UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - 06.01.2024 r.

  1. Dzisiaj w Uroczystość Objawienia Pańskiego, przy wyjściu z kościoła jest do wzięcia poświęcona kreda i kadzidło. Dodatkowo br. Marek przewidział kolorową kredę dla tych, którzy mają białe drzwi wejściowe. Kredą wypisujemy na drzwiach naszych domów litery C  M  B, przedzielone małymi krzyżami „+”, co jest skrótem łacińskiej formuły “Christus Mansionem Benedicat” – czyli „Niech Chrystus błogosławi ten dom”, dodając po tych literach rok 2024. Można oczywiście zachować drugą formę, również poprawną, choć znacznie późniejszą, czyli litery K M B, oznaczające tradycyjne imiona Mędrców ze Wschodu, dodając po tych literach rok 2024. Te znaki na drzwiach naszego domu będą widocznym świadectwem naszej więzi ze wspólnotą Kościoła Katolickiego. Dziękujemy za ofiary składane za kredę i kadzidło do wystawionych obok puszek.
  2. Dziękujemy również za dzisiejsze ofiary składane na tace, które są przeznaczone na potrzeby misji prowadzonych przez naszą Warszawską Prowincje Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.
  3. Na czas trwania wizyty duszpasterskiej, w kruchcie od strony zakrystii jest wystawiona w zbiorniku poświęcona woda.
  4. Życzymy Wam wszystkim Bracia i Siostry kolejnego dobrego dnia świątecznego. Niech Pan błogosławi Was oraz Wasze domy i rodziny.