (najczęściej sobota 9.00),

– systematycznie przystępują do sakramentu pokuty,

– podejmują pracę nad sobą,

– uczestniczą w niedzielnych i świątecznych Mszach św. i  nabożeństwach okresowych roku liturgicznego.

Przygotowanie rozpocznie  się wtedy, kiedy młodzież wróci do zajęć szkolnych (termin zostanie podany)  i zakończy się przyjęciem Sakramentu Bierzmowania w  2021 r.

 

2) formacja 6 letnia (przygotowanie do przyjęcia sakramentu (3 lata) i kontynuacja formacji po jego przyjęciu prowadzona przez małżeństwa z Drogi Neokatechumenalnej.

Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 19.00 w domu małżeństwa odpowiedzialnego za grupę formacyjną przez cały czas trwania formacji. UWAGA!!!!! ZMIANA TERMINU!!!! Pierwsze spotkanie osób, które wybiorą ten tryb, będzie na nowo ustalone i podane do wiadomości w odpowiednim czasie!

 

VII PIELGRZYMKA WIELKOPOSTNA

VII PIELGRZYMKA  WIELKOPOSTNA do kościołów stacyjnych Lublina  26.02 – 5.04.2020
Informacje telefoniczne 501 07 65 56 (wieczorem)
oraz w kościele p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
i św. Franciszka z Asyżu („Poczekajka”)
w niedziele, 4 i 11 lutego w godz. 8.00 – 11.00
obok Punktu Książki Religijnej
Zapraszamy do udziału w VII lubelskiej pielgrzymce wielkopostnej wg
tradycji rzymskiej zapoczątkowanej przez papieża Grzegorza Wielkiego
w VI w.  KOŚCIOŁY STACYJNE to 40 lubelskich kościołów w których gromadzimy
się podczas Wielkiego Postu na pierwszej Mszy św. Przez czterdzieści
dni udajemy się na poranną Mszę św. codziennie do innego
kościoła. W roku 2006 papież Benedykt XVI powiedział: „tradycja kościołów
stacyjnych zachowuje swoją wartość mimo minionych wieków”. 
W pielgrzymce może wziąć udział każdy, można również dołączyć
w czasie trwania perygrynacji. Szczegółowe kalendarium z wykazem
kościołów znajduje się poniżej. Pielgrzymka odbywa się za
wiedzą i zgodą kurii metropolitalnej.
W związku z prośbą osób które pracują i nie mają możliwości uczestniczenia
w pielgrzymce w godzinach rannych, podajemy godziny wieczornych
Mszy św. w kościołach stacyjnych.
W Niedzielę Palmową spotykamy się wszyscy o godz. 8.30 na Mszy św.
w intencji pielgrzymów i ich rodzin. Po zakończeniu, 10 min. po błogosławieństwie
ustawiamy się na schodach katedry do wspólnej fotografii.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pielgrzymce – niech to
będzie nasze świadectwo wiary w Syna Bożego. Niech będzie czasem
szczególnej modlitwy, nawrócenia i nowego życia z Chrystusem
i przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
 
KOŚCIOŁY STACYJNE

1. 26.02 Środa Popielcowa godz. 6.30 i 18.00
par. pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka Al. Kraśnicka 76
Msza św. w intencji pielgrzymów i ich rodzin 6.30

2. 27.02 czwartek godz. 7.00 i 18.00
par. pw. bł. Piotra Jerzego Frassati
ul. Skierki 12
Msza św. w intencji pielgrzymów i ich rodzin 7.00

3. 28.02 piątek godz. 6.45 i 18.00
par. pw. Matki Bożej Królowej Polski
ul. Gospodarcza

4. 29.02 sobota godz. 7.00 i 18.00
par. pw. Matki Bożej Różańcowej
ul. Bursztynowa 20

5. 1.03 niedziela godz. 9.30
kościół pw. św. Piotra, ul. Królewska

6. 2.03 poniedziałek godz. 7.00 i 18.30
par. pw. Nawrócenia św. Pawła
ul. Bernardyńska 5

