OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KEP w obronie Jana Pawła II

OŚWIADCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI
METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY

 

Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.

Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu.

To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.

Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.

Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.

Warszawa, 9 marca 2023 roku

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Poradnia Rodzinna

PORADNIA RODZINNA   
Sala nr 6 ( wejście tak jak do kancelarii parafialnej, od strony szpitala, następnie za kancelarią drugi korytarz w prawo, tak jak do Biblioteki, Kawiarenki, WC)
 
 
WTOREK 
Porady psychologa  – w godz. 17.00 – 19.00 
 
ŚRODA
Poradnia przedmałżeńska (dla narzeczonych ) – w godz. 17.00 – 19.00

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW na rok 2023 – 2024

 

Zapisy kandydatów do przyjęcia sakramentu Bierzmowania trwają przez cały marzec 2023 r. w kancelarii parafialnej (dni powszednie od 16.00 – 19.00).

Zapisy dotyczą uczniów obecnych klasy VII (i starszych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą rozpocząć przygotowanie). Do kancelarii zgłasza się kandydat z rodzicem/prawnym opiekunem. Należy przynieść ze sobą wypełnioną deklarację, która można pobrać ze strony internetowej parafii.

https://poczekajka.pl/kancelaria/bierzmowanie/ 

W tym miejscu znajdziecie Państwo także zasady przygotowania do bierzmowania obowiązujące w diecezji lubelskiej.

 

Przygotowanie do Bierzmowania trwa rok. Rozpoczyna się 16 kwietnia (niedziela). Kandydaci wraz z rodzicami przychodzą na Eucharystię o godz. 13.00. Po Mszy św. w amfiteatrze odbędzie się spotkanie organizacyjne.

Przewidywany termin przyjęcia Bierzmowania przez młodzież to kwiecień 2024. Po 16 kwietnia 2023 nie będzie możliwości dołączenia do grupy przygotowującej się do przyjęcia sakramentu.

 

Zaproszenie do kawiarenki

W najbliższą niedzielę do kawiarenki „U Franka” zaprasza społeczność Szkoły Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego. Pyszne ciasta na niedzielne spotkanie w gronie bliskich i przyjaciół przygotowali Rodzice z wszystkich zespołów klasowych. Do zobaczenia 26 lutego!

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2023

Wizytę duszpasterską będziemy rozpoczynać codziennie od godz. 16.00. Chodzimy  do godz. 20.00, a najpóźniej do 21.00!! Prosimy, aby się nie denerwować, kiedy ktoś się opóźnia.  Odwiedzamy domy naszych Parafian tylko w tzw. dni robocze, bez sobót.  Grafik poszczególnych ulic  jest wywieszony w gablocie przed głównymi drzwiami kościoła.  Duszpasterze będą chodzić do tych rodzin i osób, które zdecydowały się na zaproszenie nas do siebie. W miarę możliwości prosimy, aby była przygotowana woda poświęcona, kropidło, krzyż i Pismo św. Poświęcona woda będzie wystawiona przy wyjściu z kościoła.  Ofiary składane podczas wizyty duszpasterskiej będą na potrzeby  bieżące związane z ogrzewaniem i utrzymaniem kościoła, klasztoru i seminarium. Bardzo serdecznie  dziękujemy za każdą ofiarę. Pokój i dobro! 

Poniedziałek, 23. 01. 2023, od godz. 1600

 

Lp. Ulica Nr bloku i mieszkania  

Duszpasterz

 

1 Romanowskiego 10 domów Br. Krzysztof
2 Romanowskiego 10 domów Br. Stanisław
3 Romanowskiego 10 domów Br. Andrzej K.
4 Bogdanowicza 8 domów Br. Mirosław
5 Bogdanowicza 7 domów Br. Andrzej C.
6 Toczyskiego 6 domów Br. Paweł

 

Wtorek, 24. 01. 2023, od godz. 1600

 

Lp. Ulica Nr bloku i mieszkania  

Duszpasterz

 

1 Powst. Styczniowego 3 – 19            Br. Andrzej C.
2 Powst. Styczniowego 21 – 73          Br. Andrzej K.
3 Powst. Styczniowego 81 – 97           Br. Paweł
4 Powst. Styczniowego 20 – 48            Br. Piotr
5 Powst. Styczniowego 50 – 90            Br. Stanisław
6  

Hauke-Bosaka

Cieszkowskiego

Powst. Styczniowego

 

2 domy

4 domy

3 domy

 

Br. Mirosław

 

 

 

Środa, 25. 01. 2023, od godz. 1600

 

Lp.

