UROCZYTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Artur                                   1. o. Mirosław    

8.30      o. Franciszek                         1. o. Radomir                   2. o. Dariusz B.                                        

10.00    o. Mirosław                            1.  o. Grzegorz                 2.  o. Franciszek                 3. o. Paweł                           

             

13.00    o. Paweł                                  1. o. Adam                        2. o. Radomir

16.00    o. Grzegorz                              1. o.  Stanisław              2. o. Artur   

18.00    o. Radomir                              1. o. Jarosław                 2. o.  Andrzej C.                            

 

Homilia  –  celebrans.  O godz. 10.00 ks. Sławomir Nowosad, prof. KUL-u

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej