UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA - 26.11.2023 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00     o. Tomasz R.                           1. o. Artur         

8.30      o. Jarosław                            1. o. Andriej                   2 . o. Stanisław

10.00    o. Artur                                  1. o. Paweł                     2.  o. Piotr                                              

11.30    o. Piotr                                  1. o. Jarosław                 2. o. Andrzej M.D.        

13.00    o. Paweł                               1. o. Artur                      2. o. Tomasz R.

14.15    o. Mirosław ( Msza dodatkowa dla dzieci komunijnych)                       1. o. Andrzej M.D.

16.00    o. Stanisław                          1. o. Piotr                         2. o. Tomasz R.

18.00    o. Paweł                                 1. o. Mirosław                  2. o. Jarosław             

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.