Uroczystość Objawienia Pańskiego - 06.01.2024 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*  

7.00      o. Jarosław                             1. o. Piotr                       

8.30      o. Andrzej D.                         1. o. Tomasz R.                   2 . o. Paweł                 

10.00    o. Artur                                 1. o. Jarosław                       2.  o. Mirosław                                             

11.30    o. Paweł                                   1. o. Andrzej M.D.              2. o. Andrzej D.                       

13.00    o. Mirosław                          1. o. Artur                             2. o. Stanisław

16.00    o. Piotr                                  1. o. Andrzej M.D.               2. o. Paweł

18.00    o. Paweł                                1.  o. Stanisław                    2. o. Jarosław

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.