Brat Kalikst z Poczekajki

Postać brata Kaliksta Kłoczki, kapucyna z lubelskiej Poczekajki jest coraz bardziej znana i wiele osób modli się przez jego wstawiennictwo. Zmarły przed ośmiu laty (6 kwietnia 2013 roku) pokorny stolarz swoim świątobliwym życiem oraz ogromną życzliwością na trwałe zapisał się w sercach ludzi, którzy mieli okazję go spotkać. Na jego grób chodzą się modlić osoby, które za przyczyną tego świętego z sąsiedztwa zanoszą prośby do Boga.

W świadectwach osób bliskich bratu Kalikstowi powtarza się stwierdzenie, że był normalny i nie było widać dziwactw w jego życiu. Zarazem powtarza się opinia, że jego życie było niezwykłe, nacechowane ciężką pracą połączoną z wielką wrażliwością i otwartością na bliźnich. Ludzie widzieli w nim kogoś, kto swoją postawą zachęcał do przybliżania się do Boga, gdyż jego skupienie podczas modlitwy sprawiało nieodparte wrażenie, że ma się przed sobą człowieka, który prawdziwie jest zjednoczony ze swoim Zbawicielem.

W kolejną rocznicę śmierci kapucyńskiego kandydata na ołtarze w wydawnictwie Bernardinum w Pelplinie ukazała się książka zatytułowana „Brat Kalikst z Poczekajki”. Publikacja autorstwa o. Andrzeja Derdziuka z Lublina opisuje koleje życia oraz elementy duchowości pokornego stolarza z Poczekajki. Autor pieczołowicie pozbierał dokumenty z różnych archiwów i kronik klasztornych oraz wysłuchał i zgromadził wiele wspomnień osób, które bezpośrednio stykały się z bratem Kalikstem. Zostały wykorzystane wywiady, których udzielił prosty brat stolarz i jego wypowiedzi przekazane swoim współpracownikom. Książka ma charakter dokumentu, który opisuje realia życia zakonnika z lubelskiej dzielnicy Poczekajka na tle historii kapucynów w Polsce. Autor ukazuje różne szczegóły opisujące sposób realizacji powołania zakonnego, by pomóc czytelnikom lepiej zrozumieć fenomen świętości brata Kaliksta. Książka jest napisana przystępnym językiem i pozwala wczuć się w atmosferę ostatniego półwiecza w Polsce.

Publikacja obejmuje trzy części prezentujące różne etapy życia kapucyńskiego świętego z Poczekajki. Pierwszy etap ukazuje środowisko rodzinne parafii w Różanymstoku i czas wzrastania Mariana Kłoczki, gdyż takie imię otrzymał na chrzcie przyszły zakonnik urodzony w Kolonii Brzozowo w 1930 roku. Odkrywszy w sobie powołanie zakonne, w 1951 roku wyjechał do Zakroczymia, gdzie spędził kilka miesięcy, przyglądając się życiu kapucyńskiej wspólnoty. Nowicjat w Nowym Mieście nad Pilicą przypadł na czas wzmożonej walki komunistycznego rządu w Polsce z Kościołem katolickim. Z tego też względu zagrożeni aresztowaniem i kasatą klasztoru młodzi bracia o piątej nad ranem 30 czerwca 1953 roku w pustym kościele składali śluby zakonne, by do końca i mimo wszelkich przeciwności opowiedzieć się po stronie Chrystusa.

Posługi brata Kaliksta spełniane w różnych klasztorach Warszawskiej Prowincji Kapucynów, będące przedmiotem opisu w drugiej części publikacji, obfitowały w wiele prac stolarskich, które do dziś świadczą o kunszcie jego rzemiosła i dokładności oraz mądrości rozwiązań technicznych. W Zakroczymiu uczył się posługi stolarskiej od starszego współbrata, Władysława Truszkowskiego. W Lublinie przy Karkowskim Przedmieściu uczestniczył w przebudowie klasztoru po odzyskaniu kolejnych części budynku. Długi okres pobytu w Lubartowie (1968-1981) obfitował w wiele zadań przy adaptacji pomieszczeń na sale katechetyczne, remoncie klasztoru oraz różnych pracach wykonywanych na rzecz mieszkańców miasta. Brat był bardzo lubiany przez ludzi, którzy często zwracali się do niego o pomoc w cyklinowaniu podłóg oraz rozwiązaniu wielu kwestii budowlanych.