 

Ulica Nr bloku i mieszkania Duszpasterz
1 Krajewskiego 9- 33   Br. Paweł
2 Krajewskiego

Barszczewskiego

6 – 30 

4 domy

Br. Stanisław

 

3 M. Kruka

Dubieckiego

10 domów

2 domy

Br. Andrzej K.

 

4 Rogińskiego 14 domów Br. Mirosław

 

Czwartek, 26. 01. 2023, od godz. 1600

 

Lp.

 

Ulica Nr bloku i mieszkania Duszpasterz
1 Czarkowskiego 10 domów Br. Paweł
2 Borelowskiego 2 – 38  Br. Krzysztof
3 Borelowskiego 3 – 49   Br. Andrzej K.
4 Żulińskiego

Konstantynów

6 domów

Siostry Urszulanki

Br. Mirosław

 

5  

Żulińskiego

 

9 domów

 

Br. Stanisław

6  

Molickiego

Jeziorańskiego

 

4 domy

4 domy

 

Br. Andrzej C.

 

 

Piątek, 27. 01. 2023, od godz. 1600

 

Lp.

 

Ulica Nr bloku/ mieszkania Duszpasterz
1 Ruckiego 9 domów – parzyste Br. Jarosław
  Ruckiego

Paśnikowskiego

4 domy – nieparzyste

4 domy

Br. Mirosław

 

2 Frankowskiego 6 domów Br. Andrzej D.
3 Błońskiego

Ks. Brzóski

3 domy

4 domy

Br. Stanisław

 

4 Kilka domów różnych zgłoszonych później   Br. Andrzej K.
5 Kilka domów różnych zgłoszonych później   Br. Paweł

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek, 16. 01. 2023, od godz. 1600

 

Lp. Ulica Nr bloku/ mieszkania Duszpasterz

 

1 Herbowa Blok nr 6             (15 m) Br. Jarosław
2 Herbowa Blok nr 6             (15 m) Br. Stanisław
3 Herbowa Blok nr 8             (15 m) Br. Mirosław
4 Herbowa Blok 6, 8, 10       (11 m) Br. Paweł
5 Herbowa Blok nr 10           (15 m) Br. Andrzej K.
6 Herbowa Blok nr 15           (16 m) Br. Krzysztof
7 Herbowa Blok nr 15           (16 m) Br. Cezary
8 Herbowa Blok nr 16           (13 m)  Br. Piotr Z.
9 Herbowa Blok nr 16           (13 m)  Br. Andrzej C.

 

 

Wtorek, 17. 01. 2023, od godz. 1600

 

Lp. Ulica Nr mieszkania Duszpasterz

 

1 Herbowa Blok nr 11        (11 m) Br. Stanisław
2 Herbowa Blok nr 18        (15 m) Br. Jarosław
3 Herbowa Blok nr 18        (17 m) Br. Piotr Z.
4 Herbowa Blok nr 20        (15 m) Br. Andrzej K.
5 Herbowa Blok nr 20         (15 m) Br. Andrzej C.
6 Ułanów Blok nr 5           (15 m) Br. Paweł
7 Ułanów Blok nr 7          (15 m) Br. Cezary
8 Ułanów Blok nr 7 i 5     ( 15 m) Br. Mirosław

 

 

Środa, 18. 01. 2023, od godz. 1600

 

Lp. Ulica Nr mieszkania Duszpasterz

 

1 Ułanów Blok nr 1                (15 m) Br. Mirosław
2 Ułanów Blok nr  9               (17 m) Br. Andrzej D.
3 Ułanów Blok nr 11              (16 m) Br. Cezary
4 Ułanów Blok nr 15 i 19       (14 m) Br. Paweł
5 Ułanów Blok nr 17              (14 m) Br. Stanisław
6 Ułanów Blok nr 21              (11 m) Br. Jarosław
7 Ułanów Blok nr 23              ( 9 m) Br. Andrzej K.

