III NIEDZIELA WLKP - 03.03.2024 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*  

7.00      o. Piotr                                   1. o. Tomasz R.               

8.30      o. Andrzej D.                         1. o. Paweł                         2 . o. Andriej                

10.00    o. Jarosław                            1. o. Stanislaw                   2.  o. Mirosław                                   

11.30    o. Paweł                                1. o. Andrzej D.                  2. o. Tomasz R.                

13.00    o. Mirosław                          1. o. Andrzej M.D.               2. o. Stanisław

16.00    o. Stanisław                          1. o. Andrzej M.D.              2. o. Piotr

18.00    o. Paweł                                1.  o. Mirosław                     2. o. Jarosław

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.