7. 3.03 wtorek godz. 7.00 i 19.00
kościół pw. Św. Krzyża (KUL)
Al. Racławickie

8. 4.03 środa godz. 7.00 i 18.00
par. pw. Św. Trójcy ul. Nałęczowska

9. 5.03 czwartek godz. 7.00 i 18.00
par. pw. św. Michała Archanioła
ul. Fabryczna 19

10. 6.03 piątek godz. 7.00 i 18.00
par. pw. św. Jadwigi Królowej
ul. Koncertowa 15

11. 7.03 sobota godz. 7.00 i 18.00
par. pw. św. Alberta Chmielowskiego
ul. Willowa

12. 8.03 niedziela godz. 7.30
par. pw. św. Andrzeja Boboli
ul. Paderewskiego

13. 9.03 poniedziałek godz. 7.30 i 18.00
par. pw. Przemienienia Pańskiego
ul. Nadbystrzycka 40

14. 10.03 wtorek godz. 7.30 i 19.00
kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
ul. Staszica 16

15. 11.03 środa godz. 7.00 i 18.00
par. pw. Trójcy Przenajświętszej
Felin

16. 12.03 czwartek godz. 7.00 i 18.00
par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
ul. Bazylianówka 85

17. 13.03 piątek godz. 6.30 i 19.30
kościół pw. św. Piotra i Pawła (kapucyni)
Krakowskie Przedmieście 42

18. 14.03 sobota godz. 7.00 i 18.00
par. pw. św. Mikołaja
ul. ks. M. Słowikowskiego 1

19. 15.03 niedziela godz. 7.00
kościół pw. Matki Bożej Zwycięskiej
(pobrygitkowski) ul. Narutowicza 6

20. 16.03 poniedziałek godz. 7.00 i 18.00
par. pw. bł. bp Wł. Gorala
ul. ks. J. Popiełuszki

21. 17.03 wtorek godz. 7.00 i 18.00
par. pw. Dobrego Pasterza
ul. Radzyńska 3

22. 18.03 środa godz. 7.00 i 18.00
par. pw. św. Urszuli Ledóchowskiej
ul. Roztocze 1

23. 19.03 czwartek godz. 7.00 i 18.00
par. pw. św. Józefa
ul. Filaretów

24. 20.03 piątek godz. 7.00 i 18.00
par. pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Nałkowskich

25. 21.03 sobota godz. 7.00 i 18.00
par. pw. św. Agnieszki
ul. Kalinowszczyzna 62

26. 22.03 niedziela godz. 8.00
bazylika pw. św. Stanisława
(dominikanie) ul. Złota 9

27. 23.03 poniedziałek godz. 6.30 i 18.00
par. pw. Najświętszego Serca Jezusa
ul. Kunickiego 130

28. 24.03 wtorek godz. 7.00 i 18.00
par. pw. św. Maksymiliana Kolbego
Droga Męczenników Majdanka 27

29. 25.03 środa godz. 7.00 i 18.00
par. pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
ul. Milenijna 7

30. 26.03 czwartek godz. 7.00 i 18.00
par. pw. św. Antoniego
ul. Kasztanowa 1

31. 27.03 piątek godz. 7.00 i 18.00
par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
(garnizonowy) Al. Racławickie

32. 28.03 sobota godz. 7.00 i 18.00
par. pw. Chrystusa Króla
ul. Ponikwoda 32

33. 29.03 niedziela godz. 11.30
kościół pw. Przemienienia Pańskiego
(seminaryjny) ul. Prymasa Wyszyńskiego 6

34. 30.03 poniedziałek 6.30 i 18.00
par. pw. Wieczerzy Pańskiej
Al. Warszawska 31

35. 31.03 wtorek godz. 7.00 i 18.00
par. pw. Matki Bożej Fatimskiej
ul. Tuwima 5

36. 1.04 środa godz. 7.30 i 18.00
par. pw. św. Jakuba Apostoła
Głusk 145 (dojazd linią 3)

37. 2.04 czwartek godz. 7.00 i 18.00
par. pw. św. Jana Pawła II
ul. bp. M. Fulmana 9

38. 3.04 piątek godz. 7.00 i 17.00
kościół pw. Św. Ducha
ul. Krakowskie Przedmieście 1

39. 4.04 sobota godz. 8.00
par. pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
ul. Krochmalna 47

40. 5.04 Niedziela Palmowa godz. 8.30
par. pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (archikatedra)
Msza św. w intencji pielgrzymów i ich rodzin

Muzyka filmowa klasycznie – Street Quintet

Zapraszamy na pierwsze wydarzenie w ramach projektu XIII edycji „Z Kulturą do Nieba” – koncert muzyki filmowej klasycznie w wykonaniu Street Quintet.

