V Niedziela Zwykła - 04.02.2024 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*  

7. 00      o. Piotr                                   1. o. Artur                       

8.30      o. Andrzej D.                         1. o. Andriei                     2 . o. Michał                  

10.00    o. Michał                                1. o. Piotr                        2.  o. Andrzej D.                                               

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Paweł                       2. o. Krzysztof                             

13.00    o. Mirosław                           1. o. Piotr                         2. o. Stanisław

16.00    o. Krzysztof                           1. o. Andrzej C.                 2. o. Andrzej M.D.

18.00    o. Paweł                                 1.  o. Krzysztof                  2. o. Stanisław

 

Homilia  – proboszcz

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.