Dokumenty potrzebne przy chrzcie dziecka

Informacja związana z chrztem dziecka

 Mniej więcej miesiąc przed chrztem należy zgłosić osobiście w kancelarii chrzest dziecka. Dokumenty, które będą potrzebne do chrztu: 

  1. Odpis aktu urodzenia dziecka z USC (może być  xero) 
  2. Jeśli rodzice dziecka są z poza naszej parafii – pisemna zgoda tamtego proboszcza parafii na chrzest
  3. Świadectwo ślubu, jeśli był zawierany poza naszą parafią. 
  4. Dane chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania) 
  5.  Zaświadczenia  chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. 
  6. Udział w konferencji przed chrztem dla rodziców i chrzestnych ( konferencje odbywają się w soboty o godz. 17.00, zawsze przed I i III niedzielą miesiąca, kiedy są udzielane chrzty) 

Chrzestnym trzeba powiedzieć, aby sami osobiście zgłosili się do swoich parafii (tam gdzie mieszkają) po zaświadczenie dla rodziców chrzestnych.

Dodatkowa informacja: zaświadczenie przy spisaniu aktu chrztu (konferencja przedchrzcielna, spowiedź).

 

Chrzestni
Przyjmujący chrzest powinien mieć chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami, ma przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.
Można wybrać dwoje chrzestnych (matkę i ojca chrzestnych).

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada do tego wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania
2. ukończył 16 lat
3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.