Street Quintet to zespół działający od 2019 roku. Powstał z wielkiej pasji i chęci do tworzenia przez młodych muzyków autorskiego materiału. W skład kwintetu smyczkowego wchodzą Przemysław Pacek – skrzypce, Cecylia Chinek – skrzypce, Zuzanna Nierubca – wiolonczela, Klara Chinek- altówka i Jakub Kaczmarczyk – kontrabas. Cała piątka studiuje obecnie w Warszawie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na wydziale instrumentalnym. Mimo dość krótkiego stażu zespołu Street Quintet ma już na swoim koncie współpracę z wieloma artystami i zespołami – Deus Meus i Marcinem Pospieszalskim, Basią Derlak, Włodkiem Dembowskim czy Mietkiem Szcześniakiem. Przede wszystkim jednak instrumentaliści mają na celu popularyzację coraz częściej pomijanych już w kulturze instrumentów orkiestrowych wykonując muzykę poważną, filmową i popularną w autorskich aranżacjach.

Zapraszamy na koncert w niedzielę 16 lutego na godzinę 19.15 do amfiteatru.
Wstęp wolny.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym miasta Lublin.

Organizator informuje, że wydarzenie będzie archiwizowane w formie zdjęć i nagrań, które mogą być wykorzystane w celach informacyjnych, promocyjnych i statystycznych.

Wieczór dla singli – Jak rozpoznać swoje języki miłości?

9.02. specjalnie przed Walentynkami zapraszamy na spotnienie “Wieczór dla singli – Jak rozpoznać swoje języki miłości?”, w niedzielę po wieczornej Mszy Świętej w kawiarence “U Franka”.
Inauguracja cyklu spotkań, które pozwolą poznać siebie a może też kogoś na kogo czekasz.

Podaruj 1% na rzecz Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii „Poczekajka” od ponad dziesięciu lat podejmuje w parafii cenne inicjatywy skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia w parafii odbywają się: koncerty, spektakle, wykłady, warsztaty, festyny parafialne, spotkania ze Świętym Mikołajem, wigilia dla osób samotnych, ferie  i wakacje na Poczekajce. Wspierane są finansowo, min. wyjazdy wakacyjne dzieci i młodzieży, siłownia „Wyciskajka”, Klubu Seniora, Kawiarenka parafialna „U Franka”, Koło fotograficzne.

Ośmielamy się prosić o przekazanie 1% z podatku na rzecz Stowarzyszenia. Pomoże to w podejmowaniu nowych zadań na rzecz społeczności parafialnej. Liczymy i prosimy o Twoją hojność.

Członkowie Stowarzyszenia służą pomocą w wypełnianiu PIT-ów w zamian za 1% na rzecz Stowarzyszenia – w związku ze stanem epidemii i locdown’em osoby zainteresowane są proszone o pozostawienie swoich PITów za 2019 rok wraz załącznikami potrzebnymi do odliczeń i numerem telefonu w kancelarii, po rozliczeniu skontaktujemy się z Państwem w celu przekazania dokumentów. W miarę możliwości prosimy o przynoszenie również PITów za rak 2018, pozwoli to nam wysłać rozliczenie online bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, zaoszczędzi to Państwu spaceru na pocztę czy do Urzędu Skarbowego celem złożenia zeznania podatkowego.

Emeryci i renciści, którzy otrzymują PIT roczny z ZUS, jeżeli chcą przekazać 1% swojego podatku, powinni złożyć PIT-37, wypełnić go w szczególności w rubrykach 132-136. Za rok 2019 przy rozliczeniu wystarczy tylko podać nr KRS-u.

Możesz w tym roku bezpłatnie wypełnić swój PIT. Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji z podanym już naszym KRS-em.  Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego a jedynie KRS naszego Stowarzyszenia.

 Nr KRS 0000312130