 

Czwartek, 19. 01. 2023, od godz. 1600

 

Lp. Ulica Nr bloku i mieszkania Duszpasterz

 

1 Ułanów Blok nr 25          (13 m) Br. Jarosław
2 Ułanów Blok nr 27 i 29         ( 11 m) Br. Andrzej D.
3 Ułanów Blok nr 29          (13 m) Br. Mirosław
4 Ułanów Blok nr 33          (8 m) Br. Stanisław M.
5 Al. Kraśnicka Domy  93 – 125 Br. Paweł
6 Boh. Monte Cassino i Parady 9 Blok nr 55  ( 7 m ) Br. Andrzej C.
7 Al. Kraśnicka i Pustowójtówny Domy 59 – 67

3, 4, 8

Br. Andrzej K.
8 Jankowskiego 9 domów Br. Krzysztof D.

 

Piątek, 20. 01. 2023, od godz. 1600

 

Lp. Ulica Nr bloku i mieszkania Duszpasterz

 

1 Farmaceutyczna Blok nr 4        (13 m) Br. Jarosław
2 Śnieżyńskiego i Farmaceutyczna  8 domów Br. Andrzej D.
3 Śnieżyńskiego Blok nr 8        (11 m) Br. Paweł
4 Śnieżyńskiego Blok 6 i 10      (9 m) Br. Stanisław
5 Wojciechowska Blok 36 i 36 A   (14 m) Br. Andrzej C.
6 Wojciechowska Różne numery Br. Mirosław
7 Magierskiego 6 domów Br. Andrzej K.

 

Poniedziałek, 23. 01. 2023, od godz. 1600

 

Lp. Ulica Nr bloku i mieszkania   Duszpasterz

 

1 Romanowskiego 9 domów Br. Krzysztof
2 Romanowskiego 10 domów Br. Stanisław
3 Romanowskiego 10 domów Br. Andrzej K.
4 Bogdanowicza 8 domów Br. Mirosław
5 Bogdanowicza 7 domów Br. Andrzej C.
6 Toczyskiego 6 domów Br. Paweł

 

 

UWAGA!    Dotyczy to tylko tych mieszkańców, którzy złożyli deklarację – zaproszenie na wizytę duszpasterską!

 

Msza za zmarłego Papieża Seniora Benedykta XVI

 

Kochani, nasza wspólnota braterska odprawi intencję Mszy świętej za zmarłego Ojca Świętego Benedykta XVI w dniu pogrzebu, czyli w czwartek 5 stycznia 2023 roku o godz. 6.30. Zapraszamy do udziału we Mszy św.

RiP

GRAFIK ROZNOSZENIA OPŁATKÓW

Poniedziałekulice:  Leonarda – bloki nr 5, 7, 9, 11, 13; Skrzetuskiego – bloki nr 2, 2A, 2B, 4, 6, 8, 10

 

Wtorek:  ulice: Namysłowskiego,  Krasińskiego – bloki nr 3, 6, 10, 12, 16, 18, Zana –  domy oraz blok nr 13, Irydiona – bloki nr 2, 4, 6, 8, 10

 

Środaulice: Wołodyjowskiego – bloki nr 3, 6ul. Juranda – bloki nr 1, 3, 5, Herbowa – bloki nr 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 20.

 

Czwartekulice: Ułanów – bloki nr 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23,  25, 27, 29, 33, Dragonów – bloki nr 3, 8, 14,  Pielęgniarek,  Konstantynów i Al. Kraśnicka.

 

Piątek: ulice: ul. Wołodyjowskiego bloki nr -7, 9, 11, Śnieżyńskiego – domy oraz bloki nr 6, 8, 10, Wojciechowska – domy oraz bloki nr 36, 36A, Farmaceutyczna – domy oraz blok nr 4, Magierskiego, Cieszkowskiego, Boh. Monte Cassino – blok nr 55, Barszczewskiego, Rogińskiego, Borelowskiego i Krajewskiego.

 

Sobotaulice: Struga, Powstania Styczniowego, Toczyskiego, ks. Brzóski, Kruka, Żulińskiego, Romanowskiego, Pustowójtówny, Błońskiego, Parady, Molickiego, Jankowskiego, Jeziorańskiego, Frankowskiego, Paśnikowskiego, Ruckiego, Dubieckiego, Hauke-Bosaka, Czarkowskiego i Bogdanowicza.

 

Roznoszenie opłatków od poniedziałku do piątku od godziny 17:00 w sobotę od godziny 10:00.