Turniej w tenisie stołowym

Regulamin Turnieju w Tenisie Stołowym

 

Dla Dzieci i Młodzieży z klas IV – VI

1. Postanowienia ogólne

1.1. Data turnieju: 29 stycznia 2011 r.

1.2. Miejsce: Lublin, Poczekajka

1.3. Organizatorem turnieju jest: Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii ?Poczekajka?


2. Warunki udziału

2.1. Do udziału w Mistrzostwach zgłaszają się dzieci i młodzież z klas IV – VI

2.2. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnej legitymacji szkolnej. W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy są zrzeszeni lub w ostatnich dwóch latach grali w klubach Tenisa Stołowego.


3. Organizacja rozgrywek

3.1. Turniej będzie rozgrywany systemem pucharowym (przegrany odpada)

3.2. Zgłoszeni zawodnicy zostaną podzieleni na 2 kategorie:

       ??Dziewczęta

       ??Chłopcy

3.3. Terminy i miejsce spotkań wyznacza organizator.

3.4. W przypadku mniejszej ilości zawodników organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek.


4. Harmonogram rozgrywek

4.1. Terminarz rozgrywek zostanie ustalony przez organizatora.


5. Przepisy gry

5.1. Obowiązują najnowsze przepisy określone w ?Międzynarodowych Przepisach Tenisa Stołowego? .

5.2. Mecze zawodnicy rozgrywają do 2 wygranych setów. Set trwa do 11 punktów.

5.3. W przypadku kontuzji zawodnika, bądź dyskwalifikacji i wykluczenia zawodnika przegrywa spotkanie walkowerem.

5.4. Mecze prowadzą sędziowie do tego uprawnieni.

5.5. Ubiór zawodnika to strój sportowy.

5.6. Zawodnicy noszą okulary lub szkła kontaktowe na własne ryzyko.


6. Postanowienia organizacyjne

6.1. Na terenie rozgrywania zawodów obowiązuje obuwie sportowe z jasną (białą) podeszwą.

6.2. Wejście na teren rozgrywania zawodów dopuszczalne jest tylko za zgodą organizatora lub sędziego.

6.3. Mecze rozgrywane są według zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania.

6.4. Kibice oraz zawodnicy mają zakaz używania niecenzuralnych i obraźliwych słów podczas Turnieju.

6.5. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz używania jakichkolwiek środków odurzających.


7. Postanowienia końcowe

7.1. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu 29 stycznia w godzinach od 9 do 9.45 w siłowni na ?Poczekajce?

7.2. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub na prośbę organizatora ma prawo:

– weryfikacji wyniku meczu,

– dyskwalifikacji zawodnika, bądź rozgrywek.

7.3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w turnieju osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania konkurencji.

7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie trwania zawodów.

7.5. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem.

7.6. Każdy z zawodników zobowiązany jest do zapoznania i przestrzegania regulaminu Turnieju.

7.9. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w programie turnieju.

7.10. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.

7.11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie po jego ogłoszeniu.


Regulamin rozgrywek jest dla mnie czytelny i zrozumiały. Zobowiązuję się do przestrzegania
powyższego regulaminu.

Niedziela Chrztu Pańskiego – 09.01.2011 r.

I.                   W dzisiejszą Niedzielę:

 

1.       Zapraszamy na przedstawienie Jasełek w wykonaniu dzieci ze szkoły Podstawowej nr 38 – dzisiaj w amfiteatrze po Mszy św. dla dzieci ? ok. godziny 12.30.

 

II.  W tym tygodniu:

 

2.      Porządek wizyty duszpasterskiej przedstawia się następująco:

 

Poniedziałek, 10 stycznia, ul. Skrzetuskiego ? bloki nr 2, 2A, 2B i 10 oraz ul. Juranda ? blok nr 1.

Wtorek, 11 stycznia, ul. Juranda ? bloki nr 3 i 5 oraz ul. Wołodyjowskiego ? blok nr 3.