Od 1981 roku Kalikst przebywał w klasztorze w lubelskiej dzielnicy Poczekajka. Trwała tam budowa nowoczesnego kościoła, liczącego trzy kondygnacje, który miał służyć dla czterdziestotysięcznej parafii. Ogromny entuzjazm ludzi społecznie pomagających przy budowie był koordynowany przez braci zakonnych: Cherubina Złotkowskiego i Kaliksta Kłoczkę. Ten drugi jako stolarz wykonał wszystkie drzwi i okna oraz wielki drewniany sufit we wznoszonej budowli. Po rozpoczęciu budowy nowego klasztoru, w którym mieści się kapucyńskie seminarium, brat Kalikst wykonywał niezliczone prace stolarskie w ramach wyposażania budynku.

Trzecia część książki poświęcona jest prezentacji duchowej sylwetki kapucyńskiego stolarza z Poczekajki. Cechą, która go wyróżniała była pobożność wyrażająca się w wielkim skupieniu podczas modlitwy i nabożnym udziale w czuwaniach fatimskich. Budująca postać brata Kaliksta kojarzyła się mieszkańcom parafii z osobą świętego Józefa, którego posługę i przykład życia wiernie naśladował. Zachowywał on harmonię między wytężoną pracą i wiernością modlitwom wspólnotowym, których nigdy nie zaniedbywał. Podziwiano u niego niezwykłą pokorę i uprzejmość wobec ludzi, która zyskiwała mu sympatię i powodowała, że ludzie lgnęli do niego i prosili o różne posługi, radę oraz wstawiennictwo w modlitwie. Miał wielu przyjaciół, którym był wierny i pamiętał o ich sprawach. Jego cierpliwość w znoszeniu cierpienia oraz budujący przykład ubóstwa potwierdzały franciszkańską postawę przylgnięcia do Chrystusa, którym był całym jego bogactwem. Mężnie dźwigając krzyż choroby brat Kalikst dawał świadectwo poddania woli Bożej i budził zdumienie u innych swoją cichością i nieustannym dziękowaniem za doznawaną dobroć.

Po śmierci, która nastąpiła 6 kwietnia 2013 roku w I sobotę miesiąca kwietnia, w wigilię święta Bożego Miłosierdzia, pamięć o świątobliwym bracie nie zaniknęła. Ludzie uczęszczają na jego grób przekonani o skutecznym wstawiennictwie brata Kaliksta u Boga, które potwierdza się w świadectwach osób otrzymujących różne łaski. Została ufundowana pamiątkowa tablica w kościele oraz wydrukowano kilkadziesiąt tysięcy obrazków z podobizną pokornego stolarza z Poczekajki. Książki i artykuły jemu poświęcone cieszą się dużym zainteresowaniem i zachęcają do zanoszenia przez jego przyczynę próśb do Boga. Kapituła Prowincjalna Braci Kapucynów w Zakroczymiu w 2018 roku podjęła decyzję o rozpoczęciu starań o wszczęcie procesu informacyjnego w kierunku beatyfikacji brata Kaliksta Kłoczki.

Niniejsza publikacja będą źródłowym opracowaniem jego życia i duchowości może być potraktowana jako oficjalna biografia służąca jako podstawa do otwarcia procesu beatyfikacyjnego. Zebrane świadectwa oraz napływające informacje o uzyskanych łaskach za przyczyną brata Kaliksta zachęcają do szerszego popularyzowania pięknej postaci kapucyńskiego zakonnika z Poczekajki. Książka ma piękną szatę graficzną nawiązującą do pracy w drewnie wykonywanej przez brata Kłoczkę. Jej treść i sposób prezentacji zachęcają do lektury.

 

Źródło: https://www.ekai.pl/good_book/o-andrzej-derdziuk-ofmcap-brat-kalikst-z-poczekajki/

Więcej: https://poczekajka.pl/zakon-kapucynow/br-kalikst-kloczko/

Koncert Trio Eufonia “Pieśń nad Pieśniami”

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii “POCZEKAJKA” zaprasza na kolejne wydarzenie w ramach projektu XIV edycji „Z Kulturą do Nieba” – koncert pt. “Pieśń nad Pieśniami” w wykonaniu Trio Eufonia

Księga Starego Testamentu zamieniona został w cały wachlarz utworów muzycznych. W ten sposób powstał poemat miłosny, który zachwyca pięknem brzmienia wokalno-instrumentalnego.

 

słowa: Pieśń nad Pieśniami

muzyka: Agnieszka Fiuk

wystąpią: Agnieszka Fiuk, Marta Madejska, Marcin Kupczyk

 

Zapraszamy na koncert w niedzielę 9 maja na godzinę 19.15.

Koncert na żywo online pod linkiem https://youtu.be/kRIAFD9CdJs na kanale SPP Poczekajka.

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19, koncert będzie transmitowany na żywo online bez udziału publiczności!

 

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym miasta Lublin.

 

Koncert Haliny Frąckowiak

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii “POCZEKAJKA” zaprasza na kolejne wydarzenie w ramach projektu XIV edycji „Z Kulturą do Nieba” – koncert słowno-muzyczny pt.”Wspomnienie o kard. Stefanie Wyszyńskim” w wykonaniu Pani Haliny Frąckowiak

Zapraszamy na koncert w niedzielę 18 kwietnia na godzinę 19.15.

Koncert na żywo online pod linkiem https://youtu.be/QeAo_QCU8yA na kanale SPP Poczekajka.

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19, koncert będzie transmitowany na żywo online bez udziału publiczności!

 

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym miasta Lublin.

 

“Poczekajka na żywo” • Święta Wielkanocne • 01-05.04.2021

TRANSMISJE ON-LINE: 

Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązują nas ograniczenia w ilości wiernych mogących uczestniczyć w nabożeństwach wewnątrz naszego Kościoła (w chwili obecnej jest to maksymalnie 70 osób). Z uwagi na ten fakt z każdego dnia uroczystości Świąt Wielkanocnych przeprowadzimy transmisję on-line. Transmisje odbywać się będą na naszym kanale YouTube “Projekt kapucyński“.

Wielki Czwartek (g. 18:00) – Homilia

Wielki Piątek (g. 18:00) – Homilia

Wielka Sobota (g. 20:00) – Homilia

Niedziela Wielkanocna (g. 11:30) – Homilia

Poniedziałek Wielkanocny (g. 11:30) – Homilia


Bracia i Siostry.
Jeżeli nie możecie być z nami fizycznie, a chcecie wesprzeć nas tradycyjną ofiarą na tacę, prosimy o przesłanie jej na nasze konto parafialne o numerze 47 1240 2500 1111 0010 1318 0734 z dopiskiem “Ofiara” ( konto w USD: 82 1240 2500 1787 0010 3019 9098,  konto w EURO: 78 1240 2500 1978 0010 3166 6445 ).


Transmisje on-line realizowane są dzięki firmom: MUND LABS” Jan Drzewiecki oraz STR STUDIO” Rafał Dzierba.

“Poczekajka na żywo” • Rekolekcje Wielkopostne • 14-17.03.2021 • program szczegółowy rekolekcji

W dniach od 14 do 17 marca odbywać się będą w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. Mariusz Rybiński.

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY: 

Niedziela 14.03 – Msze św. z naukami:  godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (on-line), 13.00, 16.00, 18.00, 19.30 (młodzież studencka i pracująca)

Poniedziałek 15.03 – Msze św. z naukami: godz. 6.30, 8.00, 10.00, 16:30, 18.00 (on-line), 19.30 (młodzież studencka i pracująca)

Wtorek 16.03 – Msze św. z naukami: godz. 6.30, 8.00, 10.00, 16:30, 18.00 (on-line), 19.30 (młodzież studencka i pracująca)

Środa 17.03 – Msze św. z naukami: godz. 6. 30, 8.00, 10.00, 16:30, 18.00 (on-line), 19.30 (młodzież studencka i pracująca)

Spowiedź 30 minut przed każdą Mszą św. !

