Seminarium Odnowy Wary

 

Seminarium Odnowy Wiary rozpocznie się 21 lutego. Prowadzone jest ono przez katolicką wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym “Miłosierny Samarytanin”, która formuje się w naszej parafii. Spotkania będą odbywały się przez dziewieć kolejnych tygodni, o godz. 19.00, w sali duszpasterskiej “Kuźnia” pod kościołem. 

Czym jest SOW?

Seminarium Odnowy Wiary to rekolekcje w życiu codziennym prowadzące do pogłębienia wiary przez odkrywanie podstawowych jej prawd, osobiste oddanie życia Jezusowi i rozbudzenie darów otrzymanych w sakramencie chrztu.

Jak wyglądają takie rekolekcje?

Rekolekcje trwają przez około 7 spotkań, w czasie których głoszony jest kerygmat, czyli Dobra Nowina. Spotkania składają się ze stałych elementów:

  • wspólnej modlitwy
  • katechez
  • rozważania Słowa Bożego
  • spotkań w mniejszych grupach

Dla kogo są takie rekolekcje?

Jeżeli spełniasz jeden z warunków:

  • chcesz doświadczyć Boga i Jego miłości,
  • wątpisz, czy Bóg istnieje, a nawet jeżeli, to czy się Tobą interesuje,
  • chcesz pogłębić swoje życie duchowe,
  • czujesz, że Twoja wiara potrzebuje ożywienia,
  • uważasz, że Kościół nic nie może Ci zaoferować,

oraz masz ukończone 18 lat, to Seminarium Odnowy Wiary jest właśnie dla Ciebie!

Powierz Panu swoją drogę i zaufaj mu: On sam będzie działał.  (Ps 37,5)

Więcej informacji na stronie internetowej wspólnoty: www.samarytanin.lublin.pl