Środa, 12 stycznia,  ul. Wołodyjowskiego ? bloki nr 6, 7, 9 i 11 oraz ul. Herbowa – blok nr 3.

Czwartek, 13 stycznia, ul. Herbowa ? bloki nr 5, 6, 7, 8 i 9.

Piątek, 14 stycznia, ul. Herbowa ? bloki nr 10, 15, 16 i 18.

Sobota, 15 stycznia, ul. Herbowa – bloki nr 11 i 20, ul. Dragonów – bloki nr 3, 8 i 14 oraz ul. Ułanów ? blok nr 33.

Poniedziałek, 17 stycznia, ul. Ułanów ? bloki nr 17, 19, 21, 23, 25, 27 i 29.

 

Wizytę duszpasterską rozpoczynamy od godz. 16.00 a w sobotę o godzinie 10.00. Program wizyty kolędowej wywieszony jest w gablocie przed głównymi drzwiami kościoła z uwzględnieniem od jakiego numeru domu lub mieszkania w bloku rozpoczynać się będzie spotkanie kolędowe. Informacje te można również znaleźć na stronie internetowej naszej parafii. Bardzo prosimy, aby była przygotowana woda święcona i kropidło. Zestawy kolędowe można nabyć w naszym punkcie ksiązki.

 

3.       Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej zapraszamy w czwartek na Mszę św. o godzinie 18.00 i na czuwanie i procesję z figurą Matki Bożej.

 

4.       Spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania i ich rodziców w sobotę o godzinie 9.00 w kościele.

 

III.    W przyszłą niedzielę:

 

5.       Doroczny parafialny koncert ?Bliżej Żłóbka? ? odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 19.00 w naszym kościele. Zapraszamy parafian i gości. Wystąpi wielu artystów. Szczegóły o wykonawcach na plakatach i stronie internetowej. Koncert zakończymy modlitwą i Apelem Papieskim z racji 16-go dnia miesiąca.

 

IV.               Ogłoszenia inne:

               

6.       Katolickie Centrum Kultury “Ster” działające przy naszej parafii organizuje pielgrzymkę do Rzymu w VI rocznicę śmierci Jana Pawła II. Szczegółowe informacje w gablocie ogłoszeń. Zapisy w niedziele przy punkcie ksiązki. Pozostały też ostatnie dwa dni zapisów na pielgrzymkę samolotową do Ziemi św. w lutym. Szczegóły w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.

 

7.       Regionalne Spotkanie opłatkowe słuchaczy Radia Maryja w tym roku odbędzie się w Puławach w sobotę 29 stycznia. Zapisy na autokar i informacje w Biurze Radia Maryja w czasie dyżurów.

 

8.       Informacje na temat koncertu noworocznego Eleni organizowanego przez Akcję Katolicką można znaleźć w gablocie ogłoszeń.

 

9.       Są jeszcze wolne miejsca dla dzieci ze szkół podstawowych na Zimowisko na Poczekajce organizowane przez Stowarzyszenie w pierwszym tygodniu ferii. Zapisy w kancelarii parafialnej.

 

10.   Dziękujemy wszystkim za życzliwość i wsparcie materialne naszego kościoła i klasztoru. Niech obfitość Bożych darów stanie się naszym udziałem.

Niedziela Chrztu Pańskiego – 09.01.2011 r.

7.00 – O. Wiesław Wyszyński

  8.30
 – O. Krzysztof Dudziak

10.00
– O. Andrzej Derdziuk

11.30
– O. Michał Deja

11.30 (St. kościół) – O. Michał Gawroński

13.00
– O. Marek Przeczewski – wieczyste sluby zakonne. Msza św. ok.2 godziny.

14.05  (St. kościół) – O. Michal Gawroński  (Msza św. dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich Rodziców)

16.00
– O. Mirosalw Ferenc

18.00
– O. Andrzej Kiejza

Homilia – Celebrans