 

Od poniedziałku do środy Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do 16.30.

Adoracja byłaby w konkretnych intencjach:

  • w poniedziałek o ustanie pandemii i za zmarłych na skutek tego;
  • we wtorek za naszą parafię i rodziny;
  • we środę o powołania zakonne i kapłańskie za wstawiennictwem św. Józefa.

 


TRANSMISJE ON-LINE: 

Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązują nas ograniczenia w ilości wiernych mogących uczestniczyć w nabożeństwach wewnątrz naszego Kościoła (w chwili obecnej jest to maksymalnie 90 osób). Z uwagi na ten fakt każdego dnia przeprowadzimy transmisję on-line z rekolekcji wielkopostnych. W niedzielę (14.03) o godzinie 11:30,  a w pozostałe dni czyli od poniedziałku do środy (15-17.03) o godzinie 18:00.

Transmisje odbywać się będą na naszym kanale YouTube “Projekt kapucyński“. Link do każdej najbliższej transmisji będzie podawany tutaj.

Niedziela – Homilia – dzień 1-szy

Poniedziałek – Homilia – dzień 2-gi

Wtorek – Homilia – dzień 3-ci

Środa – Homilia – dzień 4-ty

 


Bracia i Siostry.
Jeżeli nie możecie być z nami fizycznie, a chcecie wesprzeć nas tradycyjną ofiarą na tacę, prosimy o przesłanie jej na nasze konto parafialne o numerze 47 1240 2500 1111 0010 1318 0734 z dopiskiem “Ofiara” ( konto w USD: 82 1240 2500 1787 0010 3019 9098,  konto w EURO: 78 1240 2500 1978 0010 3166 6445 ).
 


Transmisje on-line realizowane są dzięki firmom: STR STUDIO” Rafał Dzierba oraz MUND LABS” Jan Drzewiecki.

 

MUZYCZNE MISTERIUM WIELKOPOSTNE

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii “POCZEKAJKA” zaprasza na pierwsze wydarzenie w ramach projektu XIV edycji „Z Kulturą do Nieba” – MUZYCZNE MISTERIUM WIELKOPOSTNE

wykonawcy:
Archidiecezjalny chór chłopięco-męski PUERI CANTORES LUBLINENSES

ks. Attila Honti – dyrygent

Adam Widziński – organy

Dariusz Lewandowski; Grzegorz Hordyjewicz – trąbka

Adam Augustowski – kotły

Anna Barska; Natalia Skipor – emisja głosu chóru

program:
W. A. Mozart; A. Lotii; G. B. Pergolesi

Informacje o chórze www.pcl.kuria.lublin.pl

Zapraszamy w niedzielę 21 marca na godzinę 19.15 do kościoła lub na żywo online pod linkiem https://youtu.be/3KftX_vhsLw na kanale SPP Poczekajka.

Organizator informuje, że wydarzenie będzie archiwizowane w formie zdjęć i nagrań, które mogą być wykorzystane w celach informacyjnych, promocyjnych i statystycznych.

Przypominamy również o przestrzeganiu wymogów sanitarnych dotyczących nabożeństw w kościołach, oznacza to, że liczba osób uzależniona będzie od powierzchni świątyni (1 osoba na 15 m2), prosimy mieć zakryte usta i nos maseczką, zachować bezpieczny dystans, poddać się dezynfekcji rąk a w przypadku kontaktu z osobą zakażoną lub złego samopoczucia, prosimy pozostać w domu.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym miasta Lublin.

DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

Przez miesiąc marzec trwają zapisy uczniów klas VII i starszych do grup przygotowujących do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Wytyczne dotyczące przygotowania do tego sakramentu w Archidiecezji Lubelskiej można znaleźć na stronie parafii (zakładka SAKRAMENTY /Bierzmowanie).

