Sakrament Chrztu Św. w parafii

Sakrament chrztu świętego udzielany jest podczas  Mszy św. o godz. 13.00 w I i III niedzielę miesiąca oraz w Uroczystość Narodzenia Pańskiego i Zmartwychwstania Pańskiego. W sytuacjach  wyjątkowych udzielany jest w soboty o godz. 11.30 poza Mszą św. 

Katechezy przygotowujące przed chrztem, dla rodziców dziecka oraz dla rodziców chrzestnych,  prowadzone są w sali konferencyjnej zawsze w soboty przed I i III niedzielą miesiąca o godz. 17.00. 

Chrzest dziecka dobrze jest zgłosić na ok. miesiąc wcześniej.