Do końca marca  należy złożyć w kancelarii parafialnej deklarację rozpoczęcia przygotowania. Można taką deklarację wypełnić i przeslać mailem na adres parafialny. 

Osoby spoza naszej parafii, chcące się przygotowywać do Bierzmowania przy naszym kościele, muszą z deklaracją dostarczyć zgodę Księdza Proboszcza parafii swojego miejsca zamieszkania. 

Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania, którzy mieli chrzest w innej parafii niż u nas, musza również dostarczyć ŚWIADECTWO CHRZTU. 

 

 

 

 

KOMUNIKAT SANITARNY

W związku z trwającą epidemią koronawirusa,  a nawet  wzrostem zakażeń i pojawieniem się nowych mutacji, obowiązują nas ściśle zasady bezpieczeństwa sanitarnego, czyli dystans 2 m, maski zakrywające usta i nos oraz dezynfekcja rąk.  Pojemniki z płynem do dezynfekcji są umieszczone przy wejściach do kościoła oraz przy konfesjonałach.  Przypominamy o tym kolejny raz i bardzo prosimy wszystkich o stosowanie tych zasad z uwagi na wyższe dobro jakim jest ochrona życia ludzkiego i troska o zdrowie, wynikająca z V przykazania Dekalogu „Nie zabijaj”.  

Wprowadzone zostały dodatkowe Msze św. w niedzielę o godz. 15.00 oraz o godz. 19.00, dlatego prosimy, aby korzystać z tych dodatkowych Mszy oraz w sobotę wieczorem o godz. 18.00 ponieważ  jest to także Msza niedzielna.

Przypominamy również, że w związku z sytuacją epidemiczną oraz ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych Arcybiskup Metropolita Lubelski udzielił dyspensy ( od dnia 18 pażdziernika 2020 do odwołania)  od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim wiernym archidiecezji lubelskiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy świętej nie jest obciążona grzechem.

Jeszcze raz wszystkich Was Kochani bardzo proszę o zachowanie podanych wyżej zasad w duchu miłości chrześcijańskiej.

br Mirosław Ferenc, proboszcz 

Nabożeństwa Wielkopostne

Drogi Krzyżowe w  każdy piątek Wielkiego Postu:

  • Bezpośrednio po Mszy św. o godz. 8.00
  • Dla dzieci o godz. 16.00
  • Dla wszystkich o godz. 17.00
  • Dla młodych i dłużej pracujących o godz. 19.00

Nabożeństwo ” Gorzkie żale” w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00 z kazaniem pasyjnym.  

Adoracja Najświętszego Sakramentu  codziennie od poniedziałku do czwartku ( przez okres Wielkiego Postu), w ciszy,  po zakończeniu Mszy wieczornej do godz. 19.30 

Rekolekcje wielkopostne w dn. 14.03.2021 – 17.03.2021 – ks. Mariusz Rybiński

“Bliżej żłóbka” • Rockowy koncert kolęd online • zespół PAWKIN

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii “POCZEKAJKA” zaprasza na rockowy koncert kolęd w wykonaniu zespołu PAWKIN w ramach X edycji koncertów “Bliżej Żłóbka”.

 

Wystąpią:

Bartek Abramowicz

Irek Muszyński

Andrzej Pawka

Maciek Płokita

Piotr Koszałka

Lesław Krasoń

 

Zapraszamy na koncert w niedzielę 10 stycznia na godzinę 19.15.

 

Koncert online transmitowany będzie na kanale YouTube “SPP Poczekajka” (bezpośredni link do transmisji).

Osoby chętne prosimy o subskrybowanie kanału Stowarzyszenia.

 

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19, koncert odbędzie się bez udziału publiczności!

 

Z powodu pandemii nie odbędzie się XXVIII Koncert Noworoczny.

 

Kierownikiem artystycznym i pomysłodawcą cyklu koncertów “Bliżej Żłóbka” oraz Koncertów Noworocznych na Poczekajce jest Pani Profesor Gabriela Klauza.